Tách logo ra khỏi nền trắng

Hi fen! Bạn thấy tách bóc nền bằng Photoshop dễ dàng xuất xắc khó khăn