Hàm countif

Hàm countifs vào excel là một vào những hàm thống kê được sử dụng nhiều lúc có tác dụng việc trong excel. Trong đó, hàm count dùng để đếm những ô chứa số còn hàm countifs sử dụng để đếm các ô theo một điều kiện nhất định (ngày tháng, số, text hoặc ô chứa dữ liệu). Để nắm rõ hơn các bạn hãy đọc hướng dẫn dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm countif và hàm countifs nhé!


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Hàm countifsCách sử dụng hàm countif cùng hàm countifs nhiều điều kiện

Hàm countif vào excel

Hàm countif thuộc team hàm count sử dụng để đếm, vào đó hàm countif là hàm đếm gồm điều kiện cùng là sự kết hợp của hàm count cùng hàm if trong excel.

You watching: Hàm countif

Hàm countif bên trên Excel tất cả cú pháp là =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

Range là phần vùng đếm dữ liệu (bắt buộc). Có thể là số, ttê mê chiếu hoặc mảng chiếu chứa số. Bỏ qua những giá chỉ trị trống. Criterialà phần điều kiện (bắt buộc) thực hiện đếm các giá chỉ trị phía bên trong range, số, biểu thức, tsay đắm chiếu ô hoặc văn bản.

Lưu ý:

Đối số criteria để vào ngoặc kxay ko phân biệt chữ thường giỏi in hoa. Có thể sử dụng ký tự là dấu chấm hỏi (?) vào điều kiện criteria. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng thiết lập đặt trên lắp thêm để sử dụng dấu vào hàm là (,) hoặc (;) để sử dụng.

Ví dụ:

*
Hàm countif vào excel

Để đếm được số học sinc phái mạnh cần áp dụng công thức mang lại ô D15 như sau: =COUNTIF(C5:C14,”Nam”)

*
Kết quả áp dụng hàm countif vào excel

Hàm countifs

Khái niệm hàm countifs trong excel

Hàm countifs vào excel là một hàm nâng cao của hàm đếm count. Nhưng có một điểm khác biệt là hàm này chứa nhiều điều kiện để xét. Trong trường hợp gồm nhiều điều kiện khi xét các giá trị thì nên áp dụng hàm countifs.

Trên lý thuyết, hàm count, hàm countif, hàm countifs đều là hàm đếm vào excel, chủ yếu khác biệt về yêu cầu Lúc sử dụng dựa vào điều kiện cụ thể.

Lệnh countifs trong excel

Cú pháp lệnh hàm countifs: =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…).

Trong đó:

Criteria_range1: Vùng chọn đầu tiên cần thống kê (bắt buộc). Criteria1: Đặt điều kiện áp dụng mang đến định dạng bao gồm thể là số
,ô tđắm say chiếu,chuỗi văn bản,một mảng hoặc một hàm Excel khác, (bắt buộc). : Cặp vùng chọn và điều kiện bổ sung tối đa được cho phép 127 cặp vùng chọn cùng điều kiện.

Lưu ý:

Để đếm các ô vào một phạm vi đơn lẻ với một điều kiện duy nhất tuyệt vào nhiều vùng dữ liệu với nhiều điều kiện bạn gồm thể áp dụng hàm countifs.

Vùng chọn bổ sung thuộc số mặt hàng với cột như vùng dữ liệu đầu tiên (Đối số criteria_range1i).

Có thể đếm vùng dữ liệuliền kềkhông liền kề.

See more: Phần Mềm Upload Video Lên Youtube Nhanh Nhất, Cách Up Video Lên Youtube Nhanh Nhất

Hàm countifs xử lý như một giá bán trị bằng không (0) trong tiêu chí là một tyêu thích chiếu đến một ô trống.

Bạn tất cả thể áp dụng những wildthẻ characterstrong số tiêu chuẩn như:

Dấu hoa thị (*) Dấu hỏi chấm (?)

Cách dùng hàm countifs

Với bảng thống kê thu nhập, để chế độ tự động thống kê số lượng nhân viên cấp dưới có thu nhập từ 10 triệu trở lên áp dụng cấu trúc như sau:

=COUNTIFS(C2:C10,”Nhân viên”,D2:D10,”>=10000000″)

Trong đó:

C2:C10 là cột chức vụ trong bảng, điều kiện chính là “nhân viên”. Máy sẽ đọc dữ liệu điều kiện đầu tiên là đếm số lượng nhân viên vào công ty. D2:D10 là cột thu nhập 1 tháng, điều kiện “>=10000000”. Máy sẽ đọc dữ liệu điều kiện thứ 2 đó là số lượng người gồm thu nhập hàng tháng >=10 triệu đồng.

Tại ví dụ này, hàm countifs trong excel sẽ thỏa mãn hai điều kiện bên trên, tự động bỏ qua những người không tồn tại chức vụ nhân viên với thu nhập dưới 10 triệu.

