Để tất cả một bài Task 2 tốt cùng đạt được điểm số cao, bạn nên để ý áp dụng một số từ bỏ nối đúng cách dán với linh hoạt. Trong bài viết ngày bây giờ IELTS Vietop sẽ chia sẻ mang lại bạn 6 trường đoản cú nối bạn nên sử dụng vào IELTS Writing Task 2, thuộc tìm hiểu nhé!

*

1. Albeit/ Notwithstanding/ Much as

Từ đồng nghĩa

In spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ trên được sử dụng để đưa ra nhì mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to lớn remote area, I still believe sầu that the benefits are more significant.

Bạn đang xem: In contrast to là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added to our entertainment options, albeit with some detrimental material.Albeit expensive sầu, the house was huge & located in one of the best neighborhoods in the đô thị.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps lớn reduce the damage that we are causing to the planet.

Tìm gọi về Kchất hóa học ôn thi IELTS online trực con đường trên nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” tất cả nghĩa giống như nhỏng “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” và “in contrast” gồm nghĩa như là nhau với được dùng để cho thấy một sự khác nhau hoặc đối chiếu.By contrast, S +VVí dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit lớn museums and historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them. S, by/ in contrast, VThe birth rate for older women has declined. Births lớn teenage mothers, by contrast, have sầu increased.“On the contrary” thì tất cả nghĩa không y hệt như “by/in contrast”. Ta cần sử dụng “on the contrary” để khước từ trả một chủ kiến hoặc lời xác minh trước đó.

Some people think that playing Clip games does not have sầu any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them lớn improve sầu problem-solving skills & enhance memory.Cả nhị từ bỏ nối “on the contrary” và “in/ by contrast” có thể được thực hiện trong Part 2 của phần thi Writing , nhất là với những đề thử dùng bạn chỉ dẫn luận điểm chấp nhận hoặc bội nghịch đối một ý kiến được giới thiệu vào đề bài bác.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương trường đoản cú nlỗi bí quyết cần sử dụng của tía tự therefore, hence cùng thus, chúng ta dùng accordingly hoặc consequently Lúc ao ước nói về kết quả của một vụ việc như thế nào đã được kể trước đó.

S +V. Consequently, S +VThe air chất lượng in cities is often poor, due lớn pollution from traffic, & the streets và public transport systems are usually overcrowded. Consequently, city life can be unhealthy & stressful. S +V; consequently, S +VIt is undeniable that globalization has resulted in both positive sầu and negative sầu effects; consequently, it must be addressed properly .S +V, & consequently, S +VDoctors are short of time to listen, & consequently tover lớn prescribe drugs whenever they can.

Xem thêm: Tải Game Ai Là Triệu Phú Miễn Phí Cho Điện Thoại, Ai Là Triệu Phú

Riêng accrodingly hoàn toàn có thể đứng cuối câu Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative effects, it effectively hinders fishing and thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (xứng đáng bi đát là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger & younger ages.

Ironically (mai mỉa thay)

Despite the fact that authorities are urging people into lớn using environmentally- friendly producrs & campaigns to lớn keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen khổng lồ produce as many cars as possible.

5. More importantly

Gần nghĩa cùng với moreover/furthermore/besides, more importantly (đặc trưng hơn nữa) dùng để làm bổ sung cập nhật thêm một vụ việc gồm khoảng đặc biệt hơn ý trước.

Ví dụ: Students should wear uniforms when going khổng lồ school as It may take them less time lớn get ready for school each morning. More importantly, it reduces clothing-related peer pressure as every student wears the same outfit.

6. Adv + speaking

Cách dùng

Cấu trúc này thường được thực hiện vào IELTS Writing task 2 lúc chúng nói tới ảnh hưởng tác động của một vụ việc lên các nghành nghề của xã hội như kinh tế tài chính, dạy dỗ, môi trường…

Việc thực hiện kết cấu “Adv + speaking” sẽ phân bóc tách các ý cùng nhau một phương pháp cụ thể với giúp người hiểu thâu tóm được kỹ lưỡng mà lại câu mong kể.

Các nhiều tự nhưng mà các chúng ta có thể áp dụng là:

Culturally speaking, …Economically speaking, …Environmentally speaking, …Politically speaking, …Legally speaking, ….

Ví dụ: Cùng nói về ngành du ngoạn, ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu tạo Adv + speaking nhằm nói về ảnh hưởng lành mạnh và tích cực lẫn tiêu cực của nó lên văn uống hoá, kinh tế cùng môi trường xung quanh nhỏng sau:

Culturally speaking, tourism promotes cultural awareness và also helps lớn preserve local culture và traditions.

Economically speaking, tourism brings numerous job opportunities for local people, helping them lớn making ends meet.

Environmentally speaking, the development of tourism may result in pollution as irresponsible tourists often litter the tourist spots visited by them.

Chúc bàn sinh hoạt tập tốt và thành công xuất sắc cùng với 6 tự nối yêu cầu sử dụng trong IELTS Writing Task 2 nhé!