Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần tiếng anh

Bài tập thì tương lai tiếp diễn có lời giải

*
*

Thì sau này tiếp diễn đã có công ty chúng tôi gửi tới chúng ta giữa những câu chữ học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, để giúp đỡ các bạn học giờ Anh nkhô nóng hơn với hiệu quả hơn, Cửa Hàng chúng tôi góp các bạn phần đa tư liệu giờ đồng hồ Anh bắt đầu về thì sau này tiếp nối – bài bác tập thì tương lai tiếp diễn gồm giải đáp.

You watching: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần tiếng anh

Những bài bác tập thì tương lai tiếp tục này đang củng gắng kiến thức tiếng Anh về thì tương lai tiếp tục cho chính mình.

Những bài tập thì tương lai tiếp diễn tất cả đáp án

Đối cùng với bài xích tập tiếng Anh về thì tương lai tiếp tục này các bạn hãy chăm chú đến các ngữ pháp cùng biện pháp sử dụng của thì tương tự như đa số dấu hiệu nhận ra nhé.

Bài 1: Cho dạng đúng của động trường đoản cú vào ngoặc.

They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietnam giới.When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.My parents (visit) Europe at this time next weekDaisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.At 8 o’cloông xã this evening my friends & I (watch) a famous film at the cinema.She (play) with her son at 7 o’clochồng tonight.He (work) at this moment tomorrow.They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Put the verb into lớn the correct khung, will be (do)ing or will have (done)

1.Don’t phone between 7 and 8. We’ll be having (we/have) dinner then.

2.Phone me after 8 o’clock. ……………… (we/finish) dinner by then.

3.Tomorrow afternoon we’re going to lớn play tennis from 3 o’clock until 4.30. So at 4 o’clock, ………………. (we/play) tennis.

4.A:Can we meet tomorrow?

B:Yes, but not in the afternoon. …………….. (I/work).

5.B has khổng lồ go lớn a meeting which begins at 10 o’clock. It will last about an hour.

A:Will you be không lấy phí at 11.30?

B:Yes, ………….. (the meeting/end) by then.

6.Ben is on holiday & he is spending his money very quickly. If he continues like this, ……….. (he/spend) all his money before the kết thúc of his holiday.

7.Do you think ……. (you/still/do) the same job in ten years’ time?

8.Lisa is from Nem Zealvà. She is travelling around Europe at the moment. So far she has travelled about 1,000 miles. By the kết thúc of the trip, ……(she/travel) more than 3,000 miles.

9.If you need to lớn liên hệ me, …. (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.

A:………….. (you/see) Luara tomorrow?

B:Yes, probably. Why?

A:I borrowed this CD from her. Can you give it baông chồng lớn her?

Bài 3: Answer the questions below.

1.What a mess! We _____ up here for hours.

A.will clear

B.will be cleaning

2.Next Saturday at this time, we _____ on the beach in Mexico.

A.will relax

B.will be relaxing

3.You ____ your homework before you go out tonight.

A.will finish

B.will be finishing

4.If you need help finding a new job, I ____ you.

A.will be helping

B.will help

5.If you need to lớn reach us, we ____ at the Fairmont Hotel that time.

A.will stay

B.will be staying

6.We ____ you as soon as we arrive in Paris.

See more: Kết Nối Bàn Phím Với Tivi Sony Không Nhận Chuột Không Dây, Tivi Sony Không Nhận Chuột Không Dây

A.will call

B.will be calling

7.You _____ yourselves in the Caribbean, while we’re stuchồng here in New York with this cold weather!

A.will be enjoying

B.will enjoying

8.Susan _____ credit card payments until her debt is all paid off.

A.will be making

B.will make

9.Please leave the dishes. I ____ them tomorrow.

A.will be doing

B.will do

10.While you’re in the kitchen preparing snacks, Jlặng và Jeff _____ the SuperBowl.

