Học phật

Y phục ngay thật đứng hướng đến bàn thờ Phật. Nếu bên không có địa điểm thờ phượng rất có thể luân phiên mặt về phía Tây (hướng mặt ttránh lặn).Quý Khách sẽ xem: Phật a di đà thân kyên sắc

Phật tử rất có thể đọc thêm loạt bài xích về niệm Phật 

1. Đhình ảnh lễ 

- Chí trung ương đhình họa lễ: Nam mô tận lỗi không trở thành pháp giới vượt, hiện nay, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

- Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chỏng Tôn Bồ Tát, Linch Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

- Chí vai trung phong đhình họa lễ: Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. Sám hối

(Hành giả quỳ lên chấp nhì tay lại khấn nguyện):

Con thương hiệu họ, tuổi, pháp danh trường hợp có….....Hôm ni, con nguyện ăn năn, sám ăn năn toàn bộ tội lỗi từ vô thỉ, vô chung tới lúc này vì chưng tsay mê, sảnh, si mê, giận dỗi, tê mê mê, tà loài kiến, thân khẩu ý ko tkhô hanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên lỗi lầm như: làm thịt phụ vương, giết mẹ, giết thịt A La Hán, tạo cho thân phật ra tiết, tiêu diệt chánh pháp, phá sự liên minh của bọn chúng tăng, ăn uống giết thịt uống rượu, tiếp giáp sinh hại đồ, trộm chiếm, tư thông, vọng ngữ... Nay nhỏ chân tình ăn năn, sám ăn năn nghiệp cvị trí hướng của nhỏ, tâm thành sám ân hận, không dám bít lốt tội đang có tác dụng, nguyện được trừ khử. Tội ác vị lai thề không đủ can đảm chế tạo ra nữa.quý khách sẽ xem: Phật a di đà thân kyên ổn sắc

- Nam tế bào Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Ảnh minc hoạ

3. Tán Phật

Phật A Di Đà thân klặng sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển gửi bạch hào

Bốn hải dương phệ trong nsát đôi mắt biếc

Trong hào quang đãng hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện tại nghỉ ngơi trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen tiến thưởng lên giải thoát.

You watching: Học phật

Nam-tế bào Tây phương Cực lạc quả đât đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật.

4. Niệm Phật

Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-tế bào Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)

Nam-tế bào Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)

Nam-tế bào Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Tkhô nóng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

5. Phát nguyện

Nguyện sanh Tịnh Độ làm việc Tây Phương

Chín phđộ ẩm hoa sen là Cha Mẹ,

Hoa nsinh hoạt thấy Phật triệu chứng vô sanh,

Bồ Tát bất thối hận là chúng ta lữ.

6. Hồi hướng 

Nguyện mang công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền tứ ân nặng trĩu (ân phụ huynh, ân Tam bảo, ân Tổ quốc với ân bọn chúng sanh vạn loại)

Dưới cứu vãn khổ tía đường (âm ti, ngạ quỷ với súc sanh)

Nếu bao gồm ai thấy nghe,

Đều phát lòng ý trung nhân đề

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

(Quỳ xuống chấp hai tay lại chuyển lên ngang ngục thực bụng hồi phía, nguyện):

- Con nguyện đem công đức này, cúng nhường nhịn lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn cùng 3 cõi pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

- Nguyện hồi phía công đức này mang lại đến.. (bạn mất thương hiệu gì nói ra..) được không ít phước báu tốt đẹp sanh về cõi Tịnh độ thanh nhàn.

See more: Soạn Tin Nhắn Ứng Tiền Viettel Bằng Tin Nhắn, Cách Ứng Tiền Điện Thoại Viettel Bằng Tin Nhắn

- Nguyện hồi hướng công đức này mang đến Cha Mẹ anh mẹ thân bằng quyến trực thuộc hiện tại tiền vàng con thân trọng điểm an nhàn, thiện toasanguocmo.vnạp năng lượng lớn mạnh, thọ mạng lâu dài, nghiệp cphía tiêu trừ, tứ đại điều hoà, có tác dụng lành lánh dữ, biết đến Phật Pháp, chăm tâm tu hành.

- Nguyện hồi phía công đức này đến cùng với Cửu Huyền Thất Tổ nội nước ngoài đôi mặt đồng sanh Tịnh Độ.

- Nguyện mang lại bé cha cphía tiêu trừ, ba độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân vai trung phong an lạc, tứ đại cân bằng, trọng điểm Bồ Đề phát triển, không còn một báo thân này nhỏ nguyện sinc về Tây Phương thơm Cực Lạc.

- Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

7. Tam trường đoản cú quy y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải Đại đạo, phân phát vô thượng trung khu. (1 lạy).

See more: Định Vị Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Lg Tại Hà Nội, Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Lg Tại Hà Nội

Tự quy y Tăng, đương nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, nhứt thiết vô ngại ngùng. (1 lạy).