Tiểu Sử Vương Đình Huệ

Chiều 20-7, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:


*
*
*
*
 Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV Vương Đình Huệ. 

Họ và tên: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Tên thường gọi: Vương Đình Huệ

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế

+ Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D

- Khen thưởng:

+ Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014)

+ 2 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015);

+ Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005);

+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001);

+ Huân chương ISALA hạng Nhất (năm 2017); Huân chương ISALA hạng Nhì (năm 2013) của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

+ Huy chương vì sự nghiệp Kinh tế của Đảng (năm 2004); Huy chương vì sự nghiệp Tài chính; Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn (năm 1998); Huy chương vì thế hệ trẻ (năm 2001); Huy chương vì sự nghiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (năm 2003);

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước (năm 2004); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (năm 1996); Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc" (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng (năm 2007); Kỷ niệm chương 65 năm chiến thắng phát-xít (Đại sứ Quán Liên Bang Nga tại Việt Nam tặng); Và nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen các cấp khác.

Bạn đang xem: Tiểu sử vương đình huệ

- Kỷ luật: không.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 - Từ 1979-1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại Bratislava (Slovakia).

- Từ 1991-2001: Giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Xem thêm: 3 Cách Tăng Tốc Lap Top 5 Phần Mềm Tăng Tốc Máy Tính Tốt Nhất 2020

- Từ 2001-2006: Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Từ 2006-2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Từ tháng 8-2011 đến tháng 5-2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7-2011).

- Từ tháng 12-2012 đến tháng 1-2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Từ tháng 1-2016 đến tháng 4-2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Từ tháng 4-2016 đến tháng 2-2020: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6-2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7-2016).

- Từ tháng 2-2020 đến tháng 3-2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.