DI LẶC ĐỘ THẾ CHÂN ghê Lò lòng nghi bất tỉnh nhân sự đốt mừi hương lừng pháp giới mười phương Phật Trời Long Hoa Tam Hội tới địa điểm Kỳ duyên vạn Phật chủ yếu thời kỳ nay TRA CỨU THẦN SỐ HỌC ONLINE

*
xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...

Bạn đang xem: Nghi thức tụng kinh di lặc


công nghệ khám phá bạn dạng thân qua những con số - Pythagoras (Pitago)

Ai may sinh chạm mặt Hội này chũm công tu đạo bao gồm ngày thành Tiên Lương duyên đợi kẻ thiện duyên Phàm è cổ tu luyện Phật Tiên phù trì Giờ đương phổ độ tam kỳ ao ước trông Kim chủng loại Giao Trì thu viên Chín mươi sáu ức hoàn nguyên Hoàng bầu Phật chủng độ toàn quy căn Huyền linh Thượng Đế cao chân ngọc hoàng phổ độ bạn trần cõi Thiên Khắp bố nghìn cõi Đại Thiên Muôn linh tư phủ Phật Tiên Thánh Thần Vạn phương tám cỗ Tiên chân Theo Di Lặc Phật giáng trằn độ dương Độ Âm thời Địa tạng vương cứu vớt qua mạt kiếp mở mang thái bình Trước không nên Ngọc Phật nỗ lực sinh từ bỏ bi tận độ chúng sinh phen này Tôn ghê Di Lặc Phật trên đây Vỡ vầng núi đá sơn Tây nước Tàu hiện tại truyền nhân thế xưa nay Người Nam chữ nôm nghĩa sâu cạnh tranh tường mong người nước biết cụ thể Phải im Quốc ngữ diễn tường phái nam âm Cho ai ai cũng hiểu không nhầm cùng nhau ân hận cải mọi chăm tu hành gia công hướng Đạo làm lành đựng nhiều công đức vo thành phúc duyên Tiêu trừ túc trướng tiền khiên Rồi nhờ vào Trời Phật Thánh Tiên độ trì cứu giúp cơn kiếp vận đen nguy Nạn gì cũng thoát, tai gì cũng qua nhờ vào Di Lặc Phật độ ta gặp thời cực lạc Long Hoa sau này Ba sinh hạnh phúc vui thay có công mài thép tất cả ngày nên kim Tôi Phật tử Nguyễn Quốc rạm Đạo sư Sùng chủ yếu diễn âm tởm này Bùi Huyên phu phụ xuất sắc thay Lạc Thi hiếu thiện tự khắc ngay kinh truyền Phát trọng tâm tu trái phúc đề nghị Lòng hằng Trời Phật Thánh Tiên độ trì vì chưng thương mạt đời tai nguy Vậy buộc phải Phật mở từ bỏ bi cứu đời Giáng kinh truyền để độ bạn Cứu mang đến vạn cổ các loài chúng sinh Giám xin diễn dịch phân minh Kẻ công fan của đồng tình thiện nhân rộng truyền Kính tống xa sát Thục thân thục chũm độ dân độ mình muốn cho trái tựu công thành Gì rộng Di Lặc bảo ghê thọ truyền Năm Bảo Đại mười tứ niên Mười bảy mon một, đông thiên trung tuần khiếp thành, biểu bạch dẫn văn Giác giác Sùng chính đạo nhân chí thành Phần mùi hương bái dịch chân kinh Hữu phương tiến bảo tâm thành khắc trét Phật ghê muôn kiếp thọ truyền (mười bảy tháng một là ngày Phật sinh) Kính chúc: Phật nhật tăng huy Pháp luân thường gửi Nguyên lương phả độ Đại đạo hoằng khai Kiếp vận toàn tiêu Âm dương tận độ Hoàng đồ vật củng nạm Thiên hạ Thái Bình. Nam tế bào vô cực Diêu trì Vương mẫu vô nguyên cổ Phật tiêu kiếp cứu thế đại tự tôn. Nam tế bào vô nhị thập tứ vị Kim Tiên cổ Phật liệt Thiên Tôn. Nam mô tam thanh thoát vô lượng độ nhân nguyên thủy linh bảo ngày lễ noel liệt thiên tôn. Nam tế bào thập phương vô lượng thường trụ Tam Bảo chư Phật người thương Tát. Nam tế bào vô vi Thiên Cung huyền khung hùng vĩ Đế Thái Hoàng đại Thiên Tôn. Nam tế bào Lăng Tiêu Ngọc Điện huyền linh Thượng Đế hoàng đế phả độ đại Thiên Tôn. Nam tế bào Cửu Tiên Tứ Ngự Thượng Thánh cao chân liệt Thiên Tôn. Nam tế bào Đương lai hạ sinh độ nhân cứu vãn kiếp thay Tôn Như Lai Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Tam thập lục Thiên tận hỏng không biến pháp giới chư Thiên Thiên Chúa. Nam tế bào thất thập nhị địa tam Thiên nhân loại vạn địa chi Mẫu Thổ Hoàng địa kỳ. Nam tế bào Tam tòa Tam giới Tứ phủ vạn linh Long Thiên Thánh chúng liệt Thiên Tôn. Nam tế bào đạo tởm bảo ngọc quang quẻ hội chúng nhất thiết phả độ thiện nhân thánh chúng. Nam tế bào đương lai đại sinh độ gắng cứu độ Ngọc Phật chư tôn tình nhân Tát. Nam tế bào nam bang định kỳ đại nho ưng ý pháp chư vị Phật Thánh tổ tông Tiên hiền. Nam mô nam bang lịch chiều Thánh Chúa Minh vương vãi hà hải nhạc độc nhất vô nhị thiết Thần Tiên chủ yếu khí. Nam tế bào đương niên đương cảnh tứ mệnh táo apple Quân lục tủ ngũ từ trụ trạch thổ địa liệt vị mãn Thiên chấn tể. *** BÀI TỰA kinh Đức Di Lặc hạ sinh xuống đời. Kể từ thời điểm người ta bắt đầu đầu sinh xuống đời, cho giờ chả ai là chẳng gồm đủ một Phật tính, thời ai là cũng có thể có một phiên bản Kinh ko chữ nghỉ ngơi trong lòng, những những bậc biết tu đạo chân bao gồm đời xưa, vị như thế nào là cũng ghi nhớ chân tởm cốt tỉ vô tư ấy cả, cho nên vì thế thân những Ngài lúc nào cũng trông thấy đức Di Lặc cổ Phật kia, demo xem ngày trước Đức Phật nhận thấy Quán núm Âm vn trên đỉnh đầu Ngài, bao giờ cũng thường team tượng Đức Phật Di Lặc, miệng Ngài lúc nào cũng thường niệm đạo nhân tình Đề cha la mật, tức là vượt lịch sự hẳn bờ giác bên kia, Ngài ngồi thời thường xuyên trông thấy Đức tượng phật di-lặc nhởn bẩn thỉu trên không, khi thong dong Ngài thường xuyên tưởng thấy Phật sống trên đỉnh nón Tì Lư đề xuất hết thảy phép nhân tình Đề Vô Thượng chủ yếu đẳng - chủ yếu giác của Chư Phật xưa ni cũng phần đông tự khiếp này mà lại ra cả. Ráng mà cớ sao những người dân đời sau này, không lúc nào được phát hiện ra Phật, ấy là miệng, ý, mình các chúng sinh không bỏ rất được thói tập tục, vẫn tồn tại kết mãi các tội nghiệp phiền não ở mình, vì cái nghiệp chướng ấy đậy lấp đi, cho nên không khi nào được thấy từ Nhan Đức Cổ Phật được. Vả lại nhân vì từng nào kiếp đến giờ cứ buông tính vô minh mờ tối mãi, khiến cho những bạn ác, nghiệp mình, cha miệng, tứ lòng, bố tội, lây nhiễm sáu duyên trần: sắc, thanh, hương, vị, súc, pháp, lẩn quẩn quanh bố tội nghiệp: nghiệp ý, nghiệp miệng, nghiệp thân là cha nghiệp chướng, biết bao là tội trạng âm dương, tháng ngày hóa học chứa, hóa gây nên kiếp nhỏ, kiếp lớn, đổi sút loài người đi rất là thảm kịch, vì thế Đức Di Lặc Cổ Phật, sẵn lòng từ bi quan xót, cần sai Đức Ngọc Phật cụ Ngài giáng sinh xuống trần, nhằm dạy cho các chúng sinh dốc một lòng chung một Đạo, tưởng nghĩ mang lại Phật, vẫn thường trọn mệnh lệnh của mình, trung hiếu cùng với Vua Cha, thời phần đông độ mang đến thành Phật cả. Rộp nữa có gặp gỡ phải hồi kiếp nạn đao binh, thời đã tất cả Đức Ngọc Phật hộ trì mang đến thoát khỏi, ngóng tới khi Đức Cổ tượng phật di-lặc giáng sinh xuống đời, bấy giờ Trời đã mưa vàng bạc thóc gạo, cùng hết thảy những đồ quý báu, xuống đầy cõi nhân gian, thời