Những mặt hàng xuất khẩu của việt nam

You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the hệ thống. Please enable scripts and reload this page.

You watching: Những mặt hàng xuất khẩu của việt nam


Tin trông rất nổi bật | Tin nội bộ | Hợp tác thế giới | Thông báo - Thông cáo | Giới thiệu văn uống phiên bản bắt đầu | Cải giải pháp thủ tục hành chính | Tin Video
Untitled 1

1.Đánh giá bán chung

Theo số liệu những thống kê sơ cỗ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa toàn quốc trong tháng đạt 56,98 tỷ USD, tăng 3,9% đối với tháng trước. Trong số đó, trị giá chỉ xuất khẩu đạt 27,86 tỷ USD, tăng 2,4% đối với mon trước (tương ứng tăng 660 triệu USD); nhập khẩu đạt 29,11 tỷ USD, tăng 5,3% (tương xứng tăng 1,45 tỷ USD).

Trong 7 tháng/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 375,12 tỷ USD, tăng 30,9% cùng với cùng kỳ thời gian trước. Trong đó trị giá bán sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đạt 186,35 tỷ USD, tăng 26,2%, tương ứng tăng 38,68 tỷ USD với nhập khẩu đạt 188,76 tỷ USD, tăng 35,8%, tương xứng tăng 49,78 tỷ USD.

Trong tháng, cán cân tmùi hương mại sản phẩm & hàng hóa thâm hụt 1,25 tỷ USD. Tính vào 7 tháng/2021, cán cân thương thơm mại hàng hóa của toàn nước rạm hụt 2,41 tỷ USD, ngược chở lại với con số xuất hết sức 8,7 tỷ USD của cùng kỳ thời gian trước.

Trong đó, Thị trường Hoa Kỳ tất cả nấc thặng dư lớn số 1 với sát 45 tỷ USD, tăng 14 tỷ USD so với cùng kỳ thời gian trước, tương ứng tăng 45%. Ngược lại, Thị Trường Trung Quốc có nút thâm nám hụt lớn số 1 với 34,4 tỷ USD, tăng 15,5 tỷ USD, tương ứng tăng 82%.

Biểu đồ 1:: Một số Thị phần có mức thặng dư/thâm hụt thương thơm mại lớn7 tháng/2021

*

Tổng viên Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của chúng ta có vốn đầu tư chi tiêu thẳng quốc tế (FDI) vào thời điểm tháng đạt 38,86 tỷ USD, tăng 5% đối với tháng trước, gửi trị giá bán xuất nhập vào của kăn năn doanh nghiệp lớn FDI vào 7 tháng/2021 lên 259,02 tỷ USD, tăng 34,7%, khớp ứng tăng 66,69 tỷ USD đối với cùng thời điểm năm 2020.

Trong số đó, uất khẩu sản phẩm & hàng hóa của khối công ty FDI vào thời điểm tháng này đạt mức gần đôi mươi tỷ USD, tăng 3,4% đối với mon trước, chuyển trị giá chỉ xuất khẩu của khối hận này trong 7 tháng/2021 lên 136,65 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng thời điểm thời gian trước.

ỞỞ chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của kân hận doanh nghiệp FDI trong thời điểm tháng 7/2021 đạt 18,87 tỷ USD, tăng 6,7% đối với mon trước, đưa trị giá bán nhập khẩu của kân hận này trong 7 tháng/2021 đạt 122,36 tỷ USD, tăng 39,2% đối với cùng thời điểm năm 20đôi mươi.

Tính toán thù của Tổng viên Hải quan lại cho thấy cán cân nặng thương mại sản phẩm & hàng hóa của khối hận công ty FDI vào thời điểm tháng 7/2021 bao gồm nút thặng dư 1,13 tỷ USD, chuyển cán cân nặng tmùi hương mại vào 7 tháng/2021 lên mức thặng dư 14,29 tỷ USD.

