Xem lời giải sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 6. Phân tách hết với chia tất cả dư. đặc thù chia không còn của một tổng

Bạn đang xem: Tính chất chia hết của một tổng

Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 7. Quan liêu hệ phân tách hết. Tính chất chia hết
Trả lời câu hỏi 1 bài xích 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 34 Toán 6 Tập 1 . A) Viết nhị số chia hết cho 6. Tổng của chúng gồm chia hết mang đến 6 không ?

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1 . A) Viết nhì số trong các số ấy có một trong những không phân tách hết mang lại 4

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Ko tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, những hiệu sau bao gồm chia hết cho 8 không: 80 + 16; 80 – 16;...

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. đến ví dụ nhị số a với b trong những số đó a không phân tách hết mang đến 3, b không chia hết đến 3 nhưng lại a + b phân chia hết mang đến 3.

Xem giải mã


bài 83 trang 35 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc điểm chia hết, xét xem từng tổng sau tất cả chia không còn cho

Xem lời giải


bài bác 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét coi hiệu nào chia hết đến 6:

Xem lời giải


bài xích 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc thù chia hết, xét xem tổng nào phân tách hết mang lại 7 ?

Xem giải mã


bài bác 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Điền vệt "x" vào ô tương thích trong các câu sau và phân tích và lý giải điều đó:

Xem lời giải


bài xích 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. đến tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x

Xem lời giải


bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Khi phân tách số tự nhiên a mang đến 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a gồm chia hết đến 4 ko ?

Xem giải mã


bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Điền vết "x" vào ô phù hợp trong những câu sau:

Xem lời giải


Xem thêm: Vai Trò Phạm Nhật Vũ Trong Thương Vụ Mobifone, Phạm Nhật Vũ

bài xích 90 trang 36 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1. Gạch bên dưới số nhưng em chọn:

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài bác 10 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài 10 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toasanguocmo.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.