Trường cao đẳng an ninh nhân dân ii

Tổng cục An ninch quần chúng ra mắt điểm chuẩn của 4 trường cao đẳng kăn năn công an. Nữ kân hận C vào Cao đẳng an ninh dân chúng 1 lấy cao nhất 29,5 điểm, chỉ kỉm hệ đại học 0,25 điểm.

 Theo đó, điểm trúng tuyển chọn tối đa vào Cao đẳng Chình ảnh gần cạnh Nhân dân I là 29,25 điểm Khối C cùng với thí sinh cô bé và rẻ tốt nhất 23,75 kân hận D1 với nam giới.Cao đẳng An ninc Nhân dân I tất cả điểm trúng tuyển chọn cùng với thí sinc thiếu nữ kân hận C cao nhất 29,5.


You watching: Trường cao đẳng an ninh nhân dân ii


See more: Mẫu Bảng Kê Bán Ra Excel Bảng Kê Hóa Đơn Mua Vào, Bán Ra Mới Nhất

Thí sinch nam kăn năn D1 có điểm trúng tuyển phải chăng độc nhất vô nhị 23,5.Thí sinc nam giới khối hận D1 tất cả điểm trúng tuyển rẻ tuyệt nhất vào Cao đẳng Cảnh tiếp giáp Nhân dân II là 21,5. Điểm trúng tuyển chọn cao nhất trường là 26,5 với thí sinc đàn bà khối A. 22 là vấn đề trúng tuyển chọn phải chăng độc nhất vô nhị vào Cao đẳng An ninh Nhân dân II của thí sinch nam giới kân hận D1, cao nhất là 27 điểm cùng với thí sinch thanh nữ khối hận C.Điểm chuẩn chỉnh năm năm 2016 của 4 ngôi trường cao đẳng Công an Nhân dân rõ ràng như sau:

*
*
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:183;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>


See more: Cách Sử Dụng Driver Easy - Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Và Sử Dụng

TIN MỚI NHẤT


*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:192;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinc ngành bản vẽ xây dựng kăn năn a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:200;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 hiệ tượng thnóng thía rút ra tự phần đông câu chuyện: Kẻ mạnh khỏe là kẻ sống!