Công thức giải nhanh hóa học là công ty đề được không ít học sinh cũng giống như giáo viên quan tiền tâm. Có nhiều dạng bài bác tập yên cầu cần thực hiện công thức giải nhanh hóa học. Chú ý chung, nhằm giải được những dạng bài xích tập này yêu cầu bạn cần nắm được phương pháp giải nhanh hóa học tập vô cơ tương tự như hữu cơ, đồng thời lý thuyết cơ bản đến cải thiện về hóa học. Nhằm mục tiêu giúp chúng ta nhanh giường ôn tập được chủ thể này, toasanguocmo.vn vẫn tổng hợp chủ đề “70 bí quyết giải nhanh hóa học vô cơ với hữu cơ thi đại học” một cách chi tiết và cụ thể, cùng tìm hiểu nhé!. 


Mục lục

1 phương pháp giải nhanh hóa học tập đại cương cứng trong đề thi đại học2 công thức giải nhanh hóa học vô cơ3 phương pháp giải nhanh hóa học tập hữu cơ

Công thức giải cấp tốc hóa học đại cương cứng trong đề thi đại học

Cách tính pH

Dạng 1: hỗn hợp axit yếu đuối HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)


Trong đó: 

(alpha) là độ năng lượng điện ly.(C_a) là mật độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp có axit yếu đuối HA với muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: dung dịch bazơ yếu đuối BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Tính hiệu suất phản ứng tổng hòa hợp (NH_3)

H% = (2-2fracM_XM_Y)

%(V_NH_3, trong, Y = (fracM_XM_Y-1).100)

Trong đó:

X: tất cả hổn hợp ban đầu.Y: hỗn hợp sau

Điều kiện: tỉ lệ thành phần mol (N_2) cùng (H_2) là 1:3

*

Công thức giải nhanh hóa học tập vô cơ

Các câu hỏi về (CO_2)

Dạng 1: Tính lượng kết tủa khi kêt nạp hết lượng (CO_2) và dung dịch (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: số mol kết tủa bé dại hơn hoặc bằng số mol (CO_2)Công thức: (n_ket, tua = n_OH^- – n_CO_2)Dạng 2: Tính lượng kết tủa khi dung nạp hết lượng (CO_2) vào dung dịch chứa hỗn hợp có NaOH với (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: (n_CO_3^2- leq n_CO_2)Công thức: (n_CO_3^2- = n_OH^- n_CO_2)Cần so sánh (n_CO_3^2-) với (n_Ca) với (n_Ba) nhằm tính lượng kết tủa.

Bạn đang xem: Công thức giải nhanh hóa học vô cơ

Dạng 3: Tính thể tích (CO_2) cần hấp thụ không còn vào dung dịch (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_CO_2 = n_ket, tua)hoặc (n_CO_2 = n_OH^- – n_ket, tua)

Các bài toán về nhôm – kẽm

Dạng 1: Tính lượng NaOH phải dùng đến dung dịch (Al^3+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_OH^- = 3n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Al^3+- n_ket, tua)Dạng 2: Tính lượng NaOH bắt buộc cho vào hỗn hợp (Al^3+) cùng (H^+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^-, min = 3n_, ket, tua + n_H^+)(n_OH^-, max = 4n_Al^3+- n_, ket, tua + n_H^+)Dạng 3: Tính lượng HCl yêu cầu cho vào hỗn hợp (Na) hoặc (NaAlO_2) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua)Dạng 4: Tính lượng HCl buộc phải cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và (Na) hoặc (NaAlO_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua + n_OH^-)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua + n_OH^-)Dạng 5: Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp (Zn^2+) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 2n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Zn^2+ – 2n_ket, tua)

Các bài toán về (HNO_3)

Dạng 1: Kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

Tính lượng kim loại công dụng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của kim loại trong muối hạt nitrat(i_spk) là số e cơ mà (N^+5) nhận vào

Nếu có Fe tính năng với (HNO_3) thì sẽ khởi tạo muối (Fe^2+), không tạo ra muối (Fe^3+).

