Star

Trong các hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit như thế nào là hóa học lưỡng tính?

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Cho dãy những chất: Al, Zn, Cr, ZnO, CrO3, NaHCO3, NH4NO3, (NH4)2CO3, CH3COONa, CH3COONH4, CH3COOC2H5, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3. Số hóa học bao gồm tính lưỡng tính là:

Cho dãy hóa học sau: Al, Cr2O3, Al2O3, Mg(OH)2, CrO3, ZnO, NaHCO3, NaHS, glyxin, CH3COONH4, HCOOCH3. Số chất vào dãy là hóa học lưỡng tính là:

Cho các ion với chất được khắc số trang bị trường đoản cú nhỏng sau:

1. HCO3- 2. K2CO3

3. H2O 4. Cu(OH)2

5. HPO42- 6. Al2O3

7. NH4Cl

Theo Bronsted, các hóa học và ion lưỡng tính là:

Cho các bội phản ứng:

(1) Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc một số loại phản bội ứng axit – bazơ là

Thực hiện những thử nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 tới dư vào hỗn hợp FeCl2.quý khách đã xem: Na2hpo4 là muối hạt gì

Đang xem: Na2hpo4 là muối bột gì

(b) Cho hỗn hợp KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

You watching: Star

Bạn vẫn xem: Na2hpo3 là muối hạt gì

(c) Cho dung dịch Na2S vào hỗn hợp Fe2(SO4)3.

(d) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (xuất xắc Na)

(e) Cho sắt kẽm kim loại Zn vào lượng dư hỗn hợp FeCl3.

See more: Lý Thuyết Quá Trình Nhân Đôi Adn Sinh 12, Quá Trình Nhân Đôi Adn

Sau Khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, số thí sát hoạch được kết tủa là

Xét các phản bội ứng sau:

NH4Cl + NaOH→ NaCl + NH3 + H2O AlCl3 + 3NaAlO2 + 6 H2O→ 4Al(OH)3 + 3NaClCH3NH2 + H2O (overmix leftrightarrows ) CH3NH3+ + OH- C2H5ONa + H2O (overset leftrightarrows ) C2H5OH + NaOH

Phản ứng như thế nào là bội phản ứng axit – bazơ?

Trong những phản ứng sau, phản bội ứng làm sao trực thuộc các loại bội phản ứng axit – bazơ theo Bron-stest?

1) (H^ + + OH^ – o H_2O)

2) (3H^ + + Al(OH)_3 o Al^3 + + 3H_2O)

3) (Ba^2 + + SO_4^2 – o BaSO_4)

4) (SO_3 + 2OH^ – o SO_4^2 – + H_2O)

Cho hàng các chất ZnO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 cùng Pb(OH)2. Số chất trong hàng tất cả tính lưỡng tính là:

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học bội phản ứng được đối với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là

Cho hàng các hóa học sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có từng nào hóa học trong dãy vừa tác dụng được cùng với dung dịch HCl, vừa tính năng được với hỗn hợp NaOH?

Dung dịch của chất X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của hóa học Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của nhì hóa học lại thì xuất hiện thêm kết tủa. Vậy X cùng Y hoàn toàn có thể theo thứ tự là

Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 và đun sôi, tiếp nối làm nguội, thêm vào trong 1 ít phenolphtalein, hỗn hợp nhận được bao gồm màu

Cho các hỗn hợp sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có công dụng có tác dụng chuyển màu phenolphtalein là:

Cho những tuyên bố sau:

(b) Muối axit là muối hạt mà lại anion cội axit vẫn có khả năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường nhịn proton (H+).

See more: Hướng Dẫn Tải Game Bắn Cá Trong Siêu Thị Về Điện Thoại Đổi Thưởng Apk, Ios

Số vạc biểu đúng là:


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát

Trả lời Hủy

E-Mail của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các ngôi trường đề nghị được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

E-Mail *

Trang website

Lưu thương hiệu của tôi, tin nhắn, cùng website vào trình để mắt tới này mang đến lần bình luận tiếp nối của tôi.