Bài viết dưới đây toasanguocmo.vn xin tổng hợp 4 Mẫu bài tập nhiệm vụ kế toán tài sản thắt chặt và cố định có lời giải lời giải các các bạn cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thanh lý tài sản cố định

*

Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán tài sản thắt chặt và cố định 1:

Có tư liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của khách hàng V bằng một TSCĐ cần sử dụng cho cấp dưỡng theo giá thỏa thuận như sau :

– đơn vị xưởng phân phối : 300.000 , bái gian sử dụng 10 năm:

– Thiết bị sản xuất : 360.000, thời gian sử dụng 5 năm.

– bằng bản quyền sáng chế : 600.000, thời hạn khai thác 5 năm.

Ngày 10, triển khai mua một dây chuyền sản xuất của bạn K dùng cho phân xưởng cung cấp .Giá mua nên trả theo hóa đối chọi ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong các số đó : cực hiếm hữu hình của thiết bị sản xuất 315.000 ( khấu hao vào 8 năm ); giá trị vô hình của công nghệ chuyển giao 110.880 ( khấu hao trong 4 năm ). Chi phí lắp đặt thử nghiệm thiết bị sẽ chi bằng tiền tạm ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua công ty đã giao dịch thanh toán bằng chi phí vay lâu năm 50%. Còn lại thanh toán giao dịch bằng giao dịch chuyển tiền thuộc quỹ chi tiêu phát triển.

Ngày 13, Công ty triển khai thuê ngắn hạn của người tiêu dùng M một thiết bị sử dụng cho thành phần bán hàng. Quý hiếm TSCĐ thuê 240.000. Thời gian thuê đến khi hết tháng 10/N. Tiền thuê đã trả tổng thể ( bao gồm cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay thời gian ngắn 16.500.Ngày 16, phân phát sinh các nghiệp vụ :Thanh lý một bên kho của phân xưởng thêm vào , đã khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyên giá 48.000, phần trăm khấu hao bình quân năm 12%. Túi tiền thanh lý vẫn chi bởi tiền mặt 5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000.Gửi một sản phẩm công nghệ sản xuất đi tham gia link dài hạn với công ty B , nguyên giá

300.000 ; quý giá hao mòn lũy kế 55.000, phần trăm khấu hao bình quân năm 10%. Quý giá vốn góp được doanh nghiệp B ghi thừa nhận là 320.000, tương xứng 21% quyền kiểm soát.

Ngày 19 , cài đặt một thiết bị làm chủ sự dụng đến văn chống Công ty. Giá cài ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, vẫn trả bằng tiền gửi ngân hàng. Giá thành vận gửi , bốc dỡ , lắp đặt đã chi bằng tiền phương diện 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % với thiết bị đầu tư chi tiêu bằng nguồn ngân sách kinh doanh..Ngày 22, nghiệm thu sát hoạch nhà văn phòng quản lý do bộ phận XDCB bàn giao. Giá quyết toán của ngôi nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình xây dựng là mối cung cấp vốn chi tiêu XDCB. Thời gian tính khấu hao 20 năm.Ngày 25, thực hiện nghiệm thu công trình sửa chữa tăng cấp một quầy hàng của cục phận bán sản phẩm bằng nguồn chi phí khấu hao. Giá thành sửa chữa nâng cấp thuê không tính chưa trả cho công ty V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau khi sửa chữa dứt , TSCĐ này sẽ sử dụng trong tầm 5 năm nữa. Được biết nguyên giá chỉ TSCĐ trước khi sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, phần trăm khấu hao trung bình năm 10%.Ngày 28, thực hiện nghiệm thu một thiết bị thêm vào thuê ngoài sửa chữa lớn đã hoàn thành, bàn giao cho bộ phận sử dụng. Giá thành sửa chữa khủng thuê quanh đó chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết doanh nghiệp đã trích trước giá cả sửa chữa bự theo planer của vật dụng này là 50.000.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ nêu trênXác định nút khấu hao tăng, bớt theo từng phần tử trong tháng 6/N, biết dn tính khấu hao theo ngày cùng tháng 6/N có 30 ngày.Xác định nút khấu hao TSCĐ trích vào tháng 6/N biết:

-Tháng 5/N không tồn tại biến hễ tăng giảm TSCĐ

Mức khấu hao TSCĐ vẫn trích vào thời điểm tháng 5/N ở bộ phận sản xuất : 30.000, cung cấp hàng

7.000, quản lý DN 10.000.

