Sau trên đây là tổng thể quy định về thời hạn xét thăng level hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, đồng chí công an nhân dân cùng thời hạn xét thăng level hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân:


*
Mục lục bài xích viết

1. Thời hạn xét nâng cấp bậc quân hàm Công an nhân dân

**Thời hạn xét thăng cấp độ hàm hạ sĩ quan, sĩ quan liêu nghiệp vụ

Thăng cấp bậc hàm

Thời hạn

Hạ sĩ lên Trung sĩ

01 năm

Trung sĩ lên Thượng sĩ

01 năm

Thượng sĩ lên thiếu thốn úy

02 năm

Thiếu úy lên Trung úy

02 năm

Trung úy lên Thượng úy

03 năm

Thượng úy lên Đại úy

03 năm

Đại úy lên thiếu tá

04 năm

Thiếu tá lên Trung tá

04 năm

Trung tá lên Thượng tá

04 năm

Thượng tá lên Đại tá

04 năm

Đại tá lên thiếu hụt tướng

04 năm

Thiếu tướng mạo lên Trung tướng

Tối thiểu là 04 năm

Trung tướng tá lên Thượng tướng

Tối thiểu là 04 năm

Thượng tướng mạo lên Đại tướng

Tối thiểu là 04 năm

Thời hạn xét thăng level hàm công an nhân dân.

Bạn đang xem: Thời gian thăng cấp bậc hàm trong công an nhân dân

**Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, đồng chí nghĩa vụ thực hiện theo quy định của bộ trưởng cỗ Công an.

2. Thời hạn xét nâng cấp bậc quân hàm Quân nhóm nhân dân

**Thời hạn xét thăng level hàm sĩ quan

Thăng cấp bậc hàm

Thời hạn

Thăng cấp độ hàm

Thời hạn

Thiếu úy lên Trung úy

02 năm

Trung úy lên Thượng úy

03 năm

Thượng úy lên Đại úy

03 năm

Đại úy lên thiếu hụt tá

04 năm

Thiếu tá lên Trung tá

04 năm

Trung tá lên Thượng tá

04 năm

Thượng tá lên Đại tá

04 năm

Đại tá lên thiếu thốn tướng, chuẩn Đô đốc Hải quân

Tối thiểu là 04 năm

Thiếu tướng, chuẩn Đô đốc hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân

Tối thiểu là 04 năm

Trung tướng, Phó Đô đốc thủy quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân

Tối thiểu là 04 năm

Thượng tướng, Đô đốc thủy quân lên Đại tướng

Tối thiểu là 04 năm

Thời hạn xét thăng level hàm quân nhóm nhân dân.

**Thời hạn xét thăng level hàm hạ sĩ quan, binh sĩ

- Đối cùng với hạ sĩ quan, binh sỹ đang công tác tại solo vị

+ Thăng cấp bậc Binh nhất: Binh nhì tất cả đủ 06 tháng giao hàng tại ngũ.

+ Thăng level Hạ sĩ:

++ Binh độc nhất được chỉ định chức vụ Phó Tiểu đội trưởng hoặc các chức vụ tương đương, không phụ thuộc vào vào thời hạn.

++ các chức danh bao gồm cấp bậc Hạ sĩ và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật, nhiệm vụ đã giữ level Binh nhất đủ 06 tháng.

+ Thăng cấp độ Trung sĩ:

++ Hạ sĩ được chỉ định chức vụ Tiểu đội trưởng hoặc các chức vụ tương đương, không phụ thuộc vào thời hạn.

++ các chức danh gồm cấp bậc Trung sĩ và hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhiệm vụ đã giữ cấp bậc Hạ sĩ đầy đủ 06 tháng.

+ Thăng cấp bậc Thượng sĩ:

++ Trung sĩ giữ phục vụ Tiểu team trưởng hoặc các chức vụ tương đương được chỉ định chức vụ Phó Trung nhóm trưởng hoặc các chức vụ tương đương, không dựa vào vào thời hạn.

++ Hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ có chuyên môn trung cấp trở lên được sắp xếp đúng biên chế, đang giữ cấp độ Trung sĩ đủ 06 tháng.

Lưu ý: Hạ sĩ quan, binh sĩ kết thúc xuất sắc nhiệm vụ được tán dương từ chiến sĩ thi đua trở lên trên thì được xét thăng một bậc quân hàm; có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc đẹp thì được xét thăng quân hàm vượt bậc không phụ thuộc vào vào cung cấp bậc, công tác và thời hạn kể trên, tuy nhiên không vượt vượt một cấp so với quân hàm quy định của công tác đảm nhiệm.

