Cảnh tỉnh về tu tập 42 thủ nhãn ấn pháp

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni: Tứ đọng Thập Nhị Thủ Nhãn đồ vật.Nay họ đang sinh sống trong thời mạt pháp. đa phần người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chụ Đại Bi là khế phù hợp với chân niềm tin Phật pháp rồi, cơ mà thực chất không hẳn nạm. Chú Đại Bi là Hotline nuốm cho tứ mươi nhì thủ nhãn ấn pháp với diệu dụng của chú ý Đại Bi là diệu dụng của bốn mươi nhị thủ nhãn ấn pháp, kia đó là toàn cục của chú ấy Đại Bi. Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi nhưng ko hành trì tư mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì nhỏng người dân có tay mà không có chân, cần cần yếu đi được. Mặt không giống, ví như quí vị chỉ biết hành trì tư mươi nhì thủ nhãn ấn pháp mà lại không trì niệm chụ Đại Bi thì cũng tương tự người dân có chân nhưng mà không tồn tại tay, không làm những gì được cả. Cũng có hại mà thôi. Vậy cần để liễu triệt chụ Đại Bi, đầu tiên quí vị cần thông đạt tư mươi nhì thủ nhãn ấn pháp rồi bắt buộc trì tụng chụ Đại Bi nữa, bắt đầu được hotline là bạn thành tích rốt ráo diệu pháp này của chỏng Phật. (Trích trong Chụ Đại Bi giảng giải của HT Tuim Hóa.)

01. Nlỗi Ý Châu Thủ

01Nhược vi phụ nhiêu chủng chủng trân bảo tư nỗ lực giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。 01Nếu chúng sinh nào mong muốn được nhiều mập, có không ít sản phẩm công nghệ châu báu, vật dụng, buộc phải cầu chỗ tay nạm châu suôn sẻ.

You watching: Cảnh tỉnh về tu tập 42 thủ nhãn ấn pháp

Chân ngôn rằng: Án –, phạ nhựt ra, phạ nhiều ra, hồng phấn tra.

*

02. Quyến Sách Thủ

02. Nhược vi chủng chủng bất a, ước an lành ẩn trả, đương ư Quyến Sách Thủ02. Nếu bị những bài toán khuấy rối, muốn được an ổn định, đề nghị cầu nơi tay cụ dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, lã ra, tế bào năn nỉ ra, hồng phấn tra

*

Bảo Bát Thủ

03. Nhược vi phúc trung chư bệnh giả。đương ư Bảo Bát Thủ。03. Nếu mong trị các lắp thêm bịnh vào bụng, yêu cầu cầu nơi tay cố dòng chén báu.

Chân ngôn rằng: Án –, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra

*

04. Bảo Kiếm Thủ

04. Nhược vi hàng phục tuyệt nhất thiết vọng lượng quỷ thần giả。đương ư Bảo Kiếm Thủ。04. Nếu ước ao thu phục toàn bộ quỷ, thần, vọng, lượng, phải cầu vị trí tay cầm gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án – đế gắng, đế nhá, đổ vĩ nhình ảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

*

05. Bạt Chiết La Thủ

05. Nhược vi hàng phục duy nhất thiết thiên ma thần giả。đương ư Bạt Chiết La Thủ。05. Nếu muốn hàng phục toàn bộ thiên ma thần, yêu cầu cầu chỗ tay rứa bạt phân tách la

Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

*

6. Klặng Cang Xử Thủ

06. Nhược vi tồi phục tốt nhất thiết oán địch giả。đương ư Klặng Cang Xử Thủ06. Nếu ao ước hàng phục tất cả ân oán tặc, cần cầu vị trí tay cầm chày kyên cang.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ chén đa dã, tá-phạ hạ

*

7. Thí Vô Úy Thủ

07. Nhược vi độc nhất vô nhị thiết xứ。ba úy bất an giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ07. Nếu ước ao trừ tánh ngơi nghỉ toàn bộ nơi run sợ không lặng, bắt buộc cầu vị trí tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

