*

*
*
*

" class="igeb_DQDefaultGroupExpanderImage" />Giới thiệu chung
" class="igeb_DQDefaultGroupExpanderImage" />Tin tức - Sự kiện
" class="igeb_DQDefaultGroupExpanderImage" />Thông tin Thống kê

Tổng viên Thống kê

*

Cổng thông tin điện tử

tỉnh tiền Giang

*

- chỉ dẫn Đăng ký thông tin tài khoản (Xem Clip)

- khuyên bảo tra cứu thông tin (Xem Clip)

- hướng dẫn đk hộ kinh doanh (Xem Clip)

- phía dẫn đk khai sinh (Xem Clip)


Mục tin tức thống kê Niên giám thống kê lại tin tức - Sự kiện ngành những thống kê kết quả điều tra khác

1. Khái niệm:

a) GDP: trong kinh tế học, tổng thành phầm trong nước, tuyệt tổng thành phầm quốc nội cùng thường call GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá bán trị thị trường của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được chế tạo ra trong phạm vi một phạm vi hoạt động nhất định (thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).

Bạn đang xem: Gdp viết tắt của từ gì

b) GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn (viết tắt của Gross Regional Domestic Product), vày Tổng cục Thống kê giải đáp và quan niệm như sau: là chỉ tiêu tài chính tổng hợp, phản ánh: “Toàn bộ công dụng cuối thuộc của các chuyển động sản xuất của tất cả các đơn vị chức năng thường trú trong nền kinh tế tài chính của tỉnh trong 1 thời kỳ khăng khăng (thường là một năm); phản nghịch ánh những mối quan hệ giới tính trong quá trình sản xuất, triển lẵm thu nhập, sử dụng sau cuối sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong nền tài chính địa phương”.

Tổng thành phầm trên địa bàn theo giá thực tế thường được dùng để nghiên cứu về tổ chức cơ cấu và sự biến động về cơ cấu kinh tế theo các ngành, những nhóm ngành, theo loại hình kinh tế, mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất với phần kêu gọi vào ngân sách nhà nước và phúc lợi an sinh xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh dùng để review tốc độ lớn mạnh của tổng thể nền kinh tế tài chính địa phương, của những ngành, các loại hình, các khu vực, phân tích sự biến hóa về trọng lượng hàng hóa và dịch vụ mới được tạo thành theo thời gian.

2. Điểm khác biệt giữa GRDP với GDP:

- GRDP: là tổng thành phầm tính bên trên phạm vi một vùng, một tỉnh hay như là một thành phố nào đó.

- GDP: là tổng thành phầm tính bên trên phạm vi phạm vi hoạt động của một quốc gia.

Về cách thức tính và nội dung tính của tiêu chí GDP cùng GRDP là trọn vẹn giống nhau, chỉ khác biệt ở phạm vi tính toán. GDP tính trên phạm vi của một nước, GRDP tính bên trên một vi của một tỉnh, tp nào đó.

3. Phương pháp tính GRDP: Dưới các góc độ không giống nhau, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được xác minh theo 03 phương pháp như sau:

(1) Xét về khía cạnh sử dụng (nhu nhà tiêu dùng): GRDP là tổng ước của nền kinh tế tài chính bao gồm: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng sau cuối của các Cơ quan, tích luỹ gia sản và chênh lệch xuất nhập khẩu sản phẩm hoá với dịch vụ.

(2) Xét về góc nhìn thu nhập, GRDP gồm: thu nhập cá nhân của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định và thắt chặt dùng cho chế tạo và quý hiếm thặng dư phân phối trong kỳ.

Xem thêm: Bản Ghost Win 10 64Bit Full Driver, Ghost Win 10

(3) Xét về khía cạnh sản xuất: GRDP bởi giá trị sản xuất trừ đi túi tiền trung gian cộng thuế phân phối trừ trợ cấp phân phối (nếu có).

