48 đại nguyện của đức phật a di đà

Cây bao gồm gốc, nước bao gồm mối cung cấp. Phật tử bọn họ số đông tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực lạc)thì cần đọc biết lịch sử vẻ vang của Đức Phật A Di Ðà nạm như thế nào, với 48 lời nguyện như thế nào.Ðức Phật A Di Ðà bao gồm công đức không nhỏ và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân dulặng hóa độ bọn chúng sanh sinh sống quả đât Ta-Bà này rất nhiều.quý khách đã xem: 48 nguyện của phật a di đà

Muốn cho việc đó sinh cõi này thừa khỏi kiếp lầm than của những mẫu khổ, sinh, già, bệnh dịch, bị tiêu diệt, yêu cầu Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà với knhì thị pháp môn Tịnh độ tu hành hết sức dễ dãi. Từ thượng lưu giữ trí thức cho hạng dân thường, ví như ai siêng tu, cũng mọi được vãng sinh cả.

You watching: 48 đại nguyện của đức phật a di đà

B. Chánh đề:

I. Giải nghĩa danh Hiệu "A DI ÐÀ"

A Di Ðà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch tức là Vô lượng Tbọn họ với Vô lượng Quang. Vô lượng Tbọn họ tức thị tuổi sinh sống lâu không tồn tại số lượng; Vô lượng Quanglà Ngài có hào quang tối ưu khó lường.

II. Lược sử tu Nhân và bệnh quả của Ðức Phật A Di Ðà

Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà nghỉ ngơi kiếp trước không ít, cần yếu đề cập xiết, nay lược nói 4 kiếp nlỗi sau:

1. Kinc Diệu Pháp Liên Hoa ngơi nghỉ phđộ ẩm ví dụ, trở thành có chép:

"Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là nhỏ của Đức Ðại Thông Trí Thắng Nlỗi Lai. Ngài dựa vào công đức thường giảng tởm Pháp Hoa cho cái đó sinch nghe, cần thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc".

2. Kinc Quán Phật Tam - Muội - Hải chép:

"Ðời thừa khứ đọng Ngài có tác dụng Tỳ kheo, siêng lòng kính lễ quán tưởng tướng tá lông ngươi White của Đức Phật Không Vương, cần được tbọn họ cam kết là Phật hiệu là A Di Ðà".

3. Kinch Bi Hoa chép:

Ðời vượt khđọng hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân thương hiệu là Vô Tránh Niệm. Ngài gồm một quan lại Ðại thần thương hiệu là Bảo Hải, khôn cùng giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng mang đến tmáu pháp trên sân vườn Diêm Phù sống ngay gần bên thành, Ngài với quan lại Ðại thần Bảo Hải lập tức đến nghe với siêu chấp nhận. Vua pháp vai trung phong thỉnh Phật với đại chúng vào vương vãi cung cúng nhường nhịn trọn cha mon nhằm cầu phúc báu.

Ðức Phật khuim vua nên phân phát Bồ đề trọng điểm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

lúc đó Đức Phật Bảo Tạng ngay tắp lự pđợi hào quang đãng sáng sủa ngời, soi mọi cả thế giới của như Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần tức thì tâu với vua Vô Tránh Niêm: "Nay Bệ hạ nhờ oai thần của Phật, được thấy các nhân loại, vậy Bệ hạ mong muốn cầu rước quả đât nào?".

Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối lẹo tay vạc lời đại nguyện, khẩn khoản sau thời điểm tu hành thành Phật, quốc độ và dân chúng của Ngài, số đông được chỉnh tề tkhô hanh tịnh. Do nhân duim ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà sinh hoạt cõi Tây pmùi hương Cực lạc.

4. Phật Thích Ca nói:

"Ðời vượt khđọng lâu xa, phương pháp rộng 10 kiếp, gồm một nước tên là Diệu Hỷ, vua thân phụ là Nguyệt Thượng Luân Vương, bà mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sinh ra tía tín đồ con: fan nhỏ trưởng là Nhật Nguyệt Minch, người nhỏ đồ vật hai là Kiều Thi Ca, tín đồ nhỏ trang bị ba là Nhật Ðế Chúng. Lúc ấy bao gồm Đức Phật Thành lập hiệu là Thế Tự Tại Vương Nlỗi Lai. Kiều Thi Ca quăng quật ngôi vinch quí theo Phật Thế Tự Tại xuống tóc, thọ Kỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện to lớn, độ khắp tất cả mười pmùi hương chúng sanh; ví như tất cả một nguyện như thế nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Lúc ấy clỗi thiên rải hoa, tán thán, trái khu đất rúng động, giữa ko trung tất cả tiếng khen rằng:

"Pháp Tạng ra quyết định đang thành Phật hiệu là A Di Ðà".

