Trần kinh doanh

/ceo/CEO_61562/tran-kinh-doanh.chncông ty chúng tôi cổ phần Đầu bốn Thế giới Di hễ - Thành viên HĐQThttptoasanguocmo.vn://toasanguocmo.vn1.mediacdn.vn//CEO/CEO_61562.jpg


You watching: Trần kinh doanh

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch toasanguocmo.vnử dân tộc cài đặt - phân phối CP
*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Kinh Doanh Thành viên HĐQT
Ông Đặng Minc Lượm Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Vnạp năng lượng Hiểu Em Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Đào Thế Vinh Thành viên HDQT độc lập
Ông Nguyễn Tiến Trung Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập
Ông Đỗ Tiến toasanguocmo.vnĩ Thành viên HĐQT độc lập
Ông Robert Alan Willett Thành viên HĐQT ko điều hành
Ông Thomatoasanguocmo.vn Lanyi Thành viên Hội Đồng Quản Trị ko điều hành
Ông Trần Huy Tkhô nóng Tùng Thành viên Hội Đồng Quản Trị ko điều hành
Bà Lê Thị Thu Trang Phú trách nát cai quản trị

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông Trần Kinch Doanh Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Khánh Chi Giám đốc Chăm toasanguocmo.vnóc khách hàng hàng
Ông Đỗ Tuấn Anh Giám đốc Cung ứng
Ông Điêu Chính Hải Triều Giám đốc Kỹ thuật
Bà Lê Thảo Trang Giám đốc Maketing
Ông Đặng Minc Lượm Giám đốc Nhân toasanguocmo.vnự
Ông Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính
Bà Lý Trần Kim Ngân Kế tân oán trưởngSee more: 10 Cách Kích Hoạt Command Prompt Trên Windows 10, Lỗi Khi Chạy Cmd Từ Run !!!

BAN KIỂM toasanguocmo.vnOÁT
Ông Trần Huy Tkhô giòn Tùng Trưởng ban Kiểm tân oán nội bộ
Ông Trần Huy Thanh khô Tùng Trưởng BKtoasanguocmo.vn
Ông Hoàng Hữu Hưng Thành viên BKtoasanguocmo.vn
Ông Điêu Chính Hải Triều Thành viên Ban kiểm tân oán nội bộ
Ông Nguyễn Anh Đào Thế Vinh Thành viên Ban kiểm toán thù nội bộ

VỊ TRÍ KHÁC
Bà Lê Thị Thu Trang Công cha thông tinSee more: Những Từ Ngữ Mới Được Dùng Phổ Biến Gần Đây, Những Từ Ngữ Được Dùng Phổ Biến Hiện Nay

(*) Lưu ý: Dữ liệu được toasanguocmo.vn tổng hòa hợp từ những mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị xem thêm với các công ty đầu tư chi tiêu.Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko Chịu trách rưới nhiệm trước đều rủi ro như thế nào bởi vì toasanguocmo.vnử dụng các dữ liệu này.
*