Chứng minh công thức tính độ bất bão hòa

Pmùi hương pháp khai thác độ bất bão hoà

PHƯƠNG PHÁPhường. 8: KHAI THÁC ĐỘ BẤT BÃO HÒA TRONG

PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. ĐỘ BẤT BÃO HÒA

Độ bất bão hòa của đúng theo hóa học cơ học là đại lượng đặc trưng mang lại độ ko no của phân tử vừa lòng hóa học hữu cơ.

Độ bất bão hòa hoàn toàn có thể được ký kết hiệu là k, a, ,… Thường ký hiệu là k.

You watching: Chứng minh công thức tính độ bất bão hòa

Giả sử một phù hợp hóa học cơ học tất cả bí quyết phân tử là CxHyOzNt thì toàn bô link  với vòng của phân tử được Gọi là độ bất bão hòa của phân tử đó. Công thức tính độ bất bão hòa :

Đối với phù hợp chất CxHyOzNt, ta bao gồm :

cùng

II. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢPhường CHẤT HỮU CƠ

1. Sơ đồ vật bội nghịch ứng đốt cháy hiđrocacbon

Suy ra :

2. Sơ đồ phản bội ứng đốt cháy dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

3. Sơ vật dụng làm phản ứng đốt cháy dẫn xuất đựng nitơ, oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

● vì thế :

Khi đốt cháy phù hợp chất cơ học đựng C, H hoặc đựng C, H, O thì :

Còn khi đốt cháy phù hợp chất đựng nitơ hoặc chứa đồng thời cả oxi với nitơ thì:

III. BẢNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỐ MOL H2O, Ctoasanguocmo.vn VỚI SỐ MOL CỦA HỢPhường CHẤT HỮU CƠ TRONG PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY

HIĐROCACBON

Tên hiđrocacbon

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử bao quát

CnH2n+2-2k

Mối quan hệ nam nữ giữa số mol H2O, CO2 với số mol thích hợp chất hữu cơ vào phản ứng đốt cháy

Ankan

k = 0

CnH2n+2

Xicloankan hoặc Anken

k = 1

CnH2n

Ankađien hoặc Ankin

k = 2

CnH2n-2

Benzen cùng Ankylbenzen

k = 4

CnH2n-6

DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử bao quát

CnH2n+2-2kOx

Mối quan hệ nam nữ giữa mol H2O, mol CO2 với mol phù hợp hóa học hữu cơ trong bội nghịch ứng đốt cháy

Ancol no, 1-1 chức, mạch hlàm việc hoặc ete no, đối kháng chức, mạch hở

k = 0,

x = 1

CnH2n+2O

Ancol no, nhiều chức, mạch hsinh hoạt

k = 0,

x2

CnH2n+2Ox

Ancol ko no, phân tử có một liên kết C=C, mạch hngơi nghỉ, đối kháng chức

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit no, đối kháng chức, mạch hsinh hoạt hoặc xeton no, 1-1 chức, mạch hở

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit ko no, có 1 links C=C 1-1 chức, mạch hsinh hoạt, có 1 liên kết C=C hoặc xeton no, đối kháng chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2O

Axit no, 1-1 chức, mạch hngơi nghỉ hoặc este no, đối chọi chức, mạch hở

k = 1,

x = 2

CnH2ntoasanguocmo.vn

Axit không no, có một link C=C, đối chọi chức, mạch hlàm việc hoặc este ko no, có một liên kết C=C, đối kháng chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2toasanguocmo.vn

DẪN XUẤT CHỨA NITƠ, OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng thể

CnH2n+2-2k+tOxNt

Mối quan hệ giới tính giữa mol H2O, mol CO2 cùng mol hòa hợp hóa học hữu cơ vào bội phản ứng đốt cháy

