Bài tập toán rời rạc có lời giải

những bài tập tân oán rời rạc Toán rời rộc cơ bạn dạng Tân oán tách rộc rạc Ôn thi tân oán rời rốc Ôn tập toán thù tách rạc 10 bài xích tập toán tách rộc


You watching: Bài tập toán rời rạc có lời giải

*

*
pdf

Tổng phù hợp phần đông bài toán Pre VMO năm ngoái - Lưu Giang Nam


*
pdf

Bồi chăm sóc kỹ năng cho học sinh xuất sắc Toán tổng hợp - Rời rạc: Phần 1
See more: Chơi Game Thời Trang Cặp Đôi Nam Nữ Kiểu Hàn Quốc, Chơi Game Thời Trang Nam Nữ Kiểu Hàn Quốc

*
74
*
0
*
3

Nội dung

Bài tập chương 2Lưu ý: N: Tập thích hợp số tự nhiên,Z: Tập hòa hợp số nguyên ổn,R: Tập phù hợp số thực.Bài 2.1. Giả sử A = 1, 1, 2 . Hãy chỉ ra rằng những xác minh đúng trong những những khẳng địnhsau:a) 1 ∈ Ab) 1 ∈ Ac) 1 ⊂ Ad) 1 ⊂ Ae) 2 ∈ Af) 2 ⊂ ABài 2.2. Xét 4 tập hòa hợp nhỏ của tập vừa lòng vũ trụ U = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:A = 1, 2, 3, 4, 5;C = 1, 2, 3, 5, 7;B = 1, 2, 4, 8D = 2, 4, 6, 8Hãy xác định các tập thích hợp sau:a) (A ∪ B) ∩ Cb) A ∪ (B ∩ C)c) C ∪ Dd) C ∩ De) (A ∪ B) ∩ Cf) A ∪ (B ∩ C)Bài 2.3. Cho A, B, C là những tập phù hợp. Chứng minh rằng:a) A ∩ (BC) = (A ∩ B)(A ∩ C)b) (AB) ∪ (BA) = (A ∪ B)(A ∩ B)c) A(A ∩ B) = (A ∪ B)BBài 2.4. Cho f, g : R → R được khẳng định vì f (x) = 2x + 1 cùng g(x) = x2 + x − 1. Hãy kiếm tìm g◦ fvới f◦ g?Bài 2.5. Xét hai ánh xạ f, g : R → R xác minh bởi: f (x) = ax + b và g(x) = 1 − x + x2 . Giảsử g◦ f (x) = 9x2 − 9x + 3, hãy xác minh a, b.Bài 2.6. Xét ánh xạ f : R → R xác định vị f (x) = x2 − 3. Hãy tìm kiếm f (A) và f −1 (A) đối vớimỗi tập vừa lòng A dưới đây:a) A = 2, 3b) A = −3, −2, 2, 3c) A = (−3, 3)d) A = (−3, 2>e) A = <−7, 2>f ) A = (−4, −3> ∪ <5, 6>Bài 2.7. Với mỗi ánh xạ f : Z → Z tiếp sau đây, hãy xác minh xem nó gồm là đơn ánh, toàn ánhhoặc tuy vậy ánh không? Trong trường thích hợp nó là song ánh, hãy search ánh xạ ngược?a) f (x) = x + 7b) f (x) = 2x − 3 c) f (x) = −x + 5e) f (x) = x2e) f (x) = x2 + xf) f (x) = x3Bài 2.8. Các thắc mắc tương tự nlỗi trong bài bác tập 2.6 cơ mà f bây chừ là 1 ánh xạ f : R → RBài 2.9. Với từng ánh xạ f : A → B sau đây, cho thấy thêm nó tất cả solo ánh, toàn ánh hoặc tuy nhiên ánhkhông? Trong ngôi trường hợp nó là tuy vậy ánh, hãy tìm kiếm ánh xạ ngược?a) A = B = R, f (x) = x + 7b) A = B = R, f (x) = x2 + 2x − 3c) A = <4, 9>, B = <21, 96>, f (x) = x + 7d) A = R, B = (0, +∞), f (x) = 2x+1e) A = B = N, f (x) = x(x + 1)


See more: Mua Quà Gì Tặng Sinh Nhật Chồng, 30+ Quà Tặng Sinh Nhật Chồng Đặc Biệt Và Ý Nghĩa

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền