Website Luyện thi online miễn tổn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn giá tiền,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://toasanguocmo.vn/uploads/thi-online.png

Bạn đang xem: 30 bài tập trắc nghiệm về câu tường thuật trần thuật

Câu gián tiếp vào Tiếng Anh, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh, 85 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh siêng đề khẩu ca thẳng với gián tiếp, Bài tập trắc nghiệm câu thẳng loại gián tiếp violet, những bài tập trắc nghiệm Reported speech with gerund, Những bài tập về câu trần thuật lớp 12, các bài luyện tập chuyển câu thẳng thanh lịch loại gián tiếp có đáp an

Xem thêm: Tải Game Tinh Linh Đại Chiến Apk 1, Tinh Linh Đại Chiến Cho Android

*
Các thì vào giờ anh, giờ anh sâu sát

Câu gián tiếp vào Tiếng Anh, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh, 85 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chăm đề tiếng nói thẳng và con gián tiếp, Bài tập trắc nghiệm câu thẳng gián tiếp violet, các bài luyện tập trắc nghiệm Reported speech with gerund, Những bài tập về câu trần thuật lớp 12, Bài tập đưa câu trực tiếp quý phái gián tiếp tất cả đáp an, các bài luyện tập trắc nghiệm reported SPEECH with GERUND violet, bài tập Reported Speech lớp 11, các bài tập luyện trắc nghiệm ve sầu loi noi loại gián tiếp, bài tập câu gián tiếp, Câu loại gián tiếp đặc trưng, Các ví dụ về câu trực tiếp gián tiếp, bài tập câu trực tiếp con gián tiếp nâng cấp, Câu thẳng loại gián tiếp lớp 8, Chuyển những câu sau sang trọng câu gián tiếp, các bài luyện tập câu thẳng loại gián tiếp violet, Lý ttiết câu thẳng con gián tiếp

A. PHƯƠNG PHÁP.. GIẢICâu loại gián tiếp trong Tiếng Anh

1. Định nghĩaCâu con gián tiếp vào Tiếng Anh

- Câu trực tiếp: Câu thẳng là lời nói lên đường trực tiếp từ fan nói và hay được đặt vào lốt ngoặc knghiền. Ví dụ: "I am hungry", Bob said. - Câu loại gián tiếp: Câu con gián tiếp giỏi còn gọi là câu tường thuật là thuật lại khẩu ca của bạn không giống, không thuật lại không thiếu các tự ngữ nhưng chân thành và ý nghĩa vẫn không thay đổi và ko phía bên trong vết ngoặc knghiền. Ví dụ: Bob said he was very hungry.