Giả sử mon 7/N không có biến hễ về TSCĐ . Hãy xác định mức khấu hao TSCĐ trích vào tháng 7 ngơi nghỉ từng cỗ phận.

Giải

1.Định khoản những nghiệp vụ nêu trên:

1)

Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Có TK 411 (V): 1.260.000

2a)

Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Có TK 331( K) : 425.880

2b)

Nợ TK 331( K) : 425.880

-Có TK 341: 212.940

-Có TK 112: 212.940

2c)

Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Có TK 141 : 12.600

2d)

Nợ TK 414 : 204.660

-Có TK 411: 204.600

3a)

Nợ TK 001 : 240.000

3b)

Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Có TK 311 : 16.500

4a)

Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Có TK 211 ( 2112): 48.000

4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Có TK 111: 5.000

4c)

Nợ TK 152( phế truất liệu) : 10.000

-Có TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 320.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Có TK 711: 75.000

-Có TK 211( 2112): 300.000

5a)

Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Có TK 112: 315.000

5b)

Nợ TK 211( 2114): 2.000

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Có TK 111: 2.100

6a)

Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6b)

Nợ TK 441: 1.000.800

-Có TK 411 : 1.000.800

7a)

Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Có TK 331 ( V) : 189.000

7b)

Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Có TK 214(2143): 180.000

8a)

Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Có TK 331 ( W): 56.700

8b)

Nợ TK 335: 54.000

-Có TK 241( 2413): 54.000

8c)

Nợ TK 627: 4.000

-Có TK 335: 4.000

Yêu ước 2:

Mức khấu hao TSCĐ tăng trong thời điểm tháng 6/N tại:

Bộ phận bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;Bộ phận làm chủ doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761Bộ phận thêm vào : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540 = 18.615

Mức khấu hao TSCĐ giảm hồi tháng 6/N tại:

Bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250Bộ phận bán sản phẩm : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500

Bộ phận cấp dưỡng : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365Bộ phận bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300Bộ phận thống trị doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761 Yêu cầu 4

Mức khấu hao tài sản thắt chặt và cố định trích trong tháng 7/N:

Bộ phận thêm vào : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.Bộ phận bán sản phẩm : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 +

4.000 – 2.500 = 8.500

Bộ phận thống trị doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) =

10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945

Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán tài sản thắt chặt và cố định 2:

 

Có tài liệu ở 1 Doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ trong quý một năm N như sau: (đơn vị tính: đồng)

Mua 1 máy móc thiết bị của công ty A bởi quỹ đầu tư chi tiêu phát triển giá tải chưa tính thuế GTGT: 100.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Túi tiền lắp đặt chi bởi tiền mặt: 8.000.000

Rút TGNH giao dịch thanh toán tiền download TSCĐ trên, hiểu được do thanh toán tiền trước thời hạn phương tiện nên doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thanh toán: 1.000.000

Mua 1 xe pháo ca để lấy rước công nhân giá mua chưa thuế GTGT: 50.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Dn đã giao dịch tiền cho đơn vị chức năng bán bằng chuyển khoản.

Mua 1 số ít TSCĐ giao hàng cho công tác thống trị giá giao dịch theo hóa đối kháng GTGT không tính thuế: 22.000.000, đã giao dịch bằng tiền mặt

Vay lâu năm hạn bank để sắm sửa 1 phương tiện đi lại vận tải ship hàng cho cung ứng theo hóa solo GTGT không tính thuế: 280.000.000, thuế GTGT 28.000.000

Mua 1 TSCĐ giao hàng sản xuất bằng nguồn chi phí xây dựng cơ phiên bản theo phương thức trả chậm trong khoảng thời gian nửa năm giá cài đặt trả tiền ngay lập tức (chưa tính thuế với lãi): 240.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, lãi trả chậm: 2.400.000

Trong quý 1, thực thanh toán giao dịch tiền sở hữu TSCĐ trên cho những người bán bởi TGNH, đồng thời phân chia lãi trả lừ đừ vào chi tiêu theo từng kỳ thanh toán.