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là học tập viên trong số nhà trường

+ học viên đang học tại các nhà trường:

++ Thăng cấp bậc Binh nhất: Đã giữ level Binh nhì đủ 06 tháng.

++ Thăng cấp bậc Hạ sĩ: Đã giữ cấp bậc Binh duy nhất đủ 06 tháng.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Cách Chọn Máy Tính Xách Tay Tốt, Top 8 Máy Tính Xách Tay Tốt Nhất Hiện Nay 2021

++ Thăng level Trung sĩ: Đã giữ level Hạ sĩ đầy đủ 12 tháng.

++ Thăng cấp bậc Thượng sĩ: Đã giữ cấp độ Trung sĩ đầy đủ 12 tháng.

+ học tập viên tốt nghiệp huấn luyện hạ sĩ quan liêu chỉ huy:

++ Đào tạo thành Tiểu nhóm trưởng và những chức vụ tương đương; tốt nghiệp các loại khá trở lên được thăng cấp bậc Trung sĩ, nhiều loại trung bình thăng level Hạ sĩ;

++ Đào chế tạo ra Phó Trung đội trưởng và các chức vụ tương đương, giỏi nghiệp được thăng level Thượng sĩ.

+ học viên xuất sắc nghiệp đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nhiệm vụ sơ cấp:

++ thời gian đào sinh sản từ 06 tháng trở xuống: Loại tốt được thăng level Trung sĩ; loại khá và một số loại trung bình được thăng cấp độ Hạ sĩ.

++ thời hạn đào tạo nên từ 06 mon trở lên: loại khá trở lên trên được thăng level Trung sĩ; một số loại trung bình được thăng level Hạ sĩ.

Lưu ý: học tập viên xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ được tán dương từ chiến sỹ thi đua trở lên trên thì được xét thăng một bậc quân hàm; tất cả thành tích đặc biệt quan trọng xuất nhan sắc thì được xét thăng quân hàm vượt trội không phụ thuộc vào vào thời hạn trên; học tập viên không xuất sắc nghiệp hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo thì không được xét thăng cấp độ quân hàm.

- Đối cùng với hạ sĩ quan, binh sỹ dự bị

+ Thăng cấp độ Binh nhất: Binh nhì tất cả đủ 12 tháng giao hàng trong đơn vị chức năng dự thụ động viên.

+ Thăng cấp bậc Hạ sĩ:

++ Binh độc nhất được chỉ định chức vụ Phó Tiểu team trưởng hoặc những chức vụ tương đương.

++ các chức danh gồm cấp bậc quân hàm Hạ sĩ và binh sỹ chuyên môn kỹ thuật, nhiệm vụ được sắp xếp, bổ nhiệm đúng biên chế, sẽ giữ cấp bậc Binh tốt nhất đủ 12 tháng trở lên.

+ Thăng cấp bậc Trung sĩ:

++ Hạ sĩ được bổ nhiệm chức vụ Tiểu nhóm trưởng hoặc những chức vụ tương đương;

++ các chức danh tất cả cấp bậc quân hàm Trung sĩ cùng hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ được chuẩn bị xếp, chỉ định đúng biên chế, sẽ giữ cấp độ Hạ sĩ đủ 12 mon trở lên.

+ Thăng cấp bậc Thượng sĩ:

++ Trung sĩ được bổ nhiệm chức vụ Phó Trung team trưởng hoặc các chức vụ tương đương;

++ Hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ có chuyên môn trung cấp cho trở lên được sắp đến xếp, chỉ định đúng biên chế, vẫn giữ level Trung sĩ đầy đủ 12 tháng trở lên.

Lưu ý: Hạ sĩ quan, binh lực dự bị gồm thành tích xuất sắc đẹp trong tiến hành nhiệm vụ, được tán dương từ Giấy khen trở lên thì được xét thăng một bậc quân hàm; gồm thành tích đặc biệt xuất dung nhan thì được xét thăng quân hàm vượt bậc không dựa vào vào cấp bậc, dùng cho và thời hạn trên, nhưng lại không vượt quá một cấp cho so với bậc quân hàm phương pháp của chuyên dụng cho đảm nhiệm; thời hạn xét thăng quân hàm được tính từ khi quân nhân dự bị có đưa ra quyết định sắp xếp, bổ nhiệm vào những đơn vị dự bị động viên.

**Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm quân nhân siêng nghiệp

Quân nhân chuyên nghiệp được thăng cấp độ quân hàm khi cấp bậc quân hàm đang nắm giữ thấp hơn cấp bậc quân hàm tương xứng với nấc lương được nâng theo nguyên tắc của quy định nên không xác minh được thời hạn nạm thể.