Trong giờ đồng hồ Anh, có rất nhiều giới trường đoản cú thời gian như: In, on, at, before, after, since, for, ago… mỗi giới từ đầy đủ có chân thành và ý nghĩa khác nhau, được sử dụng trong số những trường vừa lòng khác nhau.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ in on at có đáp án

Các giới trường đoản cú này thường được dùng để mô tả cho thời gian, vị trí, biện pháp thức… Và nếu không nắm rõ, các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn. Chính vì vậy ngay hãy cùng tìm hiểu thêm qua các bài tập giới từ bỏ chỉ thời gian bên dưới nhé!

*

Các giới từ thời hạn và cách thực hiện

CÁC GIỚI TỪ THỜI GIAN CÁCH SỬ DỤNG ON On có nghĩa là vào, on được sử dụng trong số trường hợp

Các ngày vào tuần: on Sunday (vào nhà nhật)Vừa bao gồm ngày, vừa bao gồm tháng: on 25 April (vào ngày 25 tháng 4)Vừa ngày, vừa tháng, vừa năm: on 25 April 2021 (vào ngày 25 tháng bốn năm 2021).Dịp lễ sệt biệt: on Christmas day (vào thời điểm dịp lễ Giáng Sinh), on birthday (vào ngày sinh nhật).

IN In tức là vào / trong. In được dùng trong số trường hợp:

Tháng, năm: in June (vào tháng 6), in 2021 (vào năm 2021)Vừa tháng, vừa năm: In July 1975 (vào tháng 7 năm 1975)Mùa vào nămBuổi vào ngày: in the morning (vào buổi sáng) – Trừ ban đêm là at nightKhoảng thời gian: in a mintue (trong 1 phút), in 4 weeks (trong 4 tuần)

AT At tức là lúc, vào lúc. Sử dụng at ở những bài tập giới tự chỉ thời hạn trong ngôi trường hợp:

Thời gian rõ ràng trong ngày: at 7 o’clock, at 12:00, at nightDịp lễ quánh biệt: at Christmas (vào cơ hội Giáng Sinh), at Easter (vào ngày lễ Phục Sinh).

BY By được dùng để miêu tả sự việc nào đó xảy ra trước thời gian để cập đến trong câu:

I will finish the job by 9 pm. (Tôi vẫn hoàn thành các bước trước 9 giờ tối)

AFTER Giới từ After tức là sau, sau khoản thời gian thời điểm nào đó xảy ra cái gì:

After graduation: Sau khi xuất sắc nghiệpAfter 9pm: Sau 6 giờ tối

BEFORE Trái cùng với After, Before tức là trước, trước lúc thời điểm làm sao đó xẩy ra cái gì:

Before dinner: trước bữa tiệc tối2 months before Christmas: 2 mon trước lễ Giáng Sinh

SINCE Since diễn tả một mốc thời gian, since mang nghĩa là trường đoản cú khi:

Since 2010 (kể từ thời điểm năm 2010)Since I graduated (từ khi tôi xuất sắc nghiệp)

FOR For là giới từ mô tả một khoảng chừng thời gian:

For 5 years (trong vòng 5 năm)For a long time (trong một thời gian dài)

TO / UP TO to lớn / Up to bao gồm nghĩa là: cho đến… Nó được sử dụng để miêu tả khoảng thời gian hoặc mốc thời gian thế thể.

Up khổng lồ now (cho mang đến tận bây giờ)Up to lớn 16 hours a day (cho cho 16 giờ 1 ngày)

TILL / UNTILL Till / Untill khác với to / Up – Nó chỉ dùng để làm diễn tả một mốc thời gian, có nghĩa là: cho đến khi.

Until tomorrow (cho cho ngày mai)Until 3 o’clock (cho đến 3 giờ)

FROM……. To lớn / TILL / UNTILL From…… lớn / till / untill – Cấu trúc chỉ thời hạn khi gồm 2 mốc thời gian, tất cả nghĩa là: từ… đến…

From Monday to/till/unitl Friday (từ thứ hai đến thứ 6)

DURING During có nghĩa là trong xuyên suốt khoảng thời hạn nào đó.

During June (trong suốt tháng 6)During the holiays (trong suốt kì nghỉ)

WITHIN Within diễn đạt khoảng thời gian nào đó ngắn hơn so với During.

Within 10 minutes (trong vòng 10 phút)Wthin a day (trong vòng ngực ngày)

AGO Ago dùng biểu đạt về thừa khứ, điều nào đó đã xảy ra lâu. Mang chân thành và ý nghĩa là cách đây bao lâu.

5 years ago (cách phía trên 5 năm)

BETWEEN

Between được sử dụng giữa hai mốc thời gian khác nhau.

Lúc đó kết cấu sẽ là Between….. And……… giữa 2 khoảng thời gian

I will go lớn the buổi tiệc ngọt between 6pm and 7pm. (Tôi sẽ đến buổi tiệc vào khoảng giữa 6 giờ tối và 7 giờ tối)

LƯU Ý

Một số từ tiếp sau đây không kèm theo với giới từ: tomorrow, yesterday, today, now, right now, every, last, next, this, that.

Các bài bác tập giới từ chỉ thời gian

Bài 1: Điền các giới trường đoản cú In – On – At – X tương xứng vào nơi trống

2. Let’s meet ______ two hours.

6. I can’t work _______ night.

5. Let’s vị it _______ the weekend.

9. I saw her ________ my birthday.

4. Bởi vì you want lớn go there ________ the morning?

10. I like going khổng lồ the beach _______ the summer.

13. Did you see her _________ today.

16. The bus collected us ________ 5 o’clock early ________ the morning.

18. The factory closed _________ June.

22. They saw that car_________ half past ten.

Xem thêm: Cách Đặt Báo Thức Trên Máy Tính Windows 10 Cực Tiện Lợi, Đồng Hồ Báo Thức Trực Tuyến

25. The movie starts _________ trăng tròn minutes.

27. They were very popular __________ the 1980s.

30. Are you staying at trang chủ ________ Christmas Day.

33. I have English classes ______ Tuesdays.

35. The children like to go to the park ________ the morning.

38. Justin Bieber was born __________ March 1, 1994.

41. The pilgrims arrived in America _______ 1620.

44. I lượt thích to watch the parade ___________ Independence Day.

48. I shall see her _____ the beginning of the week.

45. Hippies protested against the war _________ the 1960s.

49. Goodbye! See you _____ Monday.

46. We finished the marathon ________ the same time.

50. We are going to the theatre_____ this evening

1. Let’s meet _____ Tuesday.

7. I’ll be there _______ 10 minutes.

ĐÁP ÁN:

1. In

2. At

3. At

4. In

5. In

6. In

7. X

8. At/ in

9. In

10. At

11. In

12. In

13. On

14. On

15. In

16. On

17. In

18. On

19. At

20. In

21. On

22. At

23. X

24. On

25. In

Bài 2: Sử dụng các giới tự in / on / at cùng với những cụm từ cho sẵn điền vào nơi trống sẽ được câu trả chỉnh, phù hợp nhất