Cách làm sơ đồ tư duy

Làm ráng làm sao nhằm chúng ta cũng có thể liên kết các ý tưởng phát minh, miêu tả các mối quan hệ thân các phần cùng nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ vật tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ vật tứ duy cân xứng cùng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu nhằm tạo nên một sơ đồ gia dụng tư duy.

Cuối thuộc, các gạn lọc kiến tạo nhưng các bạn chọn buộc phải dựa vào vào biết tin bạn có nhu cầu tưởng tượng và mục tiêu của sơ thứ bốn duy của khách hàng.

Điều đặc biệt quan trọng tốt nhất là, hãy nghĩ về về người theo dõi của người tiêu dùng Khi tạo thành sơ vật tư duy:

Họ buộc phải ban bố gì để gọi sơ đồ vật tứ duy của bạn?Nó rất cần phải cụ thể đến cả nào?Quý Khách rất có thể làm những gì nhằm sơ vật dụng tứ duy của khách hàng cuốn hút hơn?