2.thị trường xuất nhập khẩu

Trong 7 tháng/2021, hội đàm thương mại hàng hóa của VN với châu Á đạt 241,84 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 20đôi mươi, tiếp tục chỉ chiếm tỷ trọng cao nhất (64,5%) vào tổng trị giá chỉ xuất nhập khẩu của toàn quốc.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa toàn nước cùng với các châu lục không giống thứu tự là: châu Mỹ: 78,77 tỷ USD, tăng 35,4%; châu Âu: 41,73 tỷ USD, tăng 17,9%; châu Đại Dương: 7,94 tỷ USD, tăng 45,3% và châu Phi: 4,84 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảng 1: Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối hận nước và một vài thị trường béo vào 7 tháng/2021 với đối với 7 tháng/2020

 Thịngôi trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá (Tỷ USD)

 So với cùng thời điểm năm 20đôi mươi (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá bán (Tỷ USD)

 So với cùng thời điểm năm 20đôi mươi (%)

 Tỷ trọng (%)

Châu Á

88,05

20,5

47,2

153,79

38,8

81,5

- ASEAN

16,18

26,5

8,7

24,75

48,7

13,1

- Trung Quốc

28,49

23,4

15,3

62,87

49,9

33,3

- Hàn Quốc

12,15

12,0

6,5

30,07

21,4

15,9

- Japan

11,83

9,0

6,3

12,66

14,6

6,7

Lục địa Châu Mỹ

64,04

40,0

34,4

14,74

18,4

7,8

- Hoa Kỳ

53,96

38,3

29,0

9,02

11,3

4,8

Châu Âu

29,17

18,0

15,7

12,56

17,8

6,7

- EU(27)

22,81

17,0

12,2

9,61

18,9

5,1

Châu Đại Dương

3,05

25,7

1,6

4,89

60,9

2,6

Châu Phi

2,05

19,5

1,1

2,79

37,5

1,5

Tổng

186,35

26,2

100,0

188,76

35,8

1100,0

3.Xuất khẩu mặt hàng hóa

Xuất khẩu hàng hóa trong thời điểm tháng đạt 27,86 tỷ USD, tăng 2,4% về số kha khá và tăng 660 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng 6/2021. So với tháng trước, các sản phẩm tăng trong tháng là: điện thoại những các loại & linh kiện tăng 1,43 tỷ USD, tương xứng tăng 43,4%;trang thiết bị, đồ vật, phương tiện & phụ tùng khác tăng 536 triệu USD, khớp ứng tăng 22,6%; Fe thxay các một số loại tăng 156 triệu USD, tương xứng tăng 16,8%...

Tính vào 7 tháng/2021, tổng trị giá chỉ xuất khẩu đạt 186,35 tỷ USD, tăng 26,2%, tương xứng tăng 38,68 tỷ USD đối với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: đồ đạc sản phẩm công nghệ, nguyên tắc, prúc tùng khác tăng 7,33 tỷ USD, khớp ứng tăng 57,7%; trang bị vi tính, thành phầm năng lượng điện tử với linh kiện tăng 4,06 tỷ USD, tương xứng tăng 17,3%; điện thoại các loại & linh phụ kiện tăng 3,54 tỷ USD, khớp ứng 13,5%...

Biểu đồ vật 2: Trị giá xuất khẩu của một trong những team sản phẩm Khủng vào 7 tháng/2021 đối với 7 tháng/2020

*

Một số đội hàng xuất khẩu chính

Điện thoại những nhiều loại và linh kiện: xuất khẩu sản phẩm này trong tháng 7/2021 đạt trị giá 4,72 tỷ USD, đẩy mạnh 43,4% so với mon trước.

Tính chung7 tháng/2021, xuất khẩu sản phẩm điện thoại cảm ứng thông minh các loại với linh kiện đạt 29,78 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó xuất khẩu team hàng này lịch sự thị trường Trung Hoa đạt 6,57 tỷ USD, tăng mạnh 57,9%; thanh lịch Thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá bán 5,2 tỷ USD, tăng 4,1%; lịch sự EU (27 nước) đạt 4,84 tỷ USD, bớt 16,7%... đối với cùng thời điểm năm kia.

Máy vi tính thành phầm năng lượng điện tử và linc kiện: trị giá xuất khẩu team hàng sản phẩm vi tính, sản phẩm điện tử & linh phụ kiện trong tháng đạt 3,69 tỷ USD, bớt 10,9% so với tháng trước, chuyển trị giá bán xuất khẩu đội sản phẩm này trong 7 tháng/2021 đạt 27,56 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 7 tháng/2021, xuất khẩu đồ vật vi tính, sản phẩm năng lượng điện tử và linh kiện sang trọng Hoa Kỳ đạt 6,77 tỷ USD, tăng 27% so với cùng thời điểm năm trước; quý phái thị trường Trung Quốc đạt 5,8 tỷ USD, bớt 6,3%; quý phái thị trường EU (27 nước) đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 19%...

