MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 711/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC2011-2020"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14tháng 6 năm 2005 và vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướngdẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày11 mon 5 năm 2011 của chính phủ nước nhà về bài toán Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định bỏ ra tiếtvà khuyên bảo thi hành một trong những điều của phương pháp Giáo dục;

Căn cứ kế hoạch phát triểnkinh tế - làng mạc hội 2011-2020;

Căn cứ ra quyết định số 579/QĐ-TTgngày 19 tháng tư năm 2011 của Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt chiến lược phát triểnnhân lực vn thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ ra quyết định số 1216/QĐ-TTgngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn y Quy hoạch vạc triểnnhân lực việt nam giai đoạn 2011-2020;

Xét ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành BộGiáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt kèm theo ra quyết định này "Chiến lược trở nên tân tiến giáo dục2011-2020".

Bạn đang xem: Chiến lược phát triển giáo dục 2011 2020

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký kết ban hành.

Điều 3. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chủ yếu phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc tw chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

Nơi nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong TW; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường và thống kê tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chế độ Xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - UBTW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 củaThủ tướng bao gồm phủ)

PHẦN MỞ ĐẦU

Nghị quyết Đại hội Đảng vn lầnthứ XI đã xác minh "Đổi new căn bản, toàn vẹn nền giáo dục đào tạo Việt Namtheo hướng chuẩn hóa, văn minh hóa, làng mạc hội hóa, dân công ty hóa và hội nhập quốc tế,trong đó, đổi mới cơ chế thống trị giáo dục, cải tiến và phát triển đội ngũ cô giáo và cánbộ thống trị giáo dục là khâu then chốt" cùng "Giáo dục và đào tạo và giảng dạy có sứmệnh nâng cấp dân trí, cải cách và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phầnquan trọng kiến thiết đất nước, kiến tạo nền văn hóa và con người việt Nam".Chiến lược vạc triển tài chính - làng mạc hội 2011 - 2020 sẽ định hướng: "Pháttriển và nâng cao chất lượng mối cung cấp nhân lực, tuyệt nhất là nhân lực rất chất lượng làmột đột phá chiến lược". Chiến lược cách tân và phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằmquán triệt và rõ ràng hóa những chủ trương, kim chỉ nan đổi mới giáo dục và đào tạo,góp phần thực hiện chiến thắng Nghị quyết Đại hội Đảng việt nam lần lắp thêm XI vàChiến lược phạt triển kinh tế - làng mạc hội 2011 - 2020 của đất nước.

I. TÌNH HÌNHGIÁO DỤC VIỆT phái mạnh GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

1. Phần đa thành tựu

a) Quy mô giáo dục và đào tạo và mạng lưới cơsở giáo dục đào tạo phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.

Trong quá trình 2001-2010, xác suất họcsinh vào độ tuổi đến lớp tăng nhanh, trong những số ấy mẫu giáo 5 tuổi tăng từ 72% lên98%; tiểu học tập từ 94% lên 97%; trung học các đại lý từ 70% lên 83%; trung học phổthông tự 33% lên 50%; quy mô huấn luyện nghề tăng 3,08 lần, trung cung cấp chuyên nghiệptăng 2,69 lần; bài bản giáo dục đại học tăng 2,35 lần. Năm 2010, số sinh viêncao đẳng và đh trên một vạn dân đạt 227; xác suất lao động đã qua đào tạo và giảng dạy đạt40%, cách đầu thỏa mãn nhu cầu được nhu cầu của thị phần lao động.

Mạng lưới cơ sở giáo dục phát triểnrộng mọi trong việt nam đã mở rộng cơ hội học tập cho rất nhiều người, những bước đầu tiên xâydựng xã hội học tập tập. Đã xóa được "xã trắng" về giáo dục đào tạo mầm non; trườngtiểu học có ở tất cả các xã, ngôi trường trung học cửa hàng đã gồm ở phần lớn các thôn hoặcliên xã; ngôi trường trung học tập phổ thông tất cả ở toàn bộ các huyện. Các tỉnh và huyện cóđông đồng bào dân tộc thiểu số đã có trường phổ thông dân tộc nội trú, phổthông dân tộc bản địa bán trú. Mạng lưới trung tâm giáo dục đào tạo thường xuyên, trung tâm họctập cộng đồng phát triển mạnh. Những cơ sở đào tạo và huấn luyện nghề, trung cung cấp chuyên nghiệp,cao đẳng và đại học được ra đời ở đa số các địa bàn đông dân cư, những vùng,các địa phương, tất cả ở vùng khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông CửuLong.

Cả nước đã dứt mục tiêu xóamù chữ, phổ biến giáo dục đái học, phổ cập giáo dục trung học các đại lý và vẫn đẩymạnh thực hiện thông dụng giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ nhỏ năm tuổi và thịnh hành giáo dụctiểu học đúng độ tuổi; một số địa phương đã thực hiện thịnh hành giáo dục trunghọc.

b) unique giáo dục ở những cấp họcvà chuyên môn đào tạo bao gồm tiến bộ. Chuyên môn hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thứcmới của học sinh, sv được cải thiện một bước. Vây cánh học sinh, sinh viêntốt nghiệp có ước mơ lập thân, lập nghiệp và ý thức tự lập; đại cỗ phậnsinh viên xuất sắc nghiệp vẫn có bài toán làm. Cách tân và phát triển giáo dục và huấn luyện và giảng dạy đã chuyểntheo hướng đáp ứng ngày càng xuất sắc hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoahọc và công nghệ; đã mở thêm nhiều ngành nghề huấn luyện mới, cách đầu đáp ứng nhu cầu nhucầu của thị trường lao động.

Chất lượng giáo dục và đào tạo mũi nhọn vẫn đượccoi trọng thông qua việc phát triển khối hệ thống trường chuyên, ngôi trường năng khiếuvà thực hiện các công tác đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến ởnhiều trường đại học và cao đẳng nghề.

c) vô tư xã hội trong tiếp cậngiáo dục đã có cải thiện, đặc biệt người dân tộc thiểu số, con trẻ các giađình nghèo, trẻ nhỏ gái với các đối tượng người sử dụng bị thiệt thòi ngày dần được quan tâm.Về cơ bản, dành được sự đồng đẳng nam thiếu phụ trong giáo dục và đào tạo phổ thông và giáo dụcđại học. Giáo dục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếptục phân phát triển. Một số chế độ miễn, bớt học phí, cung cấp học bổng, cho vay vốn đihọc và hỗ trợ khác so với học sinh, sinh viên nằm trong diện cơ chế đã có lạihiệu quả thiết thực trong bài toán thực hiện công bằng xã hội và cách tân và phát triển nguồnnhân lực unique ngày một cao.

d) Công tác thống trị giáo dục tất cả bướcchuyển biến lành mạnh và tích cực theo hướng: tự khắc phục những tiêu cực trong ngành, chuẩn chỉnh hóađội ngũ nhà giáo và cán bộ cai quản giáo dục; thay đổi cơ chế tài chính của ngànhgiáo dục; bức tốc phân cấp làm chủ giáo dục, quyền tự nhà và trách nhiệm củacác cửa hàng giáo dục; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin; hiện ra giám sátxã hội đối với chất lượng giáo dục và đào tạo; desgin hệ thống làm chủ chấtlượng từ tw đến địa phương và những cơ sở giáo dục; tăng mạnh cải cáchhành chủ yếu trong toàn ngành; mở rộng môi trường giáo dục thân thiện, khuyếnkhích tính tích cực, chủ động trong học tập sinh, sinh viên; thay đổi và tăng cườnggiáo dục truyền thống lâu đời và văn hóa dân tộc.

