... Trường THPT Ayun paGIÁO ÁNMôn : TDTuần : 5 Tiết : 9 Lớp : 10Bài : THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY 100M – CHẠY BỀNI/ Mục tiêu :- Học mới 2 động tác : 9-10( Bài TDNĐ ). Yêu cầu bước đầu HS ...       CS            GV GV hướng dẫn lớp khởi động2/ Phần cơ bảna/ Thể dục nhịp điệu.- GV hướng dẫn động tác 9-10.- HS tự ôn tập động tác 9-10.- HS tự ôn lại từ động ... (4’)2-4lần (4’)12’2-4lần (3’)2-4lần (3’)2-4lần (3’)2-4lần (3’)Chia nhóm tập luyện : Thể dục nhịp điệu – chạy 100m, sau 12’ đổi nội dung và địa điểm tập luyện.           ...

Bạn đang xem: Bài thể dục 45 nhịp lớp 9 nam

Bạn đang xem: Bài thể dục 45 nhịp lớp 9 nam


*

Động tác :12 và 13 Nữ (ĐT12) (ĐT13) Động tác 5 nữĐộn ... tích chạy 80m Nam :80m Điểm Nữ :80m104 - 107 10 13’’0 - 13’’510’’8 -11
’0 9 13’’6 -14’’0 11 ’1 -11 ’5 8 14’’1 -14’’5 11 ’6 -12’’0 7 14’’6 -15’’212’’1 -12’’5 6 15’’3 -15’’812’’6 -13’’0 5 ... và 11 Nam (ĐT12) (ĐT13)  …… ………………………………………  …… ………………………………………………. …… ……………………………………………… …… …………………. . ………………………  + Phân chia lớp theo...
*

*

... Câu 4 nối với b. Câu 6: - 8.8. 196
7……- 198 4…….-T.7. 199 5…… - T .9. 199 7…….- T.4. 199 9……II. TỰ LUẬN: (câu 1—2 điểm) * Chiều ngày 1.10. 194 9, tại cuộc mít tinh của hơn 30 vạn….chủ tịch Mao Trạch ... năm 1 94 5? ĐÁP ÁN:I. TNKQ: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)* Câu 1: A Câu 2: C; Câu 3: B ; Câu 4: D* Câu 1 nối với c; Câu 2 nối với a; Câu 3 nối với d; Câu 4 nối với b. Câu 6: - 8.8. 196 7……- 198 4…….-T.7. ... 3. 198 5 c. LX chế tạo thành công bom nguyên tử.4. 199 1 d. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu.Câu 6 : Hãy xác định thời gian...
*

... Looking B. Look C. To look D. LooksII. Choose the
word ( A,B,C or D ) that best fits each of the blank spaces .(1m)1. The teacher told them don’t be late the next day. A B C D2. Mike said me that ... magical C. magically D. magicity 4. From the article he ……………………. that working hard is the secret of success .A. knows B. learns C. studies D. gets5. The students need …………………… classrooms for ... THE SECOND 45’-TEST Name : Class : 8/Điểm Lời phê của giáo viênTrắc nghiệm Tự luận Tổng điểm A. TRẮC NGHIỆM: (4ms)I.Choose the word or phrase that best completes...
*

... BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ LỚP 7
ĐỘNG TÁC: LƯỜN(5, 6, 7, 8 giống như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên) BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ LỚP 7 ĐỘNG TÁC: THĂNG BẰNG(5, 6, 7, 8 giống như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên) BÀI ... VỚI CỜ LỚP 7 ĐỘNG TÁC: CHÂN(5, 6, 7, 8 giống như 1, 2, 3, 4) BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ LỚP 7 ĐỘNG TÁC: BỤNG(5, 6, 7, 8 giống như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên) BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ LỚP 7 ĐỘNG TÁC: ... 6, 7, 8 giống như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên) BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ LỚP 7 ĐỘNG TÁC: TAY(5, 6, 7, 8 giống như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên) BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ LỚP 7 ĐỘNG TÁC: ĐIỀU HÒA(5, 6, 7, ... ... 2 -4 hàng dọc và hát GV cùng HS hệ thóng bài . GV nhận xét giờ học , giao bài tập về nhà Rút kinh nghiệm: BÀI 19 : BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI. Tiết: 19 , Tuần: 19 I / MỤC TIÊU . - Ôn trò ... - GV Nhận xết giờ học,giao bài tập về nhà Rút kinh nghiệm: BÀI 20 BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI Tiết: 20, Tuần: 20 I / MỤC TIÊU . - Ôn 2 động tác thể dục đã ... hát - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường 4 0- 50m - Đi thuờng theo vòng tròn ( ngược chiều kim đồng hồ ) hít thở sâu : 1- 2 phút 1- 2 phút 1 phút 1- 2 phút... ... BÀI 21 BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Tiết: 21, Tuần: 21 I / MỤC TIÊU . - Ôn 3 động tác thể dục đã học . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức chính xác . - Học động tác vặn ... kết thúc 4 -5 phút 1 -2 phút 1 -2 phút 2 phút 1 -2 phút  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tiết :22 BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I / MỤC ... vỗ tay , hát . - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên 2 -3 phút 1 -2 phút 1 phút * * * * * * * * * * * * * * * * GV địa hình tự nhiên : 40 -5 0 m . - Đi thường theo vòng... ... - Đứng vỗ tay , hát . - Đi thường theo nhịp 2 -4 hàng dọc - GV cùng HS hệ thống bài học - GV nhận xét giờ học , giao bài tập về nhà. * * * * * * * * GV Tiết :23 BÀI THỂ DỤC ... DỤC - TRÒ CHƠI I / MỤC TIÊU .  Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở ,tay ,chân,vặn mình ,bụng của bi thể dục pht triển chung .  Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể ... * * * * * * * * Tiết :24 BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I / MỤC TIÊU .  Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở ,tay ,chn,vặn mình ,bụng ,tồn thn của bi thể dục pht triển chung . ...