Amin no, đối chọi chức, mạch hở

k = 0,

x = 0,

t = 1

CnH2n+3N

Amino axit no, mạch hlàm việc, phân tử có 1 đội

–COOH cùng 1 đội –NH­2

k = 1,

x = 2,

t = 1

CnH2n+1toasanguocmo.vnN

Đipeptit chế tạo ra bởi vì amino axit no, mạch hsống, phân tử có một đội –COOH và 1 team –NH­2

k = 2,

x = 3,

t = 2

CnH2nO3N2

Tripeptit tạo thành vị amnino axit no, mạch hsinh sống, phân tử có 1 nhóm –COOH cùng 1 đội –NH­2

k = 3,

x = 4,

t = 3

CnH2n-1O4N3

Tetrapeptit sinh sản vì chưng amnino axit no, mạch hsinh hoạt, phân tử có một nhóm –COOH với 1 team –NH­2

k = 4,

x = 5,

t = 4

CnH2n-2O5N4

IV. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Sử dụng côn trùng contact giữa độ bất bão hòa k với số mol của hợp chất hữu cơ cùng số mol Ctoasanguocmo.vn, H2O, tạo điều kiện cho ta giải nkhô nóng những dạng bài xích tập liên quan đến phản ứng đốt cháy đúng theo hóa học hữu cơ.

1. Đốt cháy hiđrocacbon

lấy ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp X tất cả nhì hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) bao gồm phương pháp dễ dàng và đơn giản tốt nhất khác biệt, chiếm được 2,2 gam Ctoasanguocmo.vn và 0,9 gam H2O. Các chất vào X là

A. một anken cùng một ankin. B. nhì ankađien.

C. nhì anken. D. một ankan và một ankin.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học kăn năn B năm 2012)

Hướng dẫn giải

Cách 1 : Nhận xét đánh giá

Vì nhì hiđrocacbon gồm cách làm dễ dàng độc nhất khác nhau phải chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác biệt. Loại phương án B và C.

Theo giả thiết, lúc đốt cháy X, chiếm được

Đốt cháy anken, thu được .

Đốt cháy ankan, nhận được .

Đốt cháy ankin, nhận được .

Nên Lúc đốt cháy hỗn hợp có 1anken với 1 ankin thì (loại A).

Vậy đáp án đúng là D.

Cách 2 : Dựa vào độ bất bão hòa

Vì nhị hiđrocacbon bao gồm công thức đơn giản dễ dàng độc nhất khác biệt đề xuất bọn chúng thuộc những dãy đồng đẳng khác biệt. Loại cách thực hiện C và B.

See more: " Chill Là Gì Trong Âm Nhạc Chill Là Gì, Chill Là Gì

Đặt bí quyết vừa phải của nhì hiđrocacbon là .

Ta gồm : Loại A vị đối với hỗn hợp anken và ankin thì .

Vậy hỗn hợp nhì chất trong X bao gồm

lấy một ví dụ 2: Lúc đốt cháy hoàn toàn V lít tất cả hổn hợp khí có CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 44 gam Ctoasanguocmo.vn và 28,8 gam H2O. Giá trị của V là :

A. 8,96. B. 11,trăng tròn. C. 13,44. D. 15,68.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8 phần lớn là ankan.

khi đốt cháy ankan, ta tất cả :

Ví dụ 3: Lúc đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí bao gồm CH4, C2H6, C3H8, C4H10 (đktc) nhận được 16,8 lkhông nhiều khí Ctoasanguocmo.vn (đktc) cùng x gam H2O. Giá trị của x là :

A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8, C4H10 các là ankan.

See more: Tải Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé 2 Miễn Phí, Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé

Lúc đốt cháy ankan, ta tất cả : .

Vậy

lấy một ví dụ 4: Để oxi hóa hoàn toàn m gam một hiđrocacbon X buộc phải 17,92 lít toasanguocmo.vn (đktc), chiếm được 1nửa lít Ctoasanguocmo.vn (đktc). CTPT của X là :