đ) Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quảnlý giáo dục đào tạo tăng nhanh về số lượng, nâng dần về chất lượng, từng bước một khắc phụcmột phần bất hợp lí về cơ cấu, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu phổ biến giáo dục với phát triểncác cung cấp học và trình độ chuyên môn đào tạo.

e) túi tiền Nhà nước đầu tư chogiáo dục tăng nhanh, từ 15,3% năm 2001 lên 20% tổng chi chi tiêu năm 2010.Công tác làng hội hóa giáo dục đã có được những hiệu quả quan trọng, độc nhất là huyđộng các nguồn lực để chi tiêu xây dựng cửa hàng vật hóa học trường học, mở ngôi trường vàđóng góp kinh phí cho giáo dục. Những nguồn đầu tư chi tiêu cho giáo dục ngày càng được kiểmsoát chặt chẽ và tăng dần tác dụng sử dụng.

g) giáo dục ngoài công lập vạc triển,đặc biệt vào giáo dục công việc và nghề nghiệp và đại học. Trong 10 năm vừa qua, tỷ trọngquy mô giảng dạy ngoài công lập trong tổng quy mô đào tạo và giảng dạy tăng: sơ cung cấp nghề tăngtừ 28% lên 44%, trung cấp cho và cao đẳng nghề tăng tự 1,5% lên 5,5%, trung cấpchuyên nghiệp tăng trường đoản cú 5,6% lên 27,2%, cao đẳng tăng trường đoản cú 7,9% lên 19,9%, đại họctăng từ 12,2% lên 13,2%.

h) cơ sở vật chất nhà ngôi trường được cảithiện. Xác suất phòng học vững chắc tăng từ 52% năm 2006 lên 71% năm 2010. Công ty côngvụ mang lại giáo viên và cam kết túc xá cho học sinh, sinh viên đã được ưu tiên chi tiêu xâydựng và tăng dần giữa những năm ngay sát đây.

Trong 10 năm qua, phần đa thành tựu củagiáo dục vn đã đóng góp góp quan trọng đặc biệt trong việc cải thiện dân trí, phát triểnnguồn nhân lực, tu dưỡng nhân tài, phạt triển kinh tế - làng mạc hội, làm tiếp anninh thiết yếu trị, tạo đk cho tổ quốc tham gia vào quy trình hội nhập quốctế.

Nguyên nhân của các thành tựu:

- Sự lãnh đạo của Đảng, vồ cập củaQuốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quản lý của chính phủ và bao gồm quyền các cấp; sự quantâm, tham gia đóng góp góp của những đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội vào và bên cạnh nước, củatoàn dân đối với giáo dục đã ra quyết định sự thành công của sự nghiệp giáo dục.

- Sự ổn định bao gồm trị, mọi thànhquả vạc triển kinh tế tài chính - làng hội, đời sống dân chúng được nâng cấp và hội nhậpquốc tế vào thời kỳ thay đổi đã tạo môi trường tiện lợi cho cách tân và phát triển giáo dục.Đầu bốn cho giáo dục và đào tạo trong tổng chi túi tiền nhà nước đã thường xuyên tăng qua cácnăm.

- Lòng yêu nước, yêu thương người, yêu nghề,ý thức trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của lực lượng nhà giáo với quyết tâm đổi mới củangành giáo dục đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện giỏi nhiệm vụ giáo dục.Các cố hệ đơn vị giáo với cán bộ làm chủ giáo dục công tác ở đầy đủ miền Tổ quốc, đặcbiệt nghỉ ngơi vùng núi, vùng sâu, vùng xa đã vượt trải qua không ít khó khăn, thử thách, đónggóp công sức to lớn cho việc nghiệp trồng người.

- truyền thống cuội nguồn hiếu học của dân tộcđược phát huy mạnh mẽ, miêu tả trong từng gia đình, từng loại họ, từng địaphương, từng xã hội dân cư.

2. đều bất cậpvà yếu kém

a) hệ thống giáo dục quốc dân thiếutính thống nhất, thiếu liên thông giữa một số trong những cấp học tập và một trong những trình độ đào tạo,chưa bao gồm khung trình độ nước nhà về giáo dục. Triệu chứng mất phẳng phiu trong cơ cấungành nghề đào tạo, giữa các vùng miền đủng đỉnh được tương khắc phục, chưa đáp ứng đượcnhu cầu lực lượng lao động của làng mạc hội. Số lượng các cơ sở đào tạo, đồ sộ tăng tuy nhiên cácđiều kiện đảm bảo chất lượng không tương xứng. Một vài chỉ tiêu chưa đã đạt được mứcđề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, như: tỷ lệ huy hễ họcsinh vào độ tuổi đến lớp tiểu học với trung học tập cơ sở; xác suất học sinh giỏi nghiệptrung học đại lý vào học giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

b) unique giáo dục còn phải chăng sovới yêu cầu cách tân và phát triển của quốc gia trong thời kỳ mới và so với trình độ chuyên môn của cácnước gồm nền giáo dục đào tạo tiên tiến trong khu vực vực, trên cụ giới. Chưa giải quyết tốtmối quan hệ giữa trở nên tân tiến số lượng với yêu cầu nâng cấp chất lượng; năng lựcnghề nghiệp của học tập sinh, sinh viên giỏi nghiệp chưa đáp ứng được yêu ước củacông việc; có biểu hiện lệch lạc về hành vi, lối sinh sống trong một thành phần họcsinh, sinh viên.

c) làm chủ giáo dục vẫn còn đó nhiều bấtcập, còn mang tính chất bao cấp, ôm đồm, sự vụ chủ nghĩa và ông xã chéo, phân tán; trách nhiệmvà quyền hạn thống trị chuyên môn chưa song song với trách nhiệm, quyền hạn quản lývề nhân sự cùng tài chính. Hệ thống điều khoản và chế độ về giáo dục thiếu đồngbộ, chậm được sửa đổi, bửa sung. Sự phối kết hợp giữa ngành giáo dục và các bộ,ngành, địa phương không chặt chẽ. Cơ chế huy đụng và phân chia nguồn nhân lựctài chủ yếu cho giáo dục chưa đúng theo lý; công dụng sử dụng nguồn lực không cao. Đầu tưcủa bên nước cho giáo dục đào tạo chưa tập trung cao đến những kim chỉ nam ưu tiên; phầnchi cho chuyển động chuyên môn còn thấp. Quyền tự công ty và nhiệm vụ xã hội củacơ sở giáo dục chưa được quy định đầy đủ, liền kề thực.

