Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

... CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ BỊ GẠCH CHÂNI. Các chụ ý:- Trước hết ta cần khẳng định được từ để hỏi. - Từ bị gạch chân không khi nào mở ra vào câu hỏi. - Nếu trong câu: +/ Dùng đụng từ thường xuyên ... How old : hỏi cho tuổi9. How tall : hỏi cho độ cao của người10. How high : hỏi cho độ cao của đồ 11. How thichồng : hỏi cho độ dày12. How thin : hỏi cho độ mỏng13. How big : hỏi cho độ ... lớn14. How wide : hỏi cho độ rộng15. How broad : hỏi cho bề rộng16. How deep : hỏi cho độ sâu17. How fast : hỏi cho tốc độ18. How far from khổng lồ : hỏi cho độ xa19. How long : hỏi cho độ dàiEg...

Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*

*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Trương Quỳnh Anh - Tiểu Sử Ca Sĩ Trương Quỳnh Anh

*

... 105 . 4 Câu : 106 . Tab Câu : 107 . Insert - Page Numbers Câu : 108 . File - New Câu : 109 . Cả 3 câu đầy đủ đúng Câu : 110 . Nháy lưu ban con chuột vào từ đề xuất chọn Câu : 111 . Chia sẻ tài ngulặng Câu : 112 ... con chuột vào từng mục ý muốn chọn trong list Câu : 122 . SUMIF Câu : 123 . Format - Font Câu : 124 . Table - Insert Columns Câu : 125 . Các câu a. b. gần như đúng Câu : 126 . Tự nhân phiên bản Câu : 127 ... Câu : 116 . File - Print Pnhận xét Câu : 117 . Tinhoc Câu : 118 . Tần suất áp dụng Câu : 119 . TIN HOC VAN PHONG Câu : 1đôi mươi . Data - Filter - AutoFilter Câu : 121 . Giữ phím Ctrl nháy con chuột vào...
*

... Dự đoánĐánh giáSai Câu 5. Phân tích tài chủ yếu bao hàm 2 tính năng là chức năng Reviews tính năng điều chỉnh Cty A (đv:trđ)Cty B (đv:trđ)Doanh thu thuần 3.500Giá vốn sản phẩm cung cấp 2.000Lợi ... thuế phương pháp khấu hao các cho mục đích report cổ đông. Sai:lúc đơn vị tiến hành điều này, là vi phạm luật phép tắc nhất quán vào quá trình hạch toán thù kế toán: “Các cơ chế pmùi hương ... đề đạt dòng vốn ròng tăng thêm ví như lợi nhuận ròng rã phản chiếu bên trên báo cáo công dụng sale to. Sai: Vì doanh thu nhằm tính ROI kế toán thù bao hàm lợi nhuận tiền mặt doanh thu phân phối chịu đựng...