Máy móc, thứ, qui định và phú tùng khác:Trong mon 7/2021, xuất khẩu team sản phẩm này đạt 2,9 tỷ USD, tăng 22,6% so với mon trước. Với hiệu quả này, trong 7 tháng/2021, trị giá xuất khẩu của sản phẩm móc sản phẩm điện tử với prúc tùng không giống đạt đôi mươi,03 tỷ USD, tăng nhanh 57,7% so với cùng thời điểm năm 20đôi mươi.

Xuất khẩu team sản phẩm này thanh lịch ba Thị trường đứng đầu mọi tăng không nhỏ trong vòng 7 tháng qua. Cụ thể, xuất thanh lịch Hoa Kỳ đạt 8,95 tỷ USD, tăng nhanh 84,7%, tương xứng tăng 4,1 tỷ USD; sang trọng EU(27) đạt 2,86 tỷ USD, tăng mạnh 55,4%, khớp ứng tăng 1,02 tỷ USD; lịch sự nước Nhật đạt 1,5 tỷ USD, tăng 34,6%, tương ứng tăng 386 triệu USD.

See more: Phim Hay Về Ai Cập Cổ Đại - 12 Bộ Phim Hay Nhất Về Ai Cập Cổ Đại

Hàng dệt may: Xuất khẩu mặt hàng dệt may vào thời điểm tháng đạt 3,12 tỷ USD, tăng dịu 1,8% (tương xứng tăng 54 triệu USD) đối với mon trước. Tính vào 7 tháng/2021, trị giá bán xuất khẩu nhóm mặt hàng này là 18,46 tỷ USD, tăng 13,2%,tương đương tăng ngay sát 2,15 tỷ USD đối với cùng kỳnăm 2020.

Tính vào 7 tháng/2021, Hoa Kỳ tiếp tục là thị phần nhập vào sản phẩm dệt may lớn nhất tự đất nước hình chữ S với trị giá đạt 9,19 tỷ USD, tăng 20,1% đối với cùng thời điểm năm trước; tiếp theo sau là sangnước Nhật đạt 1,84tỷ USD, sút 6,5%; với quý phái Hàn Quốc đạt 1,49 tỷ USD, tăng nhẹ0,4span>%...

Giày dxay những loại:Xuất khẩu giầy dnghiền các loại vào thời điểm tháng 7 đạt 1,4 tỷ USD, giảm 29,6% (tương ứng giảm 586 triệu USD) so với tháng trước. Trong số đó xuất khẩu sang một vài Thị trường bao gồm tụt giảm mạnh như: Nhật Bản bớt 40%; China giảm 36,4%; EU sút 31%; Hoa Kỳ giảm 23,2%.

Tính cho đến khi kết thúc tháng 7/2021, xuất khẩu team sản phẩm này đạt 11,8 tỷ USD, tăng 24,2% so với 7 tháng/20đôi mươi. Nhóm hàng giày dnghiền những loại xuất chủ yếu lịch sự Hoa Kỳ với 4,75 tỷ USD, tăng 38,5%; quý phái EU với 3,13 tỷ USD, tăng 27%...

Gỗ & sản phẩm gỗ:Xuất khẩu mộc và sản phẩm gỗ vào tháng 7 đạt 1,33 tỷ USD bớt 14,4% đối với tháng trước. Trong số đó, xuất khẩu thanh lịch Hoa Kỳ đạt 840 triệu USD giảm 17,6%; Trung Quốc đạt 109 triệu USD giảm 20,5%.

Xuất khẩu nhóm sản phẩm này vào 7 tháng/2021 đạt mức gần 9,58 tỷ USD, tăng mạnh 54,8%, tương xứng tăng 3,39 tỷ USD so với cùng kỳ thời gian trước. Trong số đó, xuất khẩu lịch sự Hoa Kỳ đạt trị giá 5,9 tỷ USD, tăng 2,58 tỷ USD, chiếm 61% tổng trị giá xuất khẩu đội sản phẩm này của cả nước.