d) Một phần tử nhà giáo cùng cán bộquản lý chưa đáp ứng được yêu cầu, trọng trách giáo dục vào thời kỳ mới. Đội ngũnhà giáo vừa thừa, vừa thiếu viên bộ, vừa không đồng bộ về cơ cấu tổ chức chuyên môn. Tỷlệ đơn vị giáo có chuyên môn sau đh trong giáo dục đại học còn thấp; phần trăm sinhviên trên giảng viên chưa đạt tới mức chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triểngiáo dục 2001 - 2010. Vẫn còn một cỗ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lýgiáo dục có bộc lộ thiếu trách nhiệm và tận tâm với nghề, vi phạm đạo đứcvà lối sống, ảnh hưởng không giỏi tới uy tín của nhà giáo trong xã hội. Năng lựccủa một thành phần nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn thấp. Các chế độ chínhsách đối với nhà giáo cùng cán bộ thống trị giáo dục, quan trọng đặc biệt là chính sách lươngvà phụ cấp theo lương, không thỏa đáng, chưa thu hút được người giỏi vào ngànhgiáo dục, chưa tạo ra động lực cố gắng vươn lên trong vận động nghề nghiệp.Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo chưa thỏa mãn nhu cầu được những yêu ước đổimới giáo dục.

đ) ngôn từ chương trình, phươngpháp dạy và học, công tác làm việc thi, kiểm tra, đánh giá chậm được thay đổi mới. Nội dungchương trình còn nặng trĩu về lý thuyết, cách thức dạy học lạc hậu, chưa phù hợp vớiđặc thù khác biệt của các loại hình cơ sở giáo dục, vùng miền và các đối tượngngười học; bên trường không gắn chặt với cuộc sống kinh tế, thôn hội; chưa chuyển mạnhsang đào tạo theo nhu cầu xã hội; chưa chú trọng giáo dục khả năng sống, pháthuy tính sáng sủa tạo, năng lực thực hành của học tập sinh, sinh viên.

e) các đại lý vật chất kỹ thuật của nhàtrường không đủ và lạc hậu. Vẫn còn đó tình trạng phòng học tập tạm tranh tre, nứa láở mần nin thiếu nhi và phổ thông, độc nhất vô nhị là sống vùng sâu, vùng xa; thư viện, chống thí nghiệm,phòng học cỗ môn và các phương tiện dạy dỗ học chưa bảo đảm an toàn về số lượng, chủng loạivà quality so với yêu thương cầu cải thiện chất lượng giáo dục, độc nhất là ở những trườngđại học. Quỹ đất giành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo chưa đạt chuẩn quy định.

g) phân tích và ứng dụng các kếtquả nghiên cứu và phân tích khoa học giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầuphát triển giáo dục. Quality và hiệu quả nghiên cứu vãn khoa học trong những trườngđại học tập còn thấp; không gắn kết nghiêm ngặt đào tạo thành với phân tích khoa học và sảnxuất.

Nguyên nhân của rất nhiều bất cập, yếukém:

- ý kiến "Phát triển giáo dụclà quốc sách mặt hàng đầu", "đầu tư cho giáo dục đào tạo là chi tiêu phát triển"chưa đích thực được ngấm nhuần và mô tả trên thực tế; rất nhiều cấp ủy Đảng vàchính quyền chưa quán triệt không thiếu đường lối của Đảng về trở nên tân tiến giáo dục vàchưa quan tâm đúng mức vào việc lãnh đạo và tổ chức triển khai Chiến lược pháttriển giáo dục 2001-2010.

- bốn duy về giáo dục đào tạo chậm thay đổi mới.Một số sự việc lý luận mới về cải cách và phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thịtrường định hướng xã hội nhà nghĩa cùng hội nhập thế giới chưa được nghiên cứu đầyđủ. Không nhận thức đúng vai trò quyết định của đội hình nhà giáo với sự buộc phải thiếtphải tập trung đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục. Không nhận thức đầy đủ vàthiếu chiến lược, quy hoạch cải cách và phát triển nhân lực của cả nước, của những bộ ngành,địa phương; thiếu quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Những chínhsách tuyển và sử dụng lực lượng lao động sau huấn luyện và đào tạo còn nhiều bất cập.

- Những ảnh hưởng tác động khách quan liêu làmtăng thêm hầu hết yếu kém bất cập của giáo dục. Quá trình hội nhập quốc tế đãmang tới mọi cơ hội, nhưng cũng mang lại nhiều thử thách lớn so với giáo dục.Trong xã hội, tư tưởng khoa cử, sính bởi cấp, căn bệnh thành tích vẫn bỏ ra phối việcdạy, học với thi. Phương diện trái của kinh tế tài chính thị trường đã có khá nhiều tác động tiêu cựcđến giáo dục. Yêu cầu học tập của nhân dân cùng đòi hỏi nâng cấp chất lượng giáodục ngày càng cao trong lúc khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngành giáo dục đào tạo và trình độphát triển kinh tế - xóm hội của tổ quốc còn hạn chế.

II. BỐI CẢNHVÀ THỜI CƠ, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2011-2020

1. Toàn cảnh quốctế cùng trong nước

Giáo dục vn trong thập kỷ tớiphát triển vào bối cảnh trái đất có nhiều biến hóa nhanh cùng phức tạp. Toàn cầuhóa với hội nhập thế giới về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng khoahọc công nghệ, technology thông tin với truyền thông, tài chính trí thức ngày càngphát triển táo tợn mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự cải tiến và phát triển của các nền giáo dụctrên nắm giới.

Chiến lược vạc triển kinh tế tài chính - xãhội 2011 - 2020 đã xác minh phấn đấu mang lại năm 2020 việt nam cơ bạn dạng trở thành nướccông nghiệp theo hướng hiện đại; bao gồm trị - làng mạc hội ổn định, dân chủ, kỷ cương,đồng thuận; đời sống vật hóa học và ý thức của dân chúng được nâng lên rõ rệt; độclập, nhà quyền, thống duy nhất và toàn vẹn lãnh thổ được duy trì vững; vị thế của ViệtNam trên trường quốc tế liên tục được nâng cao; sinh sản tiền đề bền vững và kiên cố để pháttriển cao hơn nữa trong quy trình sau. Chiến lược cũng đã xác minh rõ một trong các bađột phá là cải tiến và phát triển nhanh mối cung cấp nhân lực, độc nhất là nguồn nhân lực chất lượngcao, triệu tập vào việc thay đổi căn bản, trọn vẹn nền giáo dục và đào tạo quốc dân, gắn kếtchặt chẽ cách tân và phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, côngnghệ. Sự cải tiến và phát triển của non sông trong quá trình mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội vàthuận lợi lớn lớn, mặt khác cũng vạc sinh các thách thức so với sự nghiệpphát triển giáo dục.

2. Thời cơ vàthách thức

a) Thời cơ:

Đảng với Nhà nước luôn khẳng địnhphát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, chi tiêu cho giáo dục và đào tạo là đầu tư chophát triển; giáo dục và đào tạo vừa là phương châm vừa là hễ lực nhằm phát triển kinh tế tài chính - xãhội. đều thành tựu vạc triển kinh tế tài chính - xóm hội vào 10 năm vừa rồi và Chiếnlược vạc triển tài chính - xã hội 2011 - 2020 cùng với yêu ước tái tổ chức cơ cấu nền ghê tếvà đổi mới mô hình tăng trưởng, cùng với chiến lược và Quy hoạch cách tân và phát triển nhânlực trong thời kỳ dân số vàng là nền móng cơ bạn dạng để ngành giáo dục và đào tạo cùng những bộ,ngành, địa phương cách tân và phát triển giáo dục.

