Bạn đang xem: Bài 22 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Toán lớp 9: Phương trình quy về phương trình bậc 2Toán lớp 9: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình


Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai


Toán lớp 9: Công thức sát hoạch gọn của phương trình bậc 2 cùng luyện tập


Toán 9: luyện tập phương trình bậc 2 một ẩn


Bài 8: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình


Toán lớp 9: công thức nghiệm của phương trình bậc hai


***


Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1
Bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
Bài đôi mươi trang 15 SGK Toán 9 tập 1
Bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
Bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
Bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Xem thêm: Tinh Chất Hà Thủ Ô Kim Quan Có Tốt Không, Nơi Bán Tinh Chất

Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
Bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
Bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
Bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 3 - Chương 1 - Đại số 9
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 9
Đề bình chọn 15 phút - Đế số 3 - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 9
Trả lời câu hỏi 1 bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 bài bác 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1
Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1
Trả lời thắc mắc 4 bài bác 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1Bài 3. Contact giữa phép nhân cùng phép khai phương
Bài 4. Contact giữa phép phân tách và phép khai phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Chuyển đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nói lại và bổ sung các tư tưởng về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng tuy nhiên song và mặt đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của con đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất
Bài 7. đổi khác đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc hai (tiếp theo)
Đề chất vấn 15 phút - Chương I - Đại số 9
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương I - Đại số 9
Đề bình chọn 15 phút - Chương 2 - Đại số 9
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đại số 9


Từ khóa