So sánh chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Chất rắn kết tinh Chất rắn vô đánh giá

- Có cấu trúc tinch thể

- Có ánh nắng mặt trời nóng rã xác định

- Gồm: hóa học rắn solo tinh thể: tất cả tính dị phía.

You watching: So sánh chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Chất rắn nhiều tinh thể: gồm tính đẳng hướng.

- Không tất cả cấu tạo tinc thể

- Không tất cả nhiệt độ lạnh chảy xác định

- Có tính đẳng hướng


*

- Giống nhau: Chất rắn nhiều tinc thể và chất rắn vô đánh giá đều có tính đẳng hướng.

- Khác nhau:

Chất rắn kết tinh

Chất rắn vô định hình

+ Có cấu tạo tinh thể

+ Không có kết cấu tinc thể

+ Có ánh sáng nóng tan xác minh.

+ Không gồm ánh sáng nóng chảy xác minh.

+ Chất rắn đối chọi tinh thể gồm tính dị hướng

+Có tính đẳng hướng.


Phân các loại các hóa học rắn Theo phong cách như thế nào bên dưới đó là đúng?

A. Chất rắn đối chọi tinh thể cùng chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinch và chất rắn vô đánh giá.

C. Chất rắn nhiều tinch thể cùng hóa học rắn vô định hình.

D. Chất rắn đối kháng tinch thể cùng hóa học rắn đa tinch thể.


Phân loại những hóa học rắn theo cách nào dưới đó là đúng?

A. Chất rắn 1-1 tinh thể với hóa học rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh cùng chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể với hóa học rắn vô định hình.

D. Chất rắn 1-1 tinh thể với chất rắn đa tinh thể.


Phân các loại những chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn 1-1 tinch thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh cùng hóa học rắn vô đánh giá.

C. Chất rắn đa tinc thể với hóa học rắn vô đánh giá.

D. Chất rắn đơn tinch thể với hóa học rắn nhiều tinc thể.

See more: Thí Nghiệm Núi Lửa Phun Trào ", Khám Phá Khoa Học

Hướng dẫn giải:

Chọn B


khi so sánh công năng của đồ rắn đối kháng tinch thể và đồ dùng rắn vô đánh giá, Kết luận làm sao sau đó là sai?

A. Vật rắn solo tinh thể tất cả tính dị phía, tất cả ánh nắng mặt trời nóng tan xuất xắc đông đặc xác định còn đồ gia dụng rắn vô định hình gồm tính đẳng phía, không tồn tại nhiệt độ nóng tan xác định

B. Vật rắn vô định hình gồm công dụng dễ tạo hình

C. Vật rắn đối chọi tinh thể có tính dị hướng

D. Vật rắn đối kháng tinc thể tất cả tính dị phía, không tồn tại nhiệt độ rét rã tuyệt đông đặc xác minh, đồ gia dụng rắn vô đánh giá gồm tính đẳng phía, không có ánh sáng lạnh chảy xác định


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

A - đúng

B - đúng

C - đúng

D - không nên vì: Vật rắn đối chọi tinch thể tất cả tính dị hướng, gồm nhiệt độ lạnh tung giỏi đông đặc xác định còn thứ rắn vô đánh giá gồm tính đẳng hướng, không có ánh sáng nóng tan khẳng định.

Đáp án: D


Đúng 0

Bình luận (0)

khi đối chiếu công năng của trang bị rắn đơn tinc thể với vật rắn vô đánh giá, kết luận như thế nào sau đấy là đúng?

A.Vật rắn solo tinch thể tất cả tính dị hướng, có ánh nắng mặt trời rét rã giỏi đông đặc khẳng định còn thứ rắn vô đánh giá có tính đẳng phía, không tồn tại nhiệt độ nóng chảy xác minh.

B.Vật rắn đối kháng tinc thể có tính đẳng phía tất cả nhiệt độ nóng chảy tốt đông đặc xác minh, thứ rắn vô đánh giá bao gồm tính dị phía, không tồn tại ánh sáng nóng chảy xác định.

C.Vật rắn 1-1 tinh thể tất cả tính đẳng phía, không tồn tại ánh nắng mặt trời rét rã tuyệt đông quánh khẳng định, vật dụng rắn vô đánh giá gồm tính dị hướng, bao gồm ánh sáng nóng tan khẳng định.

D.Vật rắn solo tinh thể bao gồm tính dị hướng, không có nhiệt độ rét chảy giỏi đông sệt xác định, thiết bị rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không tồn tại ánh nắng mặt trời rét chảy khẳng định.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: A

B sai vị đồ vật rắn vô đánh giá tất cả tính đẳng hướng

C không nên bởi đồ gia dụng rắn 1-1 tinch thể có ánh sáng rét chảy hay đông sệt xác định còn vật rắn vô đánh giá tất cả tính đẳng phía, không có nhiệt độ rét chảy khẳng định.

D không nên bởi đồ vật rắn 1-1 tinc thể bao gồm ánh nắng mặt trời lạnh tan giỏi đông quánh xác định.


Đúng 0

Bình luận (0)

lúc so sánh công dụng của đồ gia dụng rắn đơn tinch thể với vật dụng rắn vô đánh giá, Kết luận làm sao sau đây là đúng?

A. Vật rắn đơn tinch thể bao gồm tính dị phía, có ánh nắng mặt trời lạnh tan tốt đông quánh xác định còn vật dụng rắn vô định hình có tính đẳng phía, không tồn tại ánh sáng rét chảy xác minh.

B. Vật rắn solo tinc thể tất cả tính đẳng phía bao gồm nhiệt độ nóng chảy tốt đông quánh xác minh, thiết bị rắn vô định hình có tính dị hướng, không tồn tại ánh sáng rét tan xác định.

C. Vật rắn đối kháng tinh thể gồm tính đẳng hướng, không tồn tại ánh sáng nóng chảy giỏi đông đặc khẳng định, vật rắn vô đánh giá có tính dị hướng, có ánh nắng mặt trời rét chảy xác định.

D. Vật rắn 1-1 tinc thể gồm tính dị hướng, không tồn tại ánh nắng mặt trời nóng tung tuyệt đông đặc khẳng định, trang bị rắn vô định hình có tính đẳng phía, không có ánh sáng nóng tung khẳng định.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn A

B không nên vị đồ vật rắn vô đánh giá gồm tính đẳng hướng

C sai bởi thiết bị rắn đối kháng tinc thể tất cả ánh sáng nóng rã tốt đông đặc khẳng định còn trang bị rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng rã xác định.

See more: Công Thức Cường Độ Âm, Mức Cường Độ Âm, Cách Tính Toán Và Áp Dụng Vào Thực Tế

D không nên vì đồ rắn 1-1 tinh thể bao gồm ánh nắng mặt trời nóng tan hay đông sệt xác minh.


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
toasanguocmo.vn