Cách mạng kỹ thuật và công nghệ, đặcbiệt là technology thông tin và media sẽ tạo nên những đk thuận lợiđể thay đổi cơ bạn dạng nội dung, cách thức và hình thức tổ chức giáo dục, thay đổi mớiquản lý giáo dục, tiến tới một nền giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu nhu cầu của từng cánhân bạn học.

Quá trình hội nhập thế giới sâu rộngvề giáo dục đang ra mắt ở quy mô thế giới tạo cơ hội thuận lợi nhằm tiếp cận vớicác xu chũm mới, trí thức mới, những mô hình giáo dục hiện tại đại, tranh thủ cácnguồn lực mặt ngoài, tạo thành thời cơ để phát triển giáo dục.

b) Thách thức:

Ở vào nước, sự phân hóa vào xãhội có khunh hướng gia tăng. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảngcách cách tân và phát triển giữa những vùng miền càng ngày rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếubình đẳng vào tiếp cận giáo dục, ngày càng tăng khoảng biện pháp về unique giáo dụcgiữa các vùng miền và cho các đối tượng người tiêu dùng người học.

Nhu cầu cách tân và phát triển nhanh giáo dụcđáp ứng yên cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vạc triểnkinh tế theo hướng sâu tri thức với công nghệ tiên tiến cùng hội nhập quốc tế,trong khi đó nguồn lực chi tiêu cho giáo dục và đào tạo là có hạn, sẽ tạo sức ép đối vớiphát triển giáo dục.

Nguy cơ tụt hậu có thể làm mang đến khoảngcách ghê tế, tri thức, giáo dục đào tạo giữa vn và những nước càng ngày gia tăng.Hội nhập nước ngoài và phân phát triển kinh tế tài chính thị trường làm phát sinh những vấn đề mới,như nguy cơ tiềm ẩn xâm nhập của văn hóa truyền thống và lối sống không lành mạnh làm xói mòn bản sắcdân tộc, dịch vụ giáo dục kém chất lượng có thể tạo nhiều rủi ro khủng hoảng lớn đối vớigiáo dục đề ra yêu ước phải thay đổi cả về lý luận tương tự như những giải pháp thựctiễn phù hợp để cải cách và phát triển giáo dục.

III. Quan ĐIỂMCHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

1. Cải tiến và phát triển giáo dục bắt buộc thực sựlà quốc sách mặt hàng đầu, là việc nghiệp của Đảng, nhà nước và của toàn dân. Tăng cườngsự chỉ huy của Đảng, sự làm chủ của đơn vị nước, nâng cấp vai trò những tổ chức,đoàn thể chủ yếu trị, khiếp tế, làng hội trong cải tiến và phát triển giáo dục. Đầu tứ cho giáodục là đầu tư chi tiêu phát triển. Tiến hành các chính sách ưu đãi đối với giáo dục, đặcbiệt là cơ chế đầu tứ và chế độ tiền lương; ưu tiên ngân sách nhà nướcdành cho cải tiến và phát triển giáo dục phổ cập và các đối tượng người sử dụng đặc thù.

2. Chế tạo nền giáo dục và đào tạo có tínhnhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện nay đại, buôn bản hội công ty nghĩa, lấy nhà nghĩa Mác -Lênin và bốn tưởng tp hcm làm nền tảng. Thực hiện vô tư xã hội tronggiáo dục, nâng cấp chất lượng giáo dục vùng khó khăn để dành được mặt bằng chung, đồngthời tạo đk để những địa phương và các cơ sở giáo dục và đào tạo có điều kiện bứt phánhanh, đi trước một bước, đạt trình độ ngang bằng với các nước bao gồm nền giáo dụcphát triển. Gây ra xã hội học tập tập, tạo thời cơ bình đẳng để ai ai cũng được học, họcsuốt đời, quan trọng đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số, tín đồ nghèo, con trẻ của mình diệnchính sách.

3. Đổi mới căn bản, toàn vẹn nềngiáo dục theo hướng chuẩn hóa, văn minh hóa, thôn hội hóa, dân công ty hóa, hội nhậpquốc tế, thích ứng cùng với nền tài chính thị trường lý thuyết xã hội chủ nghĩa, pháttriển giáo dục và đào tạo gắn với trở nên tân tiến khoa học với công nghệ, triệu tập vào nâng caochất lượng, quánh biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo,kỹ năng thực hành thực tế để một mặt thỏa mãn nhu cầu yêu cầu phát triển kinh tế tài chính - xóm hội, đẩy mạnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo bình an quốc phòng; ngoài ra phảichú trọng thỏa mãn yêu cầu phát triển của mọi cá nhân học, những người dân có năngkhiếu được cách tân và phát triển tài năng.

4. Hội nhập thế giới sâu, rộng lớn vềgiáo dục trên cơ sở bảo đảm và phạt huy bản sắc dân tộc, kéo dài độc lập, tựchủ, kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa. Mở rộng giao lưu hợp tác với các nền giáo dụctrên cụ giới, duy nhất là với các nền giáo dục tiên tiến hiện đại; phát hiện vàkhai thác kịp lúc các thời cơ thu hút nguồn lực có chất lượng.

IV. MỤC TIÊUPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2020

1. Phương châm tổngquát

Đến năm 2020, nền giáo dục đào tạo nước tađược đổi mới căn bản và trọn vẹn theo hướng chuẩn hóa, tiến bộ hóa, buôn bản hội hóa,dân nhà hóa và hội nhập quốc tế; quality giáo dục được cải thiện một cáchtoàn diện, gồm: giáo dục đào tạo đạo đức, khả năng sống, năng lượng sáng tạo, năng lực thựchành, năng lực ngoại ngữ cùng tin học; thỏa mãn nhu cầu nhu ước nhân lực, độc nhất vô nhị là nhân lựcchất lượng cao giao hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa quốc gia và xâydựng nền kinh tế tài chính tri thức; đảm bảo an toàn công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội họctập trong cả đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành làng mạc hội học tập.

2. Mục tiêu cụthể

a) giáo dục đào tạo mầm non

Hoàn thành kim chỉ nam phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ nhỏ 5 tuổi vào thời điểm năm 2015; cho năm 2020, có ít nhất 30% trẻ con emtrong lứa tuổi nhà trẻ cùng 80% vào độ tuổi chủng loại giáo được chăm sóc, giáo dục tạicác cơ sở giáo dục mầm non; phần trăm trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dụcmầm non giảm đi dưới 10%.

b) giáo dục và đào tạo phổ thông

Chất lượng giáo dục trọn vẹn đượcnâng cao, sệt biệt quality giáo dục văn hóa, đạo đức, khả năng sống, pháp luật,ngoại ngữ, tin học.