4. Nhập khẩu sản phẩm hóa

Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa hồi tháng là 29,11 tỷ USD, tăng 5,3% % về số tương đối, tương xứng tăng 1,45 tỷ USD về số tuyệt đối so với mon trước. Các món đồ tất cả trị giá bán tăng so với tháng trước là:thiết bị vi tính thành phầm điện tử và linh phụ kiện tăng 522 triệu USD, tương ứng tăng 9,1%; điện thoại cảm ứng thông minh những loại và linh phụ kiện tăng 244 triệu USD, tương xứng tăng 16,8%; thành phầm chất hóa học tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 34,1%...

Tổng trị giá nhập khẩu vào 7 tháng/202một là 188,76 tỷ USD, tăng 35,8%, khớp ứng tăng 49,78 tỷ USD đối với cùng thời điểm thời gian trước. Trong đó: máy móc, sản phẩm, chế độ và phụ tùng không giống tăng 7,35 tỷ USD, khớp ứng tăng 37,1%; sản phẩm công nghệ vi tính, thành phầm điện tử & linh phụ kiện tăng 7,15 tỷ USD, khớp ứng tăng 21,9%; điện thoại cảm ứng những các loại & linh kiện tăng 3,56 tỷ USD, khớp ứng tăng mạnh 49,8%...

Biểu vật dụng 3: Trị giá bán xuất khẩu của một trong những nhóm mặt hàng mập trong 7 tháng/2021 so với 7 tháng/2020

*

Một số team hàng nhập vào chính

Máy vi tính, sản phẩm điện tử cùng linch kiện: trị giá nhập khẩu hồi tháng là 6,26 tỷ USD, tăng 9,1% đối với tháng trước. Tính vào 7 tháng/2021, trị giá chỉ nhập khẩu team mặt hàng này là 39,88 tỷ USD, tăng 21,9% đối với cùng thời điểm năm 2020.

Trong 7 mon, Việt Nam nhập vào team sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ trường đoản cú Trung Quốc với trị giá chỉ đạt 11,57 tỷ USD, tăng 39,2% đối với cùng thời điểm năm ngoái. Tiếp theo là Thị Trường Nước Hàn đạt 10,45 tỷ USD, tăng 10,8%.

Máy móc, sản phẩm, cách thức, phú tùng: trị giá nhập vào trong thời điểm tháng đạt 4,22 tỷ USD, tăng 4,5% đối với tháng trước.

Tổng trị giá bán nhập khẩu team hàng đồ đạc, sản phẩm, phép tắc, phú tùng trong 7 tháng/2021 đạt 27,17 tỷ USD, tăng 37,1% khớp ứng tăng 7,35 tỷ USD so với cùng thời điểm thời gian trước.

Trong 7span> tháng qua, cả nước nhập vào đội hàng này có nguồn gốc tử China cùng với trị giá đạt 14,45 tỷ USD, tăng 73,3% so với cùng kỳ thời gian trước và chiếm phần tỷ trọng 51%. Tiếp theo là những thị trường: Nước Hàn với 3,83 tỷ USD, tăng 10%; Nhật Bản: 2,58 tỷ USD, tăng 1,5%...

Điện thoại những nhiều loại với linch kiện: nhập vào nhóm sản phẩm này vào tháng đạt 1,69 tỷ USD, tăng 16,8% so với mon trước. Tính vào 7 tháng/2021, trị giá nhập vào nhóm sản phẩm này đạt 10,71 tỷ USD, tăng 49,8% đối với cùng thời điểm năm 2020.

Trong 7 tháng/2021, Tr​ung Quốc và Nước Hàn vẫn là 2 Thị Phần bao gồm cung ứng Smartphone các nhiều loại cùng linh kiện mang đến nước ta với tổng trị giá bán đạt 9,78 tỷ USD, chiếm 90,2% tổng trị giá nhập vào của nhóm mặt hàng này. Trong đó: tự China là 4,97 tỷ USD, tăng 33,7%; nhập vào tự Hàn Quốc là 4,81 tỷ USD, tăng 63,9%… đối với cùng thời điểm năm trước.

Sắt thnghiền các loại: lượng nhập khẩu vào thời điểm tháng là 933 nghìn tấn, trị giá là một trong,01 tỷ USD, giảm 17% về lượng cùng giảm 11,9% về trị giá chỉ đối với tháng trước.

Lượng Fe thép nhập khẩu vào 7 tháng/2021 đạt hơn 8 triệu tấn, bớt nhẹ 1,2% đối với cùng kỳ năm kia, với trị giá chỉ nhập vào là 6,79 tỷ USD, tăng 42,4%.