*
Hàm countifs vào excel

Cách sử dụng hàm countif với hàm countifs nhiều điều kiện

Cách đếm ô tính với nhiều tiêu chuẩn (và logic)

Công thức 1: Công thức countifs với các tiêu chuẩn khác

Nếu bạn có một bảng dữ liệu sản phẩm như vào bảng phía dưới. Bạn muốn đếm số hàng tồn kho (giá bán trị cột B>0) nhưng chưa phân phối được (giá trị cột C=0)

Công thức áp dụng: = COUNTIFS (B2: B7, “> 0”, C2: C7, “= 0”)

Kết quả hiển thị là 2 (“Cherries”và“Lemons”):

*
Ví dụ cách đếm ô tính nhiều tiêu chuẩn không giống nhau

Công thức 2. Công thức countifs với những tiêu chí giống nhau

Lúc bạn muốn đếm những mục có tiêu chí giống nhau bạn phải cung cấp mỗi cặp criteria_range / criteria riêng lẻ. Trong bảng dữ liệu phía dưới để đếm các mục chứa 0 vào cột B và cột C cần áp dụng công thức như sau:

= COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”)

Kết quả hiển thị trả về là 1 (vì chỉ gồm “Grapes” có mức giá trị “0” vào cả nhì cột)

*
hàm countifs với những tiêu chuẩn giống nhau

Áp dụng công thức đơn giản với một criteria_rangeduy nhất như COUNTIFS(B2: C7, “= 0”) sẽ trả về kết quả không giống, tổng số các ô tính trong khoảng từ B2:C7 đều chưa 0.

Cách đến số ô tính với nhiều tiêu chí (or logic)

Ví dụ dưới đây, việc đếm những ô tính đáp ứng tất cả mọi tiêu chí chỉ định rất dễ dàng lúc áp dụng hàm countifs. Nhưng nếu bạn muốn đếm những ô tất cả ít nhất một trong các tiêu chuẩn chỉ định là “TRUE” cần sử dụng thêm một số công chức của hàm countif hoặc áp dụng công thức hàm sum countifs với hằng số mảng.

Công thức thêm hai hoặc nhiều công thức countif hoặc countifs

Trong bảng dữ liệu bên dưới, nếu bạn muốn tính các đơn mặt hàng đang ở trạng thái “Cancelled” và “Pending” bạn áp dụng công thức hàm countif bình thường và kết quả hiển thị.

Công thức lệnh: =COUNTIF($C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIF($C$2:$C$11,”Pending”)

*
Cách đếm số ô tính nhiều tiêu chí

Nếu mỗi hàm chứa nhiều hơn 1 điều kiện thì áp dụng hàm countifs vắt vì chưng sử dụng hàm countif. Cụ thể, khi đếm số đơn đặt hàng “Cancelled” với “Pending” đối với “Apples”, sử dụng công thức sau:

Công thức lệnh như sau:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Pending”)

*
Kết quả giải pháp đếm số ô tính nhiều tiêu chuẩn

Cách sử dụng countifs với những ký kết tự đại diện

Trong công thức excel, một số những ký kết tự đại diện cơ bản bạn bao gồm thể sử dụng sau đây:

Dấu hỏi (?): Kết hợp được với bất kỳ ký kết tự đơn như thế nào, sử dụng đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng một cam kết tự nhất định. Dấu hoa thị (*): Kết hợp được với bất kỳ dãy ký tự như thế nào, sử dụng để đếm ô chứa một từ cụ thể hoặc một ký tự vào ô.

Nếu muốn đếm ô chứa dấu hỏi hoặc dấu hoa thị, gõ dấu té (~) trước dấu chấm hỏi hoặc hoa thị. Ví dụ bạn tất cả một danh sách những dự án vào cột A. Bạn muốn biết gồm từng nào dự án đã ký kết (chứa thương hiệu người vào cột B). Hãy thêm một điều kiện thứ 2 (End date vào cột D).

See more: Hỏi Làm Sao Thay Đổi Địa Chỉ Trên Google Map Đơn Giản, Hỏi Làm Sao Thay Đổi Địa Chỉ Trên Google Map

Công thức lệnh: =COUNTIFS(B2:B10,”*”,D2:D10,””&””))

Lưu ý:

Không thể áp dụng cam kết tự đại diện trong tiêu chuẩn thứ 2 vì cột D chứa kiểu dữ liệu tháng ngày, không phải định dạng text. Đây là nguyên nhân tại bạn bạn phải sử dụng tiêu chuẩn “”&”” để dò tra cứu ô chứa dữ liệu.

*
Hàm countifs với các ký kết tự đại diện

Hi vọng những chia sẻ hữu ích trên đây sẽ giúp những bạn nắm rõ hơn về hai hàm countif, countifs trong excel với phương pháp sử dụng bọn chúng. Đừng quên cập nhật thêm nhiều kỹ năng tin học văn phòng cơ bản tại chuyên trang công bố việc làm cho toasanguocmo.vn nhé. Chúc những bạn thành công!