Đến năm 2020, tỷ lệ đến lớp đúng tuổiở tiểu học tập là 99%, trung học đại lý là 95% cùng 80% bạn trẻ trong giới hạn tuổi đạttrình độ học vấn trung học thêm và tương đương; bao gồm 70% trẻ nhỏ khuyết tậtđược đi học.

c) Giáo dục công việc và nghề nghiệp và giáo dụcđại học

Hoàn thiện cơ cấu khối hệ thống giáo dụcnghề nghiệp cùng đại học; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và chuyên môn đào tạo, nângcao unique đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo,đáp ứng nhu yếu nhân lực đến phát triển tài chính - xã hội; đào tạo thành những conngười có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trọng trách công dân, đạo đức với kỹnăng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ cách thức lao động, tác phong công nghiệp,năng lực từ tạo việc làm và năng lực thích ứng với những dịch chuyển của thị trườnglao động và một một phận gồm khả năng cạnh tranh trong khoanh vùng và núm giới.

Đến năm 2020, các cơ sở giáo dụcnghề nghiệp bao gồm đủ khả năng chào đón 30% số học tập sinh tốt nghiệp trung học cơ sở;tỷ lệ lao đụng qua đào tạo công việc và nghề nghiệp và đại học đạt khoảng tầm 70%; tỷ lệ sinhviên tất cả các hệ đào tạo và huấn luyện trên một vạn dân vào mức 350 - 400.

d) giáo dục và đào tạo thường xuyên

Phát triển giáo dục tiếp tục tạocơ hội cho đều người hoàn toàn có thể học tập trong cả đời, phù hợp với thực trạng và điều kiệncủa mình; bước đầu tiên hình thành buôn bản hội học tập. Chất lượng giáo dục thường xuyên xuyênđược nâng cao, giúp fan học tất cả kiến thức, tài năng thiết thực nhằm tự tạo nên việclàm hoặc đổi khác nghề nghiệp, nâng cấp chất lượng cuộc sống vật hóa học và tinhthần.

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Tử Cung Mở Khi Chuyển Dạ, Cách Nhận Biết Các Dấu Hiệu Chuyển Dạ Thực Sự

Kết quả xóa mù chữ được củng ráng bềnvững. Đến năm 2020, phần trăm người biết chữ vào độ tổi tự 15 trở lên là 98% với tỷlệ người biết chữ trong lứa tuổi từ 15 mang đến 35 là 99% đối với cả nam cùng nữ.

V. CÁC GIẢIPHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Để đạt được phương châm chiến lược, cầnthực hiện xuất sắc 8 giải pháp, trong những số đó các giải pháp một là giải pháp cải tiến vượt bậc và giảipháp 2 là chiến thuật then chốt.

1. Đổi new quảnlý giáo dục

a) chế tạo và hoàn thành hệ thốngvăn bạn dạng quy bất hợp pháp luật đồng bộ làm cơ sở thực thi thực hiện đổi mới căn bảnvà toàn vẹn giáo dục.

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, thựchiện thống nhất đầu mối làm chủ và hoàn thành tổ chức bộ máy quản lý bên nước vềgiáo dục. Thực hiện nhất quán phân cấp cho quản lý, hoàn thiện và thực hiện cơ chếphối thích hợp giữa các bộ, ngành cùng địa phương trong quản lý nhà nước về giáo dụctheo phía phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đính với nhiệm vụ vàtăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng quyền tự công ty và trọng trách xã hộicủa những cơ sở giáo dục và đào tạo đi song với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảosự đo lường và thống kê của ban ngành nhà nước, của những tổ chức chính trị làng hội cùng nhân dân.

Bảo đảm dân chủ hóa vào giáo dục.Thực hiện cơ chế fan học tham gia reviews người dạy, giáo viên và giảng viêntham gia review cán bộ quản lý, cán bộ quản lý cấp bên dưới tham gia đánh giá cánbộ cai quản cấp trên, cơ sở giáo dục và đào tạo tham gia tiến công giá quản lý nhà nước về giáodục.

c) hoàn thành xong cơ cấu khối hệ thống giáodục quốc dân, desgin khung trình độ đất nước về giáo dục đào tạo tương phù hợp với cácnước trong khoanh vùng và trên nắm giới, đảm bảo an toàn phân luồng trong hệ thống, đặc biệtlà phân luồng sau trung học tập cơ sở, trung học ít nhiều và liên thông giữa cácchương trình giáo dục, cung cấp học và trình độ đào tạo; nhiều chủng loại hóa cách tiến hành họctập đáp ứng nhu cầu nhu cầu nhân lực, tạo thời cơ học tập suốt đời cho tất cả những người dân.

d) Phân loại quality giáo dục phổthông, giáo dục công việc và nghề nghiệp và đh theo các tiêu chuẩn unique quốc gia,các cơ sở giáo dục và đào tạo chưa đạt chuẩn chỉnh phải gồm lộ trình nhằm tiến cho tới đạt chuẩn; chútrọng xây dựng những cơ sở giáo dục và đào tạo tiên tiến, trọng điểm, rất chất lượng để đàotạo bồi dưỡng các tài năng, nhân lực rất chất lượng cho các ngành kinh tế tài chính - xãhội.

đ) Thực hiện thống trị theo chiến lược,quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và quy hoạch cải tiến và phát triển nhân lực của từngngành, địa phương vào từng giai đoạn tương xứng tình hình phạt triển tài chính -xã hội, quốc chống - an ninh.

e) tập trung vào thống trị chất lượnggiáo dục: chuẩn chỉnh hóa cổng đầu ra và những điều kiện bảo đảm chất lượng trên các đại lý ứng dụngcác thành tựu new về kỹ thuật giáo dục, khoa học công nghệ và khoa học quản lý,từng cách vận dụng chuẩn chỉnh của các nước tiên tiến; công khai về quality giáo dục,các đk cơ sở đồ vật chất, lực lượng lao động và tài chính của những cơ sở giáo dục; thựchiện đo lường và thống kê xã hội đối với unique và hiệu quả giáo dục; desgin hệ thốngkiểm định tự do về quality giáo dục, thực hiện kiểm định quality cơ sởgiáo dục của các cấp học, chuyên môn đào sinh sản và kiểm định những chương trình giáo dụcnghề nghiệp, đại học.

g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin, truyền thông nhằm nâng cấp hiệu quả quản lý giáo dục ở những cấp.

2. Vạc triểnđội ngũ đơn vị giáo cùng cán bộ quản lý giáo dục

a) Củng cố, hoàn thiện khối hệ thống đàotạo giáo viên, thay đổi căn phiên bản và toàn diện nội dung và cách thức đào tạo, bồidưỡng nhằm mục đích hình thành lực lượng nhà giáo với cán bộ làm chủ giáo dục vừa sức thựchiện thay đổi chương trình giáo dục đào tạo phổ thông sau năm 2015. Tập trung đầu tư xâydựng những trường sư phạm và những khoa sư phạm tại các trường đh để nâng caochất lượng huấn luyện và giảng dạy giáo viên.

b) Đảm bảo từng bước một có đủ giáoviên thực hiện giáo dục toàn vẹn theo chương trình giáo dục mầm non và phổthông, dạy học 2 buổi/ngày, gia sư dạy nước ngoài ngữ, giáo viên support học đườngvà hướng nghiệp, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên giáo dục thườngxuyên.

c) chuẩn hóa vào đào tạo, tuyểnchọn, áp dụng và reviews nhà giáo cùng cán bộ thống trị giáo dục. Chú trọng nângcao đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, tác phong cùng tư cách của lực lượng nhà giáo để triển khai gươngcho học tập sinh, sinh viên.