*

8. Nhật Tinh Ma Ni Thủ

08. Nhược vi nhãn ám vô quang đãng minh giả。đương ư Nhật Tinch Ma Ni Thủ08. Nếu muốn trị bịnh đôi mắt mờ ko thấy ánh sáng, yêu cầu cầu nơi tay cụ châu nhựt tinch ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – độ tỉ, ca mang độ tỉ, bát ra phạ rị nhình ảnh, tát-phạ hạ


*

9. Nguyệt Tinc Ma Ni Thủ

09. Nhược vi nhiệt độc căn bệnh cầu tkhô giòn lương giả。đương ư Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ.

09. Nếu bị bịnh sức nóng độc, mong muốn được lạnh lẽo hết bịnh, phải cầu vị trí tay ráng châu nguyệt tinc ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – sơn tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

*

10. Bảo Cung Thủ

10. Nhược vi vinc quan lại ích chức trả, đương ư Bảo Cung Thủ10. Nếu ý muốn được gia công quan, thăng tiến, đề nghị cầu chỗ tay nắm cung báu.

Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

*

11. Bảo Tiễn Thủ

11. Nhược vi chư thiện nay anh em tảo tương phùng giả。đương ư Bảo Tiễn Thủ。11. Nếu mong được mau chạm mặt các bạn lành, bắt buộc cầu địa điểm tay nắm tên báu.

Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

*

12. Dương Chi Thủ

12. Nhược vi thân thượng chủng chủng bệnh trả, đương ư Dương Chi Thủ12. Nếu ao ước trị các vật dụng bịnh trên thân, bắt buộc cầu khu vực tay chũm cành dương liễu.

Chân ngôn rằng: Án – đánh tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, các bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.


*

13. Bạch Phất Thủ

13. Nhược vi trừ thân thượng ác cphía nàn giả。đương ư Bạch Phất Thủ。13. Nếu ước ao trừ hồ hết chướng nạn ác mặt thân, buộc phải cầu khu vực tay núm cây phất trắng.

Chân ngôn rằng: Án – bát mãng cầu di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga tế bào hạ nhình ảnh, tát-phạ hạ

*

14. Bảo Bình Thủ

14. Nhược vi nhất thiết thiện nay hòa quyến ở trong giả。đương ư Bảo Bình Thủ。14. Nếu ao ước vớ toàn bộ cơ thể vào quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu địa điểm tay nỗ lực chiếc hồ nước bình.

Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

*

15. Bàng Bài Thủ

15. Nhược vi tịch trừ duy nhất thiết hổ lang sài báo clỗi mãnh thú đưa, đương ư Bàng Bài Thủ。15. Nếu ý muốn xua đuổi loại hổ báo, sử dụng lang với tất cả mãnh thú, đề xuất cầu khu vực tay cố kỉnh loại bàng bài.

Chân ngôn rằng: Án – dược những sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

*

16. Việt Phủ Thủ

16. Nhược vi tuyệt nhất thiết thời xứ。hảo ly quan lại nạn giả。đương ư Việt Phủ Thủ。16. Nếu muốn trong toàn bộ thời, tất cả khu vực, lìa nàn quan lại quân vời bắt, bắt buộc cầu nơi tay vậy cây đậy việt.

Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

*

17. Ngọc Hoàn Thủ

17. Nhược vi phái mạnh chị em bộc sử giả。đương ư Ngọc Hoàn Thủ17. Nếu ý muốn tất cả tôi trai tớ gái để sai khiến, bắt buộc cầu khu vực tay cố gắng chiếc vòng ngọc.

Chân ngôn Án – bát mãng cầu hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.

*

18. Bạch Liên Hoa Thủ

18. Nhược vi chủng chủng công đức giả。đương ư Bạch Liên Hoa Thủ。18. Nếu mong muốn được các thứ công đức, buộc phải cầu chỗ tay vắt hoa sen Trắng.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.


*

19. Thanh hao Liên Hoa Thủ

19. Nhược vi dục đắc vãng sinh thập phương thơm Tịnh Độ giả。đương ư Tkhô nóng Liên Hoa Thủ19. Nếu ao ước được sanh về 10 phương tịnh độ, yêu cầu cầu chỗ tay vậy hoa sen xanh.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.


*

đôi mươi. Bảo Kính Thủ

trăng tròn. Nhược vi đại trí tuệ giả。đương ư Bảo Kính Thủ。 20. Nếu ước ao được trí huệ Khủng, yêu cầu cầu chỗ tay vắt dòng gương báu.