Xem thêm: Những Tin Nhắn Chúc Buổi Tối Hay Nhất Cho Người Yêu, Những Lời Chúc Buổi Tối Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Tính cân nặng muối nitrat chiếm được khi mang đến hỗn kim loại tổng hợp loại tác dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức: (m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

Tính khối lượng muối nitrat thu được lúc cho tất cả hổn hợp sắt với oxit sắt công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được lúc cho tất cả hổn hợp sắt và các oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính cân nặng muối thu được lúc hòa tan hỗn hợp sắt và các oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư giải hòa khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính khối lượng kim loại thuở đầu trong việc oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) tất cả hổn hợp A (R dư cùng oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + thành phầm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính cân nặng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hài hòa hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng hóa giải khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Các câu hỏi về (H_2SO_4)

Dạng 1: Kim loại tính năng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

Tính trọng lượng muối sunfat 

(m_m = m_KL + frac962sum n_spk.i_spk = m_KL + 96(3n_S + n_SO_2 + 4n_H_2S))

Tính trọng lượng kim loại công dụng với (H_2SO_4) đặc, nóng dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Tính số mol axit gia nhập phản ứng: (n_H_2SO_4 = sum n_spk.(fraci_spk2 + so, S, trong, spk) = 4n_S + 2n_SO_2 + 5n_H_2S)

Dạng 2: hỗn hợp sắt và oxit sắt tính năng với (H_2SO_4) đặc, nóng dư

(m_m = frac400160(m_hh + 8.6n_S + 8.2n_SO_2 + 8.8n_H_2S))

Công thức tính khối lượng muối nhận được khi hòa tan hết hỗn hợp (Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4) bởi (H_2SO_4) đặc, nóng dư giải phóng khí (SO_2)

(m_m = frac400160(m_hh + 16n_SO_2))

Dạng 3: Tính trọng lượng kim loại ban sơ trong việc oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) các thành phần hỗn hợp A (R dư cùng oxit của R) (overset+H_2SO_4, d ightarrow R(SO_4)_n + H_2O) + sản phẩm khử

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = fracM_R80)

Để dễ dàng và đơn giản nếu là Fe: (m_Fe = 0,7m_hh + 5,6n_e, trao, doi)

Nếu là Cu: (m_Cu = 0,8m_hh + 6,4n_e, trao, doi)

Kim các loại (R) chức năng với (HCl, H_2SO_4) tạo muối cùng giải phóng (H_2)

Độ tăng (giảm) trọng lượng dung dịch làm phản ứng sẽ là:

(Delta m = m_KL – m_H_2)

Kim các loại R hóa trị x chức năng với axit thường:(n_R.x = 2n_H_2)

Dạng 1: sắt kẽm kim loại + HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (H_2)

(m_m, clorua = m_KL, pu + 71n_H_2)

Dạng 2: sắt kẽm kim loại + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (H_2)

(m_m, sunfat = m_KL, pu + 96n_H_2)

Muối tác dụng với axit

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối bột cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Dạng 3: Muối sunfit + dd HCl ( ightarrow) muối clorua + (SO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, sunfit – (80 – 71)n_SO_2)

Dạng 4: Muối sunfit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (SO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, sunfit + (96-80)n_SO_2)

Oxit công dụng với axit chế tác muối cùng nước

Có thể xem bội nghịch ứng là: ( + 2 ightarrow H_2O Rightarrow n_O/oxit = frac12n_H)

Dạng 1: Oxit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 80n_H_2SO_4)

Dạng 2: Oxit + dd HCl ( ightarrow) muối clorua + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 55n_H_2O = m_oxit + 27,5n_HCl)

Các phản ứng sức nóng luyện

Dạng 1: Oxit tác dụng với hóa học khửTrường hợp 1: Oxit + CO: (R_xO_y + yCO ightarrow xR + yCO_2)

R là những sắt kẽm kim loại sau Al

Phản ứng (1) hoàn toàn có thể viết gọn gàng như sau:

(_oxit + co ightarrow CO_2)

Trường hợp 2: Oxit + (H_2): (R_xO_y + yH_2 ightarrow xR + yH_2O)

R là những kim loại sau Al

Phản ứng (2) rất có thể viết gọn gàng như sau:

(_oxit + H_2 ightarrow H_2O)

Trường hòa hợp 3: Oxit + Al (phản ứng nhiệt độ nhôm): (3R_xO_y + 2yAl ightarrow 3xR + yA_2O_3)

Phản ứng (3) hoàn toàn có thể viết gọn như sau:

(3_oxit + 2Al ightarrow Al_2O_3)

Cả 3 ngôi trường hợp tất cả công thức chung:

(n_/oxit = n_CO = n_H_2 = n_CO_2 = n_H_2O)

(m_R = m_oxit – m_/oxit)

Dạng 2: Thể tích khí thu được khi mang lại hỗn hợp sản phẩm sau làm phản ứng sức nóng nhôm ((Al + Fe_2O_3)) công dụng với (HNO_3)

(n_khi = fraci_spk3<3n_Al + (3x-2y)n_Fe_xO_y>)

Dạng 3: Tính lượng Ag xuất hiện khi mang đến a (mol) sắt vào b (mol) (AgNO_3), ta so sánh:(3a > b Rightarrow n_Ag = b)(3a

*

Công thức giải cấp tốc hóa học tập hữu cơ

Tính số links pi của (C_xH_yO_zN_tCl_m)

(k = frac2 + sum n_i(x_i – 2)2 = frac2+2x+t-y-m2)

(n: số nguyên tử, x: số hóa trị)

k = 0: chỉ có link đơnk = 1: 1 liên kết đôi = 1 vòngk = 2: 2 link đôi = 2 vòng

Dựa vào bội nghịch ứng cháy

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

***Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A tất cả số (pi = (k+1)).

Tính số đồng phân

Dạng 1: Ancol no, 1-1 chức

Số đồng phân của ancol 1-1 chức, no = (2^n-2)

Dạng 2: Anđehit solo chức, no

Số đồng phân của anđehit đối chọi chức, no = (2^n-3)

Dạng 3: Este no, 1-1 chức

Số đồng phân của este đơn chức, no = (2^n-2)

Dạng 4: Amin đơn chức, no

Số đồng phân của amin đối kháng chức, no = (2^n-1)

Dạng 5: Este đối kháng chức, no

(frac(n-1)(n-2)2)

Dạng 6: Xeton solo chức, no

(frac(n-2)(n-3)2)

Số trieste tạo vì glixerol cùng n axit béo

Số trieste = (frac12n^2(n+1))

Tính số n peptit về tối đa tạo vày x amino axit không giống nhau 

Số n peptit buổi tối đa = (x^n)

Tính số ete tạo do n ancol solo chức

Số ete = (fracn(n+1)2)

Số đội este

Số nhóm este = (fracn_NaOHn_este)

Amino axit A gồm CTPT ((NH_2)_x – R – (COOH)_y)

(x = fracn_HCln_A)

(y = fracn_NaOHn_A)

Công thức tính số C của ancol no, este no hoặc ankan nhờ vào phản ứng cháy

Số C của ancol no hoặc ankan = (fracn_CO_2n_H_2O – n_CO_2)

(với (n_H_2O > n_CO_2))

Công thức tính trọng lượng ancol đơn chức no hoặc các thành phần hỗn hợp ancol đối chọi chức no 

Đây là bí quyết tính trọng lượng ancol đối kháng chức no hoặc hỗn hợp ancol 1-1 chức no theo trọng lượng khí cacbonic và cân nặng nước

(m_ancol = m_H_2O – fracm_CO_211)

Công thức tính trọng lượng amino axit A các loại 1

Đây là cách làm tính cân nặng amino axit A (chứa n nhóm (-NH_2) và m team -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol HCl, sau đó cho hỗn hợp sau phản nghịch ứng chức năng vừa đầy đủ với b mol NaOH

(m_A = M_A fracb-am)

Công thức tính khối lượng amnio axit A nhiều loại 2 

Đây là công thức tính cân nặng amnio axit A chứa n team (-NH_2) và m team -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol NaOH, kế tiếp cho dung dịch sau làm phản ứng tác dụng vừa đầy đủ với b mol HCl.

(m_A = M_A fracb-an)

Công thức xác định công thức phân tử của một anken 

Đây là công thức xác minh công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của các thành phần hỗn hợp anken cùng (H_2) trước và sau khoản thời gian dẫn qua bột Ni nung nóng

Anken ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa anken trả toàn)

Số n của anken ((C_nH_2n) = frac(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

*

Công thức xác minh công thức phân tử của một ankin 

Đây là công thức khẳng định công thức phân tử của một ankin phụ thuộc phân tử khối của các thành phần hỗn hợp ankin với (H_2) trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng

Ankin ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa ankin trả toàn)

Số n của ankin ((C_nH_2n-2) = frac2(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

Công thức tính công suất phản ứng hiđro hóa anken

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính công suất phản ứng hiđro hóa anđehit no solo chức

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính phần trăm ankan A gia nhập phản ứng tách

%A = (fracM_AM_X – 1)

Công thức xác định phân tử ankan A phụ thuộc vào phản ứng tách

(M_A = fracV_hhXV_AM_X)

toasanguocmo.vn đã giúp cho bạn tổng hợp cách làm giải cấp tốc hóa học trắc nghiệm vô cơ và hữu cơ. Mong rằng kiến thức và kỹ năng trong bài viết sẽ có ích với các bạn trong quá trình học tập và ôn luyện công ty đề bí quyết giải cấp tốc hóa học tập trắc nghiệm vô cơ cùng hữu cơ. Giả dụ có bất kể câu hỏi nào tương quan đến nhà đề công thức giải nhanh hóa học, đừng quên để lại trong thừa nhận xét bên dưới nha. Chúc bạn luôn học cùng ôn thi tốt!.