Trong một điện trường đều có cường độ 1000v/m, một điện tích q = 4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho một điện ngôi trường đều sở hữu cường độ (4.10^3) V/m . Veckhổng lồ độ mạnh điện trường tuy vậy song cùng với cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC với tất cả chiều B mang đến C . Tính hiệu điện gắng thân nhị điểm BC,BA,AC . Biết AB=6cm,AC=8centimet


*

Một năng lượng điện ngôi trường đều sở hữu độ mập độ mạnh điện ngôi trường là 5. 10 5 V/m, véc tơ cường độ năng lượng điện trường tuy nhiên song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC cùng bao gồm chiều tự A mang đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện nuốm thân nhì điểm AB, BC

A.

You watching: Trong một điện trường đều có cường độ 1000v/m, một điện tích q = 4

U A B = 5. 10 4 V, UBC = ‒18000V

B. U A B = 5. 10 5 V, UBC = ‒18000V

C. U A B = 5. 10 5 V, UBC= ‒18500V

D. U A B = 5. 10 4 V, UBC= ‒18500V


*

ChọnA

*

U A B =E.AB=5. 10 5 .10/100=5. 10 4 V

U B C = - U C B =-E.d(B,CH)=-E.BH=-E. B C 2 /AB=-5. 10 5 .36. 10 - 4 /(10. 10 - 2 )= -18000V


Một năng lượng điện trường đều phải sở hữu độ Khủng cường độ điện ngôi trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ năng lượng điện ngôi trường song tuy nhiên cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC với gồm chiều từ bỏ A cho B. Biết AB = 10centimet, BC = 6centimet. Tính hiệu năng lượng điện cố kỉnh giữa nhì điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 1800 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện ngôi trường đều phải có độ lớn độ mạnh điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện ngôi trường tuy vậy tuy vậy cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC cùng gồm chiều từ bỏ A mang lại B. Biết AB = 10centimet, BC = 6centimet. Tính hiệu điện cầm cố giữa nhì điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện trường đều có độ phệ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường song tuy vậy với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC với tất cả chiều từ bỏ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu năng lượng điện cố thân hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18500 V

B. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18000 V

D. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện ngôi trường đều phải có độ phệ độ mạnh năng lượng điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ độ mạnh điện trường song tuy vậy cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC cùng tất cả chiều từ bỏ A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu năng lượng điện nỗ lực giữa nhì điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một điện trường đều phải có pmùi hương tuy vậy tuy nhiên cùng với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều từ B cho C và độ mạnh 3000 V/m, biết AB = 6 centimet, AC = 8 centimet. Hiệu điện cố kỉnh thân nhì điểm A cùng C là:

A. 240 V.

B.−192 V.

C.192 V.

See more: Mách Bạn Cách Tính Điểm Trung Bình Tích Lũy Hệ 4 Hutech, Hướng Dẫn Tính Điểm Theo Tín Chỉ Đại Học

D.−240 V.


Cho một năng lượng điện ngôi trường đều sở hữu cường độ 4 . 10 3 V/m. Vectơ cường độ năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên song với cạnh BC của tam giác vuông ABC và có chiều tự B mang lại C. Cho biết AB=6cm, AC=8centimet. điện thoại tư vấn H là chân mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu điện rứa giữa hai điểm BC,AB,AC cùng AH thứu tự là a,b,c cùng d. Giá trị của biểu thức (a+2b+3c+4d) ngay gần cực hiếm như thế nào độc nhất vô nhị sau đây?

A.610V

B. 878V

C.803V

D.520V


Ba điểm A, B, C chế tạo ra thành một trọng điểm giác vuông trên C với AC = 3 centimet, BC = 4 centimet phía trong một năng lượng điện trường mọi. Vec tơ cường độ năng lượng điện trường E tuy vậy tuy vậy với AB, phía từ A cho B với tất cả độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu năng lượng điện cầm cố thân hai điểm A, C là

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C.

See more: Những Lời Chúc Tết Thầy Cô Hay Nhất 2021, Thơ Chúc Tết Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa

U A C = 200 V

D. U A C = 250 V


Ba điểm A, B, C sinh sản thành một trung ương giác vuông tại C cùng với AC = 3 cm, BC = 4 centimet phía bên trong một năng lượng điện trường đa số. Vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E tuy vậy tuy vậy với AB, phía tự A đến B và bao gồm độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu năng lượng điện thay giữa nhì điểm A, C là:

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C. U A C = 200 V

D. U A C = 250 V


Chọn lời giải B

hotline H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là con đường cao kẻ từ bỏ đỉnh C của tam giác vuông CAB

Hiệu năng lượng điện nắm thân hai điểm A cùng C là:

*


một tam giác vuông cân tại A trong 1 năng lượng điện trường đều có vecto lớn cường độ năng lượng điện trường (overrightarrowE) tuy vậy tuy vậy cùng với BC , phía trường đoản cú B mang lại C . biết UBC=100V và BC=10centimet . đặt thêm nghỉ ngơi C một năng lượng điện điểm qo=4.10-9C . vecto lớn độ mạnh điện ngôi trường trên A bao gồm độ béo bằng từng nào ?