*

*

Lớp 12
Hóa học 12 Sinh học 12 Lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 Công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
Hóa học 11 Sinh học 11 Lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 Công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
Hóa học 10 Sinh học 10 Lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 Công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
Hóa học 9 Sinh học 9 Lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 Công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Hóa học 8 Sinh học 8 Lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 Công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học 7 Lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 Lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 Công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
Lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 Công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 Mỹ thuật 6

Câu hỏi Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(SA\) vuông góc mặt đáy, tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), \(SA = 4\), \(AB = 3\), \(BC = 5\). Tính thể tích khối chóp \(S.ABC\).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc

A \(8.\)B \(16.\)C \(48.\)D \(24.\)

Lời giải chi tiết:

*

+ \(\Delta ABC\) vuông tại \(A \Rightarrow A{C^2} = B{C^2} - A{B^2} = {5^2} - {3^2} = {4^2} \Rightarrow AC = 4\).

\( \Rightarrow {S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}.3.4 = 6\).

Xem thêm: Cách Chuyển Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel 2010, 2013, Cách Chuyển Dấu Chấm Sang Dấu Phẩy Trong Excel

+ \({V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{3}SA.{S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{3}.4.6 = 8\).

Chọn A


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toasanguocmo.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.