Chân ngôn rằng: Án -- vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà soát lã, hồng phấn tra.

*

21. Tử Liên Hoa Thủ

21.Nhược vi diện kiến thập phương duy nhất thiết chỏng Phật giả。đương ư Tử Liên Hoa Thủ。21. Nếu hy vọng được diện con kiến 10 phương tất cả chỏng Phật, cần cầu vị trí tay vậy hoa sen tím.

Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.


*

22. Bảo Khiếp Thủ

22. Nhược vi địa trung phục tàng giả。đương ư Bảo Kức hiếp Thủ。22. Nếu mong mang được kho tàng ẩn trong thâm tâm đất, yêu cầu cầu nơi tay cố kỉnh dòng bảo kíp.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, chén thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.


23. Ngũ Sắc Vân Thủ

23. Nhược vi Tiên Đạo giả。đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ23. Nếu ao ước được đạo tiên, buộc phải cầu chỗ tay gắng hóa hiện nay mây ngũ dung nhan.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

See more: Cách Kiểm Tra Win 32 Hay 64 Bit Như Thế Nào Trên Windows 7, 8


24. Quân Trì Thủ

24. Nhược vi sanh Phạm Thiên giả。đương ư Quân Trì Thủ。24. Nếu hy vọng sanh lên cõi Phạm Thiên, cần cầu khu vực tay cố trung bình trì (60).

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra cụ khê ra, rô tra hàm tra.


25. Hồng Liên Hoa Thủ

25. Nhược vi vãng sinh chỏng thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ25. Nếu ao ước được sanh lên những cung ttránh, bắt buộc cầu khu vực tay vậy hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án – tmùi hương yết lệ, tát phạ hạ.


26. Bảo Kích Thủ

26. Nhược vi tịch trừ tha pmùi hương nghịch tặc giả。đương ư Bảo Kích Thủ。26. Nếu mong muốn xua xua giặc nghịch nghỉ ngơi pmùi hương khác mang lại, cần cầu chỗ tay vậy cây bảo kích.

Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.


27. Bảo Loa Thủ

27. Nhược vi triệu hô nhất thiết chỏng thiên thiện tại thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ27. Nếu ước ao triệu tất cả clỗi thiên thiện nay thần, yêu cầu cố gắng vị trí tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án – tmùi hương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.


28. Độc Lâu Trượng Thủ

28. Nhược vi sử lệnh nhất thiết quỷ thần giả。đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。28. Nếu mong mỏi không đúng khiến cho tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay ráng cây gậy đầu lâu.

Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

*

29. Sổ Châu Thủ

29. Nhược vi thập phương clỗi Phật tốc lai trúc thủ giả。đương ư Sổ Châu Thủ。29. Nếu ước ao 10 pmùi hương clỗi Phật mau chóng mang lại đưa tay tiếp dẫn, nên cầu chỗ tay nuốm xâu chuỗi ngọc.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa vớ đà lật đế, tát phạ hạ.


30. Bảo Đạc Thủ

30. Nhược vi thắng lợi tốt nhất thiết thượng diệu phạm âm tkhô nóng giả。đương ư Bảo Đạc Thủ。30. Nếu hy vọng giành được toàn bộ phạm âm thanh khô tốt nhiệm mầu, đề xuất cầu chỗ tay vắt loại linc báu.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ chén bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nhình họa, tát phạ hạ.


31. Bảo Ấn Thủ

31. Nhược vi khẩu nghiệp trường đoản cú biện xảo diệu giả。đương ư Bảo Ấn thủ。31. Nếu hy vọng được mồm nói biện luận xuất xắc khéo, cần cầu chỗ tay cầm mẫu ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nhình ảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.


32. Câu Thi Thiết Câu Thủ

32. Nhược vi thiện nay thần long vương vãi hay lai cỗ vũ giả。đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ。32. Nếu muốn được cục cưng, long vương vãi thường đến ủng hộ, cần cầu địa điểm tay nắm cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.