ai ai cũng tu hành, người người phần đông niệm Phật, khiến cho tất cả những người đời sống lâu vô chừng, thuộc với ba cõi bên trên Trời, và một lời thụ cam kết là lời Phật truyền chính giác, nạm thời ta há chẳng được thuộc Đức Ngọc Phật các lên tầng Trời vô cực, để thân chầu chực mặt Đức Cổ tượng phật di-lặc vậy ư. Gớm QUÝ TRỌNG CỦA ĐỨC DI LẶC Đức Phật Ngài dạy phiên bản Kinh này chỉ ra tại thôn Trại đơn vị họ vương vãi thuộc thị trấn Nhạc Dương - Phủ bình dương -Tỉnh sơn Tây mặt tàu. Bất chợt một hôm có tiếng nổ vang như sấm sét, trái núi đá bị nổ tung ra, Thấy một quyển gớm Đức phật di lặc này. Tín đồ ở đấy xào luộc ra nhiều bản để kính dâng truyền dạy đến nhân dân nhân gian chứ không dám dấu diếm làm việc nhà. Nếu có ai không truyền thời tội chẳng vừa. Trời giáng tai nạn cũng như người bị cướp thiết yếu quyền. Chân tởm của Đức Di Lặc này thực chất ở vùng núi đá dưới cội dâu hiển hiển thị cõi diêm phù để cứu vãn lấy bọn chúng sinh nữa khi chạm mặt hội mạt kiếp đã tất cả vị Tiên ở tầng trời Đại La xuống đời nếu có thiện nam giới tín cô gái nào phát thật tâm kính sao chép rộng truyền thời. Người ấy được cát lợi lớn. Ai sao lan một bạn dạng thời khỏi tai kiếp một thân. Nếu người nào thiếu tín nhiệm tất thời nên thổ huyết phát sũng cơ mà chết còn tồn tại bậc thiện sỹ như thế nào trí tuệ đang lòng thành sao viết giảng tụng hiểu kính này có thể khỏi 10 nạn mạt kiếp và ra khỏi dịch lệ gầy đau. Vậy dám khuyên tín đồ đời miệng chăm niệm Phật thời xuất sắc lắm! xuất sắc lắm! còn ai bất tín ấy thời tai nạn thương tâm đến với mình. Hãy cứ xem mon 5 tháng 1 về sau rồi biết, bao gồm khi cơm không có người nạp năng lượng đường không tồn tại người đi vị trí thời ra đời giặc chiếm nơi thời đầy núi hùm beo khi thời gió to lớn dông bão tín đồ phải âu sầu. Những người dân thiện tín yêu cầu lên đèn thắp nhang lễ bái tụng hiểu Kinh này mới thoát ra khỏi tai nạn . Tất cả khi tháng 3 bị tai nước, lửa tràn hại khó qua nếu không có hồi âm theo tốt thời khó khăn tránh khỏi. Đức phật di lặc dạy người thiện tín không bị tai nạn, mồng một tháng tám năm nay có 10 vua Diêm vương ra đời tra xét các nhà thiện ác đơn vị ai bao gồm Kinh vẫn qua tai nạn thương tâm và lại được cat lợi, phúc lành, chân ghê của Đức Di Lặc Tôn Phật này, hễ ai chăm thụ trì cúng dàng thời Ngài bảo hộ cho nhà được an lành, nhưng phải biết báo ân Ngài cùng rộng truyền mang lại nhân dân thiên hạ: Phật có bài xích kệ mười chữ. Tưởng khi xưa, Ngài chưởng giáo, số kiếp không hề thiếu đem ấn Phật, giao cho Đức Cổ Phật Nhiên Đăng, nối trường đoản cú ngôi trả thành, nguyện lên cõi Đâu xuất, quản ngại chín kiếp, lại cha đời, Cổ Phật mới ra mang Kinh báu vệt kỹ làm việc Sơn Tây khu đất Tấn, bao phủ Bình Dương, thị trấn Nhạc Dương, tại nhà họ Vương, dưới cội cây dâu, vào khối đá, gớm này vết để ầm sấm nức vang một tiếng, trơ trẽn Kinh này ra, trên chép rõ, thực Trung - Hoa, Đạo muôn dân ấy, mọi gầm Trời cả dân chúng, phải đề xuất tu hành. Chuyền đàn ông và bầy bà, đều nên tu thiện. Khắp hồ hết nơi nổi trộm cướp, mặt khu đất máu me. Đâu hùm cọp, mọi núi rừng, mưa tuôn gió bão, tháng năm, sáu dâng nước lớn, khắp sinh hoàng trùng. Ăn hết tiệt cả lúa mạ, cây cỏ tuốt cả, tới mồng một, cữ tháng tám, mười Vua Diêm lên. Ai gồm Kinh, thực ngoài được một nhà tai nạn. Soi xét xem đơn vị lành dữ có Kinh giỏi không, nếu không Kinh giáng tai dữ, tội lỗi rất lớn. Mỗi một bên chép một bản, cúng dàng Chân Kinh, góp gia quyến được yên lành ra khỏi tai họa, rõ lề pháp luật khắp thiên hạ, gái trai đầy đủ nghe tin kinh này, đi con đường xá, thực không trở nên kiếp, khuyên răn dân sự, cung cấp mau phải coppy Kinh này, để chay cúng, phát âm Chân Kinh, những tai khỏi hết, kẻ dại dột si ko tín thụ, bắt buộc phòng ác tật, rức đầu óc, sôi bụng dạ, khéo kẻo chết toi, rồi sai cả những ôn thần, hành tai hành dịch. Truyền ghê Ngài, nhương ôn dịch, Cổ Phật hộ trì, các hương làng cảnh giới, ai ai đề xuất biết. Hầu hết thiện tín, trì kinh truyền, dựa vào Phật độ cho, dẫu mười sầu cũng chẳng sợ, cứng cáp rồi lợi lạc. Dám khuyên nhủ đại chúng nghe mang đến kỹ Ăn chay niệm Phật khỏi tai nạn đáng tiếc Gái trai chẳng tin lời Phật dạy dỗ Ấy rồi nguy nan thấy Vua Diêm Một sầu: Nước lửa tao loạn chết nhì sầu : bị tiêu diệt tuyệt nửa nhân gian tía sầu : Đau tí hon ôn Hoàng chết tứ sầu : Trai gái chẳng sum họp Năm sầu: cõi trần nhân dân loạn Sáu sầu: Có đường không đi lại Bảy sầu: Đầy núi beo hùm chạy Tám sầu : hôm sớm chẳng im lành Chín sầu : Trái đất còn ai tốt? Mười sầu : Chẳng chạm mặt đời tỉnh thái bình Nhà làm sao chẳng tín thời ôn dịch phần đông kẻ tín khiếp được phúc những Đường xá không còn ai di chuyển Chỉ công ty nào tích thiện được an ninh Ai nghi mon 3 này rồi biết những nhà tai nạn thương tâm khóc kêu Trời mong mỏi qua tai nạn đáng tiếc sao Kinh hiểu Trẻ già trai gái chẳng phiền lo đông đảo kẻ sao kinh thêm phúc lâu Thoát qua kiếp nàn cả một công ty *** CHÂN kinh CỦA ĐỨC DI LẶC CỨU ĐỜI bài tán dâng hương: mùi hương nồng vạc báu thắp buộc phải Ngạt ngào thơm thấu đại thiên ba nghìn Đàn lũ trầm nhũ dâng lên Khói mừi hương ngát Hoa sen Phật đài 10 phương Phật 9 phương Trời Ruổi phang loan hoạc giáng nơi đàn tràng bầu trời cảnh Phật thanh hương Phật Tiên hội chứng thụ thờ dàng dương gian Nam mô mùi hương cúng dàng tình nhân Tát, Ma Ha Tát. Kệ khai Kinh: Sáu muôn năm cho tới hội Long Hoa khiếp hiện trong vừng đá nẩy ra Vị riệu khôn xiết sâu gớm Phật dạy Thụ trì ràng tỏ tấm lòng ta ( Nam tế bào Khai Bảo Tạng tình nhân Tát Ma Ha tát ) 3 biến chuyển *** Kính đọc: PHẨM THỨ NHẤT Chép lời Phật chũm Tôn truyền mang đến đệ tử là Ngọc Phật, trong khi Đức Di Lặc Tôn Phật cùng rất Phật say mê Ca trải ba đời kết nghĩa anh em, cùng tu Đạo Vô Thượng thiết yếu giác, mười hiệu Phật số đông đủ muôn đức bản thân tu trọn, cả tía kiếp phần lớn tu phải đại Đạo, nhưng chẳng lẽ Đức Di Lặc cũng là anh, Đức đam mê Ca chỉ nên em, quả chính giác ý trung nhân Đề, bạn bè đều trọn cả, tuy thế công quả Phật Di Lặc khung hình đẫy đà hơn, nên cùng nhau thượng nghị, coi ai xuống đời trước, để độ cả bọn chúng sinh, new cùng bản thân thề rằng, ta đầy đủ vào Đại Định, nghĩa là rất nhiều ngồi nhắm mắt thiền định mấy vào tối dựng gậy báu, buổi ra trước Phật đài, để bói Thụy hoa, hễ gậy ai