Khóa học tập Kế toán tổng hòa hợp thực hành

Giảm 980,000₫

Đăng cam kết ngay!

Yêu cầu:

Định khoản kế toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh trên

Cho biết bộ hội chứng từ của từng nghiệp vụ và ghi sổ sách những tài khoản liên quan

Bài giải:

Mua 1 trang thiết bị thiết bị của người tiêu dùng A bằng quỹ chi tiêu phát triển giá sở hữu chưa tính thuế GTGT: 100.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Chi tiêu lắp để chi bởi tiền mặt: 8.000.000

Định khoản

Nợ TK 2112: 100.000.000

Nợ TK 1332: 10.000.000

Có TK 331A: 110.000.000

Nợ TK 2112: 8.000.000

Có TK 111: 8.000.000

Nợ TK 414: 108.000.000

Có TK 411: 108.000.000

Bộ triệu chứng từ:

Định khoản 1

+ chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ bệnh từ gốc: phù hợp đồng, hóa đơn, biên phiên bản giao thừa nhận tài sản, phiếu xuất kho bên bán, thẻ gia tài cố định

Định khoản 2

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu chi

+ hội chứng từ gốc: hóa đối kháng bán hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ mẫu TK 2112, 1332, 111

+ Sổ cụ thể 331A

Rút TGNH thanh toán tiền download TSCĐ trên, biết rằng do giao dịch thanh toán tiền trước thời hạn luật nên doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thanh toán: 1.000.000

Định khoản

Nợ TK 331A: 110.000.000

Có TK 515: 1.000.000

Có TK 112: 109.000.000

Bộ chứng từ:

+ hội chứng từ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập, phiếu kế toán

+ bệnh từ gốc: hóa đơn, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ chi tiết 331A

+ Sổ loại TK 331, 515, 112

Mua 1 xe cộ ca để mang rước người công nhân giá tải chưa thuế GTGT: 50.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Dn đã thanh toán giao dịch tiền cho đơn vị chức năng bán bởi chuyển khoản.

Định khoản

Nợ TK 2113: 50.000.000

Nợ TK 1332: 5.000.000

Có TK 112: 55.000.000

Bộ hội chứng từ:

+ bệnh từ kế toán: giấy báo nợ kế toán tài chính lập

+ bệnh từ gốc: phù hợp đồng, hóa đơn, biên bạn dạng giao nhấn tài sản, phiếu xuất kho mặt bán, thẻ gia sản cố định, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ dòng TK 2113, 1332, 112

Mua 1 số ít TSCĐ ship hàng cho công tác làm chủ bằng quỹ phục lợi giá giao dịch theo hóa đơn bán sản phẩm là 32.000.000, đã thanh toán bằng chi phí mặt

Định khoản

Nợ TK 211: 32.000.000

Có TK 111: 32.100.000

Bộ triệu chứng từ:

+ chứng từ kế toán: phiếu chi

+ triệu chứng từ gốc: vừa lòng đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận tài sản, phiếu xuất kho mặt bán, thẻ tài sản cố định

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ cụ thể 152A, 331M

+ Sổ loại TK 152, 133, 111, 331

Vay lâu năm hạn ngân hàng để sắm sửa 1 phương tiện đi lại vận tải của người sử dụng B phục vụ cho phân phối theo hóa đơn GTGT chưa tính thuế: 280.000.000, thuế GTGT 28.000.000

Định khoản

Nợ TK 2112: 280.000.000

Nợ TK 1332: 28.000.000

Có TK 331B: 308.000.000

Nợ TK 331B: 308.000.000

Có TK 3411: 308.000.000

Bộ bệnh từ:

Định khoản 1

+ bệnh từ kế toán: phiếu kế toán

+ hội chứng từ gốc: hợp đồng vay, giấy dấn nợ

Định khoản 2

+ bệnh từ kế toán: phiếu kế toán

+ triệu chứng từ gốc: hòa hợp đồng, hóa đơn, biên bạn dạng giao dìm tài sản, phiếu xuất kho mặt bán, thẻ gia tài cố định

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ chiếc TK 2112, 1332, 331, 3411

+ Sổ chi tiết 331B

Mua 1 TSCĐ của chúng ta A phục vụ sản xuất bằng nguồn vốn xây dựng cơ phiên bản theo cách tiến hành trả chậm trong 6 tháng giá download trả tiền ngay lập tức (chưa tính thuế và lãi): 240.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, lãi trả chậm: 2.400.000

Trong quý 1, thực thanh toán tiền tải TSCĐ trên cho tất cả những người bán bởi TGNH, đồng thời phân chia lãi trả lờ lững vào ngân sách theo từng kỳ thanh toán.

