Bạn sẽ xem: 100 Câu bài bác Tập vạc Âm S Es Lop 6, bài Tập phân phát Âm S Es Ed bao gồm Đáp Án tại toasanguocmo.vn

Tổng hợp những cách phân phát âm S cùng ES trong giờ đồng hồ Anh giúp phát âm như người bạn dạng xứ chỉ trong tầm 10″. Ba bà bầu và những con cùng học và luyện tập nhé.

Một trong những rào cản lớn nhất khiến chúng ta học sinh vn nói giờ Anh không chuẩn là vì các bạn không phân phát âm âm cuối. Đặc biệt khi các bạn phát âm hầu như từ có s, es, các bạn thường làm lơ hoặc hiểu hết bởi âm “s” gây ra sự hiểu nhầm cho tất cả những người đối diện. 

Hôm ni toasanguocmo.vn English sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết phương pháp phát âm s, es đơn giản và dễ hiểu nhất!

*
*

lúc từ tất cả tận thuộc là những âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Bạn đang xem: 100 câu bài tập phát âm s es lop 6, bài tập phát âm s es ed có đáp án

thường sẽ có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Từ Phát âmNghĩaVí dụ

watches

wɒtʃiz

to look at somebody/something for a time

She stood and watched as the xe taxi drove off

misses

mɪsiz

feel sad because you can no longer see somebody or bởi vì something that you like

She misses him so much

changes

ˈtʃeɪndʒɪz 

to become different

The leave changes colour in autumn

 

➤ vạc âm là /z/

luật lệ cuối của giải pháp phát âm s là khi những từ có tận thuộc là nguyên âm và những phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/, bọn chúng ta phát âm z

TừPhát âmNghĩaVí dụ

Plays

/pleɪz/

to vày things for pleasure

He plays football in the afternoon.

Hugs

/hʌgz/

to put your arms around somebody and hold them tightly, especially lớn show that you lượt thích or love them

My mother hugs me when I’m sad.

Xem thêm: 100+ Tải Ảnh Chữ Tên Mình - 100+ Hình Nền Facebook Có Tên Mình

Bags

/bægz/ 

a container made of cloth, leather, plastic or paper

I have four bags.

Trường hợp quánh biệt phát âm S/ES

Đối với rượu cồn từ “say” khi không thêm s ta vẫn đọc là /sei/. Tuy nhiên khi thêm s, “says” sẽ được đọc là /sez/ tức là phát âm /z/. Bên cạnh đó chúng ta sẽ gặp cách phạt âm s không áp theo quy tắc như: have => has.

IV. Bài bác tập phân phát âm S/ES

Bài tập: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. Skims B. Works C. Sits D. Laughs2. A. Fixes B. Pushes C. Misses D. Goes3. A. Cries B. Buzzes C. Studies D. Supplies4. A. Holds B. Notes C. Replies D. Sings5. A. Keeps B. Gives C. Cleans D. Prepares6. A. Runs B. Fills C. Draws D. Catches7. A. Drops B. Kicks C. Sees D. Hopes8. A. Types B. Knocks C. Changes D. Wants9. A. Drinks B. Rides C. Travels D. Leaves10. A. Calls B. Glasses C. Smiles D. Learns11. A. Schools B. Yards C. Labs D. Seats12. A. Knives B. Trees C. Classes D. Agrees13. A. Buses B. Horses C. Causes D. Ties14. A. Garages B. Boats C. Bikes D. Roofs15. A. Ships B. Roads C. Streets D. Speaks16. A. Beliefs B. Cups C. Plates D. Apples17. A. Books B. Days C. Songs D. Erasers18. A. Houses B. Knives C. Clauses D. Changes19. A. Roofs B. Banks C. Hills D. Bats20. A. Hats B. Tables C. Tests D. Desks21. A. Gives B. Passes C. Dances D. Finishes22. A. Sees B. Sings C. Meets D. Needs23. A. Seeks B. Plays C. Gets D. Looks24. A. Tries B. Receives C. Teaches D. Studies25. A. Says B. Pays C. Stays D. Boys26. A. Eyes B. Apples C. Tables D. Faces27. A. Posts B. Types C. Wives D. Keeps28. A. Beds B. Pens C. Notebooks D. Rulers29. A. Stools B. Cards C. Cabs D. Forks30. A. Buses B. Crashes C. Bridges D. Plates

 

Đáp án
1. A2. D3. B4. B5. A6. D7. C8. C9. A10. B
11. D12. C13. D14. A15. B16. D17. D18. B19. C20. B
21. A22. C23. B24. C25. A26. D27. C28. C29. D30. D

 

Sau khi học bài này chắc chắn rằng ba mẹ và các con đã biết cách đọc s, es trong tiếng Anh rồi. Ví như có bất cứ thắc mắc nào ba bà mẹ và những con hãy đừng e dè và inbox ngay mang đến toasanguocmo.vn nhé !