Outlook cho toasanguocmo.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook năm 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Office dành mang lại doanh nghiệp coi thêm...Ít hơn

Với công dụng thu hồi thư, thư chúng ta đã giữ hộ đi sẽ được tầm nã xuất khỏi vỏ hộp thư của không ít người dấn vẫn chưa mở thư này. Chúng ta cũng có thể thay bởi một thư cầm thế. Ví dụ: nếu khách hàng quên gửi vào tệp đính thêm kèm, bạn có thể tìm bí quyết rút lại thư cùng gửi thư sửa chữa thay thế có tệp thêm kèm.

Bạn đang xem: Hoàn tác thư đã gửi

Chức năng tịch thu thư sẵn dùng sau khi bạn bấm chuột Gửi còn chỉ sẵn cần sử dụng nếu cả chúng ta và tín đồ nhận tài năng khoảntoasanguocmo.vn 365 hoặc tài khoản e-mail toasanguocmo.vn Exchange trong cùng một đội nhóm chức.


Để thu hồi và sửa chữa thư

Trong cửa sổ ngăn thư mục trái của hành lang cửa số Outlook, lựa chọn thư mục Mục đã gửi.

Mở thư bạn muốn thu hồi. Chúng ta phải bấm đúp nhằm mở thư. Bài toán chọn thư để hiển thị trong chống đọc vẫn không chất nhận được bạn thu hồi thư.

Nếu bạn có Dải băng Cổ điển, từ tab Thư, chọn Hành đụng > hồi Thư Này.

*
nếu bạn có Dải băng đơn giản, nên lựa chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh khác (...). Trỏ tới Hành động và lựa chọn Thu hồi Thư Này
*


Lưu ý: 

Bạn ko thể tịch thu thư được bảo đảm an toàn Thông tin Azure bảo vệ.

Bạn ko thể thu hồi thư vào Outlook bên trên web.


Bấm Xóa bản sao chưa đọc của thư này hoặc Xóa bản sao chưa đọc và cố bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu bạn muốn gửi thư cụ thế, hãy soạn thư cùng bấm Gửi.

Để kiểm tra vấn đề thu hồi

Sự thành công hoặc đại bại của việc tịch thu thư phụ thuộc vào vào cài đặt của tín đồ nhận trong Outlook. Bảng tiếp sau đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn gởi thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi ráng nó bằng thư mới.

Trên máy tính xách tay của bạn nhận, vào mục Theo dõi, vỏ hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu thương cầu họp và bỏ phiếu được chọn.


Lưu ý: Để xem thiết lập cấu hình này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.


Cả thư gốc và thư tịch thu đều đã đến Hộp thư mang đến của người nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, thì thư nơi bắt đầu sẽ được xóa và fan nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, sẽ xóa thư đó khỏi hộp thư của người nhận.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được đánh dấu là đã đọc (xem trong phòng Đọc ko được coi là đọc thư trong tình huống này) lúc thư thu hồi được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, mong mỏi xóa thư đó. Tuy nhiên, thư đó vẫn còn đó trong folder Outlook của bạn nhận.


Bạn gửi thư mang lại ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi nỗ lực nó bằng thư mới.

Trên laptop của fan nhận, trong mục Theo dõi, vỏ hộp kiểm Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu ko được chọn.


Lưu ý: Để xem tùy chỉnh này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.


Cả thư nơi bắt đầu và thư tịch thu đều đã cho Hộp thư đến của bạn nhận.

Trên máy vi tính của tín đồ nhận, 1 trong những các kết quả sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ ảnh hưởng xóa và tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, vẫn xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư cội trước, thì việc tịch thu thất bại cùng cả thư cội và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư gốc được lưu lại là đang đọc (xem trong chống Đọc không được xem là đọc thư trong trường hợp này) lúc thư tịch thu được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, ước ao xóa thư đó. Tuy nhiên, thư đó vẫn còn đấy trong folder Outlook của bạn nhận.


Bạn giữ hộ thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi rứa nó bằng thư mới.

Trên máy tính của tín đồ nhận, bởi quy tắc hoặc do hành vi của người nhận, thư gốc được chuyển thoát ra khỏi Hộp thư đến, mang lại một thư mục khác cùng thư thu hồi vẫn tồn tại trong hộp thư mang đến (hoặc cũng được chuyển cho một folder khác).

Nếu thư thu hồi và thư cội nằm trong những thư mục riêng rẽ, thì tín đồ nhận sẽ nhận được thông báo rằng việc tịch thu thất bại. Điều này xảy ra không phụ thuộc vào cấu hình của Outlook với trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư cội và thư new đều còn với những người nhận.

Bạn gởi thư mang lại ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi vắt nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính người nhận, vị quy tắc hoặc do hành động của người nhận, cả nhì thư những được chuyển cho cùng thư mục. Tác dụng tương tự giống như những gì xẩy ra khi Outlook không được cấu hình để tự động cách xử lý thư.

Trên laptop của người nhận, 1 trong các hiệu quả sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và fan nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại với cả thư nơi bắt đầu và thư bắt đầu vẫn còn.

Bạn gửi thư mang đến thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi cầm nó bằng thư mới.

Một trong các tác dụng sau xảy ra:

Nếu fan nhận đọc thư tịch thu có quyền truy vấn đọc thư đối với toàn bộ các mục bên trên thư mục công cộng nhưng không đọc thư gốc, thì việc tịch thu thành công và chỉ còn thư bắt đầu còn lại. Bạn, là fan gửi, nhận được thông báo rằng việc tịch thu đã thành công.

Nếu tín đồ nhận đã đánh dấu thư cội là vẫn đọc, thì bạn nhận sẽ được thông báo rằng việc tịch thu thất bại cùng chỉ tất cả thư thu hồi bị xóa.

Nếu một người tiêu dùng có bất kỳ quyền nào khác đối cùng với thư mục chỗ đông người mà mở thư thu hồi, thì việc thu hồi thất bại và người dùng nhận được thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Cả thư cũ cùng thư mới vẫn còn đó trên thư mục công cộng.

Nếu người nhận phát âm thư cội và sau đó khắc ghi là chưa đọc, thì thư đó được xem như là chưa đọc với việc thu hồi thành công.

Trong folder công cộng, tín đồ đọc chứ không phải người gửi có quyền đưa ra quyết định sự thành công hay đại bại của câu hỏi thu hồi.


Quan trọng:  Office 2007 không hề được hỗ trợ. Tăng cấp lên toasanguocmo.vn 365 để làm việc từ ngẫu nhiên thiết bị như thế nào và thường xuyên nhận được hỗ trợ.Nâng cung cấp ngay


Để thu hồi và thay thế thư

Trong Thư, ở chống Dẫn hướng, hãy click chuột Mục Đã gửi.

Xem thêm: Các Bài Toán Lớp 3 Có 2 Lời Giải, Tuyển Tập Các Bài Toán Giải Bằng Hai Phép Tính

Mở thư bạn có nhu cầu thu hồi và vắt thế.

Trên tab Thư, trong đội Hành động, nhấp chuột Hành rượu cồn Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các phiên bản chưa phát âm rồi sửa chữa thay thế bằng một thư mới hoặc Xóa các bạn dạng chưa hiểu rồi thay thế sửa chữa bằng một thư mới.


Lưu ý: Nếu bạn đang gửi thư đến các người, chúng ta có thể muốn vứt chọn hộp kiểm Cho tôi biết nếu tình trạng thu hồi thành công hoặc không thành công xuất sắc với từng bạn nhận.


Nếu các bạn muốn nhờ cất hộ thư chũm thế, hãy biên soạn thư với bấm Gửi.

Nếu bạn không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì chắc rằng bạn không có tài năng khoản Exchange server hoặc bạn hiện dường như không sử dụng toasanguocmo.vn Office Outlook 2007. Yêu cầu gồm cả hai nhằm sử dụng nhân kiệt thu hồi.

Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra vỏ hộp thoại Cài để Tài khoản trong Outlook nhằm biết loại tài khoản thư điện tử trong hồ sơ Outlook của mình.

Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại đã liệt kê loại tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra vấn đề thu hồi

Kết quả thu hồi thành không hay là không sẽ phụ thuộc vào vào thiết lập của tín đồ nhận vào toasanguocmo.vn Outlook. Tứ kịch bạn dạng sau đây giải thích điều đã xẩy ra trong các tình huống khác nhau, dĩ nhiên một kịch phiên bản bổ sung biểu lộ việc tịch thu thư, được gửi mang lại thư mục công khai của toasanguocmo.vn Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn gửi thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và thay thế bằng một thư mới.