Định khoản

Nợ TK 211: 240.000.000

Nợ TK 1332: 24.000.000

Nợ TK 2421: 2.400.000

Có TK 331A: 266.400.000

Nợ TK 331A: 266.400.000

Có TK 112: 266.400.000

Nợ TK 635: 400.000 (= 2.400.000/6)

Có TK 242: 400.000

Nợ TK 441: 266.400.000

Có TK 411: 266.400.000

Bộ triệu chứng từ:

Định khoản 1

+ bệnh từ kế toán: phiếu kế toán

+ chứng từ gốc: thích hợp đồng, hóa đơn, biên bạn dạng giao dìm tài sản, phiếu xuất kho bên bán, thẻ tài sản cố định

Định khoản 2

+ hội chứng từ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập

+ bệnh từ gốc: hóa đơn, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Định khoản 3

+ chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ chứng từ gốc: bảng phân bổ giá thành trả trước

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ dòng TK 211, 1332, 331, 242, 635, 411, 441

+ Sổ chi tiết 331A

 

Mẫu bài bác tập nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 3:

Có 1 tài liệu ở một Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, trong kỳ hạch toán như sau. (đơn vị tính: đồng)

Thanh lý 1 TSCĐ đã hư hỏng tất cả nguyên giá chỉ 86 triệu, vẫn hao mòn 85 triệu. Chi phí tổ chức thanh lý bởi tiền phương diện 300 ngàn đồng. Hiệu quả thanh lý thu được một số phế liệu tịch thu bán bởi tiền mặt: 2.2 triệu.

Sửa chữa liên tiếp 1 số MMTB cần sử dụng ở phân xưởng cung ứng với chi tiêu sửa chữa thực tiễn phát sinh gồm:

+ Phụ tùng ráng thế: 2.2 triệu

+ những vật liệu khác: 600 nghìn đồng

+ chi phí khác bởi tiền mặt: 1 triệu đồng

Theo công dụng kiểm kê TSCĐ cuối kỳ:

+ Phát hiện tại mất 1 TSCĐ hữu hình đang thực hiện ở bộ phận sản xuất gồm nguyên giá chỉ 136 triệu, vẫn khấu hao: 126 triệu, không rõ lý do chờ xử lý.

Xem thêm: 5 App Ứng Dụng Giải Bài Tập Vật Lý Tốt Nhất Hiện Nay, Mục Lục Giải Sbt Vật Lý 7 Ngắn Nhất

+ Phát hiện tại thừa 1 TSCĐ đang sử dụng ở phần tử bán hàng, vì chưng kế toán quên không ghi sổ kế toán, biết TS này còn có nguyên giá bán 60 triệu, thời gian sử dụng 4 năm, đã ship hàng vận chuyển sản phẩm tiêu thụ được một tháng.

Theo tác dụng xử lý của cấp cho trên, thiệt hại bởi mất TSCĐ bắt tổ sản xuất bồi hoàn toàn bộ, bằng phương pháp trừ dần vào lương của công nhân trong tổ, bước đầu từ tháng này.

Yêu cầu:

Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên

Cho biết bộ triệu chứng từ của từng nhiệm vụ và ghi sổ sách các tài khoản liên quan

Bài giải:

1.Thanh lý 1 TSCĐ sẽ hư hỏng có nguyên giá bán 86 triệu, vẫn hao mòn 85 triệu. Giá cả tổ chức thanh lý bằng tiền khía cạnh 300 nghìn đồng.

Kết quả thanh lý thu được một số ít phế liệu tịch thu bán bởi tiền mặt bao gồm thuế GTGT 10%: 2.2 triệu.

Định khoản

Nợ TK 811: 1.000.000

Nợ TK 214: 85.000.000

Có TK 211: 86.000.000

Nợ TK 811: 300.000

Có TK 111: 300.000

Nợ TK 111: 2.200.000

Có TK 711: 2.000.000

Có TK 133: 200.000

Bộ bệnh từ:

Định khoản 1

+ hội chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ hội chứng từ gốc: hóa đơn, biên bản thanh lý tài sản

Định khoản 2

+ chứng từ kế toán: phiếu chi

+ hội chứng từ gốc: hóa đơn

Định khoản 3

+ hội chứng từ kế toán: phiếu thu

+ triệu chứng từ gốc: hóa đơn

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ cái TK 2112, 1332, 111

+ Sổ chi tiết 331A

Sửa chữa liên tiếp 1 số MMTB sử dụng ở phân xưởng cấp dưỡng với ngân sách chi tiêu sửa chữa thực tiễn phát sinh gồm:

+ Phụ tùng cầm thế: 2.2 triệu

+ những vật liệu khác: 600 ngàn đồng

+ ngân sách chi tiêu khác bằng tiền mặt: 1 triệu đồng

Định khoản

Nợ TK 627: 3.800.000

Có TK 1534: 2.200.000

Có TK 152: 600.000

Có TK 111: 1.000.000

Bộ bệnh từ:

+ hội chứng từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu chi

+ triệu chứng từ gốc: hóa đơn

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ cái TK 627, 1534, 152, 111

Theo kết quả kiểm kê TSCĐ cuối kỳ:

+ Phát hiện nay mất 1 TSCĐ hữu hình đang áp dụng ở phần tử sản xuất tất cả nguyên giá bán 136 triệu, đã khấu hao: 126 triệu, chưa rõ tại sao chờ xử lý.

+ Phát hiện tại thừa 1 TSCĐ đang thực hiện ở thành phần bán hàng, vì chưng kế toán quên không ghi sổ kế toán, biết TS này có nguyên giá chỉ 60 triệu, thời gian sử dụng 4 năm, đã giao hàng vận chuyển thành phầm tiêu thụ được một tháng.

Định khoản

Nợ TK 214: 126.000.000

Nợ TK 1381: 10.000.000

Có TK 211: 136.000.000

Nợ TK 211: 60.000.000

Có TK 214: 1.250.000

Có TK 3381: 58.750.000

Bộ chứng từ:

+ hội chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ chứng từ gốc: biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ mẫu TK 214, 1381, 211, 214, 3381

Theo kết quả xử lý của cấp trên, thiệt hại vì mất TSCĐ bắt tổ sản xuất bồi thường toàn bộ, bằng phương pháp trừ dần dần vào lương của công nhân trong tổ, bước đầu từ mon này.

Định khoản

Nợ TK 334: 10.000.000

Có TK 1381: 10.000.000

Bộ triệu chứng từ:

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ bệnh từ gốc: biên bạn dạng xử lý thiếu thốn TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ dòng TK 334, 1381

Mẫu bài tập nhiệm vụ kế toán tài sản thắt chặt và cố định 4:

Bài 3: có một tài liệu ở một Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vào thời điểm tháng 03/N hạch toán như sau. (đơn vị tính: đồng)

Ngày 01/03: nhập khẩu 1 máy móc thiết bị:

Giá mua phải trả tín đồ bán 2000 USD, tỷ giá 22.600 VND/USD

Thuế suất thuế nhập khẩu: 40%

Chi tầm giá vận đưa TS chi bằng tiền mặt: 5 triệu

Thuế suất thuế GTGT MMTB nhập khẩu: 10%

Thời gian khấu hao 10 năm

Ngày 10/03: Mua một phần mềm kế toán bằng quỹ đầu tư phát triển, giá thiết lập theo hóa solo chưa tính thuế: 30 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, giao dịch thanh toán bằng tiền tạm bợ ứng.

Chi phí cài đặt, chạy thử phần mềm chi bởi tiền mặt: 500 nghìn đồng.

Ngày 22/03: nhượng phân phối 1 TSCĐ không còn phù hợp với quy trình công nghệ mới theo giá không VAT: 110 triệu, VAT 10%, đã thu đủ bởi TGNH. Biết TS này có nguyên giá chỉ 160 triệu, sẽ hao mòn 80 triệu. Hoa hồng cho tất cả những người môi giới trả bởi tiền khía cạnh 2 triệu.

Yêu cầu:

Định khoản, tính khấu hao cuối tháng

Cho biết bộ hội chứng từ và ghi sổ sách kế toán những nghiệp vụ vạc sinh

Ngày 01/03: nhập vào 1 máy móc thiết bị:

+ giá bán mua nên trả người bán 2.000 USD, tỷ giá 22.600 VND/USD

+ Thuế suất thuế nhập khẩu: 40%

+ giá cả vận gửi TS chi bởi tiền mặt: 5 triệu

+ Thuế suất thuế GTGT MMTB nhập khẩu: 10%

Định khoản

Nợ TK 211: 63.280.000

Có TK 3333: 18.080.000 (=2.000×22.600×40%)

Có TK 331: 45.200.000 (=2.000×22.600)

Nợ TK 1331: 6.328.000

Có TK 33312: 6.328.000

Nợ TK 211: 5.000.000

Có TK 111: 5.000.000

Cuối tháng tính khấu hao: =(63.280.000+5.000.000)/(10×12)=569.000

Bộ hội chứng từ:

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu chi

+ chứng từ gốc: tờ khai hải quan, sales contract, commercial invoice, packing list, bill of lading, C/O (chứng dấn xuất xứ),…

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ mẫu TK 211, 331, 3333, 133, 33312, 111

Ngày 10/03: Mua một phần mềm kế toán bằng quỹ đầu tư phát triển, giá cài theo hóa đối chọi chưa tính thuế: 30 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền tạm ứng.

+ chi phí cài đặt, chạy thử ứng dụng chi bằng tiền mặt: 500 nghìn đồng.

+ thời gian khấu hao 5 năm

Định khoản

Nợ TK 2135: 30.000.000

Nợ TK 1332: 3.000.000

Có TK 141: 33.000.000

Nợ TK 211: 500.000

Có TK 111: 500.000

Nợ TK 414: 30.500.000

Có TK 411: 30.500.000

Cuối mon tính khấu hao: =((30.000.000+500.000)×22)/(5×12×31)=360.752,7

Bộ hội chứng từ:

+ bệnh từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu chi

+ chứng từ gốc: phù hợp đồng, hóa đơn, biên phiên bản giao hàng, phiếu xuất kho, thẻ TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ chiếc TK 2135, 1332, 141, 111, 414, 411

Ngày 22/03: nhượng chào bán 1 TSCĐ ko còn tương xứng với quy trình công nghệ mới theo giá không VAT: 110 triệu, VAT 10%, vẫn thu đủ bằng TGNH. Biết TS này còn có nguyên giá 160 triệu, vẫn hao mòn 80 triệu. Hoa hồng cho người môi giới trả bởi tiền mặt 2 triệu.

Định khoản

Nợ TK 811: 80.000.000

Nợ TK 214: 80.000.000

Có TK 211: 160.000.000

Nợ TK 112: 121.000.000

Có TK 711: 110.000.000

Có TK 3331: 11.000.000

Nợ TK 811: 2.000.000

Có TK 111: 2.000.000

Bộ chứng từ:

+ triệu chứng từ kế toán: giấy báo gồm kế toán lập, phiếu chi

+ bệnh từ gốc: vừa lòng đồng, hóa đơn, biên bạn dạng thanh lý TSCĐ, biên bạn dạng bàn giao TSCĐ, giấy báo gồm ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ mẫu TK 811, 214, 211, 112, 711, 3331, 111

Trên đây là bài viết 4 Mẫu bài xích tập nhiệm vụ kế toán tài sản cố định và thắt chặt có câu trả lời lời giải. Nếu như khách hàng cần bài viết liên quan về kế toán tài chính tài sản cố định cùng như nghiệp vụ kế toán hoàn toàn có thể tham gia một khóa học kế toán tài chính thực hành trên triệu chứng từ hóa solo thực đỏ ngắn hạn cấp tốc giúp học viên lấy kinh nghiệm đi làm việc kế toán trên doanh nghiệp bởi Trung chổ chính giữa kế toán Hà Nội tổ chức. Thời hạn học vào 3 tháng