2. Cách biến đổi câu thẳng sang trọng câu gián tiếp (câu tường thuật)

*Những chuyển đổi về thì của đụng từ
Thì sinh hoạt câu trực tiếpThì nghỉ ngơi câu con gián tiếp
1. Bây Giờ 1-1 (Simple Present)Ex: “I work for a post office”, she said. Quá khứ đối chọi (Simple Past)She said she worked for a post office.
2. Bây Giờ tiếp nối (Present Continuous)Ex: “I am feeling ill” Tom said lớn meQuá khứ tiếp nối (Past Continuous)Tom told me that he was feeling ill.
3. Lúc Này dứt (Present Perfect)Ex: Tom said: “I haven’t done it”Quá khứ dứt (Past Perfect) Tom said he hadn’t done it
4. Lúc Này chấm dứt tiếp diễnEx: “I’ve been waiting for 2 hours”, Jaông chồng saidQuá khứ dứt tiếp diễnJaông xã said he had been waiting for 2 hours.
5. Quá khứ đơn (Simple Past)Ex: “I didn’t vày it”, he said. Quá khứ đọng hoàn thành (Past Perfect)He said he hadn’t done it
6. Quá khứ đọng tiếp diễn (Past Continuous)Ex: “I was lying”, he said. Quá khđọng chấm dứt tiếp tục ( Past perfect Continuous)He said he had been lying
7. Quá khđọng kết thúc (Past Perfect)Ex: “I had already done my homework”, Bob said. Quá khứ chấm dứt (Past Perfect)Ex: Bob said he had already done his homework.
8. Tương lai đơn (Simple Future)Ex: “I’ll buy it”, Tom said. Tương lai sinh hoạt quá khđọng (Future in the past)Tom would buy it.
Ngoài ra, còn có một vài biến đổi cùng với những cồn từ khãn hữu ktiết (modal verbs)
Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
CanCould
Must/ have sầu toHad to
MayMight
WillWould
Shall/ ShouldShould
Needn’tDidn’t have to
*Chuyển trạng từ bỏ chỉ nơi chốn với thời gian theo quy luật:
Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
ThisEx: “I want to lớn buy this pen. ”ThatShe said she wanted khổng lồ buy that pen.
TheseEx: “I want to buy these pens. ”ThoseShe said she wanted khổng lồ buy those pens.
HereEx: “I want to lớn sit here. ”ThereEx: She said she wanted to lớn sit there.
NowEx: “I am sitting in front of TV now. ”ThenShe said she was waiting in front of TV then.
TodayEx: “Today I have sầu a test”That dayShe said she had a chạy thử that day.
YesterdayEx: “I had a thử nghiệm yesterday. ”The day before/ The previous day. She said she had a kiểm tra the day before.
TomorrowEx: “I’ll have a test tomorrow. ”The next day/ The following day. She said she would have a test the next day.
AgoEx: “I had a chạy thử 2 days ago. ”BeforeShe said she had had a test 2 days before.
Last nightEx: “I watched TV with my mother last night. ”The night before/ The previous night.She said she had watched TV with her mother the night before.
Next weekEx: “I will go on a picnic next week. ”The following week/ The week after.She said she would go on a picnic the following week.
The day before yesterdayEx: “I had a kiểm tra the day before yesterday. ”Two days before/ earlierShe said she had had a kiểm tra 2 days before.
*Ttuyệt đổi đại từ:- Đại trường đoản cú nhân xưng
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
IHe/ she
We/ youThey
You (nếu là chủ ngữ)They/ I/ he/ she
MeHim/ her
UsThem
You (nếu là tân ngữ)Them/ me/ him/ her
- Đại tự slàm việc hữu:
Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
MyHis/ her
OurTheir
YourTheir/ my/ his/ her
MineHis/ hers
OursTheirs
YoursTheirs/ mine/ his/ hers
- Đại tự this/ that, these/ those+ “This, that” có thể thay đổi “it”+ “These, those” rất có thể thay đổi “that/ them”Ví dụ: Mary said: “This is the first time I’ve sầu broken my arm. ”→ Mary said that it was the first time she had broken her arm.

3. Tường thuật câu đề cập (Statements)

S1 + say(s)/ said (that)+ S2 + verbS1 + tell(s)/ told + O + (that) + S2 + verbVí dụ: “I feel really fed up with my job. ” said Susan. → Susan said that she felt really fed up with her job. → Susan told me that she felt really fed up with her job.