Trên laptop của fan nhận, dưới Tùy lựa chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu ước và bình luận khi đến đã có được chọn.

(Để xem cài đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy nhấn vào Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi nhấn vào Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư mang đến của fan nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, khi đó thư gốc sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, cùng với tư biện pháp là bạn gửi, vẫn xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.


Lưu ý: Nếu thư gốc được lưu lại là đang đọc (xem trong chống Đọc không được coi là đọc thư trong trường hợp này) lúc thư tịch thu được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư giải pháp là fan gửi, ý muốn xóa thư dẫu vậy thư đó vẫn còn trong folder Outlook của người nhận.


Bạn giữ hộ thư thư điện tử cho ai đó. Bạn tịch thu thư gốc và thay thế sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy tính của tín đồ nhận, dưới Tùy chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu ước và đánh giá khi đến ko được chọn.

(Để xem thiết đặt này, trên menu Công cụ, hãy click chuột Tùy chọn, bấm Tùy chọn Email, rồi nhấn vào Tùy chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư đến của người nhận.

Trên máy tính của bạn nhận, một trong những tình huống sau xảy ra:

Nếu bạn nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ ảnh hưởng xóa và tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là bạn gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư cội và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư cội được lưu lại là sẽ đọc (xem trong chống Đọc không được xem như là đọc thư trong tình huống này) khi thư tịch thu được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư cách là tín đồ gửi, hy vọng xóa thư tuy thế thư đó vẫn còn đó trong folder Outlook của bạn nhận.


Bạn gửi thư thư điện tử cho ai đó. Bạn tịch thu thư gốc và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy vi tính của fan nhận, theo quy tắc hoặc do hành vi của fan nhận, thư nơi bắt đầu được chuyển mang đến một thư mục khác với thư thu hồi vẫn còn trong vỏ hộp thư mang lại (hoặc cũng được chuyển cho một folder khác).

Miễn là thư thu hồi và thư cội nằm trong những thư mục riêng biệt rẽ thì bạn nhận sẽ nhận thấy thông báo cho thấy thêm đã không thu hồi được. Lỗi này xẩy ra bất kể thông số kỹ thuật của Outlook và trạng thái đọc của thư.

Cả thư gốc và thư new đều còn với người nhận.


Lưu ý: Nếu người nhận sẽ đọc thư gốc, rồi lưu lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ cách xử lý thư như thể thư trước đó chưa từng được đọc và tịch thu thư thành công.


Bạn gửi thư thư điện tử cho ai đó. Bạn thu hồi thư nơi bắt đầu và thay thế sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy tính của fan nhận, theo phép tắc hoặc do hành động của bạn nhận, cả nhị thư những được chuyển mang đến cùng thư mục. Việc này dẫn mang lại hành vi tựa như như các gì xẩy ra khi Outlook ko được đặt cấu hình để tự động xử lý thư.

Trên laptop của fan nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu fan nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là tín đồ gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư cội và thư mới vẫn còn.


Lưu ý: Nếu bạn nhận đã đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là không đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư trước đó chưa từng được hiểu và thu hồi thư thành công.


Bạn gửi thư e-mail đến một thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi sửa chữa bằng thư mới.

Một trong những điều dưới đây sẽ xảy ra:

Nếu người nhận gọi thư tịch thu có quyền truy hỏi nhập hiểu đối với toàn bộ các mục bên trên thư mục công cộng nhưng không đọc thư gốc thì việc thu hồi đã thành công và chỉ với lại thư mới. Bạn, cùng với tư bí quyết là tín đồ gửi, nhận được thông báo cho biết việc tịch thu đã thành công.

Nếu tín đồ nhận đã đánh dấu thư gốc là đã đọc, thì người nhận sẽ được thông báo rằng việc tịch thu thất bại và chỉ có thư thu hồi bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối cùng với thư mục chỗ đông người mà mở thư thu hồi thì sẽ không còn thu hồi được và người dùng nhận được thông báo cho biết không thu hồi được. Cả thư cũ và thư mới vẫn còn đó trên thư mục công cộng.

Nếu tín đồ nhận gọi thư gốc, rồi ghi lại thư là không đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư chưa từng được đọc và tịch thu thư thành công.

Trong thư mục công cộng, fan đọc chứ ko phải người gửi có quyền đưa ra quyết định sự thành công xuất sắc hay thua trận của câu hỏi thu hồi.

Bài viết liên quan