Từ các góc độ khác nhau, GRDP được xem theo 03 phương pháp khác nhau (Phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng sau cùng và cách thức thu nhập)

4. Ý nghĩa của GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP thống kê giám sát cho phạm vi cung cấp tỉnh) là tiêu chuẩn đánh giá đúng đắn nhất, tổng hợp quan trọng phản ánh hiệu quả sản xuất ở đầu cuối của thức giấc trong một năm.GRDP còn là chỉ tiêu được dùng để reviews sự vạc triển kinh tế tài chính theo thời gian và đối chiếu quốc tế.

5. Sự cần thiết phải giám sát chỉ tiêu GRDP cố kỉnh cho tiêu chí GDP của cung cấp tỉnh:

tiêu chí GDP là 1 trong chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, dùng để xây dựng những chỉ tiêu kinh tế - xóm hội, từ đó cần sử dụng phân tích kinh tế tài chính và hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế tài chính - xóm hội của phạm vi quốc gia. Đây là chỉ tiêu cân xứng tính toán cho toàn bộ nền tài chính chứ không phù hợp thống kê giám sát cho phạm vi cấp tỉnh.

mặc dù nhiên, ở Việt Nam, cung cấp tỉnh cũng có tính năng quản lý, chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ phát triển tài chính - làng mạc hội, vày vậy, để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu thông tin giao hàng sự lãnh đạo, lãnh đạo của địa phương, thời hạn qua, việc tính GDP cung cấp tỉnh vẫn được thực hiện. Và quả thực, tổng cộng tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc tw chênh lệch khá khủng so với GDP tính cho phạm vi toàn bộ nền khiếp tế. Lý do là do gồm sự chênh lệch rất lớn giữa số liệu tổng số GDP địa phương với GDP quốc gia. Nhưng lại phần chênh lệch kia không…chạy đi đâu cả, mà vày những không ổn trong công tác làm việc thống kê hiện nay. Những chưa ổn đó được thể hiện:

+ Nguồn thông tin đầu vào để tính toán GDP cung cấp tỉnh còn những hạn chế, bất cập, dẫn đến sự việc tính trùng, tính thiếu, không thống độc nhất về phạm vi, ngôn từ và phương pháp tính.

+ các địa phương khi thi công các kim chỉ nam phát triển kinh tế tài chính - làng hội luôn đưa ra các con số khá cao, cao hơn nữa nhiều so với kim chỉ nam GDP toàn quốc. Trong quá trình thực hiện, trong phương pháp tính, những địa phương cũng nỗ lực làm làm sao cho đạt phương châm đề ra. Đây chính là nguyên nhân nâng cao nhất dẫn cho chênh lệch giữa GDP địa phương và GDP quốc gia.

+ vì việc tích lũy thông tin của những địa phương đối với đơn vị hạch toán toàn ngành như: ngân hàng, bảo hiểm, điện lực, bưu chính, viễn thông, an ninh - quốc phòng, thuế nhập khẩu...gặp nhiều khó khăn; hệ thống chỉ số giá, hệ số giá cả trung gian chưa hoàn thiện và đồng bộ; năng lượng cán bộ thống kê, ý thức chấp hành phương tiện Thống kê không cao…

Để tương khắc phục chứng trạng chênh lệch số liệu này, Thủ tướng mạo đã chỉ đạo khẩn trương kiến thiết Đề án biến hóa quy trình soạn số liệu GRDP cho cung cấp tỉnh, trình Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt. Theo đề án này, việc biên soạn và công bố chỉ tiêu GDP của tổng thể nền kinh tế và tiêu chí GRDP của các địa phương được tập trung đầu mối là Tổng viên Thống kê, thay vày phân cấp cho những Cục thống kê địa phương thực hiện như hiện nay nay. Việc biến đổi quy trình biên soạn chỉ tiêu GRDP là tương xứng thông lệ quốc tế. Cải thiện chất lượng số liệu GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của cấp cho tỉnh. Đến năm 2018, Tổng viên Thống kê vẫn trực tiếp giám sát GRDP cho những tỉnh, thành phố thay vì hiện giờ các tỉnh, thành phố phải thống kê giám sát và công bố.