Tiếp tục đào tạo, đào tạo và huấn luyện lại, bồi dưỡngđội ngũ công ty giáo để mang đến năm 2020, 100% giáo viên mần nin thiếu nhi và phổ am tường chuẩntrình độ đào tạo, trong các số đó 60% gia sư mầm non, 100% giáo viên tiểu học, 88%giáo viên trung học cửa hàng và 16,6% thầy giáo trung học phổ thông thạo trình độđào chế tạo ra trên chuẩn; 38,5% giáo viên trung cấp cho chuyên nghiệp, 60% giảng viên caođẳng và 100% giảng viên đại học đạt chuyên môn thạc sỹ trở lên; 100% giảng viên đạihọc và cđ sử dụng thuần thục một nước ngoài ngữ.

Thực hiện tại đề án đào tạo và giảng dạy giảng viêncó chuyên môn tiến sĩ các trường đại học, cđ với phương án phối kết hợp đào tạotrong và bên cạnh nước để đến năm 2020 bao gồm 25% giảng viên đh và 8% giảng viêncao đẳng là tiến sỹ.

d) triển khai các chế độ ưu đãivề vật chất và ý thức tạo đụng lực cho các nhà giáo với cán bộ cai quản giáo dục,nhất là với thầy giáo mầm non; có chế độ đặc biệt nhằm mục tiêu thu hút những nhàgiáo, bên khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm tay nghề và uy tín vào và kế bên nướctham gia cải tiến và phát triển giáo dục.

3. Đổi new nộidung, cách thức dạy học, thi, kiểm soát và đánh giá quality giáo dục

a) trên cơ sở đánh giá chương trìnhgiáo dục phổ quát hiện hành và tìm hiểu thêm chương trình tiên tiến của những nước,thực hiện thay đổi chương trình cùng sách giáo khoa tự sau năm 2015 theo định hướngphát triển năng lượng học sinh, vừa bảo vệ tính thống độc nhất vô nhị trong toàn quốc, vừaphù hợp với đặc thù mỗi địa phương. Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, phápluật, thể chất, quốc chống - bình yên và các giá trị văn hóa truyền thống; giáodục tài năng sống, giáo dục lao đụng và hướng nghiệp học sinh phổ thông.

b) Đổi bắt đầu chương trình, tài liệu dạyhọc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc và đh dựa trên nhu yếu của đơn vịsử dụng lao động, vận dụng có lựa chọn lọc một số chương trình tiên tiến và phát triển trên thếgiới, đẩy mạnh vai trò của những trường trọng điểm trong từng khối ngành, nghềđào tạo nên để thi công các lịch trình liên thông. Cải tiến và phát triển các chương trìnhđào tạo đại học theo nhì hướng: phân tích và công việc và nghề nghiệp ứng dụng.

c) cách tân và phát triển các công tác giáodục thường xuyên xuyên, ứng dụng technology thông tin và truyền thông mở rộng những hìnhthức học tập đáp ứng nhu cầu nhu cầu học tập nhiều chủng loại của những người, giúp bạn học hoànthiện nhân cách, không ngừng mở rộng hiểu biết, nâng cấp trình độ học tập vấn, chuyên môn, nghiệpvụ cân xứng với yêu thương cầu các bước và cải thiện chất lượng cuộc sống.

d) liên tiếp đổi mới phương pháp dạyhọc với đánh giá tác dụng học tập, rèn luyện theo phía phát huy tích cực, tựgiác, công ty động, sáng chế và năng lượng tự học tập của fan học. Đẩy khỏe khoắn ứng dụngcông nghệ tin tức và truyền thông media trong dạy cùng học, cho năm 2015, 100% giảngviên đại học, cao đẳng và đến năm 2020, 100% giáo viên giáo dục nghề nghiệp và công việc vàphổ thông có tác dụng ứng dụng technology thông tin và truyền thông media trong dạy dỗ học.Biên soạn và thực hiện giáo trình, sách giáo khoa điện tử. Đến năm 2020, 90% trườngtiểu học và một nửa trường trung học cơ sở tổ chức triển khai dạy học tập 2 buổi/ngày. Đổi new kỳthi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển chọn sinh đại học, cđ theo hướngđảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách hàng quan cùng công bằng; kết hợp tác dụng kiểm trađánh giá chỉ trong quá trình giáo dục với hiệu quả thi.

đ) triển khai định kỳ review quốcgia về unique học tập của học sinh phổ thông nhằm khẳng định mặt bởi chất lượngvà có tác dụng căn cứ lời khuyên chính sách nâng cao chất lượng giáo dục của các địaphương và cả nước.

4. Tăng nguồnlực đầu tư và đổi mới cơ chế tài thiết yếu giáo dục

a) Tiếp tục thay đổi cơ chế tàichính giáo dục nhằm mục đích huy động, phân chia và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực củanhà nước với xã hội đầu tư cho giáo dục; nâng cao tính từ bỏ chủ của các cơ sở giáodục, đảm bảo an toàn tính minh bạch và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội;đảm bảo nguồn lực có sẵn tài chủ yếu cho một số cơ sở giáo dục nước ta đủ sức hội nhậpvà cạnh tranh quốc tế.

b) Đảm bảo phần trăm chi mang lại giáo dụctrong tổng túi tiền nhà nước trường đoản cú 20% trở lên, cân xứng với điều kiện kinh tế -xã hội và quản lý sử dụng bao gồm hiệu quả. Chi tiêu nhà nước chi tiêu cho giáo dụcđược tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập; giáo dục đào tạo ở đầy đủ vùng đặc biệt khókhăn, dân tộc bản địa thiểu số và các đối tượng chế độ xã hội; giáo dục và đào tạo năng khiếuvà tài năng; giảng dạy nhân lực chất lượng cao; đào tạo những ngành công nghệ cơ bản,khoa học xã hội nhân văn, khoa học mũi nhọn và số đông ngành khác mà lại xã hội cầnnhưng cạnh tranh thu hút fan học.

c) Đầu tư giá cả nhà nước có trọngđiểm, không bình quân dàn trải cho những cơ sở giáo dục đào tạo công lập, đầu tư chi tiêu đến đâuđạt chuẩn chỉnh đến đó. Từng bước chuẩn chỉnh hóa, hiện đại hóa các đại lý vật chất kỹ thuật, đảmbảo đủ nguồn lực tài chính và phương tiện dạy học tối thiểu của toàn bộ các cơ sởgiáo dục; ưu tiên chi tiêu xây dựng một số trường đh xuất sắc, chất lượngtrình độ quốc tế, những trường trọng điểm, ngôi trường chuyên, trường giảng dạy học sinhnăng khiếu, trường dân tộc bản địa nội trú, chào bán trú. Phấn đấu mang đến năm 2020 tất cả một sốkhoa, siêng ngành đạt quality cao. Quy hoạch, bảo đảm an toàn quỹ đất để xây dựngtrường học, ưu tiên xây dựng các khu đại học tập trung và cam kết túc xá đến sinhviên.

d) có cơ chế, chế độ quy địnhtrách nhiệm của chúng ta trong đầu tư chi tiêu phát triển huấn luyện và giảng dạy nhân lực, sệt biệtđào chế tác nhân lực rất tốt và lực lượng lao động thuộc ngành nghề mũi nhọn. Quy địnhtrách nhiệm của các ngành, các tổ chức chủ yếu trị - làng hội, cộng đồng và giađình vào việc góp sức nguồn lực cùng tham gia các hoạt động giáo dục, chế tác cơ hộihọc tập suốt đời cho đông đảo người, góp thêm phần từng bước xây dựng xã hội học tập tập. Xâydựng cùng thực hiện chính sách học phí bắt đầu nhằm bảo vệ sự share hợp lý giữa nhà nước,người học tập và những thành phần làng mạc hội.