4. Tường thuật câu hỏiCâu con gián tiếp trong Tiếng Anh

*Câu hỏi Yes/No:S + asked/ wanted to lớn know/ wondered + if/ weather+ S + V- Thêm If/ Whether nhằm khởi đầu cho mệnh đề tường thuật. - Trật từ bỏ câu hỏi (hễ trường đoản cú trước nhà ngữ) đưa thành đơn lẻ từ câu nói (chủ ngữ + hễ từ). Bỏ do/does/did nếu như gồm, đổi thì của động tự trong mệnh đề trần thuật hạ thấp vượt khứ đọng một thì và đổi khác những nhân tố khác ví như địa từ bỏ, download, tân ngữ, những từ bỏ chỉ thời gian, nơi chốn,…Ví dụ: “Are you angry?” he asked. → He asked if/whether I was angry. *Wh-questions (Câu hỏi tất cả tự để hỏi: what, where, when, how…)S + asked (+O)/ wanted khổng lồ know/ wondered + what/ who/…. + S+V- Không cần sử dụng If/ Whether mà lại cần sử dụng lại các tự nhằm hỏi sẵn tất cả (what/ where/ when,…) nhằm khởi đầu mang lại mệnh đề trần thuật. - Các chuyển đổi khác triển khai y như lúc tường thuật câu hỏi Yes/NoVí dụ: “What are you talking about?” said the teacher. → The teacher asked us what we were talking about. 5. Tường thuật câu nhiệm vụ, cầu khiến, giải đáp, rình rập đe dọa, lời mời, ngỏ ý …*Khẳng định:S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree/ offer/ refuse. . . + O + to-VVí dụ: “Please wait for me here, Mary. ” Tom said. (yêu cầu)→ Tom told Mary to wait for hyên there. *Phủ định:S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree + O + NOT to-VVí dụ: “Don’t talk in class” the teacher said to us. → The teacher told us not lớn talk in class.

6. Tường thuật lời đề nghịCâu gián tiếp vào Tiếng Anh

S + suggested + ( someone ) + V_ingVí dụ: “Why don’t you send her some flowers?” he said. → He suggested me sending her some flowers. 7. Tường thuật cùng với câu điều kiệnNếu trong khẩu ca trực tiếp có câu điều kiện, thì chỉ có câu điều các loại I là gồm sự chuyển đổi về THÌ, nhị loại câu điều kiện còn sót lại thì vẫn không thay đổi hiệ tượng cồn từ của bọn chúng. Ví dụ: “If I have sầu a time, I will visit her,” he said. → He said that if he had time, he would visit her.

B. BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN KĨ NĂNGCâu con gián tiếp trong Tiếng Anh

Task 1. Rewrite these following sentences with the same meaning1. She said, "I am reading. "→ She said that. . . . . . . 2. They said, "We are busy. "→ They said that …. . . . . . . 3. He said, "I know a better restaurant. "→ He said that. . . . . . . . . 4. She said, "I woke up early. "→ She said that. . . . . . . 5. He said, "I will ring her. "→ He said that. . . . . . . 6. They said, "We have just arrived. "→ They said that. . . . . . . 7. He said, "I will clean the car. "→ He said that. . . . . . . 8. She said, "I did not say that. "→ She said that. . . . . . . 9. She said, "I don't know where my shoes are. "→ She said that. . . . . . . 10. He said: "I won't tell anyone. "→ He said that. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She said that she was reading. 2. They said that they were busy. 3. He said that he knew a better restaurant. 4. She said that she had woken up early. 5. He said that he would ring her. 6. They said that they had just arrived. 7. He said that he would clean the car. 8. She said that she had not said that. 9. She said that she did not know where her shoes were. 10. He said that he would not tell anyone. Task 2. Rewrite these following sentences with the same meaning1. "Where is my umbrella?" she asked. → She asked. . . . . . . 2. "How are you?" Martin asked us. → Martin asked us. . . . . . . 3. He asked, "Do I have sầu to lớn vày it?"→ He asked. . . . . . . ……4. "Where have you been?" the mother asked her daughter. → The mother asked her daughter. . . . . . . 5. "Which dress vị you lượt thích best?" she asked her boyfrikết thúc. → She asked her boyfriover. . . . . . . 6. "What are they doing?" she asked. → She wanted lớn know. . . . . . . 7. "Are you going to lớn the cinema?" he asked me. → He wanted to know. . . . . . . 8. The teacher asked, "Who speaks English?"→ The teacher wanted lớn know. . . . . . 9. "How vày you know that?" she asked me. → She asked me. . . . . . . 10. "Has Caron talked to Kevin?" my friover asked me. → My friend asked me. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She asked where her umbrella was. 2. Martin asked us how we were. 3. He asked if he had lớn bởi vì it. 4. The mother asked her daughter where she had been. 5. She asked her boyfriend which dress he liked best. 6. She wanted lớn know what they were doing. 7. He wanted khổng lồ know if I was going khổng lồ the cinema. 8. The teacher wanted lớn know who spoke English. 9. She asked me how I knew that. 10. My friover asked me if Caron had talked to Kevin. Task 3. Rewrite these following sentences with the same meaning1. The doctor said lớn me, “You should thua kém weight. ”The doctor advised me. . . . . . . 2. Mary said, “Let’s go khổng lồ a movie. ”Mary suggested. . . . . . . 3. “I didn’t break the windows”, Bill said. Bill denied. . . . . . . …. 4. “You told a lie, Tom”, she said. She accused Tom. . . . . . . 5. “I can’t go to your birthday buổi tiệc nhỏ next Saturday evening, Jack”, said Mary. Mary apologized for. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. The doctor advised me khổng lồ thua trận weight. 2. Mary suggested going lớn a movie3. Bill denied breaking the windows4. She accused Tom of telling a lie. 5. Mary apologized for not going lớn Jack’s birthday buổi tiệc nhỏ next Saturday evening. Task 4. Rewrite these following sentences with the same meaning1. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said to me. Jane refused. . . . . . . . 2. Joe said, “Please come to my buổi tiệc nhỏ. ”Joe invited. . . . . . . . 3. Mr. Gray said, “Don’t play in the street. ”Mr. Gray warned the children not. . . . . . . 4. “Would you lượt thích to come on a picnic with us?They invited. . . . . . . 5. “Please don’t tell anytoàn thân what happened. ”He asked. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Jane refused lớn help me with my homework. 2. Joe invited me lớn his các buổi party. 3. Mr. Gray warned the children not khổng lồ play in the street. 4. They invited me khổng lồ come on a picnic with them. 5. He asked me not to tell anytoàn thân what had happened. Task 5. Rewrite these following sentences with the same meaning1. “If you don’t give sầu me a pay rise. I’ll resign. ”She threatened. . . . . . 2. “I’ll finish the work by the end of this week. ”John promised. . . . . . 3. “You ought to take a break, Andrew. ”She advised. . . . . . 4. “Don’t forget lớn go to the supermarket after work. ”They reminded. . . . . . 5. “Why don’t we sing a few songs?”He suggested. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She threatened me khổng lồ resign if I didn’t give her a pay rise. 2. John promised khổng lồ finish the work by the kết thúc of that week . 3. She advised Andrew to take a break. 4. They reminded to lớn go to lớn the supermarket after work. 5. He suggested singing a few songs. Task 6. Chuyển những câu sau về dạng câu è thuật1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said. . . . . . . . 2. “What would you vị if you had three days off ?” I asked hlặng. . . . . . . . 