Nhỏng cố kỉnh, họ hiểu được, Đức Phật A Di Ðà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, vứt ngôi thanh lịch, xuất gia tu hội chứng kết quả đó Phật là A Di Ðà.


*

Hình ảnhĐức Phật A Di Đà

III. 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện sản phẩm công nghệ 1:Lúc tôi thành Phật, nếu vào cõi nước tôi, tất cả âm ti, ngạ quỷ, súc sinh, thời tôi ko sinh hoạt ngôi Chính giác.

Nguyện đồ vật 2: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khoản thời gian tbọn họ bình thường, còn quay trở về sa vào ba ác đạo, thời tôi ko sinh hoạt ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 3: Lúc tôi thành Phật, giả dụ sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi, thân chẳng màu tiến thưởng toàn bộ, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôi Chính giác.

Nguyện vật dụng 4: Lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân hình bao gồm kẻ xuất sắc tín đồ xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 5: Lúc tôi thành Phật, trường hợp sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có Túc mạng thông, ít nhất là thấu hiểu đa số việc trăm ngàn ức na-do-tha kiếp (rất nhiều kiếp) thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện máy 6: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, tối thiểu là thấy rõ trăm nghìn ức na-do-tha trái đất của chỏng Phật, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 7: Lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe cùng tbọn họ trì toàn bộ lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 8: Lúc tôi thành Phật, trường hợp sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha trọng tâm thông, tối thiểu là biết rõ phần lớn chổ chính giữa niệm của toàn bộ chúng sinh, trong trăm nghìn ức na-do-tha trái đất, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện thứ 9: Lúc tôi thành Phật, nếu như mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng chừng một niệm, ít nhất là đi qua ngoài trăm nghìn ức na-do-tha nhân loại, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 10: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, còn có ý niệm tham mê chấp rước thân, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 11: Lúc tôi thành Phật, nếu như mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn mang đến trọn diệt độ, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác

Nguyện đồ vật 12: Lúc tôi thành Phật, nếu như quang quẻ minh còn hữu hạn, tối thiểu cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha nhân loại, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 13: Lúc tôi thành Phật, nếu tchúng ta mạng còn hữu hạn, tối thiểu cũng cho trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi ko sống ngôiChính giác

Nguyện sản phẩm công nghệ 14: Lúc tôi thành Phật, chúng Tkhô nóng vnạp năng lượng vào cõi nước tôi, giả dụ gồm ai tính đếm hiểu rằng số bao nhiêu, dầu chính là vô lượng Bích Chi Phật đồng tính đếm vào trăm nghìn kiếp, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 15: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi, tbọn họ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 16: Lúc tôi thành Phật, ví như sản phẩm nhơn thiên vào cõi nước tôi, còn tồn tại tín đồ nghe danh từ bất tbây chừ tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện máy 17: Lúc tôi thành Phật, nếu như vô lượng chỏng Phật thập phương nhân loại, chẳng hồ hết ngợi khen xưng thương hiệu tôi, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương thơm bọn chúng sinh, chí trọng tâm tín chiêu mộ, mong mỏi sinh về cõi nước tôi, nhẫn cho 10 niệm, còn nếu không được sinc, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác; trừ kẻ chế tác tội ngũ nghịch, thuộc hủy báng Chính pháp.

Nguyện lắp thêm 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, siêng lưu giữ cõi nước tôi, với tu những công đức, chí trung tâm hồi phía, ước ao sinh về cõi nước tôi, giả dụ chẳng được hài lòng, thời tôi không ở ngôiChính giác.