đ) thực thi các chính sách cụ thểđể hỗ trợ cho những cơ sở giáo dục đào tạo đại học, dạy dỗ nghề với phổ thông ngoài công lập,trước hết về đất đai, thuế với vốn vay. Khẳng định rõ ràng, cụ thể các tiêu chíthành lập đại lý giáo dục, đảm bảo chất lượng, sinh sản điều kiện dễ dàng cho ngườidân và các tổ chức tài chính - làng mạc hội tham gia thành lập và hoạt động trường theo quy hoạch pháttriển ở trong phòng nước.

5. Tăng cườnggắn đào tạo và giảng dạy với sử dụng, nghiên cứu và phân tích khoa học và gửi giao công nghệ đáp ứngnhu cầu xã hội

a) khuyến khích doanh nghiệp, cácnhà đầu tư trong và ko kể nước mở các cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp, đại học đểtăng cường tài năng tự đáp ứng nhân lực với góp phần đáp ứng nhân lực mang đến thịtrường lao động.

b) Quy định nhiệm vụ và cơ chếphối phù hợp giữa Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất với các bộ, ngành, địa phương; giữa những cơsở huấn luyện và doanh nghiệp lớn trong việc khẳng định nhu cầu đào tạo, xuất bản vàđánh giá chương trình, tuyển chọn sinh, tổ chức huấn luyện và đào tạo và thực tập tại công nghiệp,tuyển dụng học tập sinh, sinh viên giỏi nghiệp.

c) lắp kết ngặt nghèo đào tạo thành vớinghiên cứu vớt khoa học, gửi giao technology và sản xuất; ra đời các doanhnghiệp khoa học công nghệ trong những cơ sở đào tạo. Cải thiện năng lực của những cơsở nghiên cứu và phân tích khoa học, trong số ấy ưu tiên chi tiêu cho các cơ sở nghiên cứu khoa họcmũi nhọn, phòng thể nghiệm trọng điểm trong số trường đại học.

6. Tăng cườnghỗ trợ cải tiến và phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn khăn, dân tộc thiểu số cùng đốitượng chính sách xã hội

a) xây cất và thực hiện các chínhsách nhằm bảo đảm bình đẳng về thời cơ học tập, cung cấp và ưu tiên phạt triểngiáo dục và đào tạo và huấn luyện nhân lực đến vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng cực nhọc khăn,các đối tượng cơ chế xã hội, người nghèo.

b) Có cơ chế ưu đãi đối với nhàgiáo, cán bộ thống trị giáo dục sống vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

c) trở nên tân tiến giáo dục tự xa, giáodục nghề nghiệp, mở rộng khối hệ thống dự bị đại học. Phát triển hệ thống cơ sở giáodục quan trọng đặc biệt dành cho tất cả những người khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV cùng trẻ emlang thang mặt đường phố, các đối tượng người dùng khó khăn khác.

d) Tăng đầu tư cho giáo dục đặc biệt;có chính sách đãi ngộ so với giáo viên giáo dục quan trọng và học viên khuyết tật.

7. Phát triểnkhoa học tập giáo dục

a) Ưu tiên phân tích cơ bạn dạng vềkhoa học giáo dục; tổng kết ghê nghiệm thực tiễn và xu thế trở nên tân tiến giáo dụctrong và quanh đó nước, nghiên cứu và phân tích đón đầu nhằm cung cấp những luận cứ khoa họccho bài toán hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược và cơ chế phát triểngiáo dục của Đảng và Nhà nước, phục vụ đổi mới cai quản nhà nước về giáo dục và đào tạo vàquản lý đại lý giáo dục, đổi mới quá trình giáo dục trong số nhà trường, góp phầnthiết thực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển giáo dục nói tầm thường và xây dựngnền kỹ thuật giáo dục việt nam nói riêng.

b) cải tiến và phát triển mạng lưới cơ sởnghiên cứu kỹ thuật giáo dục, triệu tập đầu tư nâng cao năng lực phân tích củacơ quan nghiên cứu khoa học tập giáo dục quốc gia và các viện phân tích trong cáctrường sư phạm trọng điểm. Triệu tập xây dựng lực lượng cán bộ phân tích vàchuyên gia giáo dục thông qua đào tạo nên trong và quanh đó nước, trao đổi bắt tay hợp tác quốctế.

c) tiến hành chương trình nghiên cứuquốc gia về khoa học giáo dục; thực hiện giỏi chuyển giao các công dụng nghiên cứukhoa học tập và vận dụng phục vụ thay đổi căn bản, toàn vẹn nền giáo dục Việt Nam.

8. Không ngừng mở rộng vànâng cao công dụng hợp tác nước ngoài về giáo dục

a) Tăng chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoàibằng giá thành Nhà nước cho các trường đại học trọng điểm và viện phân tích quốcgia, ưu tiên những ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn. Khuyến khích cùng hỗ trợcông dân Việt Nam đến lớp tập và nghiên cứu ở quốc tế bằng ngân sách đầu tư tự túc.

b) Khuyến khích các cơ sở giáo dụctrong nước hợp tác và ký kết với những cơ sở giáo dục quốc tế để cải thiện năng lực quảnlý, đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học, chuyển giao công nghệ, huấn luyện và giảng dạy bồi dưỡng giáoviên, giảng viên và cán bộ khoa học tập và cai quản giáo dục; tăng số lượng học bổngcho học sinh, sinh viên tới trường nước ngoài.

c) Khuyến khích các tổ chức, cánhân nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế, người nước ta định cư ở quốc tế đầu tư,tài trợ cho giáo dục, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, vận dụng khoahọc và đưa giao công nghệ góp phần thay đổi giáo dục ở Việt Nam. Thành lập mộtsố ngôi trường đại học, trung trung khu nghiên cứu văn minh để thu hút những nhà khoa họctrong nước, thế giới đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

