Niêm hoa chỉ

quý khách đang tra cứu kiếm để gọi chân thành và ý nghĩa của trường đoản cú khóa Niêm hoa. Ý nghĩa của trường đoản cú Niêm hoa theo Tự điển Phật học như sau:
You watching: Niêm hoa chỉ

Niêm hoa gồm nghĩa là:

(拈花、拈華): gửi nhành hoa lên. Từ này thường đi theo các tự niêm hoa vi tiếu (拈花微笑, đưa nhành hoa với mĩm miệng cười); như trong Liên Đăng Hội Yếu (聯燈會要, 卍 Tục Tạng Kinch Vol. 79, No. 1557) quyển 1 tất cả ghi rõ kỳ tích rằng: “Thế Tôn trên Linh Sơn Hội thượng, niêm hoa thị bọn chúng, chúng giai bình thản, duy Ca Diếp phá nhan vi tiếu. Thế Tôn vân: "Ngô hữu Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn diệu vai trung phong, thật tướng mạo vô tướng tá, huyền ảo pháp môn, bất lập văn từ bỏ, giáo nước ngoài biệt truyền, phú chúc Ma Ha Ca Diếp" (世尊在靈山會上、拈華示眾、眾皆默然、唯迦葉破顏微笑、世尊云、吾有正法眼藏、涅槃妙心、實相無相、微妙法門、不立文字、敎外別傳、付囑摩訶迦葉, đức Thế Tôn trên Hội Linc Sơn, chuyển hoa ra dạy chúng, đại chúng gần như lạng lẽ, chỉ có Ca Diếp gửi khía cạnh mĩm cười. Thế Tôn bảo rằng: "Ta bao gồm Chánh Pháp Nhãn Tạng, trọng tâm vi diệu Niết Bàn, thật tướng không tướng, pháp môn ảo diệu, chẳng lập cước trên chữ nghĩa, truyền riêng rẽ ko kể giáo lệ, ni phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp").” Call cho đủ là niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu (拈華瞬目破顏微笑, chuyển hoa ra, trong chớp mắt thì đưa khía cạnh mĩm cười). Từ thời bên Tống trsinh sống đi, vào Tthánh thiện Tông khôn xiết phổ cập mẩu truyện này, vốn địa thế căn cứ vào Phđộ ẩm Phạm Vương Quyết Nghi (梵王決疑品) thứ 2 của Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi Kinch (大梵天王問佛決疑經, 卍Tục Tạng Kinc Vol. 1, No.

See more: Trồng Cây Gì Siêu Lợi Nhuận? Làm Giàu Kinh Tế Bền Vững 2021 Gợi Ý 10 Loại Cây Ăn Quả Dễ Trồng Có Giá TrịSee more: Hướng Dẫn Bạn Cách Làm Vòng Tay Handmade Bằng Chỉ Thêu, Cách Làm Vòng Tay Tình Bạn Với Chỉ Thêu Màu

26), cũng như nương vào tngày tiết nhận định rằng Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp (s: Mahākāśyapage authority, p: Mahākassapage authority, 摩訶迦葉) là sơ Tổ của Thiền hậu Tông Tây Trúc. Tuy nhiên, tngày tiết niêm hoa vi tiếu này vẫn còn các vấn đề khả nghi, chưa giải quyết và xử lý rõ. Còn sự khiếu nại Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp tbọn họ nhấn phó chúc chánh pháp thì được nêu rõ vào Bắc Bản Niết Bàn Kinch (北本涅槃經) quyển 2. Trong Thiền lành Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập (禪宗頌古聯珠通集, 卍Tục Tạng Kinc Vol. 65, No. 1295) quyển 6 gồm câu rằng: “Niêm hoa bổ Phật trên Linh Sơn, Ca Diếp Đầu Đà hốt phá nhan, kyên khẩu mật ngôn thân prúc chúc, bất duy thiên thượng dữ trần gian (拈花我佛在靈山、迦葉頭陀忽破顏、金口密言親付囑、不唯天上與人間, đưa hoa đức Phật trên Linc Sơn, Đầu Đà Ca Diếp tự dưng hiểu ràng, lời tiến thưởng mật ngôn nay phụ chúc, đâu phải chỉ bên trên Ttách với nhân gian).” Hay vào Tông Thống Biên Niên (宗統編年, 卍Tục Tạng Kinc Vol. 86, No. 1600) quyển 2 lại sở hữu câu: “Thế Tôn phi demo nhãn, bất năng biện Ca Diếp đưa ra tuyệt nhất tiếu; Ca Diếp phi test nhãn, bất năng khế Thế Tôn chi niêm hoa (世尊非此眼、不能辨迦葉之一笑、迦葉非此眼、不能契世尊之拈花, Thế Tôn không có bé mắt này, không thể nào gọi được nụ cười của Ca Diếp; Ca Diếp không có nhỏ đôi mắt này, chẳng thể nào lãnh hội được Thế Tôn đưa hoa ra).” Trong Tnhân hậu Môn gồm bài Tán Tổ Sư rằng: “Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tđọng thất diễn crộng quá, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh (拈花悟旨、祖道初興、緜延四七演眞乘、六代遠傳燈、奕葉相承、正法永昌明, gửi hoa ngộ ý, Tổ đạo hưng long, lâu dài nhị tám diễn chơn thừa, sáu đời xa truyền đăng, nối dõi kế thừa, chánh pháp mãi rạng ngời).”

Trên đấy là chân thành và ý nghĩa của trường đoản cú Niêm hoa vào hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo nước ta hỗ trợ. Các từ bỏ khóa không giống về Phật học trên khối hệ thống sẽ được liên tục update.


Cảm ơn chúng ta sẽ truy vấn Tự điển Phật học online trên trang công ty.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các tự khóa Phật học không giống gồm thuộc cam kết từ khớp ứng bên trên Tự điển Phật học online: