Cách viết phương trình hóa học

Kiến thức hóa vô sinh xuất xắc cơ học cũng thường rất đa dạng. Muốn nắn cách xử lý tốt một bài tập hóa, yêu cầu nỗ lực được phương thơm trình hóa học. Vì vậy, Kiến Guru gửi cho các em Từ điển phương trình hóa học hóa vô cơ 11 không thiếu thốn tốt nhất.

You watching: Cách viết phương trình hóa học

*

Từ điển pmùi hương trình hóa học

I. Từ điển pmùi hương trình hóa học: Chương thơm Sự năng lượng điện li

Để tiến hành tốt những phương trình chất hóa học ở chương thơm sự điện li, các em đề nghị cố được:

- Phản ứng dung hòa (thân axit với bazơ) chế tạo ra thành muối bột và nước.

- Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản nghịch ứng hội đàm ion trong hỗn hợp hóa học năng lượng điện li: Sản phđộ ẩm tạo nên thành sau làm phản ứng phải có:

+ Chất kết tủa.

+ Chất khí.

+ Chất điện li yếu hèn (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được tính tung Khi các ion kết phù hợp với nhau. Ví dụ:

+ Một số kết tủa tốt gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ Một số hóa học khí xuất xắc gặp: CO2 (Khi CO32- hoặc HCO3- kết phù hợp với H+), SO2 (lúc SO32- hoặc HSO3- kết hợp với H+), H2S (Khi S2- hoặc HS- kết hợp với H+),...

+ Một số muối hạt tan: muối của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

II. Từ điển pmùi hương trình hóa học: Cmùi hương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa gồm tính khử (khi chức năng cùng với sắt kẽm kim loại cùng hiđro), vừa bao gồm tính thoái hóa (lúc tác dụng với oxi). Nitơ được pha chế vào phòng thí nghiệm tự muối amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac cùng muối hạt amoni:

1.

2.(sản phẩm sinh ra sương White, dùng để phân biệt NH3)

Amoniac gồm tính khử dạn dĩ (vì nguim tố Nitơ bao gồm số oxi hoá -3 trong phân tử) với gồm tính bazơ yếu

Muối amoni phần lớn dễ bị phân hủy bởi vì nhiệt, tùy thuộc vào nơi bắt đầu axit tạo thành thành cơ mà thành phầm sinh ra vẫn không giống nhau.

3. Axit nitric với muối bột nitrat:

Đối với những hóa học sẽ ở mức lão hóa cao nhất, HNO3 gồm tính axit như HCl hay H2SO4 loãng. Ngoài ra, HNO3 còn có tính oxi hóa khỏe khoắn (vì ngulặng tố N +5), gửi những hóa học lên mức thoái hóa tối đa của chính nó.

Sản phđộ ẩm khử của HNO3 không phải H2 mà là những thành phầm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (ví như là HNO3 loãng):

Các sắt kẽm kim loại khi làm phản ứng cùng với HNO3 sệt sản phẩm khử có mặt là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng sinh ra những sản phẩm khử khác.

+ Đối với những sắt kẽm kim loại vừa đủ, yếu đuối nlỗi Fe, Cu, Ag thành phầm khử là NO (khí ko màu, hóa nâu vào không khí).

+ Đối với các sắt kẽm kim loại bạo gan nhỏng Al, Mg, Zn ko kể NO còn tồn tại những thành phầm khử không giống N2O, N2, NH4NO3.

See more: 7 Phim Hay Về Thần Thoại Hy Lạp Khiến Khán Giả Thỏa Trí Tưởng

+ Đối cùng với các hóa học không đạt tới mức oxi hóa tối đa như FeO, Fe(NO3)2 sẽ sở hữu được làm phản ứng oxi hóa – khử với HNO3 (NaNO3 và H2SO4 tất cả mục đích như HNO3):

Ngoài tính năng với kim loại, HNO3 còn công dụng được với các phi kyên (P., C, S,...) và những vừa lòng chất không giống.

Hỗn hòa hợp HNO3 và HCl cùng với tỉ trọng 1:3 (nước cường toan) sẽ phối hợp được các kim loại quý nhỏng Pt, Au.

Tất cả muối hạt nitrat đều rã, có xảy ra làm phản ứng điều đình ion trong hỗn hợp với những muối khác:

Bên cạnh đó, các muối hạt nitrat đều có xẩy ra bội phản ứng nhiệt phân. Sản phẩm của phản nghịch ứng còn tùy từng cội kim loại chế tạo ra thành.

+ Klặng nhiều loại trước Mg: thành phầm là muối nitrit với khí O2:

+ Kyên ổn các loại từ Mg → Cu: thành phầm hiện ra oxit tương xứng, khí NO2 với O2.

+ Kim nhiều loại sau Cu: sản phẩm là sắt kẽm kim loại, khí NO2 và O2.

4. Photpho:

Photpho vừa bao gồm tính lão hóa (Khi tính năng cùng với sắt kẽm kim loại, xuống mức oxi hóa -3), gồm tính oxi hóa (Lúc chức năng với các chất gồm tính oxi hóa nhỏng O2, Cl2, ... số thoái hóa tăng thêm +3, +5).

5. Axit photphoric và muối bột photphat:

Axit photphoric là axit tía nút, có độ mạnh khỏe vừa phải.

Trong chống thí nghiệm Axit photphoric được điều chế bằng phương pháp đến P.. tính năng cùng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được pha chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận ra ion photphat bởi dung dịch AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương thơm trình hóa học

III. Từ điển phương thơm trình hóa học: Cmùi hương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa tất cả tính thoái hóa, vừa tất cả tính khử, nhưng lại tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp hóa học của cacbon:

1.

2. ZnO + CO Zn + CO2

3.CuO + CO Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. CO + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 CO +H2O

8.

CO vừa gồm tính khử, vừa bao gồm tính lão hóa.

CO2 là oxit axit, bao gồm phản bội ứng với các kim loại lúc nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời cao phải không cần sử dụng CO2 để dập tắt các đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 bội phản ứng cùng với dung dịch bazơ chế tác muối hạt cacbonat cùng hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không tồn tại O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (bao gồm O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

đôi mươi. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat cùng hiđrocacbonat là muối hạt của axit yếu. Muối cacbonat có môi trường xung quanh bazơ yếu đuối.

3. Silic với hợp chất:

6. SiO2 +NaOHquánh lạnh Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kyên chuyển động chất hóa học kém nhẹm hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, ko tan nội địa, tính năng với hỗn hợp kiềm với oxit bazơ sản xuất muối hạt silicat.

See more: Hướng Dẫn Kiểm Tra Gói Cước Của Viettel Đang Sử Dụng Miễn Phí

*

Từ điển phương trình hóa học

Với các phương thơm trình chất hóa học trên đây, Kiến Guru mong rằng để giúp đỡ ích những em xuyên suốt vào quy trình học hành.