Cho nhị tập khác rỗng $A = left( m - 1;4 ight>;B = left( - 2;2m + 2 ight),m in mathbbR$. Tra cứu $m$ để $A cap B e emptyset $.

Bạn đang xem: Tìm m để a giao b khác rỗng a


- search (m) để (A,B e emptyset )

- Tìm điều kiện của (m) để $A cap B = emptyset $ rồi suy ra tác dụng bài toán.


+ vì $A,B e emptyset $ ta có điều kiện $left{ eginarraylm - 1 - 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm - 2endarray ight. $ $Leftrightarrow - 2 - 2 Leftrightarrow m > - 1$ cùng kết hợp với điều kiện.

Đáp án D không nên vì học viên giải sai $4 1$. Kết hợp với điều kiện


Đáp án bắt buộc chọn là: a


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các câu sau đây,có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1) Ở phía trên đẹp quá!

(2) Phương trình (x^2 - 3x + 1 = 0) vô nghiệm

(3) $16$ ko là số nguyên tố

(4) hai phương trình (x^2 - 4x + 3 = 0) với (x^2 - sqrt x + 3 + 1 = 0) gồm nghiệm chung.

Xem thêm: Chiết Khấu Là Gì? Có Mấy Loại Chiết Khấu Hiện Nay? ? Chiết Khấu Là Gì

(5) Số (pi ) có lớn hơn (3) tuyệt không?

(6) Italia vô địch Worldcup $2006$

(7) nhị tam giác cân nhau khi và chỉ khi bọn chúng có diện tích s bằng nhau.

(8) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ còn khi nó có hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.


Trong một trận đấu bao gồm bốn nhóm tham gia là (A,B,C,D). Trước lúc thi đấu, cha bạn Dung, Quang, Trung dự đoán như sau:

Dung:(B) nhì, còn (C) ba.

Quang:(A) nhì, còn (C) tư.

Trung: (B) nhất và (D) nhì.

Kết quả, từng bạn dự đoán đúng một đội nhóm và sai một đội. Hỏi mỗi đội đã đạt giải mấy?


Nêu mệnh đề tủ định của mệnh đề sau, cho biết mệnh đề này đúng tuyệt sai?

(K:) " Phương trình (x^4 - 2x^2 + 2 = 0) gồm nghiệm "


Phát biểu mệnh đề (P Leftrightarrow Q) với xét tính đúng sai của chính nó với:

(P:) "Tứ giác (ABCD) là hình thoi" với (Q:)" Tứ giác (ABCD) là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau"


Phát biểu mệnh đề (P Rightarrow Q) với phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của những mệnh đề kia với:$P:,,,""2 > 9""$ và$Q:,,""4
*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát