There is và There are là 2 cặp cấu tạo luôn xuất hiện cùng nhau để ra mắt về số lượng của vật nào đó. Mặc dù thế, hai cấu tạo này vẫn đang còn sự khác biệt nhau về phong thái dùng. Để giúp đỡ bạn tránh nhầm lẫn thân cặp kết cấu này trong quy trình thực hành, công ty chúng tôi xin gửi cho bạn bài viết dưới đây về những dạng bài tập There is There are. Cùng theo dõi với làm bài xích tập nhé!


Thực hành bài tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kiến thức và kỹ năng và cách cần sử dụng Theere is there are của tiếng Anh ngay mặt dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are lớp 6 có lời giải đáp án, bài tập tiếng anh trẻ em: there is/ there are

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo khuyết on the table.

(Có một quả táo bị cắn dở trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa rét trong bình)

Nếu danh từ trước tiên của chuỗi liệt kê là danh tự số ít thì ta dùng cấu tạo ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler và a book on the table.

(Có một chiếc bút, một chiếc thước kẻ với một cuốn sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có tía quả chuối vào túi của tôi)

Khi danh từ của chuỗi liệt kê bắt đầu bằng danh từ số nhiều thì dùng cấu trúc ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas và a cake in the fridge.

(Có 2 trái cam, 4 quả chuối với 1 loại bánh trong gầm tủ lạnh)


*

Luyện tập bài xích tập There is There are


Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào địa điểm trống làm thế nào để cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats & a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi không đúng (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo trường đoản cú a/an/some/any vào khu vực trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

Xem thêm: Mách Bạn Những Lời Chúc Thăng Chức Hay Và Chân Thành Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling tín đồ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt và sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats and a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse và two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still to lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu lấp định hay được sử dụng any không sử dụng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh tự số ít yêu cầu dùng There is chứ không dùng There are)

3. Some ➔ any (vì câu bao phủ định thường dùng any không sử dụng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ không đếm được bắt buộc dùng There is chứ không dùng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh tự số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ người là danh từ đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng cấu trúc There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng phủ định cần dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh tự đếm được số các và kết hợp cùng cấu tạo There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng phủ định nên dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng đậy định phải dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người nước ngoài là danh tự đếm được số những và phối hợp cùng cấu tạo There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng đậy định buộc phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling tín đồ in my house.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi ngờ nên dùng ‘any’

There is ___ some _____ salt & sugar in these sauce.

➔ muối bột và mặt đường là danh từ không đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa trình làng các kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về there is There are với bài tập There is There are có đáp án. Công ty chúng tôi hy vọng gần như dạng bài bác tập này đã giúp cho bạn thành thạo hơn về There is There are. Good luck!