nẩy hoa sen trước, thời người ấy xuống đời trước, gậy ai sinh hoa sau thời đề nghị xuống đời sau, hai Vị thề xong, rất nhiều ra cắm gậy Tích Trượng ngơi nghỉ trước sân, rồi hồ hết vào ngồi định, để đợi điểm nở hoa. Khi Đức thích Ca đương ngồi chống thiền định, một hôm hé mắt nom trộm các gậy, thời thấy loại gậy của Ngài chỉ bùng cháy năm vẻ hào quang, chớ không nảy hoa, cơ mà gậy Long Trượng của Đức Di Lặc, bên trên nở hoa sen tươi giỏi đỏ ngàu, tại chính giữa miệng rồng đỏ quắc như khía cạnh Trời new mọc, hào quang quẻ soi quắc thiên hạ, cả tía cõi xấp xỉ đều hay, khi bấy tiếng Đức yêu thích Ca đoán hẳn rằng, nay Đức Di Lặc còn đương nhắm đôi mắt đại định, Ngài lập tức ra khe khẽ nẩy bẻ lấy nhành hoa ở bên trên Long Trượng, đem cắm vào đầu gậy của mình, rồi lại vào ngồi phòng nhập định, có ý nhằm thử Đức Di Lặc bao gồm biết chăng, cách cha hôm nữa, nhị Đức Phật cùng mở bao gồm nhãn, ra chống định xem hoa, thời thấy trên đầu gậy Tích Trượng có nở hoa sen, nhưng red color phai gợn, lúc ấy Đức Di Lặc sẩm lẩm cười cợt thầm, mà rằng: ừ ta tuy ngồi nhập định tuy thế ta bao gồm Thiên Nhãn, vẫn coi thấy em ta hái trộm Long Hoa gậy ta, đem gặm sang gậy mình rồi, bởi thế hóa vẻ hoa không được tươi thắm, mà ánh nhan sắc kém mầu, nhưng mà thôi sự chót nghiệp gớm rồi, thời nay ta giao phó thế giới cho em xuống quản lí trị, tuy vậy chỉ tiếc cầm cho nuốm gian về sau không được tốt đẹp vẹn toàn, khoảng ba ngàn năm nhân gian muôn dân sang hèn nhiều khó, kẻ vui fan khổ chẳng phần nhiều nhau, lúa thóc cầy ghép ít lúc phong mãn, tổ quốc thường sinh cạnh tranh, đánh cướp lẫn của nhau, tư phương chẳng an ninh, trộm cướp nổi quấy rối, trăm chủng loại tà thần rắc rối quỷ dữ quấy rầy, nhân dân thế gian lầm than đói khổ, sau bố nghìn năm nữa, bấy giờ đồng hồ Ta sẽ xuống đời, khuyên bảo phép chính, khi ấy vô lượng hào quang, trong ngoài sáng rực hiện tại ra những tường thụy hết sức lạ, xưa nay chưa từng có bao giờ, khi ấy Ngài ngay thức thì hội hợp cả các Thánh chúng, nào những vị Thiên chúa Đế thích, cả những Tiên Thánh cha mươi sáu tầng Trời, hết thảy các Lôi Thần thuộc Kim cương Hộ pháp, tức thời đầy đủ tới Hội, đâu nhé an tọa hoàn thành bấy tiếng Đức Di Lặc new phán truyền đến đại bọn chúng rằng: Ta nay ngự trên từng Trời ba mươi ba, tới sau tía nghìn năm nữa, Ta mới xuống cõi đời, vẫn truyền chủ yếu pháp Long Hoa, để độ cho toàn bộ giời người các cõi, lúc ấy cả những tòa Thánh chúng nỗ lực kêu van lạy mãi ko thôi, chỉ mong Thế Tôn mở trường đoản cú bi đại xá, mau chóng giáng sinh cõi nuốm mà cứu vãn khổ cho cái đó sinh, chứ nếu ngóng tới sau bố nghìn năm nữa, thời triệu dân chịu đựng khốn khổ biết là chừng nào, tới khi năm trăm năm một lượt kiếp nhỏ, ngàn năm một lần kiếp lớn, nhằm rút sút quân dữ, đi đến khoảng cuối Hội năm trăm năm mạt kiếp đổi đời giữa khoảng sau khoản thời gian Hạ nguyên fan đời khó thoát qua được, chỉ mong sao Như Lai mau nhanh chóng hạ sinh, độ bọn chúng sinh né qua khổ nạn, thời quý hóa bao chừng, nhưng khi đó Đức Tôn tượng phật di-lặc lặng im không đáp. Bất chợt trong Hội tất cả một vị đầu sản phẩm Tôn giả, chính là đồ đệ chồi tuyệt nhất của Đức thay Tôn thần thông có một, công đức ko hai, mười tôn hiệp chuẩn bị thành, các đức hạnh viên mãn, mình bao gồm hào quang đãng vô lượng, sáng vặc từng bên, sinh sống trong Đạo chi phí đứng ra, chắp tay lạy Phật bạch rằng: Lạy nắm Tôn, sau khi năm trăm năm, bao gồm đang hồi mạt kiếp, bạn đời nanh ác, trái cả luân thường, ko mấy kẻ tin theo đạo chính, vì vậy Trời bắt đầu sai người quen biết ma vương xuống đời nhiễu loạn để trừ giảm phường tàn ác đi, nào tật ách nhỏ đau, nào tìm đao chém giết, làm sao hỏa tai thủy nạn, làm sao ôn dịch hung hoang, mười kiếp chư tai, không còn thảy gần như giáng, nếu Tôn Phật ko thương đại chúng, chẳng mau chóng đầu phàm thời bấy giờ đệ tử bé xin cụ Như Lai, giáng xuống trước, nhằm đỡ Phật mà lại cứu độ chúng sinh, mang đến đời thoát năm trăm năm mạt kiếp, tín đồ nào có duyên xin giữ giàng cả, để hóng khi Tôn Phật giáng sinh, mở Hội thái bình thế giới, triệu dân vui thỏa, Vua Tôi vui mừng, cha con thân nhau, lòng fan hướng thiện, bấy tiếng hãy xin Đức rứa Tôn lễ giáng sinh cõi đời, đầu thai vào trong nhà Đế Vương, thân có tác dụng Thái tử, tu thành thiết yếu quả nhân tình Đề, rộng lớn truyền chính pháp Long Hoa, để độ cả cõi giời người hết thảy bao kẻ gồm tình cũng phần nhiều thành tựu. Khi ấy Đức nắm Tôn hỏi lại bạn đệ tử ấy tên gì và lại phát được lời thiện thế, sẵn gồm lòng yêu đương chúng, mong mỏi thay Phật xuống đời, mở dạy bạn thân sinh linh, cứu nạn đến thiên hạ ư, làm sao ra đó, nhằm đại chúng xem, thời hóa ra Đức Tôn Giả người yêu Tát đầu nhất. Bấy giờ đồng hồ Ngài thụ cam kết ngay đạo bao gồm giác cho, ngay tức thì phán tức thì rằng ngươi ngơi nghỉ đời này chính tên Phật Ngọc, hiện nay quả tu của Người, mười hiệu đã sắp tròn, bắt buộc mọi Đức Phật là to lớn, chả khen ngợi làm sao cho xiết, nay lại sẵn lòng thay Phật cứu giúp đời, thay thời ta cũng đến cùng danh thuộc hiệu cùng với Ta để thuộc độ cho chúng sinh, mang lại trọn được đà nguyện tốt ấy, rồi mang đến bấy tiếng ta cũng hóa khí cho Ngươi, cũng đi làm các bài toán công duyên để viên thành nguyện lớn, rồi công đức của ngươi, rất có thể thấu tới tía cõi Trời vạn pháp chủ và ngọc tướng trường đoản cú Tôn muôn vạn ức kiếp hóa thần Đức thượng Đế Cửu Hoàng, vững chắc cũng ưng cho ngươi trụ thế. Trong những lúc Tôn tượng phật di-lặc cũng thụ ký cho các lời mang đến Đức Ngọc Phật, không còn thảy những Thánh bọn chúng dự nghe điều mừng rỡ vô cùng, một lúc đông đảo ra lễ bái cầm Tôn, bạch rằng: Chúng con được nghe các lời Ngài vẫn thụ ký cho Đức Ngọc Phật bắt đầu rồi, thời cộng đồng ức vạn người thương Tát môn đồ chúng bé xin mong Ngài thương cứu cho, chúng con xin nồng nhiệt tu trì hóng đợi. Khi đó Đức cố gắng Tôn bắt đầu phán bảo cho các Bồ Tát môn đệ của Phật, và các bậc Long Thiên Thiện Thần, cùng tuốt thảy các Thánh chúng rằng, ngày sau khi Ngọc Phật thế sinh xuống đời, thân hồi thượng nguyên, cuối triều Đường nguyên, vào tầm năm dần dần Mão đó, bè cánh đại chúng những ngươi, có muốn đều viên thành chủ yếu giác, thời buộc phải chờ lúc ta hạ sinh sẽ lần lượt truyền thụ ký Đại Hội Long Hoa mang lại cả, rồi khiến cho các chúng lần lượt đầu sinh từng sản phẩm thành Phật, để tuyên pháp bao gồm Ta, có tác dụng Đạo thiết yếu Ta, khắp đều hội chứng viên minh chính quả. Khi đó Đại bọn chúng được nghe Phật phán truyền, phần lớn quỳ trăm lạy khen ngợi, công đức Như Lai, mà trông cậy mừng rỡ vô cùng. PHẨM THỨ nhì Là thỉnh Phật gắng Tôn giáng sinh xuống đời, lúc đó Đức phật di lặc truyền thụ bao gồm giác đến Đại bọn chúng để giá chỉ ngự thượng thặng, lúc ấy năm trăm vị Thiên tử gần như tấu Thiên nhạc lại rước gắng Tôn liền đem túi vải thu Thái bình trái đất bỏ vào trong, lại truyền Đức Ngọc Phật ngồi ở trong túi ấy, rồi dặn dò rằng: ni Ta cùng với Đệ tử cùng lên tam Hội, sẽ lúc nào túi này cơ mà mở, thời bấy giờ Ngươi sẽ ra đời. Khi ấy bỗng thấy năm vẻ tường vân nổi bốn bên, sen hồng nâng gót ngọc, những Thiên vương vãi thủ hộ, như thế nào tám cỗ Kim Cương, nào năm phương Lôi Tướng, cả vạn vạn Thiên Thần, các Thiên phái nam Thiên Nữ, chư Thần Tiên bồ Tát, đều sở hữu đệ tử năm trăm cho tới chầu theo tả hữu. Ngửa trông một cơ hội bấy giờ, đều đưa tiễn Phật lên cung Đầu xuất. Lúc đó Đức vua phóng ra vô lượng hào quang, Đức Thiên Tổ nguyên thủy chí tôn cũng phóng vô lượng quang minh, hòa bình thường một thể, bấy giờ không còn thảy Thượng Đế các tầng Trời, Thiên tử các tầng Trời, thừa tướng các tầng Trời. Thánh Tiên những tầng Trời, những Thiên hậu vương phi, các đàn ông Trời, các con gái Trời, hồ hết bậc Thượng hoàng thượng Thần, phần đa giá ngự xe rồng khánh hội, trong những khi lên con đường ngự giá, xúm vòng quanh lễ bái vắt Tôn, con đường mây nhạc tấu vịnh ca, tiễn đưa tới trong cung Bách Bảo, dưới tòa Liên Hồng, thuộc theo chầu lễ cầm Tôn, bấy giờ vô lượng thần quang quẻ phóng ra phất phới, hoa Trời rắc xuống, hương kỳ thơm chén bát ngát, hoa lạ quắc ma lanh ràng, bấy giờ vậy Tôn thuộc Vô Lượng Chí Tôn các tầng Trời đại chúng, Ngài speeker phép đại vượt diệu đạo chính giác mang lại phả thiên đại chúng phần nhiều nghe, hết thảy những Thánh chúng, chầu trước mặt cụ Tôn, được mở nhãn chủ yếu pháp, hành Thân chủ yếu pháp, nên quả bao gồm giác, quy đạo chủ yếu chân, để mà hưởng thụ vô cùng. Bấy giờ đồng hồ đại chúng kêu xin cụ Tôn thuộc Từ thị Như Lai phần nhiều ngự vào Tĩnh viện, đại chúng những tầng Trời, tự đấy đi phần lớn thành chủ yếu đạo, lạy niệm Thánh hiệu, nguyện xin tu hành Đại thừa Diệu Đạo chủ yếu Giác, bực Vô thượng Viên minh. Lúc ấy Đức ráng Tôn vào ngự trên tòa Vạn hoa vào Điện Ngọc, nhằm túi ở mặt tả, cắn gậy ở bên hữu, Ngài vào tọa định ngôi bao gồm giác về tối thượng đại thừa, Đại chúng những tầng Trời, bái tự lui giá, đột nhiên một hôm chuông vàng thoải mái và tự nhiên kêu lên, khánh ngọc hốt nhiên nức tiếng Đức cụ Tôn new mở bừng pháp nhãn, hốt nhiên nghe cha mươi sáu tầng Trời, nhã nhạc tiêu thiều, ầm vang khắp cả, chờ ít lâu đột nhiên thấy tía người sứ giả bên Trời tới trước Phật quỳ lạy tâu rằng: muôn lạy nỗ lực Tôn, hẹn ba nghìn trong năm này sắm ngừng rồi, Trời không nên chúng nhỏ tới thỉnh Phật hạ sinh, để cứu vớt độ cho bè đảng u mê dưới đời, bay qua tai mạt kiếp, nay Ngọc Hoàng dưng chiếu xin Tôn Phật phụng thành, bấy giờ những sứ Trời lạy tạ lui về cả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Không Tải Được Tutuapp Trên Ios Và Android

PHẨM THỨ cha Đức gắng Tôn dặn dò Đức Ngọc Phật. Lúc ấy Đức tượng phật di-lặc mở nút túi nải, phóng Càn Khôn quả đât ra, và đến Ngọc Phật được xuất định, tức thời lạy Đức núm Tôn, Phật phán rằng: khi trước Ngươi bao gồm pháp nguyện cố kỉnh Ta sinh xuống đời, hiện nay đã tới kỳ rồi, đội ơn Đức ngọc hoàng ban chiếu thời cho Ngươi hạ sinh, bấy giờ đồng hồ Ngọc Phật vừa mừng, vừa lo, tấu Bạch nạm Tôn: cho nhỏ được hạ sinh biết nuốm nào xử trí, nay vẫn kiếp cuối, bọn chúng sinh lắm kẻ ngoa ngu, những phường gian ác, thời biết trị cầm nào, dạy vậy nào, biết hóa có tác dụng sao, cứu có tác dụng sao, giám xin gắng Tôn chỉ bảo cho, môn đệ được nghe tường tất. Rứa Tôn lập tức phán, mới vâng chiếu Trời triệu thỉnh, mở thấy tỏ tường, ni tới hồi thay đổi đời cầm cố kiếp, yêu cầu Trời đang sai mười vạn ma vương xuống đời, đầu sinh những nước nổi trận đánh tranh, để truất bỏ tất thảy phần đông loài gian đảng đi, vậy là bao gồm Thiên nhãn Đức hiệu Thiên Ngọc Hoàng, thần quang đãng soi thấu, hết thảy cõi đời, những chúng ta sư môn, những hàng quan lại lại, thuộc cả nhân dân, đựng nhiều tội lỗi, phần nhiều phường bất trung bất hiếu, vô pháp vô công, nay chủ yếu hồi quăng quật dữ để lành, đổi thay thế cuộc, khi Ngươi xuống đời, đều kẻ nào siêng làm phúc thiện, đổi sửa lỗi nhầm, thời phải độ trì, sẽ vướng lại đó, còn ai gắng ác, chẳng chịu đựng đổi chữa, và hồ hết phường chẳng chút thiện duyên, cứu giúp sao được nữa, thời đâu bị đao binh, thủy hỏa, tốt dịch lệ nhỏ đau, tám nạn tía tai trừ mang lại tiệt nọc. Ngọc Phật lại bạch Phật rằng: lạy Đức nỗ lực Tôn, đa số hạng người nào là phường rất ác đáng giết, xin ráng Tôn phân giải rõ ràng cho, để nhỏ vâng mệnh, ráng Tôn phán bảo: nay Ta đến Ngươi bạn dạng Ngọc chiếu này, mở này mà coi, phóng rộng vạn đạo hào quang, soi mọi mười phương nạm giới, độc nhất nhất vấn đề gì cứ tuân trong Ngọc chiếu Trời định cả, còn phần lớn phường bạc tình ác, Trời đã sai những Ma vương Linh quan, biên tên chép tuổi, ai xứng đáng trừ diệt, chép đầy đủ cả rồi, bạn sinh xuống đời cứ theo thành công án. Lúc ấy Đức nỗ lực Tôn với Ngọc Phật, thầy trò cùng mở Pháp nhãn coi, chiếu lệnh bao gồm pháp thực hiện tuốt thảy đa số Ma vương vãi chép cả. Đầu tiên thấy chép cho bọn tăng ni trụ trì chùa cảnh, nghỉ ngơi đền chùa gạch ngói, nào sơn chạm cột xà, nào rubi son ghế ỷ, không để tằm nhưng mặc toàn tơ lụa, chẳng ghép ruộng mà ăn dặt cao lương, lộc ăn uống của thập phương, làm cho ruộng nương không thuế, thanh nhàn hưởng phúc, vui lòng đủ đời, trên quăng quật họ tổ tiên, bên dưới quên ơn phụ vương mẹ, duyên phúc thiện không làm một chút, việc nhà miếu sai tựa việc quan, cũng thỉnh thoảng chim chuột kẻ thân tình, cũng lắm kẻ gió giăng cùng bạn hữu, nghịch mấy con thường gian cả mẹ, bốn túi vk mưu hại mang lại chồng, bêu rếch cả tộc thuộc chúng ta hàng, hay giết thịt vật dùng dâng tế lễ, nào trà rượu lu bù huỳnh hãm, nào bội bạc bài đủ ngón ăn uống chơi, hay dở trò sắm sửa gian tham, lại lắm kẻ thuộc keo