Tăng cấp tầng nội công

Nhập môn:

Sau Khi xong cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp
”, máy chủ sẽ mngơi nghỉ thay đổi nội công bậc 5. Người nghịch đủ điều kiện hoàn toàn có thể cho tra cứu Người thay đổi nội 5 trường phái để dìm nhiệm vụ. Sau Lúc kết thúc nhiệm vụ sẽ nhận ra một số đạo nỗ lực thay đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

You watching: Tăng cấp tầng nội công

Quý khách hàng vẫn xem: Nội công 5 cửu âm chân khiếp

Huấn luyện môn phái:

Người chơi sau khi chấm dứt nhiệm vụ khí công bậc 5 có thể nhận cách chơi giảng dạy.

Huấn luyện đang địa thế căn cứ theo 3 pmùi hương diện Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của bạn đùa mà lại thi công một trong các 3 lối chơi đấy. Sau đó, lựa chọn cùng ngừng cấm địa cùng với độ cạnh tranh không giống nhau, rất có thể nhận thấy lượng Thánh Võ Lệnh khác nhau.

Tăng cấp cho tầng nội công:

khi người nghịch học nội 5 cho tới tầng 10, 18, 27, 36, sẽ nhận thấy Bồ câu chuyển thư của Ma Đao Đường.

Căn uống cứ đọng vào ngôn từ thư thường xuyên có tác dụng trọng trách, chấm dứt đang nhận được phần lớn trang sách chưởng lực tầng cao rộng.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương Bì Tàn Phiến và Thẻ Danh Dự Môn Phái (Ttận hưởng Thiện tại Phạt Ác Lệnh) thay đổi Thánh Võ Lệnh cùng với con số nhất quyết, mỗi ngày có giới hạn số lần thay đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:


*

*

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng khí công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Vô Sđọng Chung Khí: khi tấn công gồm tỷ lệ tăng 2% phần trăm bạo kích với 4% ngay cạnh thương thơm bạo kích, gia hạn 40 giây, các độc nhất vô nhị có thể ông xã 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: lúc bị tiến công bao gồm xác suất hồi phục khí tiết bản thân, bên cạnh đó giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ Chung Khí: khi tấn công gồm phần trăm tăng 2% Xác Suất bạo kích cùng 4% cạnh bên tmùi hương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều độc nhất có thể ck 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công gồm tỷ lệ phục sinh khí máu bạn dạng thân, đôi khi giải trừ 1 tâm lý xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sứ đọng Chung Khí: Lúc tiến công tất cả xác suất tăng 2% Xác Suất bạo kích cùng 4% gần cạnh tmùi hương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều tốt nhất rất có thể ông chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tiến công tất cả phần trăm hồi phục khí huyết phiên bản thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sứ Chung Khí: Khi tấn công bao gồm Xác Suất tăng 2% Xác Suất bạo kích với 4% tiếp giáp thương bạo kích, bảo trì 40 giây, các độc nhất rất có thể ông chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Lúc bị tiến công gồm xác suất phục sinh khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ 1 tâm lý xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ Chung Khí: lúc tiến công tất cả tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích với 4% cạnh bên thương thơm bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều tốt nhất rất có thể ông chồng 6 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Lúc bị tiến công có xác suất hồi sinh khí máu bản thân, đồng thời giải trừ những tinh thần xấu, và trong thời điểm tạm thời miễn kháng hầu hết trạng thái này


*

*

Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: khi tấn công tất cả Phần Trăm tăng 30% liền kề thương thơm toàn bộ các chiêu trò phiên bản thân, coi vơi đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Trỡ ràng Phong: Lúc bị tiến công bao gồm tỷ lệ tăng 30% miễn tmùi hương trong một khoảng chừng thời gian, duy trì phục sinh khí máu, công dụng gia hạn 10 giây.

Trong 1 khoảng tầm thời hạn chỉ có thể kích hoạt 1 loại cảm giác.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công gồm Xác Suất tăng 30% gần kề tmùi hương toàn bộ các chiêu bài bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tạo thêm 25%, bảo trì 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Ttinh quái Phong: lúc bị tấn công bao gồm tỷ lệ tăng 30% miễn thương thơm trong một khoảng tầm thời gian, duy trì hồi phục khí máu, tác dụng duy trì 11 giây.

Trong 1 khoảng tầm thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 một số loại cảm giác.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: lúc tấn công có Xác Suất tăng 30% sát thương tất cả những chiêu thức bản thân, xem dịu đỡ đòn tạo thêm 25%, bảo trì 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tnhóc Phong: khi bị tấn công bao gồm Xác Suất tăng 30% miễn tmùi hương trong 1 khoảng chừng thời hạn, duy trì phục hồi khí huyết, hiệu quả bảo trì 12 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 một số loại cảm giác.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: lúc tấn công bao gồm Xác Suất tăng 30% gần cạnh thương toàn bộ những chiêu trò bạn dạng thân, coi nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh mãnh Phong: Lúc bị tấn công bao gồm xác suất tăng 30% miễn thương trong một khoảng tầm thời hạn, gia hạn phục sinh khí ngày tiết, tác dụng duy trì 13 giây.