A.will watch

B.will be watching

Bài 4: Complete these sentences using the future continuous tense.

This time next year I (live)______ in London.At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able to watch the match.She (study)_________ at the library tonight.(you/wait)______ at the station when she arrives?I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!(she/visit)________ her Grandmother again this week?At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.(they/attend)____________ your concert next Friday? It would be lovely to lớn see them.

Bài 5: Using the words in parentheses, complete the text below with simple future or future continuous tense.

I.

Sandra: Where is Tim going lớn meet us?

Marcus: He (wait)____1___ for us when our train arrives. I am sure he (stand)___2___ on the platform when we pull into lớn the station.

Sandra: And then what?

Marcus: We (pick)___3_______ Michele up at work.

II.

Samantha: Just think, next week at this time, I (lie)_____4_____ on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais & eating pinetáo bị cắn.

Darren: While you are luxuriating on the beach, I (stress)_____5____ out over this sale project. How are you going to lớn enjoy yourself knowing that I am working so hard?

Samantha: I ‘ll manage somehow.

Darren: You’re terrible. Can’t you take me with you?

Samantha: No. But I (send)____6_____ you a postcard of a beautiful, trắng svà beach.

Darren: Great, that (make)_____7_____ me feel much better.

Đáp án bài xích tập thì tương lai tiếp diễn

Bài 1:

They are staying at the khách sạn in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietphái mạnh.

– will be travelling (Họ sẽ làm việc khách sạn nghỉ ngơi Luân Đôn. Vào thời điểm này ngày mai chúng ta đã đang đi du lịch sinh sống đất nước hình chữ S.)

When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.

– come – will be swimming (Lúc chúng ta đến tương lai, chúng tôi vẫn vẫn bơi lội trên biển.)

My parents (visit) Europe at this time next week

– will be visiting (Bố chị em tôi sẽ đang viếng thăm Châu Âu vào thời điểm này tuần tới.)

Daisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.

– will be sitting (Daisy đã vẫn ngồi bên trên thứ bay vào tầm 9h sáng sau này.)

At 8 o’cloông xã this evening my friends and I (watch) a famous film at the cinema.

– will be watching (Vào cơ hội 8h buổi tối lúc này chúng ta tôi và tôi vẫn xem một bộ phim truyện danh tiếng tại rạp chiếu phim giải trí phyên.)

She (play) with her son at 7 o’cloông xã tonight.

– will be playing (Cô ấy đang vẫn nghịch với con trai của cô ấy ấy vào lúc 7h về tối ni.)

He (work) at this moment tomorrow.

See more: 360 Ma Cà Rồng Ý Tưởng - Phim Ma Cà Rồng Anime Hay

– will be working (Anh ấy sẽ vẫn làm việc vào thời điểm đó tương lai.)

They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

– will be making (Họ đang đang trình bày vào thời điểm này sáng sủa sau này.)

Bài 2:

2.We’ll have finished

3.we’ll be playing

4.I’ll be working

5.the meeting will have ended

6.he’ll have sầu spent

7.you’ll still be doing

8.she’ll have travelled

9.I’ll be staying

10.Will you seeing

Bài 3:

1.B. will be cleaning

2.B. will be relaxing

3.A. will finish

4.B. will help

5.B. will be staying

6.A. will call

7.A. will be enjoying

8.B. will make

9.B. will do

10.B. will be watching

Bài 4: 

1.will be living

2.will be eating

3.will be running

4.will be working

5.will be studying

6.will you be waiting

7.will be drinking

8.will she be visiting

9.will be watching

10.will they be attending

Bài 5:

1.will be waiting

2.will be standing

3.will pick

4.will be lying

5.will be stressing

6.will send

7.will make

Những bài tập giờ đồng hồ Anh thì sau này tiếp diễn gồm lời giải trên đây chúng ta hãy lưu lại và học hành thiệt giỏi nhé. Chúc chúng ta học tập tiếng Anh thành công!