Những thay đổi của thông tư 200

Bộ tiền vàng ban hành thông bốn 200/2014/TT-BTC khuyên bảo chế độ kế toán doanh nghiệp; cầm thế mang đến quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tứ 244/2009/TT-BTC. Một số điểm quái dị của thông bốn 200/2014/TT-BTC so với QĐ15/2006 nhỏng sau:

*
You watching: Những thay đổi của thông tư 200

1. Thay đổi về tài khoản kế toán

Với thông tứ 200 này lược bỏ một số tài khoản ngắn hạn và gộp vào là một tài khoản. Về bản chất là ko rứa đổi chỉ cố đổi theo hình thức, rút gọn bớt

 Các tài khoản không phân biệt ngắn hạn giỏi dài hạn

TrướcNay
-TK 142: Chi phí trả trcầu ngắn hạnBỏ
-TK 242: Chi phí trả trmong dài hạn-TK 242: Chi phí trả trước
-TK 311: Vay ngắn hạnBỏ
-TK 341: Vay dài hạn-TK341: Vay và nợ thuê tiền bạc. Trong đó: 3411- Các khoản đi vay mượn 3412- Nợ Thuê tiền tài.

Lưu ý: lúc lập Báo cáo tài chính; thì người mua vẫn phải cnạp năng lượng cứ vào thời gian phân bố còn lại để phân ra là bỏ ra phí trả trước ngắn hạn và bỏ ra phí trả trcầu dài hạn.

See more: Hướng Dẫn 10 Cách Tải Video Trên Youtube Bằng Chrome Đơn GiảnSee more: Diễn Viên Trương Duệ Gia - Các Cậu Đã Từng Rung Động Trước Đối Phương Chưa

Nếu thời gian phân bổ còn lại 12 tháng thì ghi nhận vào chỉ tiêu: Chi phí trả trmong dài hạn

 2. Loại bỏ các tài khoản

– Toàn bộ các tài khoản ngoại bảng

– Các tài khoản dự phòng: 129,139,159

– Bỏ các tài khoản ngắn hạn: 142,144, 311, 315,342,415.

– Bỏ các tài khoản: 512, 531, 532

 3. Thêm các tài khoản mới

– Thêm TK 357: Quỹ bình ổn giá

 4. Ttốt đổi tên các tài khoản bên trên bảng cân nặng đối kế toán

Mã Chỉ tiêuTrướcNay
121Đầu tứ ngắn hạnChứng khoán và công cụ tiền vàng ghê doanh
131Phải thu khách hàngPhải thu ngắn hạn của khách hàng
135Các khoản phải thu khácPhải thu về giải ngân cho vay ngắn hạn
139Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòiTài sản thiếu ngóng xử lý
154Thuế và các khoản phải thu nhà nướcGiao dịch thiết lập bán lại trái phiếu chính phủ
212Vốn kinh doanh của đối chọi vị trực thuộcTrả trước mang đến người bán dài hạn
213Phải thu dài hạn nội bộVốn KD ở đơn vị trực thuộc
240Bất động sản đầu tưTài sản dài hạn dở dang
241Ngulặng GiáChi phí đem đến marketing dở dang
242Giá trị hao mòn luỹ kếChi phií Xây dựng cơ bản dở dang
311Vay và nợ ngắn hạnPhải trả người bán ngắn hạn
312Phải trả người bánNgười cài đặt trả tiền trước
313Người tải trả tiền trướcThuế và các khoản phải trả nhà nước
314Thuế và các khoản phải nộp nhà nướcPhải trả người lao động
315Phải trả người lao độngChi phí phải trả ngắn hạn
316Chi phí phải trảPhải trả nội bộ ngắn hạn
317Phải trả nội bộPhải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động
318Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạnPhải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động
319Phải trả ngắn hạn khácCác khoản phải trả phải nộp khác
320Vay và nợ mướn tiền của ngắn hạnDự phòng phải trả ngắn hạn
323Quỹ Bình ổn giáQuỹ khen thưởng phúc lợi
332Người download trả tiền trmong dài hạnPhải trả dài hạn nội bộ
333Chi phí phải trả dài hạnPhải trả dài hạn khác
334Phải trả nội bộ về vốn tởm doanhVay và nợ dài hạn
335Phải trả nội bộ dài hạnThuế TN hoãn lại phải trả
336Doanh thu không thực hiện dài hạnDự phòng trợ cấp mất việc làm
337Phải trả dài hạn khácDự phòng phải trả dài hạn
338Vay và nợ thuê tài chính lâu năm hạnDoanh thu không thực hiện
339Trái phiếu gửi đổiQuỹ PT khoa học và công nghệ
413Vốn khác của chủ sở hữuQuyền chọn đổi khác trái phiếu
414Vốn không giống của công ty slàm việc hữuCổ phiếu quỹ
415Cổ phiếu quỹ (*)Chênh lệch đánh giá lại tài sản
416Chênh lệch Review lại tài sảnChênh lệch tỷ giá hối đoái
417Chênh lệch tỷ giá bán ăn năn đoáiQuỹ đầu bốn phát triển
418Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triểnQuyỹ dự phòng tài chính
419Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệpQuỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
420 Quỹ khác ở trong vốn nhà sở hữuLợi nhuận sau thuế chưa phân phối
421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiNguồn vốn đầu bốn XD cơ bản

5. Ttốt đổi bên trên báo cáo kết quả hoạt động tởm doanh

Chỉ tiêuMã cũMã Mới TT 200
2524
2625
(30 = trăng tròn + (21 -22) – 24 – 25(30 = đôi mươi + (21 -22) – 25 – 26