VI. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Nhị giai đoạnthực hiện tại Chiến lược

a) quá trình 1 (2011-2015): thực hiệnđổi mới quản lý giáo dục; hoàn thành cơ cấu khối hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựngkhung trình độ chuyên môn quốc gia; thực hiện xây dựng một trong những cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệpvà đại học rất tốt và trường đại học theo kim chỉ nan nghiên cứu; thay đổi mớinội dung và phương thức đào chế tác ở những trường đại học, cđ và trung cấpchuyên nghiệp; giảng dạy bồi dưỡng và triển khai các chính sách tạo đụng lực pháttriển đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thay đổi giáo dục.Tập trung chuẩn bị các đk để thực hiện thay đổi giáo dục ít nhiều saunăm 2015; Triển khai quá trình xây dựng xóm hội học tập tập. Đánh giá, điều chỉnh cácmục tiêu và giải pháp chiến lược vào thời điểm cuối năm 2015; tổ chức triển khai sơ kết thực hiệnChiến lược tiến độ 1 vào đầu xuân năm mới 2016.

b) quy trình tiến độ 2 (2016-2020): Triểnkhai thực hiện thay đổi chương trình giáo dục đào tạo phổ thông; thường xuyên thực hiện đổimới giáo dục nghề nghiệp, đại học và một số trong những nhiệm vụ của tiến độ 1 với những điềuchỉnh té sung; triệu tập củng thay và nâng cao chất lượng giáo dục. Đánh giá kếtquả triển khai Chiến lược cải tiến và phát triển giáo dục 2011 - 2020 vào cuối năm 2020 cùng tổngkết vào đầu xuân năm mới 2021.

2. Phân côngthực hiện tại chiến lược

a) Hội đồng nước nhà Giáo dục vàPhát triển nhân lực tư vấn góp Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong việc chỉ huy thực hiệnChiến lược cách tân và phát triển giáo dục 2011-2020.

b) Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên

- nhà trì, phối hợp với các Bộ,Ngành tương quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc trung ương tổchức cửa hàng triệt và triển khai tiến hành Chiến lược cải tiến và phát triển giáo dục2011-2020; phía dẫn những bộ, ngành, địa phương kiến thiết và tổ chức triển khai thực hiệnquy hoạch, kế hoạch cải tiến và phát triển giáo dục 5 năm và hàng năm phù hợp với Chiến lượcphát triển giáo dục, kế hoạch và Quy hoạch cách tân và phát triển nhân lực nước ta giaiđoạn 2011-2020; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình tiến hành và định kỳ báocáo Thủ tướng bao gồm phủ; tổ chức sơ kết việc triển khai Chiến lược phát triểngiáo dục 2011-2020 vào đầu năm 2016 và tổng kết vào đầu năm 2021.

- công ty trì, phối hợp với Bộ Nội vụ,Bộ Lao động, yêu thương binh với Xã hội, những Bộ, Ngành liên quan và những địa phươngxây dựng các chính sách đối với bên giáo và cán bộ làm chủ giáo dục, chủ yếu sáchhỗ trợ fan học nằm trong diện chính sách và các cơ chế khác bao gồm liên quan.

- nhà trì, phối hợp với các cỗ cóliên quan chế tạo các cơ chế về tự nhà tài chính trong các cơ sở giáo dục,các chế độ tài chủ yếu khuyến khích đính thêm kết huấn luyện và giảng dạy với phân tích khoa họcvà ứng dụng, khuyến khích các thành phần tài chính - làng hội đầu tư cho giáo dục,quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp so với công tác đào tạo và giảng dạy và bồi dưỡngnhân lực.

c) bộ Kế hoạch cùng Đầu tư chủ trì tổnghợp kế hoạch cách tân và phát triển giáo dục của những Bộ, Ngành cùng địa phương vào kế hoạchphát triển tài chính - xóm hội quốc gia; chủ trì, phối phù hợp với Bộ Tài chính, BộGiáo dục và Đào tạo thành huy động những nguồn tài trợ vào và không tính nước mang đến phát triểngiáo dục; chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành tổ chức công tác thông tin về nhucầu nhân lực.

d) cỗ Tài chính chủ trì, phối kết hợp vớiBộ planer và Đầu tư, Bộ giáo dục và Đào tạo, cỗ Lao động, thương binh với Xã hộiđảm bảo giá cả cho yêu cầu phát triển giáo dục quá trình 2011-2020; trả thiệnchính sách tài thiết yếu và chế độ quản lý tài chủ yếu trong nghành giáo dục nhằm sửdụng có tác dụng các mối cung cấp tài chính chi tiêu cho giáo dục.

đ) bộ Khoa học và công nghệ chủtrì, phối phù hợp với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành và những Bộ, ngành, địa phương xây dựngcơ chế, chế độ và kế hoạch phối kết hợp các vận động nghiên cứu giúp khoa học, côngnghệ giữa những viện nghiên cứu và phân tích với các trường đại học, cao đẳng; tham gia xây dựngcác trường đại học xuất sắc.

e) cỗ Tài nguyên và môi trường chủtrì, phối phù hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân những cấpquy hoạch quỹ đất cho những cơ sở giáo dục.

g) những Bộ Nội vụ, bộ Lao động,Thương binh với Xã hội, bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch, Bộ tin tức và Truyềnthông và những bộ ngành không giống theo tính năng và trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiệnChiến lược cách tân và phát triển giáo dục 2011-2020 vào phạm vi thẩm quyền; chế tạo quyhoạch, kế hoạch cải tiến và phát triển đào tạo lực lượng lao động 5 năm với hàng năm, các chươngtrình, đề án cải tiến và phát triển đào tạo nhân lực của bộ, ngành phù hợp với Chiến lượcphát triển giáo dục 2011-2020, kế hoạch và Quy hoạch cải cách và phát triển nhân lực giaiđoạn 2011-2020; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và thống kê và reviews việcthực hiện tại quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của bộ, ngành; phối hợp vớiBộ giáo dục và Đào sản xuất và những Bộ, ngành khác triển khai triển khai các nhiệm vụphát triển giáo dục đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

h) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc tw chịu trách nhiệm cách tân và phát triển giáo dục trên địa bàntheo thẩm quyền; thành lập và triển khai chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dụcđến năm 2020, kế hoạch trở nên tân tiến giáo dục 5 năm cùng hàng năm, những chương trình,đề án cách tân và phát triển giáo dục của địa phương tương xứng với Chiến lược phát triển giáodục 2011-2020, Chiến lược, Quy hoạch trở nên tân tiến nhân lực 2011-2020 cùng kế hoạchphát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của địa phương trong cùng thời kỳ; chỉ đạo, tổ chứcthực hiện, kiểm tra, đo lường và thống kê và nhận xét việc tiến hành chiến lược, quy hoạch,kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020(Ban hành kèm theo ra quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 mon 6 năm 2012 củaThủ tướng bao gồm phủ)

STT

Tên nhiệm vụ, công việc

Cơ quan công ty trì

Cơ quan lại phối hợp

Thời gian

Xây dựng

Thực hiện

I. XÂY DỰNG, BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG size PHÁP LÝ phổ biến VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

1

- Luật giáo dục và đào tạo đại học

- những văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật gợi ý thi hành phương tiện giáo dục đh (sau khi khí cụ được Quốc hội thông qua)

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo

Các Bộ, ngành liên quan

2011-2012

Khi Luật tất cả hiệu lực

II. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, Đ?

Bài viết liên quan