Toán gồm lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học sinh được tiếp cận từ hết sức sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và trong thực tế cao. Việc hướng dẫn học sinh một số mẹo khi giải toán có lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách bao giờ thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong giải toán bao gồm lời văn nhằm đạt kết quả đúng mực nhất là vấn đề mà cửa hàng chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: Bài toán lớp 3 có 2 lời giải


*
1. Một trong những mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Vấn đề có lời văn tiến hành phép tính cộng.

Dạng 1: Trong bài toán lời văn có chữ …“thêm” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 1: đơn vị An có 6 nhỏ gà, bà bầu mua “thêm” 4 nhỏ gà. Hỏi bên An có tất cả mấy nhỏ gà?

Bài giải:

Số bé gà công ty An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 bé gà.

Dạng 2: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An gồm 3 trái cam, Bình tất cả 5 quả cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy quả cam?

Bài giải:

Số quả bóng cả hai bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 quả bóng

Dạng 3: Trong vấn đề lời văn gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở dưới ao và 6 bé ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có tất cả là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 con vịt

Dạng 4: Trong câu hỏi lời văn gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 4: mức giá sách Toán là 752 đồng, mức giá sách tiếng việt nhiều hơn chi phí sách toán là 48 đồng. Hỏi mức chi phí sách giờ đồng hồ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách giờ đồng hồ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Bài toán có lời văn tiến hành phép tính trừ

Dạng 1: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“bớt” …ta tiến hành phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ lâu năm 12 cm, bố em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn sót lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong việc lời văn gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 trái bóng, các bạn Long thả 3 quả bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy trái bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của doanh nghiệp Long sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 quả bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn có chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh. Lớp 1B bao gồm ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong vấn đề lời văn có chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, những hơn, ít hơn)…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 8: các bạn An nặng trĩu 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi bạn An năng hơn chúng ta Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số ký lô gam chúng ta An nặng nề hơn chúng ta Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong việc lời văn gồm chữ …“cho biết nhị bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi bạn còn lại”…ta triển khai phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và bạn Hoa xem tư vấn được 120 nhỏ tem. Trong số đó bạn Hương xem tư vấn được 80 bé tem. Hỏi các bạn Hoa học hỏi được từng nào con tem?

Bài giải:

Số bé tem các bạn Hoa đọc được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 nhỏ tem.

Xem thêm: Hệ Tiêu Hóa Là Quá Trình :, Hệ Tiêu Hóa Hoạt Động Thế Nào

2. Tuyển tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhì thùng tất cả 58 lít dầu, nếu chế tạo thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu cung ứng thùng đầu tiên 5 lít thì toàn bô dầu bao gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là một phần thì số dầu thùng sản phẩm hai là 2 phần

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng thứ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu sinh hoạt thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua 3 cây viết chì với 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng sở hữu 5 quyển vở với 5 cây viết chì không còn 25 nghìn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa bao gồm 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó còn sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó gồm bao nhiêu chiếc cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã chào bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng gồm số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi phân phối thùng gồm số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một họp báo hội nghị người ta kia kê 9 sản phẩm ghế đủ chỗ đến 81 tín đồ ngồi. Trên thực tiễn có đến 108 tín đồ đến dự họp. Hỏi đề xuất kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế tất cả số nơi là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế yêu cầu kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày thiết bị hai bán được gấp 3 lần ngày sản phẩm nhất. Cà nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày lắp thêm hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả hai ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một chiếc cầu lâu năm 100m gồm bao gồm 5 nhịp. Trong các số ấy 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp vị trí trung tâm thì dài hơn nữa mỗi nhịp cơ 10m. Tính nhịp bao gồm giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở trung tâm dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có trọng lượng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn uống quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và gồm 9 hàng cây táo, mỗi sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cây nạp năng lượng quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 quyển sách xếp gần như vào 2 tủ, mỗi tủ tất cả 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau. Số sách sinh hoạt mỗi ngăn gồm là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số phòng sách tất cả là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sinh sống mỗi phòng là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân bao gồm 16 bé ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và thấp hơn số gà là 6 con.

Hỏi trên sân có toàn bộ bao nhiêu con gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một hội thi làm hoa, các bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Do vậy Hồng làm thấp hơn Mai 5 bông với chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn làm cho được bao nhiêu bông hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm cho được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm cho được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả ba bạn làm cho được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ đôi bạn trẻ đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi bao gồm bốn chúng ta đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với một chúng ta khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà bầu mang ra chợ cung cấp 25 quả cam với 75 trái quýt. Buổi sáng bà mẹ đã phân phối được1/5 số cam cùng quýt, còn sót lại số cam và số quýt mẹ để chiều buôn bán nốt. Hỏi buổi sáng người mẹ đã bán tốt tổng số từng nào quả cam cùng quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam cùng quýt mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt bà mẹ đã phân phối buổi sáng sủa là: 100 : 5 = trăng tròn quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Giả dụ thùng đựng một phần số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi lúc thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng nề số kg là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Gồm 234kg con đường chia đông đảo vào 6 túi. 8 túi như vậy có số con đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi đựng số klg đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi bởi vậy chứa số con đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày lắp thêm hai bán được gấp 3 lần ngày thiết bị nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: tất cả 45 câu hỏi trong hội thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời không đúng bị trừ 2 điểm. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi trường hợp Henry trả lời được 150 điểm thì các bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của khách hàng Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng lên là vày ta đã cho Henry vấn đáp đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng hơn 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời chính xác là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, giả dụ tăng chiều lâu năm 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật thuở đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Bố rổ bao gồm số cam bởi nhau. Nếu phân phối 60 quả sinh hoạt rổ máy nhất, cung cấp 45 quả nghỉ ngơi rổ thứ

2 cùng 75 quả ở rổ sản phẩm 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế nữa số cam đã phân phối là 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã phân phối là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ thuở đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm lúc đầu có số quả là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng bao gồm 6 hộp kẹo, từng hộp tất cả 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo tất cả số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả bao gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ tuổi đi thiết lập bi, mỗi bạn đặt hàng 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn đặt hàng tất cả từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn oder số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn đặt hàng tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: gồm 5 thùng kẹo tương đồng chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo tất cả 6 gói. Hỏi từng gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai phòng sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu rước 4 cuốn sách của ngăn trước tiên chuyển sang chống thứ hai thì số quyển sách của nhị ngăn bằng nhau. Hỏi đích thực mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn thứ nhất hơn chống thứ hai số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn thứ nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách chống thứ nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: có một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập thích hợp nếu xếp mỗi sản phẩm 64 tín đồ thì xếp được 10 hàng. Hỏi mong mỏi xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng có bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 mặt hàng thì mỗi hàng có số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một vài bi phân thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi ý muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì phân tách được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi tất cả 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 fan đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 tín đồ (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón toàn bộ bao nhiêu loại tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe chở được số fan là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe.

Vậy số xe pháo tắc xi yêu cầu đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một vài viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu mang đi 17 viên kẹo thì số kẹo sót lại được chia hồ hết thành 7 túi, mỗi túi không nhiều hơn ban sơ 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Hướng dẫn:

1 túi có số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An tất cả là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng bao gồm 16 viên bi, Toàn có số bi cấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn tất cả số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một shop ngày trước tiên bán được 36 kilogam đường, ngày trang bị hai bán tốt số đường giảm đi 3 lần so với ngày máy nhất. Hỏi ngày lắp thêm hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày vật dụng hai bán được số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày thứ hai bán thấp hơn ngày đầu tiên số klg mặt đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng sản phẩm hai cất gấp 3 lần thùng thiết bị nhất, thùng thứ ba chứa hèn thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi thùng thứ bố chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng vật dụng hai đựng số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ tía chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học bao gồm 6 sản phẩm ghế, mỗi hàng ghế tất cả 3 nơi ngồi. Hỏi chống học đó có bao nhiêu khu vực ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học gồm số số ghế là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi có 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi gồm số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 9 quả. Hỏi trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: bên trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 3 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quả cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 2 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 4 x 2 = 8 quả cam

Bài 36: trên bàn gồm 7 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 8 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quả cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: trên bàn bao gồm 7 chồng sách, mỗi ck sách tất cả 9 quyển sách. Hỏi bên trên bàn tất cả mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam bao gồm 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có toàn bộ số quả là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: bên trên bàn gồm 8 chồng sách, mỗi chồng sách gồm 2 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?