Sắt thép các một số loại nhập về VN hầu hết gồm nguồn gốc xuất xứ từ những thị trường: Trung Hoa đạt 4 triệu tấn, tăng 61,7%; tự Japan đạt 1,08 triệu tấn, bớt 23,9%; trường đoản cú Nước Hàn với 899 ngàn tấn, giảm 9,2%.

Ô đánh nguim mẫu các loại: Trong mon 7/2021, lượng nhập xe pháo ô tô nguyên ổn chiếc các nhiều loại về toàn quốc là 14,4 nghìn cái với trị giá là 291 triệu USD, bớt 5,9% về lượng cùng sút 13,3% về trị giá đối với mon trước.

Tính vào 7 tháng/2021, tổng lượng ô tô ngulặng loại những một số loại nhập vào về toàn nước là hơn 95,5 nghìn cái, trị giá bán rộng 2,1 tỷ USD, đẩy mạnh 111,2% về lượng cùng tăng 107,1% về trị giá chỉ so với cùng thời điểm năm 2020.

See more: Top 10+ Tiệm Mua Bánh Sinh Nhật Ở Đâu Ngon, Đẹp, Chất Lượng Nhất Ở Tp

Ô sơn nguim mẫu các một số loại nhập về VN vào 7 tháng/2021 đa số có xuất xứ từ bỏ Thailand với Inđônêxia, chiếm 80% tổng lượng nhập khẩu của toàn nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 47.493 cái, tăng 134,8%; tự Inđônêxia là 28.362 cái, tăng 60% so với cùng thời điểm năm 2020...

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬPhường KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG

Stt

Chỉ tiêu

Số sơ bộ

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu sản phẩm hoá (XK)

 

1

I.1

Klặng ngạch men xuất khẩu hàng hoá tháng 7/2021 (Triệu USD)

27.865

2

I.2

Tốc độ tăng/bớt kyên ổn ngạch ốp xuất khẩu của tháng 7/2021 đối với mon 6/2021 (%)

2,4

3

I.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 7/2021 đối với tháng 7/20trăng tròn (%)

11,9

4

I.4

Kyên ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 (Triệu USD)

186.354

5

I.5

Tốc độ tăng/bớt kyên ổn ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 đối với 7 tháng/20đôi mươi (%)

26,2

II

Nhập khẩu sản phẩm hoá (NK)

 

6

II.1

Kyên ổn ngạch men nhập khẩu sản phẩm hoá mon 7/2021 (Triệu USD)

29.112

7

II.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập vào của mon 7/2021 đối với tháng 6/2021 (%)

5,3

8

II.3

Tốc độ tăng/bớt kyên ngạch men nhập khẩu của tháng 7/2021 đối với mon 7/2020 (%)

31,8

9

II.4

Kyên ổn ngạch men nhập khẩu 7 tháng/2021 (Triệu USD)

188.765

10

II.5

Tốc độ tăng/giảm klặng ngạch nhập khẩu 7 tháng/2021 so với 7 tháng/2020 (%)

35,8

III

Tổng klặng ngạch XNK mặt hàng hoá (XK+NK)

 

11

III.1

Kyên ngạch men xuất nhập vào hàng hoá tháng 7/2021 (Triệu USD)

56.976

12

III.2

Tốc độ tăng/sút kyên ổn ngạch men xuất nhập khẩu của mon 7/2021 so với mon 6/2021 (%)

3,9

13

III.3

Tốc độ tăng/giảm kyên ổn ngạch xuất nhập khẩu của mon 7/2021 đối với tháng 7/20trăng tròn (%)

21,2

14

III.4

Klặng ngạch ốp xuất nhập vào 7 tháng/2021 (Triệu USD)

375.119

15

III.5

Tốc độ tăng/giảm kyên ổn ngạch xuất nhập vào 7 tháng/2021 đối với 7 tháng/20trăng tròn (%)

30,9

IV

Cán cân nặng Thương thơm mại sản phẩm hoá (XK-NK)

 

16

IV.1

Cán cân nặng thương mại tháng 7/2021 (Triệu USD)

-1.247

18

IV.2

Cán cân nặng tmùi hương mại 7 tháng/2021 (Triệu USD)

-2.410