kiện cáo, hay cậy vậy là thầy là cụ, để quét tiền thiện tín bọn na, cốt nạp năng lượng chơi, chẳng tưởng tu hành, tham tài lợi thiết gì đạo đức, tới hội này tuốt trừ vượt nửa, Ngươi xuống đời đề xuất xét mang lại tinh, hễ ai niệm Phật hồi tâm, hiếu thuận với tuy vậy thân trọn đạo, hoặc trai giới tu hành tích thiện, biết hồi lòng đổi dữ có tác dụng lành, bắt buộc hộ trì những kẻ hiền đức lành, chớ để vướng tai tinh trù diệt. Lại coi thấy những hàng quan lại chẳng công liêm thanh giới chút nào, chỉ tham lời nghĩ khoét khéo xu. Bày trăm phương pháp dụng tình tham nhũng, ai ko tiền chực chỉ ra rằng khúc, cơ mà lắm xu từ trần khúc lại là ngay, không tương đối chút công bằng minh chính, chuyên vét vơ ăn chơi thỏa thích, còn tưởng gì ái quốc trung quân, cốt mập mình tàn sợ hãi lương dân, hạng người ấy chao này tuốt sạch, Ngươi xuống đời xét soi minh bạch, trường hợp ai chăm ăn năn tội đổi lòng, năng làm lành chăm chứa âm công, thời tha tội thêm vào cho phúc lộc, chăm niệm Phật tụng Kinh làm phúc, thời Ngươi nên âu yếm hộ trì, chớ để cho bị đề xuất tai nguy, hòng sau tận hưởng thái an toàn lạc, rồi coi thấy đều phường hào trưởng, ỷ cường hào ngoan đảng hiếp fan lành, cậy phú quý hung ác quyền hành, hay mánh khóe lận gian hà hiếp, thùng đấu hộc đầy vơi tương đối kém, buộc thét bạn giá kém phân phối cao, trong lời rồi lại tính lời bao, ức át kẻ cực nhọc nghèo kém hạ, để người chịu cường quyền khổ quá, lòng không còn hỷ sả từ bi, chỉ phong phú sung sướng ăn uống chơi, chẳng tin chiêu mộ tu trì đạo pháp, dạ tham hy vọng không thể nào mang lại chán, giầu lấn nghèo mưu chỉ chiếm ruộng vườn cửa người, gái tín đồ ta thì dỗ đùa bời, ai tu tỉnh cười chê báng bổ, báng Thần Thánh khinh hay Tiên Tổ, nghĩ về trăm mưu xiên xỏ dối lừa, thiện ko tu tội ác ko chừa, đông đảo quân ấy bây trừ rút hết, trường hợp ai biết hồi chổ chính giữa hướng thiện, giữ hiếu trung hoàn toản tôi con, thời Ngươi phải ủng hộ mang lại tròn, chuyên tích đức để sau tròn phúc quả. Lại không còn thảy lũ khó nghèo nhát hạ, không chịu yên nhiệm vụ cố cùng, anh chẳng thuận em chẳng cùng, thờ cha mẹ chẳng lòng hiếu thuận, hay mang dối đảo điên gian lận, vay của ai lường quỵt vỗ nhau, chỉ suy nghĩ quanh toan thói làm liều, chửi mưa gió ân oán Trời giận Đất, đo đắn nghĩ kiếp xưa gian lận, chưa bao giờ đường hối tỉnh hành trì, yêu cầu kiếp này túng thiếu điên nguy, chống cầu tài năng gì mà được, lòng tham muốn tối ngày vọng tưởng, phép Phật Tiên ngất xỉu ngưởng không tin, bao gồm Phật Trời báo ứng chẳng tin, phường bạc đãi ác đều bắt buộc trừ hết, giả dụ ai biết hồi trung tâm hướng thiện, niệm Phật nhưng cải quá tự tâm, đổi lỗi chăm tích thiện tu thân, thời Ngươi đề xuất độ trì đến thoát nạn, nếu chạm chán lúc binh cách súng đạn, hay gặp gỡ cơn bệnh dịch nạn yếu ớt đau, đề xuất bảo toàn thoát nạn qua cầu, để tồn tại hưởng hồi sau an lạc. Lại thấy những trần thế văn sĩ, trọng khoa danh đạo nghĩa mần thinh, cậy tài tình nhầm dụng thông minh, theo nhân dục không bẩn sành sinh thiên lý, tham danh lợi quăng quật cương thường xuyên luân lý, chỉ toan con đường lợi kỷ phì gia, lỗi không chừa tội nghiệp đựng hằng hà, vứt đạo chính thích hợp thần tà yêu thương quái, Phật chẳng tin Thánh Thần không sợ hãi hãi, mạn gió mưa không kính đãi tam quang, hỏng năm luân trái cả năm thường, thiện niệm tắt Thiên lương cũng tuyệt. Lại thấy kẻ nông dân có tác dụng ác nghiệp, tội tình đầy Thiên khiển giáng tai ương, bắt buộc mất ngày hè lụt yêu cầu thường thường, không hối cải tạ khung xương tu thiện, phúc chẳng tích lại tích thêm ác nghiệp, chỉ tin nhăng tế lễ đảng tà thần, chấp ngây ngô mê nhầm lỗi chẳng tu thân, hóa phải gặp mặt những tai chuân cả kiếp. Lại thấy đàn thợ thuyền công nghiệp, đầy đủ trăm phương xảo quyệt gian ngoa, chỉ lụng tình đối kháng bạc hòn đảo điên, để lừa hại những người dân lương thiện. Lại thấy hạng bán buôn xảo quyệt, chỉ hay có tác dụng giả dối 1-1 sai, làm sao chân phương thành thực còn ai, cân đẩu thước ngắn dài nặng nhẹ, cách trớ trêu lập trăm mưu nghìn kế, chỉ gian ngoa mánh khóe nhằm lừa người, nhằm lận gian hơn hèn đầy vơi, search đủ phương pháp hại tín đồ cho ích kỷ, rồi mưu mẹo bợm tài để ý đến kỹ, nhằm khôn ngoa dối kẻ hiền lành lành, đựng biết bao phạm tội vào mình, lòng tham ao ước quá ma danh quỷ lợi. Lại thấy phần nhiều phố phường thành thị, các nhà hàng cơm cháo rượu chè, bày tam vùng tứ đốm ghê ghê, cách bán buôn xoay đầy đủ nghề bợm bãi, thức dối giả tấn công lừa người đần dại, đồ khéo ngon trọng đãi kẻ điêu ngoa, dở trăm trò vấn đề tham gian, rất thù ghét thói tàn tệ ấy. Lại thấy bọn nha môn nhũng lại, tạ pháp công bới chải tìm ăn, đầy đủ trăm chiều gia giảm án văn, làm man rợ lương dân rất nhiều cách khổ. Lại thấy đồng minh nhà trò tiệm thổ, gái lẳng lơ từng bạn hữu từng đàn, lấy sắc thanh tiếng hát cung đàn, trang điểm mãi hồng nhan mang đến chải chuốt, mồi phấn sáp rử phường ngốc dột, đắm si hại tổn tiền ngân, mê thích giăng hoa bướm ong lại tinh thần, trác táng mãi ấy táng thân cơ mà khuynh nghiệp, bày trăm bí quyết mê bạn cả kiếp, làm cho lắm người tính mệnh đi đời, phường gái lỗi đĩ bợm lưới người, thói tà tệ suốt đời không chán. Lại coi thấy tín đồ đời độc ác, lòng bất nhân giết hại lợn cầy trâu, thí gần như phường quỷ kế gian mưu, bài bạc tình lận không ít người bị hại. Lại thấy hầu như quân quyền cơ hội, cậy quyền lớn thế tốt nộ bắt nạt người, khoét tiền tài áp dụng mọi nơi, dụng trăm khóe ức hiếp bạn lương thiện. Lại thấy đầy đủ toán quân chinh chiến, dịp đi con đường cậy mạnh bạo làm càn, giật của người tiêu dùng cách tham tàn, giết lương thiện phá vỡ đồ vật. Lại thấy lắm hầu hết phường mê mẩn, vứt mẹ thân phụ dẫy tất vợ chồng, chẳng nghĩ về gì báo nghĩa đền rồng công, cạo râu tóc trốn vợ chồng phụ thân mẹ, theo các sãi ba, tu không suốt nhẽ, đi xuống tóc theo thể lệ bên chùa, cũng ngỡ rằng học đạo chân tu, ngờ đâu đã vô công nhưng lắm tội. Lại những kẻ mưu sâu kế giỏi, bày trăm phương lừa dối kẻ hiền khô lành, chính phường này bạch chiếm là danh, đặt phần nhiều tội ác nanh gian hiểm độc. Rồi lại thấy người đời hay mang phúc, chẳng an theo bổn phận, lố lăng tạ việc Thần câu hỏi Phật làm cho sằng, nào ngã liễm lại năng phả khuyến, đổ tu việc Thánh Thần công quả chao của bạn