Trong 1 khoảng tầm thời gian chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công có Xác Suất tăng 30% tiếp giáp thương tất cả những phương pháp bạn dạng thân, coi dịu đỡ đòn tăng lên 25%, duy trì 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: Lúc bị tiến công có Phần Trăm tăng 30% miễn thương thơm trong 1 khoảng tầm thời gian, duy trì hồi sinh khí huyết, tác dụng gia hạn 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: Trong 1 khoảng chừng thời hạn, bên cạnh đó kích hoạt cả cảm giác Ỷ Thiên với Đồ Long.Hiệu trái Ỷ Thiên chỉ kích hoạt lúc khí ngày tiết phiên bản thân tốt hơn 90%.


*

Nội công: Đại Thừa Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội khí Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công đang nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu tiếp giáp thương đồng thời chế tạo cạnh bên thương thơm Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của kim chỉ nam, bảo trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, công dụng của Niết Bàn Hóa Chình ảnh cũng thiếu tính.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công vẫn nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp phụ tiếp giáp thương thơm bên cạnh đó tạo giáp thương thơm Dương ra bao bọc, giảm nội phòng của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, công dụng của Niết Bàn Hóa Chình họa cũng mất đi.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tiến công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu gần cạnh tmùi hương đồng thời chế tác gần kề thương thơm Dương ra xung quanh, bớt nội phòng của mục tiêu, gia hạn 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, tác dụng của Niết Bàn Hóa Chình ảnh cũng mất đi.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công đang nhận ra hộ thể thuẫn, hấp phụ giáp thương đôi khi chế tạo gần cạnh thương thơm Dương ra bao phủ, sút nội phòng của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

See more: #5 Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng, Tính Tốc Độ Tăng Trưởng (%) Địa Lý

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công đã cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp thu giáp tmùi hương đôi khi chế tác ngay cạnh thương thơm Dương ra bao bọc, giảm nội chống của phương châm, bảo trì 10 giây.

+ Cho dù khiên phòng thân bao gồm biến mất, phần đa tạo thành sát tmùi hương nổ bao quanh, khiến cho đều phương châm bị thương vẫn sút 30% tiếp giáp thương, bảo trì 10s.


Nội công: Cầm Long Công

Thuôc tính: Dương cương

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Tkhô nóng Long Xuất Thủy: Tăng một ít tiếp giáp thương thơm cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Lúc xuất chiêu bao gồm Tỷ Lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng đương nhiên cạnh bên thương thơm tiễn xạ, khiến kim chỉ nam trúng đòn bớt tốc độ dịch rời 40%.

Tầng 16-25

+ Tkhô giòn Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều ngay cạnh tmùi hương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu bao gồm Tỷ Lệ tăng sức khỏe chiêu bạo kích cùng kèm theo liền kề thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn sút vận tốc di chuyển 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh hao Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều liền kề thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu có Xác Suất tăng sức khỏe chiêu bạo kích cùng tất nhiên gần kề tmùi hương tiễn xạ, khiến phương châm trúng đòn sút vận tốc dịch rời 40%.

Tầng 36-48

+ Thanh hao Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều ngay cạnh thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu tất cả xác suất tăng sức khỏe chiêu bạo kích và cố nhiên gần cạnh thương thơm tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn bớt tốc độ dịch rời 40%.

Tầng 49

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít gần cạnh thương cho mỗi đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: Lúc xuất chiêu tất cả Phần Trăm tăng sức khỏe chiêu bạo kích với dĩ nhiên gần kề thương thơm tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn giảm vận tốc dịch rời 40%.

Nội công: Tâm Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng chưởng lực Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Cực Nhu Hàn Độc: lúc tiến công bao gồm Tỷ Lệ truyền 1 một số loại độc dược chí mạng lên người kim chỉ nam, kim chỉ nam các lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ ảnh hưởng mất khí tiết, gia hạn 30s, hoàn toàn có thể xếp ck những độc nhất vô nhị 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: khi tiến công gồm phần trăm truyền 1 một số loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, kim chỉ nam những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinch công sẽ ảnh hưởng mất khí huyết, duy trì 30s, rất có thể xếp chồng các tốt nhất 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: lúc tấn công có Phần Trăm truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người phương châm, mục tiêu những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinch công sẽ bị mất khí tiết, bảo trì 30s, hoàn toàn có thể xếp chồng nhiều duy nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: lúc tấn công có Tỷ Lệ truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên trên người phương châm, mục tiêu những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ ảnh hưởng mất khí huyết, bảo trì 30s, rất có thể xếp chồng những độc nhất vô nhị 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: Lúc tấn công bao gồm Phần Trăm truyền 1 các loại độc dược chí mạng lên trên người phương châm, kim chỉ nam những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinch công sẽ ảnh hưởng mất khí huyết, duy trì 30s, rất có thể xếp ông chồng các nhất 5 tầng, mỗi tầng giảm thêm 3% cạnh bên tmùi hương giải pháp.

+ Âm Cực Thấp Độc: lúc "Cực Nhu Hàn Độc" bị làm cho mới, phong chiêu kẻ thù 3s.

Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tiến công đều phải có xác suất tăng giáp thương thơm phương pháp bạn dạng thân lên 20% vào thời gian ngắn thêm, công dụng miễn tmùi hương tăng 22%, gia hạn 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: lúc tiến công hoặc bị tấn công đều phải có tỷ lệ tăng tiếp giáp tmùi hương chiêu thức bản thân lên 22% trong thời gian ngắn thêm, công dụng miễn tmùi hương tăng 22%, gia hạn 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tiến công đều sở hữu xác suất tăng ngay cạnh thương thơm phương pháp bản thân lên 25% trong thời hạn ngắn thêm, tác dụng miễn tmùi hương tăng 22%, bảo trì 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải sở hữu Tỷ Lệ tăng cạnh bên thương thơm chiêu thức bạn dạng thân lên 28% vào thời gian ngắn thêm, công dụng miễn tmùi hương tăng 22%, gia hạn 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: lúc tiến công hoặc bị tiến công đều phải có tỷ lệ tăng sát tmùi hương chiêu thức bạn dạng thân lên 33% vào thời gian nđính thêm, hiệu quả miễn thương tăng 22%, gia hạn 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: lúc "Phụng Vũ Loan Ca" bột phát, thân dịu nlỗi lông hồng, tăng gần cạnh thương thơm Lúc tiến công trong không trung. Trong thời gian gia hạn sẽ miễn truyền nhiễm 1 lần kết quả đánh bay, tiến công té, tấn công lùi, tạm thời nhấn tâm trạng hoàng bá thể ngắn.

Nội công: Phách Hình ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: khi tấn công có xác suất nhất thiết khiến cho kim chỉ nam tiếp tục chảy máu, bảo trì 6s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tiến công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí tiết (từng 0,5s sẽ bột phát những độc nhất vô nhị 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tấn công bao gồm Phần Trăm nhất mực khiến cho mục tiêu thường xuyên bị chảy máu, duy trì 7s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: lúc tiến công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí máu (từng 0,5s đã bột phát những nhất 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Lúc tấn công bao gồm Phần Trăm một mực khiến mục tiêu tiếp tục bị chảy máu, gia hạn 8s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: khi tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí máu (từng 0,5s sẽ bột phát các duy nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Lúc tấn công có xác suất khăng khăng khiến kim chỉ nam liên tục bị chảy máu, duy trì 9s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: khi tiến công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí tiết (từng 0,5s sẽ bột phát các độc nhất 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Lúc tấn công có Tỷ Lệ nhất định khiến cho phương châm liên tục ra máu, gia hạn 10s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí huyết (từng 0,5s sẽ bộc phát các độc nhất vô nhị 1 lần), trong thời hạn duy trì Phần Trăm bạo kích bạn dạng thân tăng 6%.

Nội công: Địa Ngục Hoán thù Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội khí Hiệu quả Tầng 6-15

+ Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công có thể miễn lây lan toàn bộ cạnh bên thương thơm phương pháp trong vòng 1s, Lúc tấn công gồm Phần Trăm tăng 24% liền kề tmùi hương chiêu thức trong khoảng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Phú Thể: lúc bị tấn công hoàn toàn có thể miễn lây truyền tất cả tiếp giáp thương thơm giải pháp trong khoảng 1s, khi tiến công gồm Phần Trăm tăng 28% giáp thương thơm chiêu thức trong tầm 3s.

See more: Cách Mua Cầu Thủ Huyền Thoại Trong Dream League Soccer, Dream League Soccer

Tầng 26-35 Tầng 36-48

+ Âm Hồn Prúc Thể: Khi bị tấn công hoàn toàn có thể miễn lây nhiễm toàn bộ liền kề thương chiêu bài trong tầm 1s, Lúc tiến công có phần trăm tăng 36% gần cạnh thương chiêu thức trong tầm 3s. Tầng 49 + Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tiến công rất có thể miễn lây truyền toàn bộ tiếp giáp thương thơm chiêu thức trong tầm 3s, khi tiến công có tỷ lệ tăng 40% giáp thương thơm chiêu bài, với tăng mạnh Tỷ Lệ bạo kích trong tầm 3s.