Xem thêm: Top 15 Truyện Tranh Kinh Dị Đáng Xem Nhất Nhật Bản, Top 15 Truyện Tranh Kinh Dị Đáng Xem Nhất

... - GV cùng HS hệ thống bài . - GV nhận xét giờ học , giao bài tập về nhà. Tiết :26 BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI I / MỤC TIÊU .  Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển ... PHÁP LÊN LỚP . NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Tiết :25 BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I / MỤC TIÊU .  Biết cch thực hiện cc động tác của bi thể dục pht triển chung (cĩ thể cịn qun ... 2 / Phần cơ bản . H 1: Ôn bài thể dục . MT:cĩ kỹ thực hiện được bài thể dục phát triển chung . Hđ2:Tâng cầu . MT:hs biết tng cầu . 3/ Phần kết thúc . - Đi thường theo vòng tròn... ... theo - GV nhận xét giờ học , giao bài tập về nha. Tiết :27 BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI I / MỤC TIÊU .  Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát ... Trị chơi :”Đứng ngồi theo lệnh” 2/ Phần cơ bản . H 1: Ôn bài thể dục PTC. MT:có kỹ thực hiện được bài thể dục phát triển chung . Gv hướng dẫn hs tập .chú ý sửa sai cho hs. Hđ2 :trị chơi ... Tiết 28 BÀI THỂ DỤC I / MỤC TIÊU .  Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung theo nhịp hô ,biết cách chơi và tham gia chơi tâng cầu bằng bảng...

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển thể lực chung khi học môn thể dục aerobics cho học sinh nữ 12a3 trường THPT lê hồng phong nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

... tác động của 4 bài tập đã lựa chọn cho nữ học sinh trường THPT Hồng Phong Nghệ An chúng tôi áp dụng tất cả 4 bài tập đã lựa chọn lên học sinh nữ ở nhóm thực nghiệm .Các bài tập đó được áp ... cũng như môn thể dục nói chung vẫn còn chưa cao3.4. Tổ chức thực nghiệm, đánh giá hiệu quả của bài tập đến sự phát triển thể lực cho nữ học sinh trường THPT Hồng Phong Nghệ An. Để đánh ... Phong_ Nghệ An Thông qua việc quan sát sư phạm trong quá trình tập luyện, cũng như việc quan sát các buổi kiểm tra bài tập phát triển thể lực chung của nữ học sinh trường THPT Hồng Phong cho... ... cả chương trình thể dục các khối, lớp mà chỉ bước đầu tìm hiểu Phương pháp dạy học bài thể dục phát triển chung lớp 9 ”4 phương pháp dạy học bài thể dục phát triển chung lớp 9 T/h: Vũ Xuân Quang ... hoạch và phương pháp dạy bài thể dục phát triển chung của lớp 9 nói riêng vàmôn thể dục nói chung. CHƯƠNG III: VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP SOẠN GIẢNG BÀI HỌC BÀITHỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG LỚP 9. Bước ... những phương pháp mà tôicảm thấy tâm đắc và đem lại kết quả bước đầu là: Phương pháp dạy học bài thể dục phát triển chung lớp 9 . Qua các giờ dạy áp dụng phương pháp này bộ môn thể dục nói chung... Từ khóa: bai the dục lien hoan lớp 9bài thể dục 35 nhịp lớp 8bai the duc lien hoan lop 9 danh cho nambai the duc lien hoan lop 12 nubài thể dục liên hoàn 45 nhịp lớp 9bai the duc 45 dong tac cua lop 9bài tập thể dục liên hoàn lớp 9 nambài thể dục tay không lớp 6bai the duc tay khong lop 8hinh ve bai the duc lien hoan lop 11bai the duc voi co lop 7bai the duc lien hoan lop 12cac dong tac bai the duc voi co lop 7hinh ve bai the duc lien hoan lop 12nhac bai the duc lien hoan lop 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau