Tìm m để hàm số y=x3

Hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng đổi mới bên trên $left( 0; + infty m; ight)$ Lúc cực hiếm của $m$ là:


Phương pháp giải

Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d,mkern 1mu left( a e 0 ight)$ đồng trở thành trên $left( p;q ight)$ Khi và chỉ lúc $y" ge 0,mkern 1mu forall x in left( p;q ight)$.

You watching: Tìm m để hàm số y=x3


Lời giải của GV toasanguocmo.vn

Ta tất cả $y" = 3x^2 - 12x + m$. Để hàm số đồng phát triển thành bên trên $left( 0; + infty m; ight)$ thì $y" ge 0mkern 1mu ,forall x > 0$

$ Leftrightarrow 3x^2 - 12x + m ge 0,mkern 1mu forall x > 0 Leftrightarrow - 3x^2 + 12x le m,forall x > 0$. (*)

Xét $y = gleft( x ight) = - 3x^2 + 12x$ với $x > 0$.

Ta gồm $g"left( x ight) = - 6x + 12 = 0 Leftrightarrow x = 2$(TM).

BBT $y = gleft( x ight)$ với $x > 0$.


*

Từ BBT ta gồm $mathop max limits_left( 0; + infty m; ight) mkern 1mu gleft( x ight) = 12$, tự (*) suy ra $m ge mathop max limits_left( 0; + infty m; ight) mkern 1mu gleft( x ight) = 12 Leftrightarrow m ge 12$.

See more: Dùng Cho Mua Vật Tư - Mẫu Phiếu Đề Nghị Mua Vật Tư Hàng Hóa

Đáp án yêu cầu chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ đồng đổi thay bên trên $D$ và $x_1,x_2 in D$ nhưng $x_1 > x_2$, khi đó:


Cho hàm số $fleft( x ight)$ khẳng định và bao gồm đạo hàm trên $left( a;b ight)$. Nếu $f"left( x ight) thì:


Hình bên dưới là trang bị thị hàm số (y = f"left( x ight)). Hỏi hàm số (y = fleft( x ight)) đồng đổi mới bên trên khoảng chừng làm sao dưới đây?


*

*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ khẳng định với có đạo hàm $f"left( x ight) = 2x^2$ bên trên $R$. Chọn tóm lại đúng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ xác minh và tất cả đạo hàm trên $left( a;b ight)$. Chọn Kết luận đúng:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ nghịch vươn lên là với gồm đạo hàm bên trên $left( - 5;5 ight)$. Khi đó:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) xác minh cùng thường xuyên trên (mathbbR) cùng bao gồm đạo hàm (f"left( x ight) = x^2 - 4). Chọn khẳng định đúng:


*

Trong tất cả những cực hiếm của tham số $m$ nhằm hàm số $y = dfrac13x^3 + mx^2 - mx - m$ đồng trở nên trên $R$, quý giá nhỏ tuổi duy nhất của $m$ là:


Xác định cực hiếm của tđam mê số $m$ nhằm hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - m$ nghịch đổi mới trên khoảng tầm $left( 0;1 ight)$.


Tìm $m$ để hàm số $y = dfracx^33 - 2mx^2 + 4mx + 2$ nghịch biến hóa bên trên khoảng tầm $left( - 2;0 ight)$.


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) với bao gồm đạo hàm (f"left( x ight) = x^2left( x - 2 ight)left( x^2 - 6x + m ight)) với mọi (x in mathbbR). Có từng nào số ngulặng (m) thuộc đoạn (left< - 2019;,2019 ight>) để hàm số (gleft( x ight) = fleft( 1 - x ight)) nghịch biến hóa trên khoảng tầm (left( - infty ;, - 1 ight))?


Cho (fleft( x ight)) cơ mà thứ thị hàm số (y = f"left( x ight)) nlỗi hình mặt. Hàm số (y = fleft( x - 1 ight) + x^2 - 2x) đồng vươn lên là trên khoảng?


*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả đồ vật thị nlỗi hình bên:

*

Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng đổi thay bên trên khoảng:


Bất pmùi hương trình $sqrt 2x^3 + 3x^2 + 6x + 16 - sqrt 4 - x geqslant 2sqrt 3 $ gồm tập nghiệm là $left< a;b ight>.$ Hỏi tổng $a + b$ có mức giá trị là bao nhiêu?


Tìm tất cả những cực hiếm thực của tmê mệt số $m$ nhằm hàm số $y = dfracmx + 22x + m$ nghịch đổi thay trên từng khoảng xác định của nó?


Cho hàm số đa thức (f(x)) gồm đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) cùng thiết bị thị hàm số(y = f"left( x ight))nhỏng hình sau.

See more: Hướng Dẫn Tải Liên Minh Huyền Thoại Về Máy Tính Đơn Giản Nhất

*

Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng biến bên trên khoảng như thế nào dưới đây?


Giấy phép cung cấp hình thức social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vị Bộ Thông tin cùng Truyền thông.