Website toasanguocmo.vn là sân đùa giải trí cho tất cả những người yêu technology và con kiến thức. Là nơi đem đến những hiểu biết, gần như tin tức mới nhất về công nghệ điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật new nhất. Để kị những hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan liêu đến chủ yếu trị.
Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức triển khai nào.
Không làm nơi trao đổi giao thương các thành phầm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài xích phải có nguồn dẫn nếu không hẳn là chế tạo của bạn..