Ca Dao Tục Ngữ về tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất xuất sắc Đẹp Của nhỏ Người nước ta Được đẩy mạnh Gìn Giữ trải qua không ít Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực từ bỏ Trọng

Sưu trung bình 1001 Thành Ngữ Trung Thực từ Trọng tuyệt và ấn tượng trong lòng bạn đọc

Cười tín đồ chớ vội mỉm cười lâu,Cười người ngày hôm trước hôm sau tín đồ cười.Ai ơi chớ vội cười cợt nhau,Ngẫm mình mang lại kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách nát khéo vá, rộng lành vụng may.Thuyền dời bến nào bến tất cả dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cứ trong đạo lý luân thường,Làm người phải giữ kỷ cương làm đầu.Đường tiếp xúc cốt vẹn toàn,Việc mình không muốn chớ khiến cho ai.Nói lời nên giữ đem lời,Đừng như bé bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột nhưng nghe.Trong váy đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh bông white lại chen nhị vàng.Nhị tiến thưởng bông white lá xanh,Gần bùn cơ mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Dạo đùa quán cũng giống như nhà.Nhà tranh có ngãi rộng tòa bên cao.

Chia Sẻ