VỊ VUA ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA LÀ AI

Sau khi phân biệt về Vương và Đế, bây giờ tôi xin phép vào vấn đề chính, “ai là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam?” Câu hỏi này gây ra khá nhiều tranh cãi, vì vậy, thông tin tôi đưa ra trong bài này là ý kiến cá nhân. Các bạn có thể bàn luận ở phần cmt, nhưng vui lòng giữ lịch sự nhé!