Kích Hoạt Office

Excel cho toasanguocmo.vn 365 Word cho toasanguocmo.vn 365 Outlook cho toasanguocmo.vn 365 PowerPoint cho toasanguocmo.vn 365 Access cho toasanguocmo.vn 365 Publisher cho toasanguocmo.vn 365 Visio Plan 2 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 toasanguocmo.vn Project Standard 2021 Publisher 2021 toasanguocmo.vn Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 Office 2021 OneNote 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Standard 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Office 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 Publisher 2016 Office 2016 OneNote 2016 toasanguocmo.vn 365 dành cho gia đình toasanguocmo.vn Lync for iPhone 2013 do 21vianet điều hành Office.com Office dành cho doanh nghiệp Project for Office 365 Xem thêm...Ít hơn

Hỗ trợ có hướng dẫn trong trình duyệt của bạn có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho các Office cố

Thử hỗ trợ có hướng dẫn

Chọn phiên bản cài đặt Office dưới đây để tìm hiểu cách kích hoạt cài Office.

Bạn đang xem: Kích hoạt office


*

Khi bạn khởi động Office chưa kích hoạt, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Office. Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản toasanguocmo.vn hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học, mà bạn đã sử dụng để mua hoặc đăng ký tài khoản toasanguocmo.vn 365.


Lưu ý: Nếu Office được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn, hãy xem mục Kích hoạt Office được cài đặt sẵn trên thiết bị mới Windows của bạn.


*

Nếu Trình hướng dẫn kích hoạt xuất hiện, Office bạn cần trợ giúp để kích hoạt. Làm theo lời nhắc trong trình hướng dẫn để kích Office.

Nhận trợ giúp về kích hoạt Office bằng cách dùng trình hướng dẫn Kích hoạt


*

Nếu màn hình này xuất hiện, bạn Office được cài đặt dưới dạng bản dùngtoasanguocmo.vn 365 Family thử

Bạn sẽ thấy màn hình này nếu bạn đăng nhập vào Office bản cài đặt sẵn trên thiết bị mới nhưng không liên kết sản phẩm Office với tài khoản của mình.

Để sử Office trên thiết bị mới, bạn có thể kích hoạt đăng Office kích hoạt dưới dạng bản dùng thử 1 tháng của toasanguocmo.vn 365 Family. Bạn cũng có thể Office, thêm Office vào đăng ký toasanguocmo.vn 365 hiện có hoặc nhập khóa sản phẩm từ thẻ khóa sản phẩm mới. Nếu bạn có bản sao cũ hơn của Office, bạn có thể cài đặt bản đó để thay thế.

Xem thêm: Dám Làm Giàu Pdf - Tải Ebook Của Tác Giả Phạm Tuấn Sơn

Tôi nghĩ thiết bị này đã được tích hợp


*

Tôi gặp lỗi "Những sản phẩm mà chúng tôi tìm thấy trong tài khoản của bạn không thể dùng để kích hoạt "


Nếu màn hình này xuất hiện, Office đã được cài đặt dưới dạng đăng ký một năm hoặc gói mua một lần

Khóa sản phẩm kỹ thuật số sẽ được truyền tới PC của bạn, do đó, bạn sẽ không cần phải có hay nhận khóa sản phẩm được in. Bạn kích hoạt Office kích hoạt bằng cách đăng nhập bằng tài toasanguocmo.vn khoản người dùng. Nếu phát hiện tài khoản toasanguocmo.vn bạn, chúng tôi sẽ hiển thị tài khoản đó trên màn hình này. Sau khi bạn đăng nhập, sản phẩm sẽ được thêm vào tài khoản toasanguocmo.vn của bạn, để bạn có thể cài đặt lại sau hoặc quản lý đăng ký mới mà không cần khóa sản phẩm.


*

Nếu bạn đã mua Office Professional Plus, Visio Professional hoặc Project Professional thông qua lợi ích toasanguocmo.vn HUP của chủ lao động, hãy chọn Tôi không muốn đăng nhập hoặc tạo tài khoản (ở cuối màn hình), rồi nhập khóa sản phẩm của bạn.

Nhận khóa sản phẩm HUP


*

Nếu bạn đã mua thẻ khóa sản phẩm Office mới hoặc bạn nhận được khóa sản phẩm khi mua Office thông qua cửa hàng trực tuyến, hãy truy nhập Office.com/setup hoặc toasanguocmo.vn365.com/setup và làm theo các lời nhắc trên màn hình. Đây là quy trình một lần giúp thêm sản phẩm mới vào tài khoản toasanguocmo.vn bạn. Sau khi bạn quy đổi khóa, bạn có thể cài đặt Office.

Nhận trợ giúp về Office.com/setup


Khắc phục các lỗi về kích hoạt

Nếu Office kích hoạt thì cuối cùng sẽ trở thành chưa được cấp phép và tất cả các tính năng chỉnh sửa của Office sẽ bị vô hiệu hóa. toasanguocmo.vn có thể trở thành chưa được cấp phép vì một số lý do. Ví dụ: nếu đăng ký toasanguocmo.vn 365 của bạn hết hạn, bạn phải gia hạn đăng ký của mình để khôi phục tất cả các tính năng Office. 

Nếu pc Office được cài đặt sẵn trên PC mới của mình, bạn phải bắt đầu bản dùng thử toasanguocmo.vn 365 Family hoặc mua Office để tiếp tục sử dụng phiên bản Office.


Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Office trên Windows 7 (vốn không còn được hỗ trợ, hãy xem mục Kết thúc hỗ trợ và Office của Windows Office)trong #x0), bạn cần đảm bảo rằng TLS 1.2 được bật theo mặc định. Xem mục Cập nhật để bật TLS 1.1 và TLS 1.2làm giao thức bảo mật mặc định trong WinHTTP Windows.


Một thông báo đăng ký xuất hiện khi tôi mở một ứng toasanguocmo.vn 365 dụng

Bạn gặp lỗi Office "Những sản phẩm mà chúng tôi tìm thấy trong tài khoản của bạn không thể dùng để kích hoạt "