nghĩ khóe ăn gian, làm sao cúng giàng tế bái bày đàn, vẽ trang trí trang hoàng Thần Phật tượng, trung hiếu cùng với luân thường xuyên chẳng tưởng, chả hơi làm phúc đức thiện duyên, chỉ tốt chăm mong cúng những chùa đền, vọng cầu đảo công duyên phúc lộc, mượn Phật Thánh làm cho mồi, ăn chán móc thí bạn đời, cầu phúc để chiêu tài, mặt đường phúc duyên bao gồm phải vắt đâu, ai ý muốn phúc nỗ lực tu trai tích thiện. Lại thấy lắm hạng người gặp mặt biến, xiêu bạt đi địa điểm khác để sinh nhai, hoặc có tác dụng công làm việc xa khơi, lìa quê quán chẳng đoái hoài phụ vương mẹ, lòng chỉ cốt tham danh tưởng lợi, lấy bà xã hầu quyến luyến bà xã con, còn tưởng gì phần tuyển mộ Tổ Tôn, thôi quăng quật cả hương thôn tình nghĩa, nhiều mọi hạng bội ơn phụ nghĩa, và đa số đồ bạc đãi tệ bất lương, các hạng người trên sẽ chép tường, thời giáng kiếp tai ương cho chết tiệt. Ngọc Phật sinh xuống đời buộc phải xét, nếu người nào ăn năn biết ăn uống năn, hồi vai trung phong mà niệm Phật tu chân, thay đổi lỗi trước tấm thân tu tỉnh, tuốt thảy cả trở lại đạo chính, Ngươi phải yêu cầu liệu định phù trì, cứu hộ cứu nạn người theo tốt quy y, toàn tính mệnh khỏi bị nguy mười kiếp nạn. PHẨM THỨ TƯ Dặn các phương pháp tỏa trừ tà thần. Lúc bấy tiếng Đức phật di-lặc dặn rõ Đức Ngọc Phật rằng: xem vào án thành công, lại thấy cõi đời năng lượng điện miếu vùng hương thôn, phần lớn đã là đông đảo loài thủy tinh, kim tinh, mộc tinh, thạch tinh, cùng với rắn, sâu, cáo, thỏ, chó, ngựa, trâu, dê nhiều ngày thành quỷ quái, cùng những đồ khí dụng bởi đất đá, các loại kim mộc lâu lăm cũng hóa yêu, nó hay hưởng lễ vật dụng cúng tế, rồi nó chỉ tìm phương pháp quẫy nhiễu mang lại tai hại tín đồ ta. Lại thấy hiện thời toàn bộ năm loại quỷ mị dã tinh, chỉ cốt sợ hãi người, lại thấy các đình lớn miếu lớn, toàn rất nhiều đảng quỷ tí yêu ma nó chiếm, hại tín đồ lắm cách, khiến cho lợn cúm kê toi, vị hay phóng quạng chích máu, lại giỏi thường thông dâm những vk con phi tần người ta, vẫn đẻ được gái trai, lại rình bắt chết, hại phần đông mệnh người, thường bắt chết những trâu ngựa súc sinh, có tác dụng lắm nỗi sinh mạng tàn hại, trăm nghìn yêu tinh tai sợ quấy rầy, Ngươi phụng lệnh phải cùng với tám cỗ Kim Cương, năm phương Lôi Hỏa và ba mươi sáu vị Thần Sấm Sét, hai Đức Linh quang Vương Mã, nhị ngôi Thượng tướng Tam nguyên, ba vị Nguyên soái chúng ta Đặng, Tân, Trương, quyết trừ đến sạch những loại yêu quái ấy đi, tránh việc để nữa. Lại thấy phần nhiều giống quỷ quỷ quái thiêng liêng, chiếm ở các miếu đền bự nhỏ, có tác dụng cho cách biệt gió mưa, làm tai đại hạn, khiến cho tổn sợ lúa má, khổ sợ muôn dân, lại còn các loại tinh quái bên dưới nước, như rồng, rắn, rùa, giải, kình, nghê, ba ba, thuồng luồng, ếch, cua, lươn, cá, với các yêu hầu, nhệch, trai, ốc, hến, sò, thường xuyên hóa phép hút nước làm mây, mưa to, mưa lũ, để cho sông ngòi đầy rẫy hồng thủy, vỡ lẽ đê, lụt ngập lúa má hoa mầu, có khi đến đôi tía năm mưa nắng, vậy yêu cầu Trời Đất vẫn sai các Thần sấm giúp hộ Ngươi, xuống đời cứ không đúng sấm sét tàn phá tuốt thảy các loài hồ ly tinh ấy đi, khiến cho mưa hòa gió thuận, nước trị an dân. Lại thấy thần linh miếu lớn, các chốn đình chùa, thưởng thức những lễ trang bị không đáng tế, chũm ý phù hộ những bọn ác gian, để dung đến quân độc dữ, làm liều hại người tử tế, nay đề nghị trừ diệt chớ nhằm cúng thờ. Lại thấy những lũ sư mô, giả danh tu hành, thọ giáo Phật thích Ca, kể tía nghìn năm không đúng nhầm giới luật, khiến cho cho lũ thiền sư lậm nhau làm bậy. Lại còn đều hạng thụ giáo năm giới đều sai, nay đề nghị bắt cần đổi chừa, chớ để dở càn như cũ. Lại thấy các ngục cõi âm, phần đa quân quỷ sứ các chốn tràng hình, làm sao cưa nào cối, hầm lửa cột đồng, gông cùm khảo đá, như thế nào là bàn chông trị tội, cháo lú mang lại ăn, khiến quỷ nạp năng lượng vào, thời quên không còn kiếp xưa lành dữ, mang lại nỗi qua đời đổi mới cầm biến đổi thú, làm cho vật làm muông, không còn biết là thân kẻ dữ, lại ko nhớ cay nghiệt làm chứa tầy non, mang đến nỗi thác đi lại sa Địa ngục, thụ bao cay đắng, đời này kiếp khác, lộn lại nhơ bẩn đi, biết khi nào khỏi làm cho hại fan đời, nay bắt buộc hết thảy trừ phăng chỉ dạy bọn chúng sinh nhất trung ương niệm Phật, thường giữ phận mình, trung hiếu Vua Cha, đạo đức cương thường, tu phúc thiện đầy đủ thành Phật cả, không phải dùng Địa ngục tù Minh ti, ai tuân theo lệnh ấy trì hành, tự khắc thoát u minh khôn cùng bạt, bao những trốn trầm luân địa phủ, hóa ra làm cho thanh tịnh tiên đô. Lại thấy những người nhân gian từ khi ra đời, làm fan cõi tục, hiếu trung vứt cả, nhân ngãi toàn không, chỉ đắm duyên trần, chẳng y bổn phận, chứa bao tội lỗi, đắn đo giữ gìn, để mang lại nỗi hao phí tinh thần, sinh ra bệnh dịch nạn, tới khi khổ ách theo lối tà rồ, bói lăng nhăng, khi có bệnh đi bái tứ phương, đồng truyền bảo nên sao hình khắc. Ta ni phụng Ngọc Hoàng nhan sắc chỉ, khiến cho các sao giáo hóa bọn chúng sinh, niệm Phật sửa lòng, ăn uống ở trọn luân thường trung hiếu, tội lỗi đổi siêng tu hành tích thiện, những hung tinh làm sao dám giáng tai ương. Lại thấy từ sau cơ hội Ta thăng, fan nhân nạm bị nhiều thần xát, một trăm nhị mươi cỗ chiếm từng phương, đâu chiếm phần năm chỉ chiếm tháng ngày giờ, thần danh ấy hại tín đồ dành vượt tệ, tới lúc Ngươi núm Ta giáng thế, chỉ dạy bạn niệm Phật năm câu, những thần nhăng hồ hết xéo đi ngay, mọi hạng đó thuộc về một số loại chúng quỷ, thân quen thói cũ ví như còn càn bậy, không nên Thiên Lôi đánh mất tích đi, cả nhị mươi bốn hướng đều lành, năm tháng ngày toàn không cấm kỵ. Lại thấy bạn đời tin dùng địa lý, xuất xắc chọn nơi sơn thủy thanh kỳ, hễ long chân huyệt đó là hay, mà xa làm phản thủy phân thời xát, rầy đi hễ làm nhà hay nhằm mộ, lòng trai thành niệm Phật năm câu, thời tự nhiên và thoải mái nước gió điều hòa, đơn vị với chiêu tập được bình yên lợi lạc. Lại thấy cõi thế gian trai gái, khi gả ông chồng dựng vợ cưới xin, thường bị các thần xát tinh ma, xuất xắc ám ảnh hại vợ ông xã con cái, tự dày đi kết hôn cưới hỏi, dạy người đều niệm Phật năm lần, thời vợ chồng không bị tự khắc hình, rước nhau được trăm năm giai lão. Lại thấy hầu như nhà fan tang tế, lúc ma chay thần xát quấy dầy dà, tín đồ chết hay bị xát trùng thần nhãi nhép quỷ, nhiều khi áp sác, dầy ai bị tiêu diệt cứ thắp hương niệm Phật Trời, thời vong linh rất thoát sinh thiên, khỏi hùng trần mèo lợi bình an, quỷ thần xát tan liền tức khắc, nếu hung thần quỷ ác chẳng tuân mệnh lệnh, không đúng Thiên Lôi diệt biến mất tăm. Lại thấy sổ Thiên tòa biên chép, tra dữ lành năm tháng tuần hành, đề xuất xét tấu vất vả cả Thần linh, nay dạy chúng thắp nhang hoa niệm Phật, theo phận mình chọn đường luân lý, tội vạ trừ tu tỉnh trì hành, ai cố sức lực lao động làm điều lành, khỏi phiền các Thiên tinh biên khảo xét, Thiên quan tiền thảy phần lớn tu thiết yếu đạo, thời sau này hưởng thụ thanh nhàn, thăng lại thăng tiến phẩm cao thăng, hưởng trọn thiên phúc ko lao Thần Thánh nữa, tất thảy cả mười phương chư Phật, từ bỏ dày đi công đức được viên thành, hồ hết sái lạc ngoài giáng trằn vất vả, rồi tất cả đều nên chủ yếu giác, lên các Trời thụ hưởng trọn vô lường, còn trần gian tất thảy những Long Thần, cả liệt Thánh Tiên chân chư công ty tể, phần đông kiến tính minh tâm thành chủ yếu quả, độ trì ta giáo hóa bọn chúng sinh, ức muôn đời tận hưởng phúc hòa bình, bệnh Phật trái viên thành chính Giác, rồi sau được ngôi trường sinh cực lạc, nhưng nên siêng chớ nhác chớ lười, thấy dương gian chín tổ trước đời, nhiều vong bị đọa đầy chỗ Địa ngục, ni Ngươi cần hộ trì cho cái đó nó, bởi Tổ Tiên chăm lễ Phật dưng hương, thời Tiên linh siêu thoát Thiên đường, lại thương cả các cô hồn đầy đọa, siêng niệm Phật tụng ghê tiến bạt, thời độ toàn trặc lạc hết sức sinh, Ngươi xuống đời buộc phải xét mang lại minh, y lời dặn phụng hành ngần việc ấy. PHẨM THỨ NĂM Đức Ngọc Phật bạch hỏi thế Tôn. Lúc đó Đức Ngọc Phật lạy Phật kêu rằng: Bạch núm Tôn, sẽ đội ơn dặn dò các sự, Đệ tử bé nhất duy nhất vâng theo, nhưng chưa chắc chắn năm mon ngày nào, thời nhỏ được hạ sinh nắm Phật. - chũm Tôn phán: Ngươi vâng Phật chỉ, đề xuất giáng sinh ngay. Ngọc Phật bạch: Trời có khiến vị Long Thần nào, thuộc đệ tử giáng sinh nai lưng thế. - nỗ lực Tôn phán: ni Ngươi giáng sinh nắm giới, Trời đang sai nhì mươi tứ vị Thiên Thần, độ trì Ngươi những việc nặng nề khăn, Ngươi xuống đấy gặp mặt nhiều ma nạn đó, cơ mà Ngươi cứ vững lòng An quản lí thủ, chẳng hề bỏ ra cố nhẫn ấy rồi xong. Ngọc Phật tấu bạch lạy ráng Tôn, thảy nhân dân cố gắng nào cứu giúp được. Như Lai phán rộng ra nước phép, thu hết dạ phả cứu bọn chúng sinh, ấy rồi tất cả Long Thần, tự nhiên phải tới nơi cảm ứng. Ngọc Phật bạch: Còn Vua các nước, cứu vãn sao về phép bao gồm vui theo. - cầm Tôn phán: những sao cũng ngày lễ noel lần lượt cả, nhằm hộ Ngươi giáo hóa chúng sinh, trước đến lúc này trong chốn đao binh, cứu fan thiện thoát gươm giáo súng đạn, rồi lại tới đa số nơi bệnh nạn, cứu fan lành qua nàn dịch ôn, Ta vẫn truyền ma bọn chúng Thần ôn, phụng Thiên mệnh xuống đời trừ kẻ dữ, nếu ai đó đã hồi tâm tu thiện, niệm thương hiệu Ta hay niệm thương hiệu Ngươi, thời buông tha chớ giáng kiếp tai, không được trái hồ hết lời Phật dạy, nếu không áp theo Thiên Lôi trừ diệt, điều chớ nên bội nghịch trái lời, các ma vương tất thảy vẫn vâng rồi, thuộc bái phụng lẫn tuân lời dung nhan lệnh. - nỗ lực Tôn phán: Ngươi ni thính mệnh, lúc xuống đời chớ có trái sai, thẩy Long thần Thánh bọn chúng hộ trì Ngươi, theo xuống để tùy Ngươi không đúng khiến, Ngươi đi nhớ phần lớn lời thụ ký, chăm chỉ khăn mang thiện hóa bọn chúng sinh, chờ sau Ta thân hạ giáng sinh, Ngươi cùng với họ những thành bao gồm quả, sau nhỏ cháu hưởng lâu hơn phú quý, quyến thuộc đều đề xuất được lương nhân, sau tỉnh thái bình Thiên hạ trường xuân, tứ màu thảy người đời lạc nghiệp, hóng khi Thánh chủ yếu chung ngự trị, ta hạ sinh Chúa vị thuộc lên, thiết yếu giáo đem thuộc độ chúng sinh, phả độ cả Hoàng linh tương đương Phật. Ngọc Phật bạch: con xin cố gắng Phật chửa được tường cải bao gồm thế như thế nào đây. - nỗ lực Tôn truyền: Ngươi trước Ta sinh mang lại thành Phật để Ngươi thuyết pháp, không còn thảy đồ hại bạn không hữu dụng diệt trừ đi, hữu dụng để mà thôi, như thể hại tín đồ như chó sói, lợn lòi, hổ, báo với rắn, sâu, cầy cáo, ruồi, muỗi, nhặng, thạch, sùng, rết, rắn, phần lớn loài độc đồ dùng trừ không còn phăng, để người đời an thỏa vui mừng, căn ấy vì thâu hoa yêu cầu nỗi thế, mấy nghìn năm Đức say mê Ca cai quản trị, kẻ giàu sang hèn hạ đói nghèo, phận tốt cao vinh nhục chẳng đều, sinh dối trá hóa các thân đạo tặc, trên dương đang lập những giới luật, lại âm ti hình pháp bày ra, nào sách ghê khuyên dạy dỗ mấy nghìn pho, cũng hồ hết hóa răn trừ tà nghiệp, chẳng qua trên thâu hoa căn đó, hết đề nghị chờ khi Ta xuống giáng sinh, túi khai đem nhân loại Thái bình thấy của báu tung ra đầy cõi thế, sai tám bộ Kim Cương, mở kho tàng bảo khố, kho bát Tiên tuốt cả ngọc chân châu, rắc cho đời bảo vật biết bao nhiêu, thảy nhân thế cùng mọi người trong nhà vui vẻ, bảo nhau bởi tại vị đời trước, bởi vì lòng tham muôn thứ chỉ có tác dụng càn, hóa tai ương ách nạn luôn luôn luôn, hay tính mệnh nên trầm luân khổ sở, từ nay đã nhờ ơn Phật Tổ, châu báu cho đầy dẫy các nơi, đem hương hoa bái dàng Phật Trời, tự nhiên và thoải mái thảy ai ai phong phú cả, chốn nào cũng tự do vui thú lạ, cõi thế gian thụ khổ đang qua rồi, khi nắm Tôn Di Lặc xuống đời khiến tất cả cõi Trời tín đồ thành cực lạc, mười vào đêm mưa tuôn vàng bội bạc thóc lúa đầy khắp cả mọi nơi, đâu đấy cũng tha hồ bỏ ra dụng. Lại khiến cho hết thảy cõi đời, hồ hết giống cỏ không ích phần lớn trừ mang lại hết, mọi mặt cõi đất mọi sinh đầy đủ thứ lúa ăn uống được, chóng sinh giường gặt, để cho người đời quá đủ ăn dùng, lại thấy cõi đời, không còn thảy số đông giống cây sinh ra, nếu vô ích cũng trừ mang đến hết, vị trí cao vùng thấp, sinh đặt hầu như cây bao gồm quả ngon lành, to lớn như đấu nhỏ tuổi như thưng, để cho những người ăn mùi vị ngọt ngon, sống lâu xuất sắc đẹp, ko yếu ko đau, nạp năng lượng no một hôm, mấy ngày ko đói, lại khiển rất nhiều cây bông lụa mọc tàu lá khổng lồ dài, tấm như tơ lụa, để cho tất cả những người đời rước may quần áo, không có ai rét bức, chẳng ai khó nghèo, fan người ngay thẳng, kẻ kẻ hiền khô lành, chẳng đĩ chẳng bợm, không bậy ko đùa, ai ai cũng tu hành, bạn đều niệm Phật, khiến cho tất cả những người đời sinh sống đủ ba vạn chín ngàn năm, thân hình to lớn, đẻ có thể bước đi ngay, cho tới thời bấy giờ, mong muốn áo được ngay nhiều năm ngắn như mong muốn mình cầu, ở chỗ nào hóa đến, size mặc vừa, tưởng của ăn đầy thức ngon lành phụ lòng bản thân ước, tự nhiên hóa ra, có thừa ăn đủ, dưới đất cũng như trên Trời, cùng với cha cõi Trời cùng thụ cam kết cả, chẳng sinh chẳng diệt, càng rộng lớn càng nhiều, khu đất khắp thơm tho, đời không uế trọc, những những nhân dân, phương trần gian khác, đều niệm thương hiệu Phật, hy vọng sinh nước Phật, sau khoản thời gian Phật đang giáng sinh, chưởng quyền giáo hóa, tất thảy tín đồ đời phần đa độ tuốt cả, bấy giờ đồng hồ Phật Như Lai tâu lên Thiên Tổ Chí Tôn, thời Ngọc Phật được lên từng Trời vô cực, tận hưởng phúc to vô chừng, tự đấy về sau tất thảy mọi việc hay lạ vô chừng, cần yếu nghĩ được, không siết nhắc được. Này Ngọc Phật ơi! Lời như thực thà, chưa phải huyền hão, tin theo bé làm. PHẨM THỨ SÁU nói đến công Đức Ngọc Phật. Lúc ấy Đức vắt Tôn dặn dò Ngọc Phật nhớ ghi những điều rồi. Đức Thiên Tổ với đức ngọc hoàng rất hoan hỉ lắm tuốt thảy những tầng Trời, các Đức Thượng Đế, với Thượng Thánh Cao chân, tất cả mười phương những các Chư Phật, những vị người yêu Tát, những đấng Lôi Thần, cùng các bậc Thánh Tiên hết sức lớn, đều vui miệng lắm, xúm xung quanh khen ngợi, thắp hương rắc hoa, cúng dàng rứa Tôn, mang đến truyền khiếp này xuống cõi Phàm Trần, khiến cho tuốt thảy bọn chúng sinh, được nghe khiếp này, đều ý muốn quy pháp chủ yếu ngay mới muốn được thấy nỗ lực Tôn, được gặp Kinh này cả mười phương những Thánh chúng tôi đều nguyện được gặp mặt Thế Tôn, gây ra cõi đời rất lạc như thế, đang đọc vậy này, toàn bộ các người được nghe ghê này, các tiêu vạn tội, được sinh xuống đời sửa lòng tu thiện, rồi cũng thấy chiếc cảnh mừng cuống của ráng tôn bày ra, cả cõi bạn đều hưởng trọn sung sướng, toàn bộ cô hồn được nghe tởm này, đều được lại hình thành thân fan tốt, thực được gặp mặt thấy, cảnh vui của Phật, lập thành tất toàn bộ cơ thể đời, ai nghe ghê này, coppy một bản, thụ trì giảng gọi cũng nên tín đồ lành, mang lại thành Đạo Phật, ví như ai nhiều ngày không ngán thời ngoài được tám tai tám nạn, sau thấy cảnh vui, vớ thảy fan đời, hễ ai in được trăm phiên bản Kinh này mang đến người, chắn chắn thành Phật quả, nếu như lại trọn nhiệm vụ mình, chăm tu tức thì thẳng, thời sau chính giác cũng thành, tất toàn bộ cơ thể đời, ai theo lời Kinh, trai gái cầu gì rồi cũng được, những các ma vương nghe tụng khiếp này, tàn phá tăm tích chẳng dám quấy rầy, những những Thần đất, nghe được khiếp này, Thần hóa lên không, được cat lợi lớn, tất cả những bạn trăm hình bệnh dịch khổ, đề xuất tụng tởm này, được yên vui ngay, còn ai cúng dàng một bản, thời vong hồn được cực kỳ thăng, nhắc ra công đức gớm này, quan yếu nói hết làm thế nào để cho xiết, nghĩ làm sao cho cùng, cả các Đại chúng ở những từng Trời, lễ bái nạm Tôn xong rồi về cả. Hiện nay bấy giờ: - Phương Đông có Phật A Súc, Phật Đại Minh, Phật Đại Quang, Phật Nhật Nguyệt, Phật quang quẻ Vương. - Phương Nam bao gồm Đức Phật Sí Thịnh, Phật Thần Thông, quang Vương Phật, cứu vãn Khổ Phật, Chí Thánh Tôn. - châu mỹ thời Phật A Di Đà, Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang, Phật Đại từ bỏ Thánh. - Phương Bắc gồm Phật tự nhiên và thoải mái Thọ, Phật trường thọ Tôn, bảy Phật Duyên Sinh, sáu Phật Duyên Thọ, cùng với Phật Đại An Quang. - Phương Chung bao gồm Phật Thanh Tịnh, Phật Vạn lâu Chí Minh, Phật Bạch Ngọc Tôn Quang, Phật Hoàng Kim Tướng. - Phương dưới cõi đời có ba Phật Tam Nguyên, Phật Thất Thiên Nhị Bảo, Phật Cao Chân Vô Lượng, với tía mươi sáu Phật, năm Vua Phật Hoa Quang, nhị Vua Phật Thánh Đức, cùng Phật chủ yếu Pháp Diệu, Phật Đại Thần Thông, Phương lên hết thảy Phật những tầng Trời, Phật rất nhiều chúng, cùng Đức người tình Tát quan liêu Âm, Đức người tình Tát Phổ Hiền, Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Vô Trược Thiên Thân, thuộc tuốt thảy các Đại đệ tử, các Thánh chúng số đông tầng Trời, nhị vị Lôi Thần Quan, Triệu đa số vây quấn xúm lại, cúng dàng Đức Phật vậy Tôn, nhưng mà bạch rằng: bắt đầu rồi chúng bé được nghe những nhân loại Diệu lạc như thế chưa biết đến lúc nào được gặp, cùng hưởng cảnh vui thích ấy, khi chưa được nghe, vẫn thường mong muốn mỏi, khi đã có nghe, thèm khát chừng nào, chỉ mong sao Thế Tôn, mau chóng sớm giáng sinh, giường thành lạc cảnh, được thời tốt lành ấy, độ hết các loài bọn chúng sinh, phần đông được chạm chán thấy hầu như cảnh rất lạc của Đức nạm Tôn, thời đàn chúng nhỏ đều xin hết lòng bảo ban quần sinh vâng theo giáo Phật, để hóng khi cụ Tôn xuống đời. - Bấy giờ đồng hồ Đức phật di lặc phán bảo đại chúng sinh rằng: Thời đến sau khi tiểu kiếp, hơi đã an vui, Đức Tĩnh Vương quản lí vị, hễ ai trước cõi Thanh cũ, ấy là công ty trị, cho tới sau ấy là Thượng tượng vương thần, dấu ẩn Giang tây, phúc tinh vào tướng, trong nhân gian thái bình, tằm già dâu thôi, họ Hồ về Cựu nguyên, họ Lý cùng họ Hồ đánh nhau, tấn công Hồ giật lấy Tần, sau mới hỗn nhất, chiến mã họ Lã, họ Tần vào nữa, cách ra lếu chiến tứ phương, những họ Lưu, Trương, Đỗ, Lý thuộc tranh giành nhau, những chẳng ai được, rồi cũng hỏng cả, tới sau Ta sẽ ra đời, vào tầm khoảng năm chiến mã Trắng, Dê Trắng, ta vẫn giáng sinh ở chốn hai làng mạc đi lại, cho năm chiến mã đen Dê đen, sinh ra giặc cỏ, năm Khỉ xanh kê xanh, trần giới loạn lạc, tới năm Chó đỏ Lợn đỏ, giặc cỏ dấy lên, nơi Giang nam, và nơi Giang bắc, bị hại rất là gian khổ khó chịu, đến năm chuột vàng, Trâu vàng, lại thuộc tranh cạnh, giặc lại nổi lên, mang đến năm Hổ white xuống đời, năm Thỏ trắng giáng thế, quân khủng dấy cồn hiện ngơi nghỉ đông thành, trước mang Giang tả sau mang Giang hữu, năm Rồng black Rắn black dần thấy rõ ràng, muôn dân chết hại vượt nửa loài người, năm con ngữa xanh lên Trời, Thánh nhân ra đời, nhà cũ nghìn tuổi, bố thánh về ngôi, thu nhặt thiên hạ, không còn về phép chính, cửa nhà khó đặng, năm Dê xanh hóa Khỉ, con gà đỏ nghe bay yếu lắm khổ lắm, trần thế động lửa, sáu phương chẳng an, năm kiểu như lúa mất mùa, cho tới năm Chó vàng, giống như ma trừ hết, năm Lợn vàng hơi yên, con chuột trắng ra đời, nhân gian đã hơi thái bình, trẻ em già mất cả, chín gái một chồng, đến năm Hổ đen xuống đời, liệu phương nhà trị, năm dragon xanh mới