*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi đến hình chóp (S.ABC) bao gồm (SA) vuông góc phương diện đáy, tam giác (ABC) vuông trên (A), (SA = 4), (AB = 3), (BC = 5). Tính thể tích khối chóp (S.ABC).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc

A (8.)B (16.)C (48.)D (24.)

Lời giải chi tiết:

*

+ (Delta ABC) vuông tại (A Rightarrow AC^2 = BC^2 - AB^2 = 5^2 - 3^2 = 4^2 Rightarrow AC = 4).

( Rightarrow S_Delta ABC = dfrac12.3.4 = 6).

Xem thêm: Cách Chuyển Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel 2010, 2013, Cách Chuyển Dấu Chấm Sang Dấu Phẩy Trong Excel

+ (V_S.ABC = dfrac13SA.S_Delta ABC = dfrac13.4.6 = 8).

Chọn A


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toasanguocmo.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.