33. Tích Trượng Thủ

33. Nhược vi tự bi phú hộ tốt nhất thiết chúng sanh giả。đương ư Tích Trượng Thủ。33. Nếu vị lòng tự bi ước ao đến toàn bộ chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, yêu cầu cầu địa điểm tay rứa cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án – mãng cầu lật gắng, mãng cầu lật cố, mãng cầu lật tra bát nhằm, na lật đế mãng cầu dạ chén nhình ảnh, hồng phấn tra.


34. Hợp Chưởng Thủ

34. Nhược vi độc nhất thiết chúng sanh thường xuyên tương kính cẩn ái niệm đưa, đương ư Hợp Chưởng Thủ。34. Nếu ao ước mang đến tất cả chúng sinh hay cung kính yêu quí nhau, đề nghị cầu khu vực tay hiệp chưởng.

Chân ngôn rằng: Án – chén bát hấp thụ mạng, nhá lăng hất rị. (Theo vào Tạng bản, lại có chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)

*

35. Hóa Phật Thủ

35. Nhược vi sanh sinh bỏ ra xứ đọng bất ly chỏng Phật biên giả。đương ư Hóa Phật Thủ。35. Nếu mong muốn tùy thuộc vào địa điểm sinh, hay làm việc mặt Phật, nên cầu địa điểm tay hiện nay hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị mãng cầu, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.


36. Hóa Cung Điện Thủ

36. Nhược vi sinh sanh cố vắt thường tại Phật cung điện trung。bất xứ đọng tnhì tạng trung thọ thân giả。đương ư Hóa Cung Điện Thủ。36. Nếu ao ước đời đời kiếp kiếp hay nghỉ ngơi vào hoàng cung Phật, không tbọn họ sanh sinh hoạt bào thai, đề xuất cầu nơi tay hiện nay hóa hoàng cung.

Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.


37. Bảo Kinh Thủ

37. Nhược vi nhiều văn quảng học tập giả。đương ư Bảo Kinc Thủ。37. Nếu ý muốn được học tập rộng nghe nhiều, yêu cầu cầu chỗ tay thế quyển ghê báu.

Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, ba nễ đế, tát phạ hạ.


38. Bất Thối hận Kyên Luân Thủ

38. Nhược vi tùng kim thân chí Phật thân。Bồ Đề tâm thường bất thối gửi giả。đương ư Bất Thối hận Kyên ổn Luân Thủ。38. Nếu ước ao tự thân này cho đến thân thành Phật, trung tâm ý trung nhân đề thường xuyên không lui sụt, phải cầu chỗ tay gắng bất thối hận kim luân.

Chân ngôn rằng: Án – thiết mãng cầu di tả, tát phạ hạ.


39. Đhình ảnh Thượng Hóa Phật Thủ

39. Nhược vi thập phương thơm clỗi Phật tốc lai ma đảnh thú cam kết giả。đương ư Đhình ảnh Thượng Hóa Phật Thủ。39. Nếu ý muốn 10 phương clỗi Phật mau mang lại xoa đầu tchúng ta ký, đề xuất cầu khu vực tay đhình họa thượng hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.


40. Bồ Đào Thủ

40. Nhược vi quả lỏa chỏng ly giá bán giả。đương ư Bồ Đào Thủ。40. Nếu hy vọng dành được cây trái ngũ ly, yêu cầu cầu chỗ tay gắng chùm tình nhân đào.

Chân ngôn rằng: Án – A ma lã tìm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.


41. Cam Lộ Thủ

41. Nhược vi linh độc nhất vô nhị thiết cơ khát hữu tình đắc tkhô hanh lương giả。đương ư Cam Lộ Thủ。41. Nếu mong mỏi mang đến tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ lạnh lẽo, yêu cầu cầu nơi tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô bác bỏ ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.


42. Tổng Nhà hiếp Thiên Tý Thủ

42. Nhược vi năng phục tam thiên đại thiên trái đất oán ma giả。đương ư Tổng Nức hiếp Thiên Tý Thủ。42. Nếu hy vọng thu phục ma oán thù trong cõi đại thiên, buộc phải cầu chỗ tay tổng nức hiếp thiên thủ.

See more: Top 10 Phim Thái Hay Về Tuổi Học Trò, Top 10 Phim Học Đường Thái Lan Hay Nhất

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, tốt phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.