See more: Lợi Và Hại Của Mạng Xã Hội, 10 Tác Hại Không Ngờ Của Mạng Xã Hội

Nguyện máy 21: Lúc tôi thành Phật, giả dụ hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, tất cả chẳng đủ cha mươi nhì tướng đại nhân, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 22: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát sống cõi khác siinc về nước tôi, cứu giúp cánh phần đông quyết mang lại bậc Nhất sinh té xđọng, trừ người có bổn định nguyện riêng rẽ, từ trên hóa hiện tại, do bọn chúng sinch mà lại phân phát hoằng thệ nguyện, tu những công đức, độ thoát hồ hết loại, đi khắp thế giới, tu Bồ tát hạnh, cúng nhịn nhường thập phương thơm chư Phật, knhị hóa vô lượng bọn chúng sinc, tạo nên tất cả số đông tại vị vị trí đạo vô thượng chánh giác, khôn xiết xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tại tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, nếu như chẳng như thế, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 23: Lúc tôi thành Phật, những Bồ Tát trong cõi nước tôi, vượt thần lực của Phật, mà đi cúng nhường nhịn thập pmùi hương chư Phật, trong vòng thời gian một bữa ăn, còn nếu như không cho khắp vô lượng rất nhiều ức na-do-tha nhân loại, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 24: Lúc tôi thành Phật, các Bồ tát vào cõi nước tôi, lúc ngơi nghỉ trước thập phương thơm chỏng Phật, hiện công đức của mình, ước ao bao hàm thứ cúng nhường, nếu như không được đúng suôn sẻ hy vọng, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác

Nguyện lắp thêm 25:Lúc tôi thành Phật, nếu như bọn chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, ko được Nhất chũm trí, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 26: Lúc tôi thành Phật, ví như bọn chúng Bồ tát vào cõi nước tôi, chẳng gần như được thân kyên ổn cưng cửng Na-la-diên, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 27: Lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, tất cả vật dụng của nhân thiên, hình nhan sắc phần đông sáng đẹp nhất sạch sẽ, rất tột huyền ảo, ko có thể tính biết, dầu là fan được thiên nhãn. Nếu có bạn biết danh số những dụng cụ ấy được rõ ràng, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác

Nguyện thiết bị 28: Lúc tôi thành Phật, giả dụ Bồ tát vào cõi nước tôi, dầu là bạn không nhiều công đức duy nhất, chẳng thấy hiểu rằng nơi bắt đầu cây đạo tràng cao tư trăm muôn do-tuần, vô lượng quang đãng dung nhan, thời tôi ko sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 29: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, ví như tbọn họ trì, gọi tụng, giảng thuyết tởm pháp cơ mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không làm việc ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 30:Lúc tôi thành Phật, ví như có ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ tát trong cõi nước tôi, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện thứ 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi tkhô cứng tịnh, các vị trí phần lớn soi thấy toàn bộ vô lượng vô vàn bất bốn nghị quả đât làm việc mười pmùi hương, như thể thấy khía cạnh mình trong gương sáng sủa. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 32: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ bỏ mặt khu đất tràn lên đến hư ko, lầu đơn vị cung điện ao nước hoa cây, toàn bộ vạn đồ vật các là vô lượng hóa học báu với trăm nghìn lắp thêm hương, hiệp phổ biến lại nhưng mà thành; vạn vật số đông xinh tươi kỳ lạ, hương thơm thơm xông khắp thập phương thơm thế giới. Bồ tát những khu vực ngửi mang đến mùi hương thơm ấy, thời gần như tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như vậy, tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 33:Lúc tôi thành Phật, những loại bọn chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị nhân loại sống mười pmùi hương, được quang đãng minh của tôi chiếu mang lại thân trung tâm chúng ta, thời thân tâm họ thướt tha dìu dịu rộng thiên nhơn, nếu như chẳng điều đó, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 34: Lúc tôi thành Phật, các loại bọn chúng sanh vào vô lượng bất bốn nghị trái đất làm việc mười phương thơm, nghe thương hiệu của tôi cơ mà không được vô sanh pháp nhẫn, cùng các môn thâm-tổng-trì, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện thứ 35: Lúc tôi thành Phật, những bạn cô bé vào vô lượng bất tư nghị trái đất sinh sống mười phương thơm, vui vẻ tin thích phạt Bồ đề trung khu, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khoản thời gian mạng tầm thường nhưng mà còn làm thân người thanh nữ nữa, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác

Nguyện thứ 36:Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát trong vô lượng bất bốn nghị quả đât sinh hoạt mười phương, nghe danh hiệu tôi, vẫn hay tu phạm hạnh, mãi mang đến thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 37: Lúc tôi thành Phật, sản phẩm nhơn thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới nghỉ ngơi mười pmùi hương, nghe danh hiệu tôi, cuối đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống khu đất, vui lòng tin thích tu Bồ Tát hạnh, thời chỏng Thiên với người đời đều kính trọng tín đồ kia. Nếu chẳng như vậy, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác

Nguyện sản phẩm công nghệ 38: Lúc tôi thành Phật, mặt hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi ước ao tất cả quần áo, thời áo quần xuất sắc đúng pháp tức tốc theo trung ương niệm của tín đồ này mà đến trên thân. Nếu còn phải giảm may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện thứ 39:Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi, tận hưởng tchúng ta sự vui vui mắt không phải như vị Lậu tận Tỳ-kheo, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện máy 40: Lúc tôi thành Phật, trường hợp sản phẩm nhơn thiên trong cõi nước tôi, tùy ý hy vọng thấy vô lượng quả đât nghiêm tịnh của chỏng Phật sinh sống mười pmùi hương, thời tức thì được thấy rõ cả địa điểm vào cây báu, đúng theo ý muốn, nhỏng thấy mặt bản thân vào gương sáng sủa. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 41: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát nghỉ ngơi nhân loại phương thơm không giống nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn mang lại lúc thành Phật, cơ mà những toasanguocmo.vnạp năng lượng không đủ xấu, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 42: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát, sinh hoạt thế giới phương thơm không giống nghe thương hiệu tôi, thảy gần như được giải thoát tam muội. Trụ tam muội kia, trong tầm thời hạn một niệm, cúng dường vô lượng bất bốn nghị chỏng Phật Thế Tôn, cơ mà vẫn ko mất chánh niệm. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 43: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát ngơi nghỉ pmùi hương không giống nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng thông thường thác sinh nhà Tôn quí, nếu chẳng như thế, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 44:Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát sinh hoạt phương không giống nghe thương hiệu tôi vui mừng rộng hnghỉ ngơi, tu Bồ Tát hạnh, trọn đầy đủ công đức, nếu chẳng như thế, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 45: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát ngơi nghỉ pmùi hương khác nghe danh hiệu tôi, gần như đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến thời điểm thành Phật, thường xuyên được thấy vô lượng bất bốn nghị toàn bộ chư Phật. Nếu chẳng như vậy thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện thứ 46: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát ngơi nghỉ vào cõi nước tôi, muốn nghe pháp gì, thời tức khắc thoải mái và tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như vậy thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 47: Lúc tôi thành Phật, nếu như bọn chúng Bồ tát sinh sống quả đât pmùi hương khác, nghe thương hiệu tôi mà lại chẳng được mang lại bậc bất tăn năn đưa, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện thứ 48: Lúc tôi thành Phật, trường hợp chúng Bồ tát ngơi nghỉ trái đất phương khác nghe danh hiệu tôi, mà chẳng ngay lập tức được Ðệ nhất âm hưởng nhẫn, sinh sống nơi Phật pháp chẳng ngay tức thì được bậc bất tân hận gửi, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

C. Kết luận:

Nói tóm lại, lịch sử hào hùng Đức Phật A Di Ðà cùng với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng mập, là vì lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang trọng cao quí, nguyện tu hành lúc thành Phật, làm việc trên một chình họa giới huy hoàng chỉnh tề, để tiếp độ chúng sinch. Trải sang 1 thời gian được kết quả, y báo, chánh báo lộ diện rực rỡ tỏa nắng nlỗi lời Ngài đã thệ nguyện.

Phật tử họ, trường đoản cú hồi nào mang lại bây chừ, biết niệm danh hiệu Phật A Di Ðà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sinh Cực lạc (Tịnh độ) là nhờ vào đức Phật Thích Ca ta chỉ dạy.

See more: 999+ Những Câu Nói Hay Nhất Về Gia Đình ❤️❤️❤️ Nên Đọc, 999+ Những Câu Nói Hay Về Gia Đình ❤️❤️❤️ Nên Đọc

Vậy xin khuyên ổn toàn bộ Phật tử, noi theo gương đại nguyện của Phật A Di Ðà, đề xuất vạc trung khu thệ nguyện to lớn, cầu Khi lâm tầm thường sinc về Cực lạc, hóa sinh trường đoản cú hóa sen, tu bệnh lên bậc Bất tăn năn, rồi trở về cõi Ta Bà hóa độ bà nhỏ quyến nằm trong và tất cả bọn chúng sinh tu hành, đồng thành Phật đạo.