3. “I would have come to see you if I had known your address, Jim” she said. . . . . . . . 4. “I’m sure she will help you if you ask her. ” , he told me. . . . . . . 5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go lớn school. ” They said to me. . . . . . . . 6. She said lớn me, “If I were you, I wouldn’t tell her about this. . . . . . . . 7. “There would not be enough seats if a lot of guests came. ”. . . . . . . 8. “You will be surprised if you meet hyên. ” , Peter said to Lindomain authority. . . . . . . . 9. The boy said : “I won’t be strong if I don’t swlặng everyday. ”. . . . . . . 10. “What would you do if you saw a snake ?” Nam asked Nga. . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends. 2. I asked hyên what he would do if he had (had) three days off. 3. She told Jim that she would have come if she had known his address. 4. He told me that he was sure she would help if I asked her. 6. They told me that if that day had been Sunday, they would have gone to school. 7. She told me that if she were me, she would have sầu told her about that. 8 . If a lot of guest had come, there would have sầu been not enough seats. 9. Peter told Linda that she would be surprised if she met him. 10. The boy said that he would not be strong if he did not swlặng everyday. Task 7. Chuyển những câu sau về dạng câu è thuật1. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold. ” ,Mr John said. . . . . . . . 2. “Tom would win more races if he trained hard. ” , The man said. . . . . . . . 3. “If you feel lượt thích a chat, phone me tonight. ” David said to me. . . . . . . . 4. “If you isn’t eating so much junk food, you would be a lot fitter. ” Mother said. . . . . . . . 5. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam. ” , our teacher said. . . . . . . . 6. “If I knew her hobbies, I could let you know. ” He said to lớn me. . . . . . . . 7. “If I won the lottery, I would buy a new car. ” , the man said. . . . . . . . 8. “If you had listened lớn my advice, you wouldn’t have sầu made such a big mistakes. ” Julia said lớn LiLi. . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Mr John said that they would have sầu lunch outside in the garden if it was not cold. 2. The man said that Tom would have sầu won more races if he had trained. 3. David told me lớn phone hlặng that night if I felt like a chat. 4. My mother told me that I would be a lot fitter if I had not been eating so much junk food. 5. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam. 6. He told me that he could have sầu let me known if he had known her hobbies. 7. The man said that he would have sầu bought a new oto if he had won the lottery. 8. Julia told LilLi that she would not have sầu made such a big mistake if she had listened to Julia’s advice. Task 8. Chọn giải đáp đúng độc nhất. 1. Jachồng asked me _____. A. where vị you come from? B. where I came fromC. where I came from D. where did I come from?2. She asked me _____ I liked pop music. A. when B. what C. if D. x3. The doctor ____ hyên ổn lớn take more exercise. A. told B. tell C. have sầu told D. are telling4. I wanted khổng lồ know_____ return home page. A. when would she B. when will she C. when she will D. when she would5. Claire told me that her father____ a race horse. A. owns B. owned C. owning D. A and BHướng dẫn giải:1. C2. C3. A4. D5. DTask 9. Here are some things that Sarah said lớn you:
I’ve been to lớn the Untied States. I can’t drive.
I don’t have any brothers or sisters. I don’t like fish.
I’m working tomorrow evening. Dave is lazy.
Jane has a very well – paid job. Jane is a frikết thúc of mine.
But later Sarah says something diffierent lớn you. What bởi you say?
SarahYou
1 Dave works very hard. But you said he was lazy.
2 Let’s have sầu fish for dinner. But. . . . . . .
3 I’m going lớn buy a oto. . . . . . . .
4 Jane is always short of money. . . . . . . .
5 My sister lives in Paris. . . . . . . .
6 I think New York is a great place. . . . . . . .
7 Let’s go out tomorrow evening. . . . . . . .
8 I’ve never spoken to Jane. . . . . . . .
Hướng dẫn giải:2. But you said you didn’t lượt thích fish3. but you said you couldn’t drive4. But you said she had very well-paid job5. But you sai you didn’t have any brothers or sisters6. But you said you had never been khổng lồ the United States7. But you said you were working tomorrow evening8. but you said she was friend of yours. Task 10. Somebody toàn thân says something to you which is the oppsite of what they said earlier. Complete the answers. 1. A: That restaurant is expensiveB: Is it? I thought you said it was cheap. 2. A: Sue is coming khổng lồ the tiệc ngọt tonight. B: Is she? I thought you said she …………………3. A: Sarah likes Paul. B: Does she? Last week you said …………………. . 4. A: I know lots of people. B: Do you? I thought you said ……………………5. A: Jane will be here next week. B: Will she? But didn’t you say …………………. . Hướng dẫn giải:2. she wasn’t coming somewhere else/ … she was staying at home. 3. she didn’t like him4. you didn’t know anybody5. she wouldn’t be here